Faceți căutări pe acest blog

Se încarcă...

vineri, 7 octombrie 2016

Comunicat „Sămănătorul”: se extinde linia sa programatică și cu tineretulComunicat „Sămănătorul”: se extinde linia sa programatică și cu tineretul

Preambul.
Extinderea profilului revistei Sămănătorul de la ”trimestrial istoric și de patrimoniu cultural” - de regulă vizând cu prioritate zona locală Tismana – și în privința tineretului, este un demers absolut necesar. AST - Asociația Semănătorul Tismana, comitetul său director și redacția revistei Sămănătorul au hotărât să-și extindă activitatea și în două proiecte pentru tineret înaintate MTS - Ministerul Tineretului și Sportului. Unul vizând implicarea tineretului în viața comunității prin activități și acțiuni tematice pentru influențarea politicilor publice locale, și altul, realizarea revistei cultural-informative de interes public local și județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni”. Revistă finanțată prin Proiectul de tineret  Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Țicleni .
Dialog tineresc
Ideea nu este nouă. În discuția pe care a avut-o  asociația noastră (marți, 22 martie a.c.) cu cadrele didactice ce predau la gimnaziul din cadrul Liceului Tehnologic Tismana, s-a constatat că puțini elevi știau faptul că poetul George Coșbuc a avut la Tismana o mare contribuție la dezvoltarea patrimoniului local și la emanciparea localității noastre. A existat totuși o inițiativă de tipărire a revistei liceului, Recreația mare, dar inexistența unor fonduri a făcut ca ea să nu mai fie tipărită de vreo trei ani. Întâlnirea noastră a resuscitat totuși interesul tuturor cadrelor didactice și elevilor. Care au căutat cauzele lipsei de interes pentru viața și literatura clasicilor și au găsit-o în mass-media care prezintă în 90% din știrile sale așa zisele „brekingniuzuri” de evenimente politice, rutiere, meteo, distractive sau din spectrul dosarelor penale, ș.a. Această orientare lipsită de valoare culturală a televiziunilor, ba chiar frivolă, s-a făcut în detrimentul emisiunilor culturale și pentru tineret, care au fost abandonate. Dacă mai adăugăm și rețelele de socializare Internet, jocurile virtuale (și nu „virale”!) iată o descriere a abuliei care cuprinde tineretul și nu numai.
Pornind de la aceste concluzii simple s-a ajuns spre cele două proiecte înaintate MTS - Ministerul Tineretului și Sportului. Am găsit alte asociații partenere, avem tineri cu atestate pentru managementul proiectelor, tineri care le pot duce până la capăt. Așa a apărut și proiectul Dezvoltare Culturală Zonală de Tineret Tismana – Ţicleni, coordonator de proiect fiind propus din partea AST, ing. Antonio Tomoniu, expert managerul asociației Semănătorul Tismana și membru în consiliul director. 
Tineri lucrând la identificarea unor ținte culurale

Obiectivul general al proiectului
- Proiectul Dezvoltare Culturală Zonală de Tineret Tismana – Ţicleni îşi propune stimularea „consumului cultural” în rândul tinerei generaţii prin implicarea activă a acestora pentru a promova valorile culturale din cele două comunități ţintă din proiect la nivel local, judeţean, regional si chiar naţional.
Suportul mediatic al acestei acţiuni benefice va fi realizat de revista Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Ţicleni.  Dar tineretul nu se va preocupa doar de diseminarea informaţiilor tematice de tineret și cultural-editoriale numai prin tipărirea revistei. Implicarea se prevede a exista în întreg demersul cultural-editorial cu implicaţii sociale. Vor avea importanță organizările de dezbateri şi întruniri, se va folosi și presa profesionistă, propunându-i-se acesteia articole cu aspecte esențiale din viața tinerilor, care să înlocuiască relatările futile privind tinerii care conduc fără carnet auto, fac scandal în discoteci, participă la furturi și la violuri în grup. Nu acestea sunt aspectele fierbinţi de azi ale tineretului. În cadrul proiectului tinerii vor participa activ la întregul proces editorial dar mai ales la recoltarea, alegerea informaţiilor și a temelor. Identificarea instituțiilor culturale despre care trebuie să afle cât mai mulți tineri, dezvăluirea agendelor lor, listarea principalelor reviste de cultură locale și județene, toate acestea trebuie să fie inserate neapărat în cuprinsul revistei. Iar revista trebuie să fie integrată într-un întreg ansamblu, cu pagini web, grupuri de discuții, alte forme atractive pentru tineret.
Coperta a IV-a

