Faceți căutări pe acest blog

duminică, 7 septembrie 2014

Dr. Alex Berca - Lumea în care trăim – o lume la răscruce            Lumea în care trăim – o lume la răscruce 
                            - un paradox geopolitic contemporan –

                                                                                         Dr. Alex Berca
                                                                                                 SUA

Rezumat: Autorul face o trecere în revistă a actualei situaţii economice, politice şi sociale care se manifestă prin diverse aspecte de cele mai multe ori imposibile de a fi controlate şi le compară cu situaţiile similare ce au existat în trecutul istoric nu prea îndepărtat.
Făcând uz de diverse exemple se confirmă conflictul existent între evoluţia ştiinţei şi tehnicii şi cel al globalizării cu diversele ei aspecte pozitive şi negative.
Printr-o prezentare sumară a diverselor condiţii politice existente pe plan mondial ajunge la desprinderea unor concluzi referitoare la actualele conflicte naţionale şi internaţionale, la viaţa personală a diverşilor indivizi din societate, prezentând cauzele şi efectele lor.
 
Sumar:
·       O scurtă privire generală
·       Fapte, cauze şi efecte
·       De la Stalinism la Putinism
·       Vecinul nostru – pericolul nostru     
·       Statele Unite într-un moment de grea cumpână    
·       O problemă din viaţa de zi cu zi   
·       Invitaţie la dialog                                                                                                                                                                     

O scurtă privire generală
   Trăim într-o epocă ce are aspectul unei mişcări expolzive continue şi de dimensiuni enorme. De la zi la zi suntem martori şi participanţi la tot felul de schimbări social-politice şi economice care nu se mai opresc şi care prin efectele lor ne duc după ele sau într-un anumit fel ne obligă să le preluăm şi să ne adaptăm la ele cu sau fără voia noastră.
    Cu două secole în urmă lumea a aflat de succesul finalizării căii ferate ce reducea ca timp (de la luni de drum la numai câteva zile) şi tot odată creşterea confortului în drumului parcurs între New York şi San Francisco, şase luni mai tărziu francezii comunicau că au finalizat lucările la canalul de Suez, reducând mii de mile marine (de navigaţie), între Europa şi India.
     La scurt timp apreciend şi tot odată cu o viziune ”profetică”, Jules Verne a publicat nuvela sa care a devenit o lucrare clasică: În jurul lumii în optzeci de  zile.
     În ultimile decenii, am asistat din nou la manifestarea unor fapte de dimensiuni enorme şi cu implicaţii similare; asemenea mutaţii au bulversat minţile oamenilor, ducând la schimbări de valori în toate domeniile pe care zeci sau sute de ani oamenii le cunoscuseră şi într-un anumit fel se acomodaseră cu ele.
    În foarte multe privinţe, tot ceea ce fusese, să spunem cât de cât stabil, s-a răsturnat, şi-a schimbat direcţia şi cu o enormă viteză s-a răspândit într-un mod endemic pe întregul glob.
   Cu un minimum de efort ne putem da seama de schimbările care se petrec şi influenţează asupra vieţii fiecărui om prin deosebirile şi efectele ce se remarcă în  procesul educaţional, în diferenţele dintre venituri, între cei ce au acumulat averi enorme şi sărăcia de pe întregul glob, în modificarea raportului dintre credincioşi şi necredincioşi, între cei cu concepţii liberale şi conservativi şi în tot ceea ce ne înconjoară şi ne afectează zilele şi anii fiecăruia.
    Este suficient să ne amintim de unul dintre faptele petrecute sub ochii noştri şi  de enormul efect al căderii URSS-ului şi a lichidării comunismului în Rusia (în 1989) şi în fostele ţări din spatele cortinei de fier. Dintr-o dată am văzut şi remarcat ce
s-a întîmplat cu sute de milioane de oameni care s-au trezit dintr-o lungă agonie în care au fost ţinuţi şi au suportat-o peste 70 de ani şi au trebuit să înceapă o altă viaţă cu adevărat tumultoasă, să se adapteze la nişte condiţii de viaţă de care unii auziseră şi le cunoşteau destul de vag şi la care nu mai sperau iar pentru foarte mulţi dintre ei, erau total necunoscute.
   China, cu miliarde de oameni a trecut de la aplicarea sistemului comunist maoist la un nou sistem comunist bazat pe economia liberă de piaţă, un fel de melanj socio-economic, comunisto-capitalist. Mulţi s-au acomodat şi au început să profite de acest nou sistem, alţii continuă s-o ducă la fel de greu ca şi înainte; manifestarea liberei opinii şi a unor acţiuni democratice încă este interzisă.
  India şi Indonezia îşi îndreaptă din ce în ce mai mult atenţia spre lumea occidentală de unde aşteaptă suporturi tehnice, economice şi de energie în vederea unei explozii economice care să le aducă în faza de dezvoltare cât mai aproape de economiile dezvoltate ale lumii şi tot odată să reducă pe cât este posibil fenomenul corupţiei.
   La orizontul dezvoltării economice îşi face din ce în ce mai mult apariţia un nou astru: Continentul Africa, cu enorme potenţe, dar şi cu o perspectivă destul de îndelungată în acest proces al dezvoltării economice, datorită multiplelor ţări cu enorme diferenţe social-politice, economice, de limbă, obiceiuri şi grade de dezvoltare.
   O mulţime de ţări printre care China, Rusia, Japonia şi în ultima vreme şi Statele Unite îmcearcă tot felul de colaborări şi extinderi de proiecte de prospectare a pieţelor diverselor ţări africane a posibilităţilor de folosire a forţei de muncă şi mai mult ca sigur a exploatării resurselor de care dispun aceste ţări.  
  Acelaşi lucru s-a petrecut şi în alte ţări care au ajuns să fie ”libere” din punct de vedere economic dar nu şi politic. Chiar dacă multe ţări ajung la un grad ridicat de dezvoltare economică, asta nu înseamnă şi asigurarea păcii între aceste ţări. 

Dezvoltarea economică nu este o condiţie  sine-qua-non a asigurării păcii !

În ultimul sfert de secol lumea a continuat să fie în plină efervescenţă, în plină agitaţie, cu tot felul de acţiuni deosebit de grave, iar mai recent, alte conflicte şi tot felul de acte total inumane îşi manifestă prezenţa: pentru prima oară după mulţi ani, un avion militar american a fost doborât în Iraq, diplomaţii americani se luptă să influenţeze stabilirea unui nou guvern în Bagdad, militanţii din ”Statul Islamic”- în Siria, au decapitat doi ziarişti american şi încearcă să răspândească frica şi tensiunea în tot Orientul Mijlociu, conflictul dintre armata israeliană şi luptătorii organizaţiei Hamas în Gaza a dus la nenumărate victime şi distrugeri masive (chiar dacă pentru circa 30 de zile s-a declarat oprirea acţiunilor militare, nu se ştie pentru cât timp v-a exista această înţelegere dintre părţile beligerante şi ce se va întîmpla în continuare), încercarea de retragere a trupelor americane din Afganistan provoacă multiple dificultăţi de restabilire a păcii în această ţară, Rusia a declanşat şi continuă diversiunile economice şi social politice cu Ucraina, în Libia se manifestă un enorm haos şi cu manifestări violente, iar în multe ţări din Europa, şi de pe alte continente (Marea Britanie, Franţa, în Australia şi Canada), au loc manifestarea unor nemulţumiri împotriva riscurilor pe care îl reprezintă posesorii de paşapoarte ale unora dintre ţările occidentale şi care constituie pericole potenţiale din partea organizaţiilor islamiste la care au aderat aceşti posesori de paşapoarte occidentale.

                 Impresia generală confirmă ideia : întregul Pământ a luat foc!.

