Faceți căutări pe acest blog

joi, 10 octombrie 2013

Alex Berca - Siria – o lume a controverselorHarta Siriei
Siria – o lume a controverselor


Acest articol prezintă o imagine de ansamblu de atrocităţi recente efectuate de guvernul sirian în timpul regimului preşedintelui Bashar al-Assad. Istoria sa recentă este în general considerată ca una dintre situaţiile cele mai acute şi extrem de controversate politice şi unul care transportă enorm implicaţiile sociale şi economice globale.  În ultimii doi ani, regimul Assad a ordonat şi efectuat crime atroce  împotriva propriului popor, omorând peste 100.000 de persoane, pentru a rămâne la putere. În timpul atacurilor cele mai recente în zonele rebele, regimul Assad a folosit armele chimice, care încalcă o rezoluţie ONU şi în general  normele de război acceptate. Acest lucru a permis regimului Assad să recâştige controlul suprafeţelor ocupate de rebele dar, de asemenea, a dus la moartea a peste 1400 de civili, inclusiv 400 de copii.  Opinia publică mondială, condusă de Statele Unite, partenerii de coaliţie şi Naţiunile Unite, a cerut lui Assad să plece de la preşedinţie şi să permită o nouă guvernare democratică.

 Puţine sunt ţările din lume care au avut şi continua să aibă o asemenea istorie zbuciumată şi în acelaşi timp evoluând spre un grad deosebit de dezvoltare.

Prin poziţia sa geografică şi prin abundenţa existentă cu mii şi mii de ani în urmă, Siria ajunsese să fie socotită ca fiind în "Cornul Abundenţei", lumii în care intrau ţările dintr-o aşa zisă zonă ce includea Irakul, trecând pe la confluenţa fluviilor Tigru şi Eufrat, teritoriul Siriei centrale şi al Israelului şi ajungînd până în Valea Nilului în Egipt.

Cu toate că la nord şi la sud de această regiune, se întind deşerturi şi stepe vaste,treptat pe parcurs a mii de ani cea mai mare parte a acestora au fost transformate în ogoare roditoare, datorită eforturilor popoarelor care trăiau în aceste zone, a imaginaţiei şi preocupării lor de a se dezvolta continuu.

Irigaţiilor artificiale, au fost practicate cu mii de ani în urmă.

După opinia a nenumăraţi istorici, arheologi şi a altor specialişti, încă din timpurile cele mai vechi (cu aproximativ 10.000 de ani î.Hr) şi până în ziua de astăzi Siria a fost centrul de cultură neolitică[1] unde a apărut pentru prima dată în lume agricultura şi creşterea vitelor.

Această parte a lumii a fost şi continua să fie scena unora dintre cele mai controversate evenimente, fiind populată din cele mai vechii timpuri şi aflându-se chiar în centrul marilor civilizaţii ale lumii. Aici se consideră că au apărut primele aşezări umane de tip urban. Principali factori bazaţi pe bogăţia şi evoluţia acestei părţi a lumii în general şi a Siriei în mod special, i-a creat şi tot felul de necazuri, fiind permanent un punct de atracţie economică pentru multe popoare mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic dar cu mai multă experienţă şi continue preocupări de natură războinică care trebuiau să le asigure cele necesare vieţii prin forţa armelor şi nu a strădaniilor de muncă.

Aşa se explică de ce Siria a trebuit să se apere împotriva invadării şi ocupări pe rând de către: sumerieni, egipteni, hitiţi, asirieni, babilonieni, canaaniţi, şi fenicieni.

Apoi în 550 î.e.n. a fost cucerită de persani, cărora le-a urmat Alexandru cel Mare[2] în 333 î.e.n., iar mai apoi de către romanii în 64 î.e.n.

Istoria zbuciumată a Siriei a continuat şi după antichitate, fiind cucerită de arabi, începând cu 634 e.n. şi apoi în 1516 e.n. de către otomani.[3]

Din diverse informaţii oficiale rezultă că cele mai vechi rămăşiţe de civilizaţie umană găsite în Siria datează încă din epoca paleolitică de acum circa 800 000 de ani.[4]

Evoluţia economică a Siriei a fost direct legată, după cum era şi firesc, de evoluţia demografică a populaţiei siriene.

Diverse statistici internaţionale confirmă o creştere dinamică a populaţiei în perioada între 1950 și 2010.

Balanţa demografică reflectă o evoluţie a celor ce au rămas în viaţă de la circa 272.00 de locuitori cât a fost în perioada 1950-1960 la o creştere în următorii 10 ani de circa 5% în 1975, care era una dintre cele mai mari creşteri a vieţuitorilor, comparative cu alte ţări din lume.