Oportunități culturale și exemplele de bună practică.
În cadrul proiectului trebuie accentuate oportunitățile locale privind evenimentele și exemplele de bună practică legate de cutumele locale și de patrimoniul istoric și cultural al celor două localități vizate. De pildă oportunitatea ca la Tismana să fie pusă în valoare organizarea vechiului festival privind cântecul, dansul și portul popular dar și premizele de la care a pornit acest festival: o seculară sărbătoare a păstorilor, un bâlci și un târg, ambele medievale, consemnate de către călătorii străini în Țările Române.
La Țicleni, oportunitatea de a avea o bună bază materială pentru folosirea unor forme de învățământ adaptate specificului minier dar nu numai, de îndată ce găsim acolo o pleiadă de diplome și medalii câștigate de tineri în diverse domenii culturale și sportive care mai de care mai valoroase.
Noutăți de la Tismana și Țicleni
Și acolo artizanatul și cursurile Școlii de Artă Populară din Tg-Jiu, sunt oportunități de dezvoltare locală și implicare a tineretului în viața comunitară. Un rol mai revine revistei de a identifica reperele principale ale vieții culturale locale pentru a completa Agenda Culturala 2016-2017 a Consiliului județean Gorj prin Centrul județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, care, în mod cât se poate de normal, dă doar calendarul general al manifestărilor culturale și informațiile esențiale vizavi de evenimentele culturale din județ. Se necesită deci, articole privind alte evenimente neincluse în agendele culturale oficiale Stă în sarcina participanților la proiect de a aduce detalii privind evenimentele culturale din cele două comunități țintă. Pornind de la inventarierea și descrierea în amănunt a evenimentelor locale, se deschide calea spre un canal de informare și comunicare dintre tineri și autoritățile publice locale în domeniul cultural-editorial.

Un rezultat așteptat.
Emulația din jurul apariției revistei Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Ţicleni nu s-a lăsat așteptată. Un exemplu. Tânăra profesoară de limba română de la Liceul Tehnologic Tismana, Maria Feroiu, propune Asociației Semănătorul Tismana, ca la terminarea acestui proiect, spre mijlocul lunii noiembrie, să dezbatem cu cadrele didactice ce predau la liceu activitatea lui George Coșbuc de la Tismana, poetul și traducătorul Divinei Comedii a lui Dante fiind cel care a fost sufletul mișcării literare înființată la Vila Sfetea de pe Valea Tismanei, acum un secol. Din păcate, poetul împreună cu alți mari clasici ai literaturii române au cam fost scoși din manualele școlare, rămânând ca predarea activității și a operei lor să se facă… opțional.
Am fost întrutotul de acord cu doamna profesoară, pentru o largă dezbatere. Pentru că cei tineri vor uita cât de curând nu numai opera clasicilor dar și numele lor. Mai ales că în Oltenia nu sunt uzitate numele ardelenești. Iată o întâmplare reală care, în discotecile noastre spre exemplu, n-ar putea avea loc. Un tânăr se prezintă altuia la o discotecă din Salva, Bistrița Năsăud: „- George Coșbuc”. Celălalt se prezintă și el: „- Liviu Rebreanu”. Evident că la Bistrița Năsăud nimeni nu râde, e plină zona de nume Coșbuc, Rebreanu, Goga sau Slavici. Dar ne întrebăm: oare câți tineri ar râde într-o discotecă muntenească dacă dialogul ar avea loc în localitățile din această zonă? Prea puțini tineri, acum ! Și poate niciunul în viitorul apropiat… Pentru nu vor ști nici cine a fost Coșbuc și nici Rebreanu!
Echipe de fotbal Țicleni și Tismana, pagina cu „ finanțări reviste”