   În zeci de locuri în lume, zi de zi, au tot felul de conflicte de toate naturile: de la conflicte sociale şi economice, la cele politice, religioase, culturale, informaţionale, ş.a.m.d.
  Tăvălugul acestei noi vieţi, al acestei revoluţii continue şi de proporţii globale, calcă peste toată lumea; pe majoritatea dintre cei mai în vârstă îi striveşte, îi traumatizează şi încet, încet îi marginalizează. Cei tineri prinşi în focul acestor mutaţii se adaptează uşor, preiau din mers toate schimbările şi încep să le considere ca fiind normale pentru viaţa lor de zi cu zi. Această continuă şi amplă mutaţie provoacă şi accentuază şi mai mult fenomenul ruperii legăturilor dintre generaţii, care într-un anumit sens a existat în totdeauna, dar în momentul de faţă aceste neînţelegeri, aceste diferenţieri iau proporţii şi mai mari, se adâncesc şi sunt urmate şi alimentate şi de un proces al alienării.
   Cele mai multe dintre valorile familiei şi în final ale societăţii nu mai există sau şi-au pierdut din esenţele lor şi poate cel mai grav aspect este acela al extinderii lor la  dimensiuni globale.
   Unde suntem şi cum de s-a ajuns la această situaţie? Ce a provocat o asemenea evoluţie, sau poate ar fi mai corect dacă am numi-o, într-un anumit sens, şi dintr-un anumit punct de vedere - involuţie?
   Cei mai mulţi dintre sociologi, politologi, economişti, finanţişti, psihologi, istorici şi din alte domenii de activitate au considerat apariţia şi extinderea acestor aspecte începând de la mijlocul secolului precedent, ca urmare a revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi a fenomenului globalizării ca fiind cauzele şi consecinţele acestor multiple şi multilaterale modificări ce au avut şi continuă să aibă loc până în zilele noastre pe toate paralelele şi meridianele pământului.
    În urmă cu mai mulţi ani, mi-am exprimat opinia după care fenomenul globalizării nu poate fi considerat ca fiind ceva nou; el a existat, este adevărat, într-o formă mai restrânsă,  încă din epoca Renaşterii, când a avut loc o explozie similară a ştiinţei şi tehnologiei, când au apărut o mulţime de invenţii şi s-a dezvoltat sistemul bancar. Aceasta a fost perioada în care s-au creat şi s-au extins o mulţime de legături între diverse ţări din Europa, Asia şi America de Nord; totuşi în acea perioadă şi mai târziu, multe dintre valorile societăţii îşi păstraseră rolurile şi dimensiunile şi mai mult decât atâta s-au încadrat în anumite limite acceptate în mod universal.
   Au fost oare elementele fundamentale şi valorile pe care se bazau aceste  societăţii (din acea perioadă), mult mai solide, mult mai trainice şi mai valoroase decât cele prezente?.
   Răspunsul la o asemenea întrebare poate fi considerat ca dificil întrucât nici evoluţia societăţii din punct de vedere ştiinţific şi tehnic şi nici fenomenul globalizării nu au fost şi cu atât mai puţin în prezent nu pot fi negate, neglijate sau stăvilite din drumul lor firesc şi normal în special pentru acest nou secol.
   Fenomenul globalizării prezintă multiple aspecte pline de speranţe şi în acelaşi timp dezamăgitoare.
   Institutul McKinsey Global Institute, care se ocupă de cercetarea şi a analiza fenomenului globalizării, a prezentat recent o estimare a câtorva factori printre care: valoarea comerţului internaţional, activitatea financiară globală şi volumul serviciilor efectuate pe plan mondial. Totalul acestor activităţi s-a ridicat în 2012 la circa 23 trlioane dolari.
   După opinia cercetătorilor din cadrul acestui institut, în prezent procentul bunurilor incluse în activitatea de comerţ exterior internaţional a crescut la 35% faţă de numai 20% cât a fost în 1990.
    Peste 1/3 din toate investiţiile financiare efectuate în fiecare an sunt reprezentate de tranzacţiile internaţionale şi 1/5 din traficul realizat prin folosirea internetului se referă la aplicaţiile şi folosirea lui pe plan internaţional.
  Foarte mulţi dintre specialiştii din diverse domenii de actvitate îşi pun întrebarea:
   Cu toate aceste – să le spunem, succese, a devenit viaţa oamenilor mai bună şi mai sigură în comparaţie cu secolele precedente?
   Cred că răspunsul la o asemenea întrebare firească este legată de multiplele aspecte ale evoluţiei vieţii ca atare. Realitatea, confirmă ideia după care viaţa de zi cu zi în nici o societate nu a fost şi nu poate fi considerată ca fiind perfectă. Din această cauză istoria este plină de tot felul de fapte şi evenimente care au apărut, s-au manifestat şi îşi continuă existenţa prin tot felul de idei sociale, revoluţionare care au provocat în multe ţări diversele revoluţii sociale.
   De cele mai multe ori au existat tot felul de explicaţii care susţineau necesitatea unor asemenea mutaţii prezentate de către organele propagandistice sau de către diverse personalităţi politice ca fiind bazate pe anumite principii şi dorinţi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale oamenilor.
   Multe dintre aceste ”idei cu profunde note umanitare”, până la urmă s-au dovedit a fi ireale sau după ocuparea unor poziţii cheie de către cei ce care le-au susţinut, au fost date uitării.
   Asemenea situaţii confirmă ideia după care încă avem o insuficientă imagine asupra modului de evoluţie a vieţii, a politicii în general şi a funcţionării economiei mondiale, a fluxului financiar care nu totdeauna şi nu în orice condiţii poate fi controlat, şi acelaşi lucru se întâmplă cu evoluţia politic-economică internaţională şi în special în procesul caracterizat prin cele două noţiuni: cerere şi ofertă care de cele mai multe ori nu poate fi asigurat la nivel naţional şi cu atât mai puţin la nivel global.
  De cele mai multe ori diversele fenomene social-economice şi politice sunt determinate de mutaţiile care au loc la un anumit moment dat într-o anumită parte a lumii şi se reflectă şi au efecte în manifestarea fenomenelor economice, politice şi sociale, în multe alte zone ale lumii.
  Pe parcursul istoriei s-au manifestat de foarte multe ori situaţii în care imposibilitatea controlului satisfacerii necesităţilor vitale ale oamenilor ca şi efectele diverselor fenomene naturale destructive erau considerate ca pedepse divine sau blesteme.
   Sute sau chiar mii de ani ideile politice şi-au găsit suportul prin intermediul bisericii, mai târziu, în secolul 20 şi în special după evenimentele din 1917 din Rusia, unele dintre doctrinele politice (cum a fost de exemplu doctrina marxist-leninistă –n.n.) s-au simţit atât de convingătoare prin sinea lor (sau impuse prin diversele mijloace de coerciţie – n.n.), încât nu numai că au renunţat la suportul bisericii dar chiar au început s-o combată şi să considere religia ca pe un opium al umanităţii.
   Majoritatea cultelor şi-au menţinut punctele de vedere şi aşa au apărut şi s-au manifestat diversele confruntări între concepţiile laice şi cele religioase care se sprijineau pe unele principii seculare, pe cutume (cu toate că unele dintre aceste concepţii religioase erau depăşite sau nu îşi găsiseră explicaţii suficient de convingătoare.
   Aşa cum afirmă unii dintre specialiştii în studiile privind raportul ştiinţă-religie, de-a lungul secolelor religiile au criticat şi continuă şi în prezent să critice cu deosebită înverşunare orice descoperiri şi inovaţii ce contrazic sensul concepţiilor religioase.
   Un exemplu mai vechi confirmă reacţia Vaticanului faţă de "falsificarea" de către Galileo Galilei a cosmologiei geocentrice.
   Alt exemplu a fost acela al teoriei darwiniste privind evoluţia omului şi concepţia religioasă a apariţiei şi existenţei omului.
  Nici ştiinţele sociale nu au scăpat de critica din partea bisericii, cu atât mai mult cu cât reprezentanţii diferitelor religii considerau dogmele religioase ca fiind prin definiţie adevărate, unii credincioşi (de exemplu fundamentaliştii islamici sau creştini) au păstrat şi continuă şi în prezent să interpreteze numai concepţia literală a textelor biblice. Pentru menţinerea credinţei lor au trebuit să se confrunte cu multiplele restricţii, discriminări şi chiar cu asprele sancţiuni impuse de statele comuniste.
   În epoca actuală multiplele descoperiri din domeniul ştiinţei, tehnicii, medicinii şi în special al electronicii, ca şi din alte domenii, au determinat înlăturarea limitelor în care acestea au evoluat ajungând ca aceste invenţii şi inovaţii să se manifeste ca adevărate revoluţii, schimbând dintr-un anumit punct de vedere sensul evoluţiei istoriei şi al tuturor ideilor şi conformismelor existente.
   Concomitent cu acest progres s-au creat şi chiar s-au extins condiţiile manifestării unor profunde inegalităţi social-economice, a accentuării unor discriminări ce se manifestă în societate la diverse ei niveluri sociale.
                                                      
