Faceți căutări pe acest blog

joi, 2 octombrie 2014

Iuliu-Marius Morariu - BocetulBocetul
Iuliu-Marius Morariu

            Cu o intonaţie nazală ce părea mai degrabă  haioasă decât sobră, preotul îi dădea zor cu rugăciunile din slujba prohodului. Îl completa diacul, care răspundea absent câte un ,,Doamne miluieşte!” sau câte un ,,Dă-i ei, Doamne!”, gândindu-se la bogata masă ce avea să urmeze. Solemnitatea momentului era adesea întreruptă de bocetele Ravecăi care, printre şuvoaiele de lacrimi ce-i brăzdau faţa, îngăima câte un ,,Vai soacră, vai!”,  sau ,,Nu mă lăsa mămucă!”
            Vecinele priveau uimite la trista reprezentaţie şi nu-şi puteau crede ochilor. Pe banca de lângă gard şoaptele nu mai conteneau:
-         Nu pot pricepe de unde are atâtea lacrimi, zicea una.
-         La cât a suferit, nu-nţeleg de ce se zbate atâta, îi ţineau isonul celelalte.
Raveca auzea printre mormăiturile popii crâmpeie din bârfele lor, însă se comporta ca şi cum ele nici n-ar fi  acolo. Strângea batista în mână, apoi îşi ştergea ochii şiroind şi, din când în când, mai slobozea câte un vaiet sinistru. Ce-i drept, cârcotaşele aveau dreptate, numai de plâns nu-i ardea ei acum, dar dacă aşa era obiceiul, nu putea pune zăgaz şiroaielor de recunoştinţă pentru defunctă.
De când avea doar şaisprezece ani, viaţa ei devenise un calvar din cauza ei.  Cea mai mare dintre cele opt surori, fusese măritată de timpuriu cu Vasile, holtei bătrân dar cu mult găzduşag, care, din pricina frumuseţii şi a inocenţei ei, acceptase să o ia fără zestre, spre bucuria socrilor mici. Lacrimile, gemetele, ameninţările ei,  care nu-l iubea defel, nu reuşiseră să-i înduplece  să-şi schimbe gândul.
-         Drag şi bine i-o fost acasă, dar nici acolo nu i-a fi tare rău, spunea tatăl către mama care, cu inima îndoită, era cât pe ce să refuze mariajul.
Odată măritată, zilele nu i-au fost tare uşoare. S-a dumirit curând că baba Ioana, soacră-sa, rămasă văduvă de câţiva ani, era o canalie cum rar găseşti. Sub chipul blând şi vorba părintească plină de compasiune şi de sfaturi bune în faţa lumii, se ascundea o adevărată fiară. Oricât se străduia biata noră, nicicum nu reuşea să-i intre în voie. Mâncarea era ba prea caldă, ba prea rece, ba prea condimentată, ba prea sărată. Curăţenia nu era niciodată făcută cum trebuie, mereu răsărea ca din pământ câte un fir de praf, hainele, deşi străluceau, nu erau niciodată  bine spălate şi, deşi te tăiai în dunga lor, iar gulerul anevoie putea fi îndoit, nu erau nicicând apretate corespunzător.
Cârja, pe care bătrâna o achiziţionase mai mult ca un articol decorativ, ca să-i consfinţească senectutea, dobândise cu timpul un rol ofensiv şi didactic, ,,mângâindu-i” spinarea, învăţându-o să facă lucrurile aşa cum trebuie şi înnegrindu-i zilele.
S-a plâns adesea lui Vasile şi părinţilor ei de comportamentul bătrânei însă, datorită faptului că ,,blândele alinturi” se petreceau întotdeauna fără martori şi că bătrâna se comporta în văzul lumii cât se poate de drăgăstos cu ,,copila ei iubită”, şi-a atras doar dojeni.
Doar preotul, bunul şi blândul bătrân Ioachim o înţelegea când, obosită şi supărată, îşi descărca povara sufletului şi-i mărturisea, printre sughiţuri şi şuvoaie, greul ei. Dar el nu putea face nimic. O îndemna doar să rabde şi să asculte, făgăduindu-i răsplata de dincolo. Pentru ea era suficient şi atât. Cu bateriile-ncărcate, nevasta regăsea din nou curajul de a răbda.
După câţiva ani, suferinţa ei deveni mai uşoară, iar viaţa căpătă un nou parcurs odată cu naşterea lui Grigoraş. Bătută, ocărâtă, chinuită, uita de toate când, după o zi istovitoare îşi lua pruncul în braţe şi-l adormea cântându-i o doină veche, învăţată de la bunica ei, după care rămânea ore în şir nemişcată lângă leagăn privindu-i trupuşorul fraged şi chipul luminos. Inocenţa lui o inspira, îi dădea forţe noi. El era acum scopul vieţii sale, îi dădea putere să îndure orice fără cârtire, fără să se vaite sau să dea semne de slăbiciune.