Pagina specială privind finanțarea revistelor culturale
Dată fiind lipsa fondurilor pentru apariția de reviste literare școlare, revista Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Ţicleni prezintă, la pagina 31, EXEMPLU de DOCUMENTE care trebuie întocmite pentru aplicarea Legii nr. 186/2003 printr-un „Contract cadru privind acordarea de sprijine financiare pentru cultura scrisă”. Exemplul este util pentru orice unitate școlară din țară iar primăriile sunt obligate conform legii să aloce fonduri și să întocmească procedura standard așa cum există, ca exemplu, în această pagină 31, PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACORDAREA UNOR SPRIJINE FINANCIARE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TISMANA PENTRU CULTURA SCRISĂ. Este o mapă conținând douăsprezece formulare pe care trebuie să le întocmească școlile sau asociațiile de oriunde din țară.
Ori, la nivelul școlilor și liceelor, la nivelul executivului din primării și al Consiliului Local, chiar din localitățile mari din județ, această procedură nu este cunoscută. Consiliul Local aprobă finanțarea dar comisia de specialitate și executivul înțeleg prin finanțare cumpărarea unui număr de reviste de la asociații, școli și licee. Ori, revistele acelea trebuie finanțate pentru că, după apariția lor, se vor face prezentări de conținut, mese rotonde pentru dezvoltarea unor tematici din reviste, concursuri, sondaje și multe altele. Legiuitorul n-a vrut să faciliteze tipărirea de reviste și de cărți pentru a le vinde cei care cer finanțare, ci, pentru a le da gratuit tinerilor pentru reînvierea scrisului și cititului de literatură. Și în consecință, la dezbaterile și mesele rotunde, legate de conținutul revistelor. Revista dă la pag. 31, adresele web, alternativ codurile QR pentru smartfone sau mobil, de unde se pot descărca cele 12 exemple de formulare necesare la finanțarea unei reviste sau a unei cărți.
Reviste gorjene

Un articol mărunt din revistă, cât o întreagă istorie.
Revista Sămănătorul a observat în statisticile de pe blogul său, bază a conținutului revistei tipărite, o ridicare spectaculoasă a numărului de accesări, mai ales a celor din domeniul cultural, patrimonial și istoric. Pe baza acestei statistici am inclus în revista Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Ţicleni, un  mic articol „Torna, torna, fratre” care, se știe, a fost prima dovadă istorică a unui limbaj vechi, precursor al limbii române. În vasta regiune a vechii Dacii, limba locală era una părintească pentru soldaţii din ambele tabere, aceştia fiind recrutaţi din rândurile populaţiei băştinaşe. Articolul are doar vreo zece rânduri dar el invită la căutarea întâmplării propriu zise și deci la descoperirea faptului că unii istorici recenți, de pildă Lucian Boia, ne fac o istorie după ureche, nu după documente.
„Istoricul Vlad Georgescu a inventariat cele 3.000 de nume descoperite în inscripţiile care corespundeau perioadei respective din Dacia romană şi a stabilit că 74% dintre acestea erau latine, 14% greceşti şi doar 12 la sută „barbare“ (ilirice, celtice, semitice etc). E greu de stabilit procentul de romani get-beget din Dacia ocupată, dar ideea (subliminală) a lui Boia, că alte provincii ar fi fost colonizate numai cu nativi italici, e absurdă. Nici o populaţie de zece ori mai mare decât cea din Roma la vremea respectivă n-ar fi ajuns pentru a coloniza toate teritoriile cucerite, mai ales că Imperiul Roman se estima că ajunsese, la 11 ani după cucerirea Daciei, la peste 88 de milioane de locuitori. În fapt, la ora la care Dacia a fost cucerită, romanii realizaseră deja prima globalizare din istorie, însuşi împăratul Traian fiind de origine spaniolă”. Din articolul:
Pagina cu articolul „Torna, torna, fratre”

PLATFORMA WEB/Blog/„Social Media”.  Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret
Iată mai jos lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE – INFORMARE -  DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Revistei “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni”:
- Blogul oficial din cadrul proiectului  de tineret,  este accesibil la următorul link:      -  http://observatorculturalzonal.blogspot.ro/
- Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente digitale Scribd: 
- Situl profesional www.calameo.com 
Revista cultural-literara “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni promovata in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
-         Grupul de discuții  oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook  al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni este accesibil la următorul link: https://www.facebook.com/groups/278602139180729/
Paginile „Asociații gorjene”