   Fapte, cauze şi efecte
    Cine îşi putea imagina în urmă cu 100 sau numai cu 50 de ani că se va putea ajunge la un asemenea progres putându-se crea legături internaţionale prin sateliţii artificiali care permit, de exemplu, conversaţii la mii şi zeci de mii de Km. numai printr-o simplă apăsare pe un buton al unei invenţii diabolice ”calculatorul electronic” sau al celor mai recente instrumente (cum ar fi de exemplu telefonului ”smart” sau altele similare). Crearea şi apariţia programelor care permit nu numai dialogul sonor dar şi cel vizual (cu imagini clare) între două sau mai multe persoane (cum ar fi de exemplu prin sistemul Skype sau al teconferinţelor), sunt numai unele dintre multiplele exemple pe care le ştim şi mulţi beneficiază zilnic de avantajele lor.
   Apariţia şi evoluţia revoluţiei informatice alături de dezvoltarea unei ideologii ultraliberale a unei pieţe mondiale alături de posibilitatea mişcării libere a populaţiilor au determinat crearea unor societăţi multiculturale, ceea ce au dus la apariţia a noi forme de manifestare a noii revoluţii şi în unele regiuni de pe glob, a unor noi forme de manifestare a democraţiei.
   Acesta a fost momentul în care capitalismul industrial de tip Manchester, ce s-a manifestat începând cu secolul al 18-lea şi s-a dezvoltat în secolul 19 şi 20, s-a transformat într-un capitalism financiar, cu multiplele sale aspecte pozitive şi negative.
   Dacă în secolul 20 am fost martorii unui fenomen al migraţiei producţiei industriale din ţările dezvoltate spre cele în curs de dezvoltare unde forţa de muncă era mult mai ieftină, denumit offshoring[1] şi în care comerţul internaţional juca un rol preponderent, în secolul 21 se poate remarca apariţia şi dezvoltarea economiei financiare în care fenomenul acumulării capitaliste clasice ia proporţii deosebite, devenind nu numai preponderent, dar ajungând să fie cheia întregului sistem economic mondial.
     Cu toate că au existat multe voci care au fost de la început împotriva politicii de offshoring, ea având ca efecte negative peste cele amintite, creşterea numărului celor ce şi-au pierdut locurile de muncă (în ţările care au transferat cererile de producţii şi servicii – n.n), diminuarea sau pierderea veniturilor lunare, pierderea locuinţelor, scăderea dramatică a standardului de viaţă al clasei mijlocii a societăţii, etc. etc.
Toate acestea s-au desfăşurat ca o asemenea forţă, cu o asemenea viteză şi pe o arie atât de întinsă, încât a distrus orice împotrivire. În spatele acestor idei stătea dorinţa unora de obţinere a unor câştiguri mari, rapide  şi uşor de obţinut.
   Este adevărat că unii s-au îmbogăţit dar câţi au avut şi continuă să aibă de suferit din cauza acestor efecte negative?; despre acestea nu s-a discutat şi nici acuma nu se iau în consideraţie. Vocile celor care s-au împotrivit treptat s-au risipit în spaţiu. Multe dintre evenimentele zilnice ce au loc în prezent pe plan mondial estompează aceste aspecte cu toate că ele creează tot felul de nemulţumiri socio-economice şi politice.
   Cu toată evoluţia fantastică a ştiinţei şi a tehnicii, şi a unor condiţii ce ar putea îmbunătăţi viaţa oamenilor, în plan social, politic şi economic au loc  încontinuu diverse acte antisociale; au loc tot felul de provocări ale anumitor forţe care din anumite interese personale sau a unor grupuri sectare întreţin tensiuni şi flacăra vie a diverselor confruntări în cadrul diferitelor naţiuni sau chiar între naţiuni.
Dintre acestea au apărut şi au început să se manifeste din ce în ce mai profund şi cu efecte din ce în ce mai grave diversele acţiuni teroriste.
  Este suficient să ne amintim numai de câteva dintre aceste fapte (cum au fost de exemplu atacul terorist din Septembrie 2001 din SUA, conflictul militar din Golf, sângerosul conflict militar din fosta Iugoslavie (care a avut ca rezultat peste 140.000 de morţi, peste 70.000 de invalizi cu diverse grade de invaliditate şi mutilări precum şi cu peste 3 miliarde de refugiaţi din zonele de război), atacul terorist din Libia împotriva ambasadei Americane din Bengazi) ş.a. pentru a ne da seama de enormele pierderi pe care le provoacă aceste acte criminale,.
    Asemenea fapte au luat proporţii în ultimii ani şi se pot observa în prezent într-o mulţime de locuri pe glob (cum ar fi în Irak, Ucraina, Gaza şi în alte locuri cum ar fi în unele dintre ţările din Africa[2]).
   Zi de zi aflăm prin diversele mijloace ale mass-mediei tot felul de conflicte internaţionale provocate din anumite reminiscenţe sau concepţii ale unor conducători care aspiră sau visează la anumite situaţii existente cu zeci sau sute de ani înainte, atrăgându-ne atenţia şi încercând să ne convingă de un fapt pe cât de real, pe atât de neînchipuit, aşa cum am afirmat şi mai înainte: pământul a luat foc.
   Nimic nu poate justifica, explica sau nega modul în care se manifestă diversele acţiuni teroriste[3] sau unele acte cu un profund caracter naţionalist, alături de manifestarea unor acţiuni ale organizaţiilor mafiote care prin crime la adresa anumitor persoane fizice sau crime în masă, distrugerea unor valori materiale precum şi enormele cheltuieli destinate unor asemenea acţiuni îşi găsesc utilizări total inumane în loc să fie destinate nevoile curente şi de perspectivă ale umanităţii.
   Astăzi când numărul populaţiei globului este în creştere şi când apar în mod imanent diverse necesităţi de hrană, de îmbrăcăminte, de produse de uz curent sau de folosinţă îndelungată, când se pune problema extinderii mijloacelor de producţie şi a rezultatelor acestor producţii, apare în mod firesc şi necesitatea înlăturării oricăror discriminări (sociale, politice, culturale, religioase şi de altă natură), alături de necesitatea înlăturării sărăciei, foametei şi decesul unui enorm număr de oameni din cauza unor grave boli, existente în diverse  colţuri ale lumii.   
   Oricine urmăreşte emisiunile de televiziune sau presa zilnică nu poate reacţiona altfel decât printr-o permanentă nemulţumire, îngrijorare sau revoltă referitoare la toate ştirile cu care omenirea este realmente bombardată zilnic, despre tot ceea ce se întâmplă pe plan mondial.
   Suntem mulţumiţi şi chiar putem aprecia că suntem informaţi permanent despre tot ce se întâmplă pe plan mondial. Mulţumim celor de la diverse posturi de radio şi TV sau a celor din presă care sunt zi şi noapte implicaţi în culegerea şi transmiterea informaţiilor, dar asta nu schimbă cu nimic marile drame ce au loc peste tot şi nici faptul că împotriva acestor grave drame sociale nu sunt aplicate cele mai eficiente măsuri care să le oprească creindu-se o opinie generală care să condamne în mod real pe cei ce le produc sau pe cei ce stau în spatele lor.
  Nimic nu este mai convingător în sensul celor afirmate mai sus, decât conflictul din Ucraina pe care preşedintele Vladimir Putin l-a declanşat în dorinţa de refacere a vechii Rusii (a fostei Uniuni Sovietice – n.n.) care îşi asigurase o anumită poziţie geopolitică, strategică şi cu un anumit prestigiu de mare putere în lume câştigat de-alungul a zeci de ani prin folosirea forţei militare.
   Cei care i-au urmat lui I.V.Stalin la conducerea Rusiei au avut impresia că numai astfel vor putea fi consideraţi ca oameni de o mare putere şi influenţă mondială, prin anexarea forţată a unor ţări şi a popoarelor acestora la Marea Rusie, folosindu-se de armată şi de organele de coerciţie create în scopul menţinerii terorii între cei tiranizaţi, obligându-i să nu acţioneze în nici un fel pentru aşi obţine libertatea.

