Faceți căutări pe acest blog

duminică, 2 octombrie 2016

Comunicat: „Sămănătorul” la braț cu tineretulLa o dezbatere de grup în Târgu-Jiu

Comunicat: „Sămănătorul” la braț cu tineretul

Preambul.
AST - Asociația Semănătorul Tismana și redacția revistei Sămănătorul într-o discuție a comitetului său director și-a propus - încă din vară - să-și extindă activitatea sa și în proiectele pentru tineret. Era un demers absolut necesar pentru că tinerii sunt în unele cazuri ignorați și se simt marginalizați. Puțini ajung în consiliile locale și tot puțini știu cum se pot implica în viața comunității. Și dacă ar dori să se implice, cine să-i îndrume? Există tineri care încă n-au găsit calea de a deveni după studii un cetățean activ, cu un serviciu, cu o familie și fără stresul cotidian privind viitorul.
De la aceste premize simple am plecat în demersurile noastre spre un proiect înaintat MTS - Ministerul Tineretului și Sportului. Am găsit alte asociații care să intre în parteneriat cu noi, în cadrul lor existând tineri având atestări pentru managementul proiectelor și chiar manageri în unele proiecte pentru tineret anterioare și care pot duce până la capăt o strategie benefică tinerilor.
Așa a apărut proiectul cu titlul inspirat din limbajul rapid și simbolistica uzitată  în rețelele de socializare. Proiect despre care dăm detalii mai jos, ca un „Comunicat de presă”. Nu înainte de a remarca, faptul că pe parcursul derulării acestui proiect, interesul deosebit și implicarea entuziasmantă a fost în prim plan. O caracteristică specifică tinerilor de când e lumea. Coordonator de proiect a fost propus din partea AST, ing. Antonio Tomoniu, expert managerul asociației Semănătorul Tismana și membru în consiliul director.
Urmărind proiectul pe ecran

Proiectul  de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”   

Obiectivul general al proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” urmărește  dezvoltarea de activități și acțiuni tematice pentru influențarea politicilor publice locale care-i privesc direct pe tineri prin:
-         stimularea participării în procesul de luare a deciziilor și implicării active a tinerilor în viața comunității în special,
- mobilizarea, responsabilizarea, implicarea activă a tinerilor în actul de guvernare locală și a inițiativelor comunitare ale tinerilor în general,
în scopul creșterii oportunităților de dezvoltare durabilă participativă de tineret din Municipiul Târgu-Jiu pentru a deveni cetățeni activi și a le dezvolta simțul civic.
Tinerii au ce adăuga pentru proiectele lor

Descrierea procesului de Influențare a politicilor publice locale

Iată două aspecte ale procesului de influențare a politicilor publice locale (Consiliul Municipal/Cons. Local) care-i implică direct pe tineri, două aspecte principale, ca exemplu, lista acestora fiind mai lungă. Cu siguranță ea va fi completată în cadrul întâlnirilor de grup, ce deja au loc, ducând în final la rezultate și acțiuni neîndoielnic benefice participanților.
I. Procesul de luare a deciziilor este un prim aspect. El se referă la faptul că factorii decizionali județeni/locali, Consiliul Municipal/Local consultă și informează tinerii înainte de a înscrie un Proiect de Hotărâre care-i privește. Tinerii fac cunoștință cu procedurile premergătoare procesului decizional ca prim pas în implicarea lor activă în viața comunității/
II. Actul de guvernare locală ar fi al II-lea aspect. Pentru că acesta se lărgește: tinerii propun modificări sau un nou Proiect de Hotărâre  prin intermediul unuia/mai multor/ consilieri (aceștia având rolul de a obține avizele personalului tehnic, comisiilor de specialitate, proceduri de includere pe ordinea de zi). Proiectul de  Hotărâre al Consiliului Local va fi întocmit în primă formă, tinerii inițiatori, creatori de start, împreună cu consilierii avizați în domeniu din Consiliul Local, organizează, consultă și informează grupul/ONG-ul înainte de a înscrie Proiectul de  Hotărâre  pe ordinea de zi a Consiliului Local.
Astfel, NOILE inițiative comunitare ale tinerilor pot deveni cu mai mult succes hotărâri obligatorii ale Consiliului Local. Cu alte cuvinte, în acest proces feedback-ul devine practic atât util cât și obligatoriu între Autoritățile Publice Locale / Consiliul Local și tineri ( ONG-uri de / pentru tineret ).
Inițiativele vizate prin Proiectul de  Hotărâre inițiat sau modificările aduse celor deja planificate de Consiliul Local, odată aprobate, devin hotărâri obligatorii și scopul tinerilor va fi atins. Adică, oportunitățile de dezvoltare durabilă participativă de tineret din Mun. Târgu-Jiu (strategie valabilă și în alt CL din teritoriu) au un final CONCRET.
Prezentul proiect pregătește și instruiește grupurile țintă, prin mijloacele expuse aici sau strategiile prevăzute în proiect de inițiator în derularea lui. În acest fel, cunoștința procedurilor teoretice și practice privind procesul de luare a deciziilor și actul de guvernare locală fiind destul de clar.