Mulțumim tuturor participanților la acest proiect AST, aflat sub siglele Guvernului României, MTS - Ministerul Tineretului și Sportului, aplicat orașelor Tismana și Țicleni. Pornim îndemn tinerilor și altor persoane implicate să arătăm că vremurile bune ale cititului tipăriturilor, stând lejer în pat sau fotoliu, sunt mai de preferat și mai sănătoase decât stând cocoșat în fața calculatorului și obosindu-ți ochii de tânăr. Dar mai ales, e vremea reconsiderării istoriei noastre și recuperării clasicilor români ce dispar din manualele școlare la comanda unor directive ale unor miniștri puși pe criteriu politic, cărora nu le-a plăcut la școală cititul.

A consemnat Nicolae N. Tomoniu, președinte AST
Tismana, 7 octombrie 2016


duminică, 2 octombrie 2016

Comunicat: „Sămănătorul” la braț cu tineretulLa o dezbatere de grup în Târgu-Jiu

Comunicat: „Sămănătorul” la braț cu tineretul

Preambul.
AST - Asociația Semănătorul Tismana și redacția revistei Sămănătorul într-o discuție a comitetului său director și-a propus - încă din vară - să-și extindă activitatea sa și în proiectele pentru tineret. Era un demers absolut necesar pentru că tinerii sunt în unele cazuri ignorați și se simt marginalizați. Puțini ajung în consiliile locale și tot puțini știu cum se pot implica în viața comunității. Și dacă ar dori să se implice, cine să-i îndrume? Există tineri care încă n-au găsit calea de a deveni după studii un cetățean activ, cu un serviciu, cu o familie și fără stresul cotidian privind viitorul.
De la aceste premize simple am plecat în demersurile noastre spre un proiect înaintat MTS - Ministerul Tineretului și Sportului. Am găsit alte asociații care să intre în parteneriat cu noi, în cadrul lor existând tineri având atestări pentru managementul proiectelor și chiar manageri în unele proiecte pentru tineret anterioare și care pot duce până la capăt o strategie benefică tinerilor.
Așa a apărut proiectul cu titlul inspirat din limbajul rapid și simbolistica uzitată  în rețelele de socializare. Proiect despre care dăm detalii mai jos, ca un „Comunicat de presă”. Nu înainte de a remarca, faptul că pe parcursul derulării acestui proiect, interesul deosebit și implicarea entuziasmantă a fost în prim plan. O caracteristică specifică tinerilor de când e lumea. Coordonator de proiect a fost propus din partea AST, ing. Antonio Tomoniu, expert managerul asociației Semănătorul Tismana și membru în consiliul director.
Urmărind proiectul pe ecran

Proiectul  de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”   

Obiectivul general al proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” urmărește  dezvoltarea de activități și acțiuni tematice pentru influențarea politicilor publice locale care-i privesc direct pe tineri prin:
-         stimularea participării în procesul de luare a deciziilor și implicării active a tinerilor în viața comunității în special,
- mobilizarea, responsabilizarea, implicarea activă a tinerilor în actul de guvernare locală și a inițiativelor comunitare ale tinerilor în general,
în scopul creșterii oportunităților de dezvoltare durabilă participativă de tineret din Municipiul Târgu-Jiu pentru a deveni cetățeni activi și a le dezvolta simțul civic.
Tinerii au ce adăuga pentru proiectele lor