   De la Stalinism la Putinism
    Mihail Gorbaciov ajungând preşedintele Rusiei (15 March 1990), şi-a dat seama de dezastrul în care se afla ”Marea Uniune Sovietică” şi imposibilitatea poporului rus de a mai continua viaţa în acel mod; pentru a salva ţara şi poporul rus, Gorbaciov a propus un plan cu câteva obiective fundamentale: glasnost (deschiderea faţă de restul lumii), perestroika (restructurarea radicală a economiei şi a politicii ruse precum şi democratizarea ei), şi uskoreniye (accelerarea dezvoltării economice).
  Planul lui Gorbaciov a fost mult prea revoluţionar pentru o Rusie care fusese ţinută ani de zile în lanţurile unei robii mascate de propaganda comunistă şi ca atare implementarea şi obţinerea unor rezultate din aplicarea acelui plan a fost foarte lentă.
  Conflictele interne între cei care vroiau şi sperau la schimbări radicale şi cei care se temeau de ele şi preferau să nu se schimbe nimica, şi sub presiunea Statelor Unite şi a promisiunii de ajutor economic s-a ajuns la dezmembrarea U.R.S.S.-ului
şi lichidarea comunismului.
   După opinia unor economişti analişti, nerealizarea rapidă a planurilor lui Gorbaciov a fost motivul principal al înlăturării acestuia de la conducerea Rusiei şi înlocuirea lui cu un alt conducător - Boris Elţin.
   În umbra lui Boris Elţin şi chiar la propunerea sa se găsea Vladimir Putin care fusese numit Prim Ministru;  acesta era de multă vreme un potenţial conducător.  
  Vladimir Putin era un om cu o experienţă îndelungată în activitatea KGB-ului şi cu un palmares bogat în activitatea politică[4]. Profitând de faptul că Elţin avea pasiunea băuturii, după cum afirmau unii chiar din imediata sa apropiere: era mai mult beat decât treaz; fiind bolnav şi avându-l la mână şi cu unele acţiuni oneroase ale fiicei sale, Vladimir Putin versat în jocurile politice şi manevrarea lor, a reuşit să-l înlăture rapid pe Elţin şi i-a luat locul la conducerea Rusiei.
   În perioada din 1989 şi până la venirea lui Vladimir Putin la conducerea Rusiei
unele dintre fostele republici sovietice s-au eliberat de sub ”oblăduirea Mamei Rusia”, şi-au cucerit libertatea fiind recunoscute de întreaga lume ca ţări independente.
  O asemenea situaţie în care multe dintre fostele republici sovietice au devenit ţări independente, nu a fost considerată de către noul preşedinte Vladimir Putin ca fiind ceva normal pentru Federaţia Rusă.
  De altfel într-un discurs ţinut la Moscova afirmase:

            ” ”lichidarea comunismului în Rusia şi colapsului Uniunii Sovietice a fost cea mai mare greşeală a secolului 20”,...”

şi ca atare s-a hotărât să refacă vechea Uniune Sovietică şi să-şi readucă fostele republici ce deveniseră independente sub steagul Federaţiei Ruse.
   Metoda de re-anexare aplicată de preşedintele Putin în strategia sa politică, nu este nouă; o asemenea metodă, de utilizare a forţei militare, a fost folosită şi de către predecesorii lui. În acest an, lumea a urmărit modul în care s-a declanşat de exemplu şi războiul pentru anexarea Crimeei. Nu este nici un secret pentru nimeni că aceleaşi metode vor fi folosite şi pentru anexarea Ucrainei şi mai mult ca sigur se vor continua şi cu alte ţări ( cum ar fi de exemplu cu Transnistria, belarusia şi alte ţări dein nordul Europei, care au făcut parte din fostul ”melanj rusesc” al puşcăriei internaţionale al diferitelor republici membre ale Uniunii Sovietice.
   Dacă folosirea metodele militare se dovedesc că nu sunt destul de eficiente şi chiar se găsesc opozanţi care au propus aplicarea unor sancţiuni socio-economice şi culturale, Vladimir Putin încearcă şi alte metode cum ar fi cele economice.
   Aşa se explică preocuparea preşedintelui Putin de a crea o Uniune Economică Eurasiatică. [5]
   Ideea creării unei asemenea uniuni are la bază actul din 18 noiembrie 2011, prin care liderii Federaţiei Ruse, Kazakhstanului şi Belarusului au semnat Declaraţia privind Integrarea Economică Eurasiatică. Această uniune îşi propusese ca scop primordial crearea unui Spaţiu Economic Comun între cele trei state, ca urmare a existenţei Spaţiului Vamal (semnat în 2009 şi operaţional începând cu 1 iulie 2011).
    Unora dintre economiştii analişti le scapă însă din atenţie ideea după care crearea acestei noi uniuni are toate şansele să devină dacă nu mai puternică ca UE în orice caz poate deveni un pilon al viitoarei geopolitici printr-o refacere din punct de vedere economic a fostei Uniuni Sovietice şi tot odată un puternic competitor al UE.
    Ceea ce preşedintele Putin doreşte este de a crea prin această Uniune în termeni de Realpolitik o Rusie care să devină „unul dintre centrele de putere ale lumii contemporane”.
   Conform punctului de vedere (cel puţin oficial afirmat, fără a trăda ce se ascunde în spatele acestui plan – n.n.) al lui Vladimir Putin, noua uniune Eurasiatică îşi va desfăşura cooperarea cu UE.
   În acest sens preşedintele Putin afirma:

        „Acest sistem de partenariat dintre Uniunea Eurasiatică şi Uniunea   
         Europeană poate da naştere prezumţiilor necesare creării unei
         schimbări a configuraţiei geopolitice şi geo-economice a întregului
         continent [Eurasia] cu consecinţe pozitive clare la nivel global”.

    Țările membre ale Uniuni Eurasiatice (care va fi definitiv finalizată în 2015 – n.n.) sunt: Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina şi Uzbekistan (toate acestea fiind foste republici ce aparţineau Uniunii Sovietice - n.n.).
    Totalul populaţiei acestei Uniuni Eurasiatice este de peste 4.6 miliarde locuitori ce trăiesc pe un teritoriu de circa 55 mil. Km.p.
   Din punct de vedere geo-strategic proiectul unei asemenea uniuni, prevede înfăptuirea unei „regiuni integrate” care de fapt urmăreşte creşterea influenţei statului rus în regiunea Eurasiatică precum şi restabilirea fără prea mult zgomot a fostei Uniuni Sovietice, ca putere economică, număr al populaţiei şi a influenţei pe care Vladimir Putin o vrea, pentru Rusia în dorinţa de a devini, aşa cum am mai afirmat,  un centru de atenţie pe plan mondial.
    Un asemenea bloc politic şi economic va funcţiona (după afirmaţia fostului premier Medvedev pe care l-a prezentat la un interviu dat presei), pe baza unor aşa zise „poziţii comune” în privinţa unor aspecte de interes comun pentru această parte a lumii, iar coordonatorul acestora va fi (după cum este ”firesc”(?) şi ”deloc surprinzător”- n.n.), Federaţia Rusă.
   Această Uniune poate fi considerată ca fiind după opinia unor politologi, reacţia Moscovei faţă de Uniunea Europeană, şi ca atare forţează nota de lărgire a acestei noi organizaţii cât mai curând posibil.
   Ideea ca atare a unei asemenea uniuni a fost lansată şi în urma creşterii divergenţelor existente între politica administraţiei de la Kremlin şi reprezentanţii statelor considerate de Rusia ca făcând parte din ”sperata” zonă de influenţă  a Federaţiei Ruse, cum ar fi de exemplu politica de manifestare a unei independenţe social-politice şi economice din partea Moldovei, Georgiei şi Ucrainei, (faţă de Kremlin - n.n.).
   Susţinând cu o deosebită perseverenţă crearea acestei uniuni, preşedintele Putin doreşte:
       1. ca Rusia să devină în cadrul acestei organizaţii internaţionale o legătură între Europa, Statele Unite şi Asia, maximizându-şi pe această cale poziţia de negociator în relaţiile cu toate ţările occidentale.
       2. crearea unor ”Zone de schimb liber”, ce va duce inerent la înfiinţarea unei Comunităţi Economice.
       3. evoluţia Uniunii Eurasiatice să se îndrepte nemijlocit către forme de integrare mai avansată cum ar fi de exemplu: politici industriale unice sau chiar ceea ce Uniunea Europeană nu a reuşit până în prezent să implementeze politici energetice unice.
    Vrând să dea impresia asigurării unei note de independenţă politico-economică, a ţărilor membre ale acestei uniuni, Vladimir Putin a emis ideea după care toate statele membre vor putea negocia diverse contracte economice direct cu părţi terţe prin intermediul acestei uniuni, ceea ce le va putea oferi poziţii mult mai bune în cadrul negocierilor.
   Politologii şi economiştii care urmăresc şi analizează poziţia şi rolul unei asemenea uniuni politico-economică avertizează asupra faptului ce nu trebuie uitat sau neglijat că procedura de vot din interiorul Uniunii Economice Eurasiatice nu va fi consensul ci fiecărui stat membru al acestei uniuni i se va acorda dreptul la vot prin numărul acestor voturi stabilit proporţional în raport de puterea economică a fiecărei ţări.
    De aici reiese în mod clar de ce s-a ajuns la o asemenea măsură, care dă puteri deosebite Rusiei faţă de ceilalţi membrii, ea fiind cel mai puternic stat din punct de vedere economic.
   Efectul unei asemenea poziţii îi va uşura Rusiei să obţină (prin numărul de voturi ce i se atribuie) blocajul unor decizii care nu îi vor aduce vreun avantaj sau din contra v-a reuşi să-şi impună un anumit punct de vedere pentru ca o propunere sau un anumit plan de cooperare cu alţi parteneri din afara uniunii să fie aprobat.
   Planul pe termen lung al preşedintelui Putin este ca Rusia să-şi poată asigura din nou un avantaj – de mare putere economică mondială, având în vedere că Europa, de exemplu, va fi nevoită să negocieze cu diverse state cum ar fi de exemplu Belarusia sau Kazakhstan sau cu oricare alt stat membru al uniunii, numai prin intermediul Rusiei.
   Un al aspect, pe care liderul de la Kremlin a ţinut să îl menţioneze, în cadrul primelor şedinţe în vederea constituirii acestei uniunii este acela după care statele membre vor avea acces la piaţa energetică europeană mult mai uşor prin intermediul Uniunii Eurasiatice. Într-adevăr acest aspect este important, însă ceea ce nu s-a menţionat până în prezent în nici unul dintre protocoalele de creare a uniunii, este faptul că aceste state vor negocia şi vor avea acces numai prin intermediul structurilor ruseşti şi doar cu acceptul statului rus, ceea ce va duce la o creştere deosebită a poziţiei strategice a Rusiei în lume.
   Una din marile temeri ale preşedintelui Putin şi a ţărilor care deja sunt semnatare ale acestei noi uniuni precum şi a celor care vor deveni membre ale acesteia este progresul pe care îl face, încet dar sigur, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai prin care această organizaţie ar putea deveni un instrument şi mai puternic de creştere a influenţei economice chineze pe plan mondial.
   Privită în acest sens, Uniunea Economică Eurasiatică nu ar mai putea juca rolul unui instrument de balansare a influenţei vestului prin UE, ci mai degrabă a estului prin poziţia Chinei.
  Mai recent cu aceleaşi planuri preşedintele Putin şi-a propus extinderea activităţii unei organizaţii internaţionale formată deocamdată din cinci ţări considerate ”emerging national economies” numită BRICS[6].                                          De la stînga la dreapta: Preşedintele Putin, Narendra Modi
                                     (Primul Ministru al India), Preşedinta Dilma Rousseff (Brazilia),
                             Preşdintele  Xi Jinping (China) şi Preşedintele Jacob Zuma (Africa de Sud)