Așa se explică cum în perioada 2000-2010 a crescut în continuare de patru ori.


(în mii)
Perioada
Născuţi
Morţi
Balanţa

per an
per an
per an
1950-1960
399.000
127.000
272.000
1960-1970
516.000
150.000
360.000
1970-1980
695.000
139.000
556.000
1980-1990
857.000
127.000
730.000
1990-2000
888.000
116.000
772.000
2000-2010
916.000
131.000
785.000Sursa: UN estimates World Population Prospects: The 2010 Revision

După estimarea populaţiei făcută la 3 Octombrie 2013, Siria are o populaţie de 22.248.000 , reprezentând circa 0.31 % din populaţia lumii.

Un factor esenţial, ce a permis dezvoltarea Siriei din punct de vedere economic a fost şi continua să fie structura pe vârste a populaţiei care este destul de omogenă din punctul de vedere al numărului persoanelor active; această categorie (care cuprinde persoane între 15 şi 64 de ani) cuprinde cele mai multe persoane (circa 61% din populaţie) din care: bărbaţii reprezintă 6,985,067 iar femeile un număr aproximativ similar: 6,753,619).[5]

Un factor esenţial este şi acela al gradului de educaţie al forţei de muncă active. Din acest punct de vedere se remarcă existenţa unui procent ridicat al fenomenului alfabetizării bazat pe o continuă preocupare în această direcţie. Datele statistice oficiale, prezentate în urma recensământului din 2004, confirmă că orice persoană în vîrstă de 30 de ani ştie să scrie şi să citească.

Aproape 80% din populaţie, (din care 86% bărbaţi şi circa 74% dintre femei) este literată. Cu toate că multe dintre mijloacele mass-mediei nu prezintă asemenea informaţii sau pur şi simplu le mistifică pentru a face jocul anumitor partide politice, informaţiile oficiale siriene, în măsura în care reflectă realitatea şi ca atare pot fi crezute, plasează Siria printre ţările din vârful piramidei educaţionale mondiale.

În asemenea condiţii nu este întâmplător că situaţia economică a Siriei înainte de declanşarea revoluţiei o putut încadra – după cum se exprimau unii analişti, drept ”o ţară din gama de mijloc de creştere economică şi prosperitate”.

Sute de ani petrolul şi agricultura au constituit aşa numita ”coloană vertebrală” a activităţii economice în general şi a comerţului exterior în special, prin introducerea unor tehnologii modern în diversele domenii de activitate. Agricultura prin produsele exportate aducea circa ¼ din venitul naţional şi a permis ocuparea unei treimi din forţa de muncă din întreaga ţară.

Într-un interviu pe care l-a dat ministrul agriculturii siriene, acesta afirma:

” Sectorul agricol constituie un element vital pentru realizarea autonomiei alimentare şi pentru creşterea veniturilor din export” .

O altă sursă importantă a economiei siriene a fost şi continua să fie cea a sectorului industrial.

În special în ultimile decade ale secolului trecut şi în anii care au trecut din acest nou mileniu marea majoritate a importurilor siriene cuprindeau materiile prime şi echipamentele destinate industriei şi agriculturii.

Aproximativ 1/3 din PIB şi a forţei de muncă din Siria era angajată în întregul sector industrial . Ea a beneficiat în ultimele decenii de reglementări care au atras sume importante naţionale şi de pe plan internaţional pentru finanţarea activităţii economice şi investiţii private .

În ultimele decade un rol important în activitatea economică l-a jucat extinderea producţiei de gaze naturale.

Analiştii economişti şi geologii sirieni au ajuns mai recent la concluzia că rezervele de petrol ale Siriei au o puternică tendinţă de scădere şi numai trecerea cu prioritate pe exploatarea de gaze naturale ar putea duce la o extindere a rezervelor de petrol siriene pentru un timp mai îndelungat; în alte condiţii, Siria având un consum de petrol în creştere , este posibil să se transforme, într-un viitor nu prea îndepărtat, dintr-un exportator de petrol într-un importator foarte serios al acestui produs.

Alte domenii considerate ca deţinătoare a unor locuri cheie în economia Siriei sunt domeniile considerate ”tradiţionale”.

Meşteşugari siriene încă produc piese de mobilier şi îmbrăcăminte care sunt solicitate pe diverse pieţe internaţional. De asemeni producţia de fructe uscate este o activitate deosebit de eficientă şi care adaugă un procent destul de mare la veniturile ţării.

Indiferent de domeniul industriei, Siria a fost şi continuă să fie o ţară implicată într-un mod foarte puternic în activitatea de comerţ internaţional.