Descrierea procesului de Influențare a politicilor publice locale

Iată două aspecte ale procesului de influențare a politicilor publice locale (Consiliul Municipal/Cons. Local) care-i implică direct pe tineri, două aspecte principale, ca exemplu, lista acestora fiind mai lungă. Cu siguranță ea va fi completată în cadrul întâlnirilor de grup, ce deja au loc, ducând în final la rezultate și acțiuni neîndoielnic benefice participanților.
I. Procesul de luare a deciziilor este un prim aspect. El se referă la faptul că factorii decizionali județeni/locali, Consiliul Municipal/Local consultă și informează tinerii înainte de a înscrie un Proiect de Hotărâre care-i privește. Tinerii fac cunoștință cu procedurile premergătoare procesului decizional ca prim pas în implicarea lor activă în viața comunității/
II. Actul de guvernare locală ar fi al II-lea aspect. Pentru că acesta se lărgește: tinerii propun modificări sau un nou Proiect de Hotărâre  prin intermediul unuia/mai multor/ consilieri (aceștia având rolul de a obține avizele personalului tehnic, comisiilor de specialitate, proceduri de includere pe ordinea de zi). Proiectul de  Hotărâre al Consiliului Local va fi întocmit în primă formă, tinerii inițiatori, creatori de start, împreună cu consilierii avizați în domeniu din Consiliul Local, organizează, consultă și informează grupul/ONG-ul înainte de a înscrie Proiectul de  Hotărâre  pe ordinea de zi a Consiliului Local.
Astfel, NOILE inițiative comunitare ale tinerilor pot deveni cu mai mult succes hotărâri obligatorii ale Consiliului Local. Cu alte cuvinte, în acest proces feedback-ul devine practic atât util cât și obligatoriu între Autoritățile Publice Locale / Consiliul Local și tineri ( ONG-uri de / pentru tineret ).
Inițiativele vizate prin Proiectul de  Hotărâre inițiat sau modificările aduse celor deja planificate de Consiliul Local, odată aprobate, devin hotărâri obligatorii și scopul tinerilor va fi atins. Adică, oportunitățile de dezvoltare durabilă participativă de tineret din Mun. Târgu-Jiu (strategie valabilă și în alt CL din teritoriu) au un final CONCRET.
Prezentul proiect pregătește și instruiește grupurile țintă, prin mijloacele expuse aici sau strategiile prevăzute în proiect de inițiator în derularea lui. În acest fel, cunoștința procedurilor teoretice și practice privind procesul de luare a deciziilor și actul de guvernare locală fiind destul de clar.

Documentele oficiale, demersurile și acțiunile concrete
Discuții aprinse

Acestea sunt realizate de către Asociația Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG direct responsabili în cadrul proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri) !”
- Constituire CARTA ALBĂ a Centrului CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare și Consiliere a Tinerilor
- Constituire FIȘA POST Lucrători de tineret (din cadrul G.A.L.D.T.) responsabili cu activitățile din cadrul Centrului CRICT
- Constituirea GRUPULUI INFORMAL de inițiativă - Grupul de Acțiune Locală și Dezvoltare pentru Tineret  - G.A.L.D.T.
- Constituirea Regulamentului de funcționare al Consiliului Consultativ al Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret - Târgu-Jiu C.C.O.N.G.T.
- DEMERS 1 – ACȚIUNE CONSILIUL JUDETEAN GORJ – HCJ (pentru influențarea politicilor publice de tineret) cu exemplu de bună practică CONSILIUL JUDETEAN din alt județ (vizavi de dezvoltarea politicilor publice de tineret)
- DEMERS 2 – ACȚIUNE PRIMĂRIA Municipiului Târgu-Jiu - HCL cu exemplu de buna practica PRIMARIE de  Municipiu din alt județ (vizavi de dezvoltarea politicilor publice de tineret)
La „Cafeneaua publică”
- DEMERS 3 – ACȚIUNE TEMATICĂ, „CAFENEA PUBLICĂ” Influențarea politicilor publice de tineret

Teme puse în discuție:
- Ce oportunități (proiecte, petrecere a timpului liber, facilitate) există pentru tinerii din județul Gorj?
- Ce idei de proiecte pentru tineri aveți, în ce fel de proiecte/activități ați vrea sa fiți implicați? Scurte descrieri.
- Daca ați fi “Primar al tinerilor”, ce inițiative ați avea?
- Ce mesaj ați transmite autorităților publice locale (primarului, viceprimarului, consiliului local) din partea tinerilor?
- DEMERS 4 – CHESTIONAR cu întrebări pentru tineri în cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri) ”  / chestionar cu întrebări realizate de către tineri din grupul țintă al proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri) ” 
- Toate acestea sunt realizate în cadrul proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri) !” implementat de către Asociația “Semănătorul Tismana”  și cofinanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului.
- Proiectul pentru tineret „9 ne pasa de Tine(ri) !” este o inițiativă a  Asociației “Semănătorul Tismana”  în parteneriat cu organizațiile: Asociația Dorna Tismana,  Asociația Liberă Inițiativă și Antreprenoriat Tismana, Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă.