       Reprezentanţii de frunte ai ţărilor membre ale acestei noi asociaţii economice internaţionale (care apar şi în fotografia de mai sus – n.n.), s-au întâlnit anul acesta în Brazilia şi au semnat un acord privind crearea unui Fond de rezerve valutare şi o nouă Bancă Economică de Dezvoltare.
     După cum afirmă unii observatori ai acestei noi asociaţii cele cinci ţări membre înglobează o populaţie de circa 3 miliarde locuitori (care reprezintă circa 40% din întreaga populaţie a globului), iar activitatea economică a acestor ţări membre reprezintă 18% din volumul total al economiei mondiale.
   Întâlnirile oficiale prealabile (celei din 2014 din Brazilia – n.n.), la care au participat miniştrii de externe ai ţărilor participante iniţial (Rusia, China India şi Brazilia) au avut drept scop discutarea drumului pe care trebuie să-l parcurgă aceste ţări în vederea dezvoltării lor economice în continuare şi modalitatea de a fi mai mult implicate în activitatea economică mondială.
  În acelaşi timp s-a discutat şi despre necesitatea unei noi monede de rezervă la nivel global care să poată fi: ”diversificată, stabilă şi predictibilă” şi care să împiedice ca dolarul SUA să fie în continuare moneda mondială dominantă.
   Oricât ar vrea să mascheze intenţia de asigurare a unei dominaţii mondiale (preşedintele Putin prin intensificarea acţiunilor de constituire a unei platforme mondiale din punct de vedere economic-financiar -n.n.), dovedeşte că nu mai vrea să depindă de influenţa puterii dolarului şi a diferitelor sancţiuni pe care FMI, Banca Mondială şi alte foruri internaţionale le impun împotriva acţiunilor sale prezente şi viitoare de extindere  a teritoriului şi puterii Rusiei prin politica externă agresivă dictată de la Kremlin.
     Nu trebuie uitat că atunci când Vladimir Putin a ajuns la conducerea Rusiei (în anul 2000), Rusia se găsea într-un mare haos domestic iar economia era stagnantă la valorile cele mai joase.
   Care este situaţia actuală a Federaţiei Ruse?: un profund caracter naţionalist, apropierea de religie (care este sub un mare semn de întrebare: cât de onestă poate fi această apropiere faţă de biserică şi religie, din partea unui om crescut şi educat în spiritul combaterii religiei şi a rolului biserici?), o concepţie social conservatoare şi puterea guvernamentală de super control a întregii mass-media şi în general a vieţii întregii populaţiei.
    Toată această situaţie în combinaţie cu reacţia recentă a preşedintelui Putin la sancţiunile acordate de către statele occidentale pentru implicarea in conflictul din Ucraina dovedesc nu numai tupeul pe care îl are Administraţia de la Kremlin dar şi faptul că nu se poate conta pe afirmaţiile unora dintre vârfurile piramidei politice din această Administraţie.
   La 30 Aprilie 2014, La Reuniunea de la Minsk a Consiliului Suprem al Uniunii Vamale, preşedintele Putin a afirmat:

            ”... Occidentul este cel care a declanşat evenimentele din Ucraina,
                    iar acum caută vinovaţi şi, din această cauză, şi introduce
                    sancţiuni împotriva Rusiei”.

   Mai pot exista comentarii în faţa unor asemenea afirmaţii?
   Ele nu pot fi socotite decât drept glume şi nu dintre cele mai bune!.

  O situaţie similară de discreditarea a personalităţii umane a avut loc la 24 August 2014, când Ucraina îşi sărbătorea 19 ani de la declararea Independenţei ţării (1991) de Uniunea Sovietică.
   În timp ce la Kiev se desfăşura parada militară, se arboraseră drapelele ţării cu bleu şi galben şi se cântau cântece patriotice, în partea de est a ţării separatiştii ruşi aveau o altfel de celebrare: în mijlocul oraşului Doneţ separatişti ruşi i-au adus pe soldaţii ucraineni ce au fost luaţi prizonieri (în propria ţară !!!, de către o masă de şobolani înarmaţi de către Kremlin), în urmă cu o săptămână.Foto: Intact Images/EPA

  Separatiştii care astăzi se bucură de succesul luării unor prizonieri ucraineni, vor răspunde cu ani grei de condamnări pentru un asemenea act.
  Nici unul dintre ei nu va scăpa de pedeapsa binemeritată, doar dacă vor fugi la Moscova şi vor rămâne sub protecţia KGB-ului.
  Ruşinea unui asemenea act ce contravine oricăror acte internaţionale, nu poate şi nu va fi nici uitată şi nici desconsiderată de către forurile internaţionale, aşa cum nu va fi uitată şi neglijat suportul Moscovei dat acestor pretinşi ”oameni” ce fac un joc, fără să-şi dea seama care este şi care v-a fi efectul acestui act.
  Cei în vârstă vor putea spune copiilor şi nepoţilor lor prin ce a trecut ţara lor din cauza unei dorinţe de prea-mărire a unui dictator şi a punerii Rusiei pe un piedestal pe care nu şi l-a clădit prin muncă onestă ci prin jafuri şi crime.
  Într-o bună zi se va putea scrie istoria adevărată a Ucrainei şi se vor umple pagini cu numele celor morţi şi a victimelor ce au suferit din cauza acestor pretinşi ”revoluţionari” ce şi-au pătat cu sânge mâinile, viaţa şi credinţa lor.
  Aceşti oameni care  s-au născut şi au trăit în Ucraina, au mers la şcoli în Ucraina., şi-au găsit de lucru după calificarea pe care au avut-o, dintr-o dată, asmuţiţi din umbra Moscovei cred că au fost şi sunt trataţi – neomeneşte, de către colegii de şcoală, de colegii de muncă şi de ceilalţi care nu vorbesc ”ruseşte”, sunt discriminaţi!
   Este oare un sâmbure de adevăr în toate acestea?
   Nicidecum!
   Aceşti separatişti trebuie să-şi amintească, dacă au ştiut vreodată că:
   Istoria nu i-a uitat şi nu i-a ocolit la sfârşitul celui de al II-lea Război Mondial pe hitleriştii care au omorât mii de oameni din ordinul unui criminal bezmetic.
  Fiţi siguri că nici voi nu veţi fi daţi uitării !