Poziţia sa geografică avantajoasă pe principalele rute comerciale est-vest i-au asigurat Siriei, ani de zile, un succes deosebit pe plan internaţional. Analiza comerţului său exterior prezintă lista principalelor produse care sunt destinate importurilor şi ale exporturilor.

Importuri
Exporturi
Produse alimentare și animale
Îmbrăcăminte
Echipamente industrial
Ţesături de bumbac
Produse metalice
Fructe şi vegetale
Mase plastic
Petrol
Lână
Cereale

Sursa: A Historical Atlas of Syria, New York, Rosen Pub., 2004

Situaţia actuală politică şi declanşarea războiului civil (în martie 2011), a avut şi continuă să aibă multiple implicaţii asupra asigurării populaţiei şi economiei siriene în ansamblu cu materii prime şi produsele necesare vieţii de zi cu zi.

Unii analişti politici şi economiştii care urmăresc fenomenele internaţionale au ajuns la concluzia că actuala situaţie din Siria afectează circa 75% din activitatea industrială din întreaga ţară dar în mod special pe cea din capitala industrială şi comercială – Aleppo.

Multe dintre fabrici au fost bombardate, sau au fost distruse prin focurile puse de către rebeli, devenind dovada intenţiei serioase de luptă continuă a acestora împotriva regimului impus de preşedintele al-Assad.

O mare parte a muncitorilor şi funcţionarilor din diferite întreprinderi industriale, sau comerciale, nu mai pot ajunge la locurile de muncă datorită insecurităţii care domneşte pe străzi.

Insecuritatea provocată de conflictul armat dintre rebeli şi garda militară are efecte directe asupra aprovizionării populaţiei cu produsele necesare zilnic.

Fermierii nu îşi pot procura diversele seminţe şi nici gazul pentru maşinile agricole şi pentru mijloacele cu care să transporte produsele agricole spre diverse pieţe şi ca atare s-a ajuns la un moment în care lipsa produselor alimentare nu se poate rezolva decât printr-o piaţă neagră de care profită speculanţi.

Pentru a se asigura un minimum de aprovizionare, administraţia guvernamentală încearcă pe diverse căi să aducă prin import produse cum ar fi: cereale, orez, zahăr şi alte produse.

Din zi în zi situaţia în care trăieşte populaţia siriană devine mai grea şi acest lucru devine din ce în ce mai grav întrucât nu se întrevede la orizont nici o lumină salvatoare; din contra conflictul armat continuă ducând la creşterea zilnică a unui însemnat număr de morţi, iar guvernul sirian de sub conducerea lui Assad, bazându-se pe suportul unor ţări ca Iranul şi Rusia încearcă să se menţină la putere.

Zeci de ani, începând din 1944, de exemplu, relaţiile dintre Siria şi Statele Unite au avut drept scop asigurarea în principal a independenţei Siriei de sub mandatul francez.

În 1967, Siria a rupt relaţiile diplomatice cu Statele Unite, în urma războiului arabo-israelian. După zece ani, în 1974, aceste relaţii au fost restabilite; cu toate acestea Departamentul de apărare al SUA începând cu anul 1979, a înregistrat această ţară printre cele ce sponsorizau terorismul şi ca urmare Siriei i s-au impus sancţiuni în special economice, inclusiv sancţiuni de export şi de ajutor din partea Statelor Unite sau pentru achiziţionarea de echipament militar american. În perioada 1990-2001, Statele Unite au făcut multiple încercări de cooperare cu Siria în speranţa asigurări unor condiţii normale în relaţiile existente în zona Orientului Mijlociu.

Din păcate, toate încercările SUA nu au dus la rezultatele scontate, ceea ce a determinat o nouă etapă de înrăutăţire a acestor relaţii. Din 2003 şi până în 2009, Statele Unite au inclus pe agenda cooperării cu Siria necesitatea imediată a rezolvării unor probleme considerate ca fiind majore pentru această ţară şi pentru comunitatea internaţională:

-          prevenirea Siriei de la a deveni un punct major de tranzit pentru luptătorii străini care intrau în Irak,

-          refuzul său de a deporta din Siria pe Saddam Hussein

-          eliminarea din Siria a insurgenţilor din Irak,

-          eliminarea oricăror interferenţe în treburile vieţii interne libaneze,

-          eliminarea protecţiei grupurilor palestiniene rejecţioniste din Damasc,

-          respectarea drepturilor omului,

-            eliminarea producerii şi stocării de arme de distrugere în masă.

La începutul anului 2009, Statele Unite şi-au revizuit politica faţă de Siria în lumina schimbărilor care aveau loc în ţară şi în întreaga zonă a Orientului

Mijlociu, ceea ce a dus la efortul de a se angaja mai întâi într-o perioadă de negocieri cu Siria pentru a găsi domenii de interes reciproc, în principalele problem ale reducerii tensiunilor regionale, şi promovarea unei politici de pace în Orientul Mijlociu.