PLATFORMA WEB „9 ne pasa de Tine(ri)”/Blog/„Social Media”.  Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret

Lista completă cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE – INFORMARE -  DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este cea descrisa mai jos, invitând pe cei interesați să o acceseze pe rețeaua Internet:
- Blogul oficial tematic de tineret din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)”,  are adresa:  -  http://galdt.blogspot.ro/
- Biblioteca de documente digitale Scribd aflată la adresa: http://www.scribd.com/ – Pagina proiectului:
Proiectul de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” promovat în cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
- Grupul de discuții  oficial tematic de tineret realizat în cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook  al proiectului de tineret are adresa:  https://www.facebook.com/groups/155177714916509/?ref=bookmarks
- Pagina Web  oficială cu tematică de tineret realizată în cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook a proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)” are adresa:

Mulțumind tuturor participanților la acest proiect AST aflat sub siglele Guvernului României, MTS - Ministerul Tineretului și Sportului, aplicat Municipiului Târgu Jiu. Pornim îndemn tinerilor și altor persoane implicate să arătăm că vremurile bune ale dialogului guvern – sindicate – patronate –ONG-uri sau activitățile noilor firme sociale, încep să dea roade. Prin proiectul „9 ne pasă de Tine(ri)” Sămănătorul a pus pe acest teren cetățenesc imens o modestă sămânță. Dar fie-i recolta bogată!

A consemnat Nicolae N. Tomoniu, președinte AST
Tismana, 2 octombrie 2016


Un roman de Florian Vădeianu: PUTERE ȘI LIBERTATEUn roman de Florian Vădeianu: PUTERE ȘI LIBERTATE

Vă prezentăm din această nouă carte „Cuvânt înainte” și un fragment din paginile 11-14. La Tismana, acest roman poate fi consultat la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tismana.

Cuvânt înainte

Sub egida „Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni «Alexandru Dorn Şerban»", preşedinte ec. dr Victor Troacă, şi cu ajutorul celor care au contribuit cu informaţii inedite despre activitatea neobositului inginer Titu Pânişoară (2016), a apărut această carte: „PUTERE ŞI LIBERTATE", fereastră deschisă spre viitorul celor interesaţi.
Tipărirea acestei cărţi a devenit posibilă cu sprijinul Editurii „MĂIASTRĂ", Tărgu-Jiu, al Tipografiei S.C. PROD COM SRL. şi personal al domnului economist Dumitru Cinciulescu, administratorul acestora.
Mulţumesc tuturor!
Autorul
Florian Văideianu