 Vecinul nostru – pericolul nostru 
                                                         
  Ceea ce constituie un fapt ce nu trebuie neglijat trebuind menţionat şi urmărit cu multă atenţie, de către membrii UE şi ai NATO, este poziţia unor ţări, cum ar fi de exemplu cea a Ungariei.
  După remarcile unor observatori politici în urmă cu circa un sfert de secol: în  momentul în care a încetat războiul rece, Ungaria a fost una dintre primele ţări dintre sateliţii Uniunii Sovietice care a abandonat concepţia şi modul de aplicare al comunismului şi s-a declarat o ţară cu o concepţie liberal democrată.
  Astăzi concepţia conducerii Ungariei exprimată prin punctul de vedere al Primului Ministru Viktor Orban, se pare că este ”ceva mai diferită”;   Ungaria, după opinia lui Orban,
                     ”... se consideră o ţară ce îşi construieşte un model nou manifestat printr-o aşa numită ”illiberal democracy„ (lipsa unei democraţii - n.t)”.
    Ce înseamnă acest model nou?
   Nu cumva democraţia guvernamentală impusă de conducerea de la Budapesta se manifestă printr-o politică de erodare a libertăţilor individului, de separare a puterii guvernamentale de sistemul legislativ.
    Primul Ministru Viktor Orban, afirmă:

                          ”... lumea s-a schimbat în mod fundamental în 2008, ...
odată cu marea cădere a sistemului financiar occidental.
                           ... de atunci puterea americană este în declin şi valorile liberale sunt întruchipate astăzi de corupţie, sex şi violenţă”.

      Iar referindu-se la Europa occidentală afirmă:

                         ” ... Europa a devenit un teren al unei libere generozităţi,
                                 în spatele căreia există un aşa numit sistem de ajutor
                                 social guvernamental ”

      Concluzia lui Viktor Orban este:

                 ”Noul nostru model pentru viitor este Rusia, Turcia, China,
                   Singapore şi India”.

      Oare opinia lui Viktor Orban poate fi adevărată când se referă la faptul că Ungaria îşi va alege drept model al viitorului, Rusia şi concepţia social-economică şi politică introdusă prin Putinism?.
     Este interesant jocul politic al lui Viktor Orban, pe de o parte declară că ţara sa va deveni o ţară a lipsei de democraţie, dar în acelaşi timp vrea ca Ungaria să rămână membră a UE.
    Oare ce îl determină pe Domnul Orban să ceară menţinerea în UE?
    Nu este cumva interesul său pentru cele 20 miliarde dolari drept ajutor pentru şapte ani, pe care UE l-a promis Ungariei?
    Cred că ţările membre ale UE ar trebui să-şi revadă urgent propunerea  privind ajutorul ce urmează să fie acordat atâta timp cât conducerea Ungarie nu îşi v-a corecta poziţia fără a viola drepturile specifice pentru o ţară democrată, în adevăratul sens al cuvântului, libertatea de exprimare şi respectarea legislaţiei constituţionale.
    În acelaşi timp cred că poziţia Statelor Unite trebuie să fie aceea de revizuire a gradul de apreciere a relaţiilor cu Ungaria şi de a reduce această apreciere la un nivel corespunzător cu ceea ce exprimă poziţia actuală a conducerii de la Budapesta faţă de Statele Unite.
     S-ar putea ca nu peste mult timp afirmaţiile Domnului Orban să primească unele reacţii şi comentarii care ar fi mai apropiate de necesităţile actuale şi de perspectivă ale Ungariei şi care să împiedice eventuala auto izolare a ţării sale de UE şi de celelalte ţări din lume care cunosc ceea ce înseamnă libertatea (din toate punctele de vedere –n.n.), în adevăratul ei înţeles şi efectele ei imediate.
   Preluarea Putinismului drept model sau chiar a filozofiei politice a Chinei vin cu nişte riscuri printre care: revenirea la un sistem totalitarist, la o conducere bazată pe forţă ceea ce nu poate să corespundă unor principii în concordanţă cu secolului în care trăim.
   Oare aşa ceva îşi doreşte Primul Ministru Viktor Orban în special când este vorba de aplicarea unei politici de forţarea a unor ţări de a ajunge din nou sub steagul Federaţiei Ruse?.
   De fapt prin politica externă putinistă se încearcă o dezmembrare a sistemului social-economic şi politic european, o dezmembrare a modului de guvernare a diverselor ţări care au făcut parte din fostul URSS, pentru a fi mai uşor de ”reanexat” de către Federaţia Rusă şi o dezmembrare a unora dintre instituţiile şi organizaţiile internaţionale pentru a le submina rolul şi importanţa lor pe plan mondial.
   Sunt asemenea acte şi politica rusă un model demn de urmat de către o ţară europeană care a avut de suferit în 1956 când a avut loc Revoluţia maghiară anticomunistă şi când trupele sovietice au invadat Ungaria înăbuşind această revoluţie?.
    Este Ungaria în situaţia de a putea să-şi desfăşoare o activitate social-economică prin măsuri militare? sau în mintea Primului Ministru Viktor Orban sunt nişte himere ale intenţiei de alipire a Ardealului la ”Marea Ungarie”?
   Indiferent ce are sau nu de gând Viktor Orban, cred că ar trebui să-şi revadă urgent punctul de vedere şi poziţia pe care o are ca ţară membră a UE şi a NOTO, dacă nu vrea să ajungă din nou la mână şi sub controlul conducerii de la Moscova.