Bucuria însă, n-a ţinut mult. Pruncul nu trecuse bine de primul an de viaţă şi abia reuşise să rostească primele strigăte de ,,Mama!”, care i-au umplut sufletul de bucurie, când contractă o pneumonie care-l puse la pământ. Boli o lună, timp în care, biata femeie încercă toate doctoriile posibile, după care se stinse adresând disperat un ultim strigăt matern şi întinzând, ca o ultimă nădejde salvatoare, mânuţele sale drăgălaşe înspre cea care-i veghea căpătâiul.
Durerea i-a împietrit atunci sufletul. La înmormântare, creierul ei, ros de viermele durerii, i-a împietrit izvoarele ochilor,  spre uimirea tuturor celor prezenţi. De atunci, n-a mai iubit vreodată pe nimeni şi nimic. Zile-n şir a chinuit-o gândul sinuciderii şi, dacă preotul nu ar fi observat la timp neliniştile ei lăuntrice, de mult l-ar fi urmat pe Grigoraş în lumea de dincolo. Ajutată de el însă, a reuşit să depăşească momentul şi să-şi ducă viaţa mai departe. Copii n-a mai făcut de-atunci, pentru ca-n sufletul ei să rămână veşnic aceeaşi amintirea singurei sale bucurii pământeşti.
Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, la câteva luni după moartea pruncului, bătrâna a căzut la pat. Mânioasă pe boală şi invidioasă pe sănătatea nurorii, nu s-a sfiit să-i facă zilele un chin şi s-o necăjească mai mult ca înainte. Mâncărurile nu-i conveneau nicidecum, ba o frigeau, ba erau prea reci, fapt pentru care se plângea adesea fiului. Acesta, necunoscând realitatea, deoarece îşi petrecea cea mai mare parte a timpului la stână, alături de cele mai dragi fiinţe din viaţa lui, oile, îşi credea mama pe cuvânt şi-şi  bătea adesea soţia din pricina ei. Ca şi cum nu i-ar fi fost de ajuns suferinţa pricinuită de bătrână, acum o mai asuprea şi fiul ei. Îi ura pe amândoi din toată fiinţa ei şi le blestema neamul şi ziua când i-a cunoscut.
Nu doar mâncarea era problema bătrânei, care avea necazuri şi cu somnul. Ziua dormea tot timpul, încât cu greu reuşea biata noră s-o trezească pentru a o schimba şi hrăni, în timp ce ea, biata, se spetea muncind. Noaptea în schimb, striga şi se văieta cât o ţinea gura, spre disperarea femeii şi a vecinilor care, revoltaţi, îi reproşau negrija pentru biata bolnavă. Disperată, fu nevoită să-şi invite vecinele să stea la pândă, ca să se lămurească cu privire la chinul ei.
Aşa se face că, după doi ani de necaz, moartea bătrânei veni ca o binecuvântare pentru sărmana noră. Alergă într-un suflet la părinte să-i dea vestea cea bună, iar acesta se bucură pentru izbăvirea bietei muceniţe. Îi recomandă însă ca la înmormântare să aibă o ţinută şi un comportament decent, ba chiar s-o jelească.
-         Dar de unde lacrimi, părinte? La câte am tras, mai degrabă aş juca, de bucurie că scap de ea.
-         Ştiu fiica mea, îi răspunse el, dar e bine să păstrezi obiceiul şi să nu te faci de râs în sat. Ştiu şi eu, pune şi tu nişte ceapă într-o batistă  şi freacă-te la ochi, zise bătrânul jovial.
Raveca însă  nu gustă gluma şi luă în serios spusele părintelui. În ziua înmormântării, ceapa proaspăt tăiată sub formă de cubuleţe fu înfăşurată în batista cu care-şi ştergea ochii. Ajutată şi de ura pentru defunctă, femeia vărsă lacrimi asemenea unei copile iubitoare, spre uimirea vecinelor care se ghionteau văzând minunea şi cunoscându-i viaţa şi amarul cotidian.
Pe drumul spre cimitir însă, nora, concentrată să ţină pasul cu convoiul funerar, se împiedică de un căţâmb răsărit parcă într-adins în calea ei. Dezechilibrată, se sprijini  cu mâna de căruţa care ducea sicriul şi scăpă batista, care se desfăcu, dând la iveală secretul abundenţei  lacrimilor sale. 
O vecină mai atentă şi mai binevoitoare observă fapta şi colectă grăbită batista. Era însă prea târziu, căci şi celelalte văzuseră şiretlicul. Un chicot scurt străbătu şirul cârcotaşelor, care exclamară în cor:
- Doamne, cât de mult a mai iubit-o pe soacră-sa!
La rândul lui, preotul privi consternat scena şi-şi zise, ascultând gemetele, de-acum seci, care sunau mai degrabă a strigăt de război, ale femeii:
- Nici atâta bucurie n-a avut pe lume, săraca!