Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 2 mai 2012

Morariu Iuliu-Marius: - Mitropolitul Bartolomeu, "Corupţia spirituală, texte social-teologice"


Mitropolitul Bartolomeu, "Corupţia spirituală, texte social-teologice",
 colecţia ,,Universitas”, seria ,,Theologia Socialis”, vol. 13, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011, 385 p.
Recenzie realizată de Morariu Iuliu-Marius, student anul II, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secţia Teologie Pastorală

De curând, în peisajul editorial clujean şi a făcut apariţia o lucrare ce va stârni cu certitudine interesul cititorilor dornici de o lectură profundă şi complexă. Este vorba despre o antologie a celui care a fost marele ierarh şi om de cultură Bartolomeu Anania, o coleţie de texte adunate cu grijă de către teologul Radu Preda şi părintele Bogdan Ivanov.
            Argumentum-ul este semnat de cei doi îngrijitori de ediţie, care ţin să accentueze că prin predicile sale, mitropolitul făcea auzită an de an, de Adormirea Maicii Domnului, vocea Bisericii, însă nu pe aceea a a instituţiei, ci pe cea a spaţiului confruntării dintre  Evanghelie şi realitate.
            Lucrarea se deschide prin evocarea plină de emoţie a patriarhului Iustinian şi este urmată de redarea unor conferinţe, ţinute fie la solicitarea A.S.C.O.R. Bucureşti, fie cu ocazia decernării unor titluri academice, precum şi a unor articole şi a unor cuvinte de învăţătură.
Textele, dense în conţinutul informaţional şi profunde în semnificaţii, încântă cititorul, îl ţin în suspans, îi lămuresc probleme de la cele mai simple, cum ar fi corpuţia, şi  până la cele terminologice (Logosul şi sensurile lui, sau ispita) sau la cele de maximă profunzime teologică (corupţia spirituală, vinovăţia lui Iuda etc).
Autorul, exersat în ale condeiului şi mare bijutier al ogorului cuvântului, dă eseurilor sale o formă şi o structură plastică, zglobie, de mare valoare literară. Aceasta reuşeşte deopotrivă să exalte şi să atragă cititorul, ba mai mult, să-l facă dornic de aprofundarea mai multor lucrări ale sale.
Capitolele, care sunt  independente din punct de vedere al structurii, unul faţă de celălalt şi sunt unite doar de tema comună, au fiecare un fir roşu bine marcat, ajutând lectorul să le pătrundă sensul, împiedicând deruta lui şi stârnindu-i apetitul spre a nu se opri din citit.
Lucrarea este structurată pe cinci subunităţi tematice mari, care desconspiră parţial modul de prezentare a textelor, grupate sub genericul lor: Impulsuri, Dialoguri, Atitudini, Portrete şi Direcţii. Finalul ultimei secţiuni se constituie, cum se poate mai potrivit, din testamentul autorului, altminteri o încununare a tuturor celorlalte părţi şi, dacă ar fi să ne raportăm la structura lui şi a cărţii, o concluzie cu aplicabilitate ulterioară a celor prezentate aici.
La final, opera este însoţită, cum era şi firesc, având în vedere profesionalismul antologilor coordonatori, de un index şi de o biografie cronologică, avându-o probabil la bază pe cea realizată de părintele Ștefan Iloaie, omniprezentă în volumele de beletristică ale scriitorului Valeriu Anania, dar actualizată, culminând tocmai cu lansarea volumului de faţă.
Ea  are astfel o multiplă dimensiune. Pe de-o parte este un pios omagiu adus de cei ce cândva au întărit rândurile ucenicilor marelui ierarh cărturar, iar pe de altă parte  reprezintă o punere în  lumină a încă unei părţi din opera acestui neobosit slujitor al lui Dumnezeu şi al condeiului, Mitropolitul Bartolomeu.
Invităm aşadar cititorul să-şi îmbucure privirea şi să-şi umple sufletul din preaplinul revărsării harului şi a literei acestui inspirat scriitor.