   Statele Unite într-un moment de grea cumpănă
    În altă ordine de idei, atunci când se discută despre situaţia şi poziţia Statelor Unite în politica externă internaţională, nu se poate contesta faptul unor mari schimbări ca au avut loc în special după atacul terorist din 2001, precum şi scăderea influenţei Statelor Unite pe plan mondial.
    Cu toate că din punct de vedere militar Statele Unite rămân în continuare pe primul loc în lume, eşecurile războaielor din Afganistan şi Irak, la care s-a adăugat efectul crizei economice declanşat aici şi care s-a răspândit cu mare viteză în întreaga lume, au avut şi continuă să reflecte multiplele efecte negative provocate de aceste situaţii.
     În multe privinţe în momentul de faţă se remarcă efectele unei conduceri care nu este la înălţimea aşteptărilor. Aceeaşi opinie se referă şi la poziţia multor membrii ai Administraţiei Politice de la Casa Albă. Opinia referitoare la scăderea popularităţii conducerii Statelor Unite a fost exprimată recent printr-un sondaj de opinie din care a rezultat că 58% dintre americanii chestionaţi nu sunt de acord cu maniera în care preşedintele Barack Obama conduce politica externă a ţării şi are ca efect o dezbinare, o distrugere a unităţii populaţiei americane.
Aceasta reprezintă  după opinia unor politologi şi  a unor specialişti în problemele sociale, o creştere a cu 10 % (în luna august 2014), faţă de luna precedentă a nemulţumirii populaţiei americane şi cel mai înalt nivel de respingere a politicii dusă de Casa Albă, de când Barack Obama a devenit preşedinte.
   La începutul lunii septembrie 2014, David Cameron - Primul Ministru al Marii Britanii a prezentat în faţa Parlamentul său un raport în care îşi exprima unele opinii şi concluzii de-a dreptul alarmante şi în acelaşi timp atenţiona şi conducerile altor ţări europene cu privire la crearea califatului Islamic în Irak şi Siria şi la acţiunile extremismului islamic care se manifestă printr-un plan de export al terorismului către diverse ţări europene.
   Cameron afirma: ” În confruntarea cu acţiunile extremismului islamic avem nevoie de un viguros, inteligent, calm şi o abordare cuprinzătoare pentru înfrângerea terorismului încă de la sursa lui. Noi trebuie cu toţii să folosim toate resursele disponibile, ajutorul comun, diplomaţia noastră şi puterea militară pe care o avem”.
Câteva zile mai târziu Marea Britanie a ridicat nivelul de atenţionare a terorismului la gradul ”sever”.
   În acelaşi timp preşedintele Barack Obama a prezentat un punct de vedere cu un mesaj complet diferit.
   Obama spunea: ”...este adevărat că Orientul Mijlociu este provocator, dar adevărul este că această provocare este de mult timp. Vă asigur că acesta este mult mai puţin periculos decât a fost cu 20 sau 25 de ani în urmă. Acesta nu este comparabil cu provocarea pe care am avut-o de întîmpinat în timpul Războiului Rece”.
   Iar la o întâlnire cu un grup de contribuitori cu fonduri pentru partidul democrat în oraşul Newport (statul Rhode Island), afirmase: ”... aparatul nostru de securitate creat după atacul din 11 Septembrie, ne asigură că suntem destul de feriţi de orice acţiune a organizaţiei teroriste ISIS...”.
   Mai mult ca sigur că acţiunea guvernului britanic de a ridica paşapoartele unor persoane care sunt suspecte de acţiuni teroriste, poate fi o măsură mult mai apropiată de realitatea ce are loc în Europa, în timp ce afirmaţiile preşedintelui Obama nu pot calma starea de îngrijorare a populaţiei americane.
   Ineficienţa şi lipsa de putere sau chiar lipsa unor decizii şi strategii importante în relaţiile internaţionale, este cauza scăderii poziţiei Statelor Unite pe plan mondial.  
  Unii dintre reprezentanţii mass-mediei americane consideră ca afirmaţia preşedintelui Obama referitoare la lipsa unei strategii privind acţiunile teroriste ale organizaţiei ISIS, este o adevărată idioţenie (Charles Krauthammer, Ukraine abandoned, The Washington Post, Sept. 5, 2014, pg. A21) .
  Chiar dacă este aşa, şi în momentul de faţă nu are o strategie de acţiune, nu trebuie să-şi exprime această opinie pentru a fi aflată de întreaga lume. Nu este actualul preşedinte Barack Obama, conducătorul lumii libere? Atunci ce se poate aştepta de la alte ţări în conflictul cu terorismul când SUA este ambiguă în acţiunile sale?
     După cum se ştie şi în special într-o lume ce este martora unor continue schimbări, poziţia Statelor Unite poate fi considerată că nu va fi la fel peste câţiva  ani. Vor apare, cel puţin aşa se speră, unele modificări care vor dovedi clar care va fi poziţia geopolitică şi strategică a SUA.
   Atât americanii intervievaţi cât şi o mare parte restul populaţiei îşi doresc acest lucru şi până la urmă se va realiza. America îşi va continua cursul ei normal de viaţă ca un apărător al libertăţilor umane, al unei reale democraţii naţionale şi încercarea de implementare a unora dintre aspectele democraţiei pe plan mondial.
   La un anumit moment dat multe dintre racilele sociale actuale îşi vor găsi rezolvări pozitive; acest lucru însă cere timp şi un enorm volum financiar de care în momentul de faţă Statele Unite nu dispun (ajungând în 2014 la peste 17 trilioane datorii externe şi din păcate nu făcute în interesele poporului american, ci pentru nişte planuri ne avizate de către cei care au fost aleşi să decidă asupra a ceea ce este bine şi util pentru poporul american în special şi pentru America în general - n.n.).
    Aşa după cum apreciază mulţi politologi, vechea ordine mondială nu mai funcţionează la nivelul valorilor estimate, iar o nouă ordine mondială încă nu s-a născut pentru a marca noile forţe mondiale.
       Dacă alte ţări nu vor ajunge să preia locurile primordiale în clasamentul mondial în condiţiile unei aşa zise noi ordini mondiale, America ar avea şansa de a se menţine şi în viitor pe poziţia sa leader, dar viitoarele administraţii de la Casa Albă vor avea foarte mult de lucrat pentru a reface imaginea Statelor Unite ca o adevărată forţă, economică, politică şi socială, pe plan mondial.
 
    O problemă din viaţa de zi cu zi 
                                                           
    O problemă deosebit de controversată cu foarte mulţi ce se împotrivesc dar şi cu mulţi ce o susţin este cea a relaţiilor şi oficializarea căsătoriilor dintre două persoane de acelaşi sex.
  În unele dintre Statele Unite şi în alte ţări considerate deosebit de liberale asemenea acte şi-au obţinut legalizarea oficială.
  Sunt foarte mulţi dintre susţinătorii unor asemenea relaţii care consideră că trebuie trataţi în mod similar cu oricare alte persoane, întrucât s-au născut cu asemenea predispoziţii, cărora nu li se pot împotrivi în nici un fel.
  Un asemenea personagiu (a cărui iniţiale sunt AC),  i s-a adresat unui membru al mass-mediei internaţionale[7], explicându-i că este homosexual de la vârsta de 6 ani. ”Aşa m-am născut, spune individul respectiv; şi tot el o învinuia pe această reprezentată a unuia dintre mijloacele mass-mediei că nu cunoaşte nimic din ştiinţa orientării sexuale şi trăieşte la nivelul secolelor trecute; încheindu-şi peroraţia cu afirmaţia ”Homofobia dvs. (cel puţin în această parte a frazei, este politicos adresându-i-se cu Dvs.), excesivă nu vă face cinste!”.
Mărturisesc că urmărind dialogul individului AC cu reprezentanta presei, nu pot să nu-i dau dreptate acestei ziariste, care a ştiut să-şi exprime într-un deosebit de inteligent opinia referitoare la opinia individului AC.
   ” La vârsta de 6 ani, la care majoritatea copiilor se gândesc la jucării, dumneavoastră aţi fost în stare sa vă auto-diagnosticaţi boala de care suferiţi şi pe care o mărturisiţi fără nicio jenă. Sânt sigură că o să va „irite” cuvântul  „boală”, însa acesta este adevărul.”
  Și în continuare reprezentanta presei susţine:
    ” Până în anii ’70, tratatele de psihiatrie şi codificarea internaţională a bolilor (I.C.D.) conţineau diagnosticul de boală numit „homosexualitate”, fiind trecut la capitolul „deviaţii sexuale”. În medicina modernă, bazată pe argumente solide, un diagnostic sau o noţiune se schimbă numai dacă apar dovezi ştiinţifice, adică studii clinice, care să fie apoi confirmate şi răs-confirmate. Homosexualii americani însă, care sânt cu grămada, pentru că din America au plecat astfel de nenorociri în toată lumea, prin lobby politic şi presiuni non-ştiinţifice, au determinat Asociaţia Psihiatrilor din S.U.A. să elimine diagnosticul „homosexualitate” din tratatele de psihiatrie. E ca şi cum, la presiunea străzii, am decide acum că nu mai există tuberculoză, cei care tuşesc cu sânge aşa s-au născut. Odată cu eliminarea politică a diagnosticului de „homosexualitate” a dispărut şi tratamentul”.
   Şi sunt convins că Dna Maria Diana Popescu, are dreptate când afirmă:
           Nu există orientarea sexuală, ci  o propagandă pseudo-ştiinţifică
    ”Orientarea sexuală nu există de fapt, este o propagandă pseudo-ştiinţifică, orice individ normal tinde biologic către reproducere şi psihic către completare, iar orice deviere de la acest comportament este patologică. Homosexualitatea este un comportament dobândit, este un rezultat complex între mediul psihic intern şi factorii de mediu favorabili, ca orice boală. Chiar admiţând că printr-o ciudăţenie biologică v-aţi născut homosexual, acest lucru nu înseamnă decât că aveţi un un anume tip de malformaţie congenitală, ca oricare alta. Malformaţiile congenitale, anatomice sau psihice, beneficiază de tratament”.
  Sunt nenumărate voci care afirmă de asemenea că
    ” Cu ce se ocupă anumite persoane, sub plapumă este anormalitatea lor, sânt liberi s-o acceseze cum vor, dar în spaţii închise, nu să ceară drepturi şi demonstraţii publice, într-o ţară eminamente creştină, în cadrul unei unor comunităţi normale”!
   Şi în încheiere, trebuie amintit că legalizarea căsătoriei între „bipezi” de acelaşi sex, e o sinucidere a rasei umane, iar adopţia de copii de către un asemenea cuplu este un act criminal comis asupra viitorului acestor copii! Un grav atentat la morala creştină şi socială!
   Oare mai sunt necesare argumente suplimentare pro sau contra faţă de cele expuse de Dna Maria Diana Popescu?
  Personal, cred că pledoaria Dnei Popescu, este suficientă.
  Nu cred că ar trebui condamnaţi cei care au asemenea preferinţe dar nici să li se accepte solicitările privind drepturile legale de căsătorie şi adopţiune a minorilor, numai pentru a se asigura potenţiali votanţi şi consolidarea unor popularităţi politice. 
  Cine are alte argumente, merită să şi le expună şi chiar îi invităm la asemenea dialoguri.
 
  Invitaţie la dialog                                                               
  Viaţa cu diversele ei meandre pot determina tot felul de fapte şi opinii complexe şi controversate.
   Articolul de faţă nu şi-a propus să analizeze multitudinea acestora ci vrea să fie numai un deschizător de opinii, lăsându-i cititorului drumul liber spre a găsi şi alte idei care vor putea şi vor trebuii să fie exprimate liber fără niciun risc de interzicere a diverselor puncte de vedere.