Documentele oficiale, demersurile și acțiunile concrete
Discuții aprinse

Acestea sunt realizate de către Asociația Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG direct responsabili în cadrul proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri) !”
- Constituire CARTA ALBĂ a Centrului CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare și Consiliere a Tinerilor
- Constituire FIȘA POST Lucrători de tineret (din cadrul G.A.L.D.T.) responsabili cu activitățile din cadrul Centrului CRICT
- Constituirea GRUPULUI INFORMAL de inițiativă - Grupul de Acțiune Locală și Dezvoltare pentru Tineret  - G.A.L.D.T.
- Constituirea Regulamentului de funcționare al Consiliului Consultativ al Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret - Târgu-Jiu C.C.O.N.G.T.
- DEMERS 1 – ACȚIUNE CONSILIUL JUDETEAN GORJ – HCJ (pentru influențarea politicilor publice de tineret) cu exemplu de bună practică CONSILIUL JUDETEAN din alt județ (vizavi de dezvoltarea politicilor publice de tineret)
- DEMERS 2 – ACȚIUNE PRIMĂRIA Municipiului Târgu-Jiu - HCL cu exemplu de buna practica PRIMARIE de  Municipiu din alt județ (vizavi de dezvoltarea politicilor publice de tineret)
La „Cafeneaua publică”
- DEMERS 3 – ACȚIUNE TEMATICĂ, „CAFENEA PUBLICĂ” Influențarea politicilor publice de tineret

Teme puse în discuție:
- Ce oportunități (proiecte, petrecere a timpului liber, facilitate) există pentru tinerii din județul Gorj?
- Ce idei de proiecte pentru tineri aveți, în ce fel de proiecte/activități ați vrea sa fiți implicați? Scurte descrieri.
- Daca ați fi “Primar al tinerilor”, ce inițiative ați avea?
- Ce mesaj ați transmite autorităților publice locale (primarului, viceprimarului, consiliului local) din partea tinerilor?
- DEMERS 4 – CHESTIONAR cu întrebări pentru tineri în cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri) ”  / chestionar cu întrebări realizate de către tineri din grupul țintă al proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri) ” 
- Toate acestea sunt realizate în cadrul proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri) !” implementat de către Asociația “Semănătorul Tismana”  și cofinanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului.
- Proiectul pentru tineret „9 ne pasa de Tine(ri) !” este o inițiativă a  Asociației “Semănătorul Tismana”  în parteneriat cu organizațiile: Asociația Dorna Tismana,  Asociația Liberă Inițiativă și Antreprenoriat Tismana, Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă.

PLATFORMA WEB „9 ne pasa de Tine(ri)”/Blog/„Social Media”.  Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret

Lista completă cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE – INFORMARE -  DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este cea descrisa mai jos, invitând pe cei interesați să o acceseze pe rețeaua Internet:
- Blogul oficial tematic de tineret din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)”,  are adresa:  -  http://galdt.blogspot.ro/
- Biblioteca de documente digitale Scribd aflată la adresa: http://www.scribd.com/ – Pagina proiectului:
Proiectul de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” promovat în cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
- Grupul de discuții  oficial tematic de tineret realizat în cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook  al proiectului de tineret are adresa:  https://www.facebook.com/groups/155177714916509/?ref=bookmarks
- Pagina Web  oficială cu tematică de tineret realizată în cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook a proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)” are adresa:

Mulțumind tuturor participanților la acest proiect AST aflat sub siglele Guvernului României, MTS - Ministerul Tineretului și Sportului, aplicat Municipiului Târgu Jiu. Pornim îndemn tinerilor și altor persoane implicate să arătăm că vremurile bune ale dialogului guvern – sindicate – patronate –ONG-uri sau activitățile noilor firme sociale, încep să dea roade. Prin proiectul „9 ne pasă de Tine(ri)” Sămănătorul a pus pe acest teren cetățenesc imens o modestă sămânță. Dar fie-i recolta bogată!

A consemnat Nicolae N. Tomoniu, președinte AST
Tismana, 2 octombrie 2016