Sevastiţa Filip, femeie săracă, din Câinenii Curtişoarei, sat dispărut, uitat de Dumnezeu la poalele munţilor, locuia într-o căsuţă mică, cu două „hodăi", una în care dormea, iar cealaltă, de la drum, era destinată musafirilor ce nu prea îi călcau casa. Mai mult stătea plecată la oraş. la Târgu-Jiu, pe la diferite familii de boiernaşi, care o foloseau la treburi gospodăreşti. Toată viaţa ei a fost slugă. Făcea curăţenie, spăla şi călca rufele, gătea... O plăteau cu te miri ce, dar ea era mândră că găsea de lucru, avea ce mânca şi unde dormi. La căsuţa ei din sat venea mai rar, mai mult vara, câteva zile.
Ion Ovidiu Pânișoară
Trăia singură, nemăritată, aşa că într-o zi, fiind acasă, trecu drumul, alături, la vecina ei Tudoriţa, măritată cu Ion M. Pânişoară, cu care avea şapte copii şi unul, al optulea, în burtă.
- Bună zâua, fă, Tudoriţo, ce zici că mai faci? Mi se făcuse dor de tine, că dacă stau mai mult la oraş... aşa că uite... să mai stăm şi noi de vorbă...
- Hai, intră în bătătură, că n-am câine, că e plecat cu Ion al meu la lemne, cu căruţa, la pădure. Ce să facem şi noi, că de... şapte copii, care trebuie hrăniţi, şi cu noi doi... destui.
Tudoriţa Pânişoară, născută Motorga, din
Ion Mocioi
Bumbeşti-Jiu, nu ştia carte, că nu mersese la şcoală. Era analfabetă, dar, fiind înzestrată cu o inteligenţă nativă, mereu era consultată de către săteni, în diferite aspecte legate de pământ, de animale, de sărbători sau alte sfaturi pe care le dădea cu înţelepciunea omului simplu, care îşi cântăreşte mereu cuvintele.
Stăteau afară, în curte, la umbra unui dud, pe o băncuţă din lemn, cioplită de omul ei, de Ion. Bunicul lui, Marin, fusese preot în sat. De la el moştenise Ion (nepotul) darul de a se ruga Domnului şi de a merge duminica la biserică, împreună cu nevasta şi cu droaia de copii. Atunci, fiecare familie avea câte zece-doisprezece. Pământul trebuia muncit, bolile erau tot mai prezente, serviciile medicale lipseau, aşa că era obligatoriu să ai mulţi copii.
Ion Popescu Brădiceni
- Tu ce zici, fă, Sevastiţo, ce să fac eu acum cu cel din burtă, că m-am gândit să-l lepăd, că şi aşa am destui, de nu ne mai ajungem. M-a învăţat una de la noi din sat să beau fiertură de tutun, ca să scap de el, dar mie îmi e cam frică. Dacă mor. Doamne fereşte, rămân copiii orfani!
- Lui Ion al tău i-ai spus ce ai de gând?
- I-am spus şi el a zis să mergem totuşi la un doctor, la oraş. să vedem ce ne spune.
Femeile mai vorbiră, ba de una, ba de alta, până într-un final Sevastiţa se ridică şi zise la plecare:
- Vezi că mâine mai trec pe la tine, după ce vii de la oraş. dacă zici că te duci la doctor, să-mi spui şi mie ce şi cum...
- Bine, fă!
A doua zi, în cântatul cocoşilor, Ion Pânişoară îşi urcă nevasta în căruţă şi plecară la oraş, la Târgu-Jiu, să consulte un doctor. în problema lor. Drumul a fost greu şi destul de departe. Roţile se loveau de câte o piatră mai mare, făcându-i să se ţină bine de chilimii, să nu cadă din căruţă. Asta le mai trebuia!
Ajunşi la spital, se aşezară la rând, la uşa doctorului Nicolae Hasnaş. Era aglomeraţie mare; oameni din toate părţile judeţului Gorj. Fiecare avea câte un „păs", iar Hasnaş era cel mai renumit medic. El era şi internist, şi chirurg, şi mamoş, de toate. Lipsa cadrelor medicale l-a determinat să se pregătească în mai multe specializări.
Într-un târziu, intrară în cabinet Ion şi Tudoriţa Pânişoară.
- Să trăiţi, don' doctor!
- Bună ziua. oameni buni. aşa... ia zii, care-i baiul?
- Muierea mea, don' doctor, e grea şi ar vrea să-l lepede...
Doctorul o privi cu blândeţe pe femeie şi o întrebă:
- Mai ai copii?
- Şapte, don' doctor...
Nicolae Hasnaş se ridică de pe scaun, se apropie încet de Tudoriţa şi îi şopti uşor la ureche:
- Fă-l şi pe al optulea!
Întorşi în sat, nici nu apucă Ion să scoată hamurile de pe cai, că Sevastiţa (vecina) se şi înfăţişă înaintea Tudoriţei.
- Fă, ştii ce m-am gândit tot timpul, când voi aţi fost plecaţi? Eu zic să-I faci!
Copilul s-a născut şi a fost botezat Titu, iar vecina lor Sevastiţa Filip, venind pe la ai Iu' Pânişoară şi văzându-l pe copil aşa de vioi şi isteţ, i-a prezis:
- Să ştii de la mine, Tudoriţo, că acest copil va ajunge primarul Târgu-Jiului!
Aspect de la lansarea romanului „Putere și libertate”