Bibliografie:
1. Podesta, John – The Power of Progress, Crown Publisher. NY, 2008
2. Goldberg, Pinelopi Koujianou, and Nina Pavcnik - Distributional Effects of 
    Globalization in Developing Countries, Journal of Economic Literature:
     Vol. 45 No. 1 (March 2007), pg. 39-82, American Economic Association
3. Parag, Hkanna – The Second World, Empires and Influence in the New
         Global Ordere, Random House, N.Y., 2008
4. Foreign Trade Statistics, 2010 – Trade in Goods (Import, Exports and Trade Balance)
    with China, U.S. Census Bureau, in: http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.
     html#2010
5. Frunzetti, Theodor – Soluţionarea crizelor inyrtnaţionale, Iaşi, ed. Institutului European,
    2006
6. Higgs, Robert – Deppresion, War and Cold War: Studies in Political Economy,
    N.Y., Oxford University Press, 2006
7. Paşcu, Mircea (Prof.Dr.) şi Vintilă Nicolae Sergiu (Lct. Drd.) – Teoria relaţiilor
     internaţionale, Note de curs, Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
     Facultatea de Știinţe Politice, în: http://cezarsalahor.files.wordpress.com/2008/04/
     /teoria-relatiilor-internationale.pdf
8.  Voegelin, Eric – Modernity Without Restraint: The Political Religions, Vol.5, Manfred
     Henningsen Editor, University of Missouri Press, Columbia, MI, 2000
9. Berca, Alex(Dr.) – Început de secol,Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012
10. Wooward, Bob – Bush at War, Simonm & Schuster. New York, 2002
11. Roston, Ahmad – The Man who pushed America to War – Ahmad Chalabi, National Books,
      2008
12. Barnes, Robert – On same-sex marriage, victors jostle for high court’s attention,
      The Washington Post, August 28, 2014, pg A15


[1] Offshoring înseamnă obţinerea unor activităţi efectuate într-o altă ţară. Riscurile şi criticile aduse unui asemenea proces de extrateritorializare se referă la transferul diverselor activităţi în alte ţări unde forţa de muncă este mult mai ieftină dar care aduce după sine şi o serie de riscuri cum ar fi de exemplu riscuri  geopolitice, diferenţele lingvistice şi de comunicare, transferurile  de tehnologii şi ulterior chiar crearea unor competiţii nedorite din partea ţărilor care acceptaseră efectuarea producţiilor solicitate în condiţiile contractelor stabilite de ţările solicitante.
[2] În 25 de ţări din Africa se remarcă peste 150 de conflicte între trupele de militari şi ale poliţiei împotriva unor grupuri separatiste şi de anarhişti. Unele dintre conflictele cele mai intense se găsesc în: Africa Centrală ( război civil), Republica Democrată Congo (război împotriva unor grupuri rebele), Egipt (unde au avut loc demonstraţii şi lupte de stradă împotriva guvernului), Mali (război împotriva unor grupuri de militanţi islamişti), Nigeria (războiul împotriva unor militanţi islamişti), Somalia (războiul împotriva unor militanţi islamişti), Sudan (război împotriva unor grupuri de rebeli), Sudanul de Sud (unde are loc un război civil)  
[3] În conformitate cu diversele site-uri din Internet, mijloacele de acţiune ale terorismului se referă la acţiuni violente asupra populaţiei neangajate, prin sabotaje, acte criminale aleatorii, crearea de stări de panică în special în masa largă a populaţiei civililor.
   Scopul lor este acela al schimbării unor politici majore, iar participanţii erau şi sunt formaţi din indivizi sau grupări care se autodeclară nonstatale.
   După opinia diverşilor specialişti în strategii politice şi militare, există mai multe forme ale terorismului:  
-     terorismul individual (exemplu: Toeodor Kaczynski supranumit şi  Unabomber (absolvent al Uniuversităţii    Harvard, doctor în matematică),
-     grupuri teroriste izolate formate dintr-un număr mic de persoane, (exemplu: Timothy McVeigh şi
Terry Nichols, care au săvârşit atentatul asupra clădirii FBI din Oklahoma),
-     grupuri teroriste de franciză din care face parte şi Al Qaeda,
-     grupuri teroriste cu susţinere externă (exemplu: grupul terorist din care făcea parte şi Carlos Șacalul, care la indicaţia lui Ceauşescu a căutat să-l omoare pe Mihai Pacepa, sau gruparea teroristă Septembrie cel Negru, cu baze şi susţinere financiară din Siria şi Liban),
-     grupuri teroriste afiliate ( exemplu: Hamas, Hezbollah).
[4] După absolvirea universităţii, unde  a studiat dreptul international, Putin a fost recrutat de KGB, în serviciul de contraspionaj. În 1976 a terminat cursul de perfecţionare al KGB din Ohta, Leningrad. Apoi, a lucrat la aşa numita direcţie nr. 5 a KGB-ului, care combătea opoziţia politică. Mass-media americană confirmă că s-a ocupat o vreme cu urmărirea unor cetăţeni străini aflaţi la Leningrad. A primit ulterior oferta de a se transfera la serviciul de inteligenţă aflat în sarcina primei direcţii a KGB  şi a fost trimis pentru antrenamente suplimentare vreme de un an la Școala Superioară Dzerjinski a KGB, din Moscova iar apoi, la mijlocul anilor 1980, la Institutul KGB Yuri Andropov din Moscova (acum fiind Academia pentru Inteligenţă Externă). Din 1985 până în 1990, KGB-ul l-a repartizat pe Putin la Dresda, pe atunci în Republică Democrată Germană. Din 1994 până în 1997, Putin a ocupat mai multe funcţii politice în St. Petersburg . În martie 1994 a devenit Vice-primarul oraşului St. Petersburg. Doi ani între 1995 şi  1997 Putin a condus filiala locală a partidului de guvernământ din St. Petersburg . În acelaşi timp el a fost şef al Consiliului Consultativ al ziarului Viedomosti din St. Petersburg. În august 1999 Putin a fost numit de către Boris Elţin în funcţia de prim-ministru. În această calitate a ordonat reluarea ostilităţilor cu forţele separatiste din Cecenia. După forţarea demisiei lui Boris Elţin, (decembrie 1999 a ocupat funcţia de Preşedinte interimar al Federaţiei Ruse. La 31 decembrie 1999, Boris Elţîn s-a retras din funcţia de Preşedinte al Rusiei, Putin devine preşedinte interimar, pentru ca, la alegerile prezidenţiale martie 2000, să fie ales cu o majoritate de 52,50% din voturile exprimate. Este reales în martie 2004, având o majoritate comodă, ceea ce îi permite să guverneze într-un stil autoritar. În cel de al doilea mandat (2004-2008), a fost reales cu o majoritate de voturi. La cel de al treilea mandat (2012) a fost reales ca preşedinte al Federaţiei Ruse pentru un mandat de 6 ani.
[5] Uniunea Euroasiatică a fost iniţial o propunere pentru Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan,
   precum şi alte state postsovietice, precum şi potenţiale: Finlanda, Ungaria, Republica Cehă, Bulgaria şi
   Mongolia pentru a  aprofunda integrarea economică şi politică în aceste ţări într-o uniune supranaţională.
   Ideea se bazează pe un sistemul de integrare similar cu cel al Uniunii Europene; această idee  a fost prezentată ţărilor mrnţionate mai sus de către Vladimir Putin, dar a fost propusă pentru prima dată ca un concept de către  preşedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, în timpul unui discurs ţinut în 1994 la o universitate din Moscova. La data de 18 noiembrie 2011 preşedinţii din Belarus, Kazahstan şi Rusia au semnat un acord, stabilind  un obiectiv de instituire a Uniunii Eurasia până în 2015.  Acordul a inclus foaia de parcurs pentru integrarea  viitoare şi a stabilit Comisia Eurasia (după modelul Comisiei Europene) şi Spaţiul Economic Eurasiatic, ambele şi-au început  activitatea la 1 ianuarie 2012.
[6]BRICS - o asociaţie de cinci mari economii naţionale emergente: Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud. Această nouă grupare a fost iniţial cunoscută sub numele de "BRIC" (înainte de includerea Africii de Sud în 2010). Membrii BRIC. erau toate ţări în curs de dezvoltare sau recent industrializate, dar ele se disting
 prin, economiile mari cu creştere rapidă şi o influenţă semnificativă asupra afacerilor regionale şi globale;
toate cele cinci state sunt membre ale grupului G-20. 
[7] Dna Maria Diana Popescu, de la Revista Agero Germania, Stuttgart.