În ciuda oricăror încercări diplomatice duse de către Statele Unite, răspunsurile Administraţiei din Damasc nu au fost nici pe departe cele aşteptate.

Au existat tot felul de măsuri agresive împotriva acţiunilor de democratizare şi de asigurare a drepturilor oamenilor.

Unul dintre exemplele prezentate de întreaga mass-media în 2011 evidenţia acţiunea guvernului împotriva unui grup de student care şi-au manifestat opinia prin scrierea unor graffitti (antiguvernamentale) pe diverşi pereţi din Damasc şi din alte oraşe. Reprezentanţii poliţiei şi ai armatei au arestat un număr mare de studenţi în partea de Sud a oraşului Dara.

Reacţia imediată a populaţiei siriene faţă de o asemenea măsură anti populară, şi democratică a fost cea a organizării unor mari demonstraţii ce au avut loc în multe oraşe din ţară şi care s-au soldat cu un conflict puternic între studenţi şi simpatizanţii acestora pe de o parte şi forţele armate de cealaltă parte.

Tensiunea naţională a luat proporţii din ce în ce mai mari ca urmare a politicii vicioase represioniste a guvernului, şi a refuzului dorinţei unor negocieri cu reprezentanţii demonstranţilor pentru găsirea unor soluţii de compromis care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei social-politice şi economice.

La refuzul guvernului de a negocia cu opoziţia, guvernul de la Washington şi personal preşedintele Obama a cerut preşedintelui Bashar al-Asad să se retragă de la conducerea ţării şi să permită formarea unui guvern reprezentativ de orientare democratică, care să restaureze liniştea şi viaţa normală în ţară. Răspunsul nefavorabil la aceste apeluri s-au soldat prin creşterea sancţiunilor economice din partea Statelor Unite, Europei, a unor ţări din Asia şi chiar din lumea arabă.

Sancţiunile economice impuse de către diverse ţări, şi-au manifestat efectul în primul rând asupra situaţiei economice a Siriei.

Prin politica sa economică Siria obişnuia să vândă Europei aproximativ 95% din petrolul produs. În urma aplicării şi extinderii sancţiunilor economice, cererea a scăzut în mod drastic. Un număr restrâns de ţări continua să cumpere în prezent petrol din Siria dar profitând de actuala conjunctură preţurile la care se vinde petrolul sunt semnificativ mai mici.

De asemeni, ţările principale care au întreţinut şi înainte diverse relaţii economice cu Siria şi caută s-o ajute şi în prezent (Iranul şi Rusia), fac eforturi de a menţine moneda siriană la un nivel ce permite tranzacţii internaţionale; potrivit unei declaraţii a ministrului adjunct al economiei, Kadri Jamil , cu tot acest suport nu a fost posibilă oprirea deprecierii lirei siriene care a ajuns la circa 1/3 din valoarea ei.

Diverse organe internaţional de presă ne având informaţii oficiale, fac pentru moment numai speculaţii, întrucât nu se poate cunoaşte şi stabilii cu exactitate efectul negativ al acestei degringolade economice asupra PIB-ului sirian.

Unii ziarişti afirmă că ar fi vorba de o scădere a PIB-ului cu numai 2% iar alţii mai incisivi, consideră că scădere a atins un număr format din două cifre (ajungând sau chiar depăşind 10%).

De asemeni, unii experţi financiari (din domeniul presei internaţionale) afirmă că înaintea izbucnirii războiului civil, rezervele în valută străină ale Siriei puteau fi estimate la aproximativ 13,5 de miliarde de euro; pentru moment este greu de apreciat dacă aceşti bani s-au epuizat sau nu.

Oamenii de afaceri sirieni, printre care se numără şi mogulii comerţului exterior, consideră că sancţiunile aplicate Siriei nu vor putea accelera sfârşitul războiului. Luând ca exemplu situaţia din Irak, aceştia afirmau:

“În Irak, sancţiunile au distrus viaţa economică timp de 13 ani”; dar Saddam Hussein a reuşit să rămână la putere.

Noi nu suntem nici la jumătatea drumului în acest război.

Principala problemă care a iritat spiritele internaţional a fost aceea a folosiri armelor chimice[6] împotriva populaţiei civile, soldându-se cu 1400 de morţi din care circa 430 de copii.Săptămâni întregi s-au purtat nenumărate discuţii la nivelul unor reprezentanţi guvernamentali referitoare la interzicerea folosirii acestor arme chimice; mulţi dintre susţinătorii administraţiei de la Damasc, (din interiorul ţării sau din alte ţări) afirmau că armele chimice au fost folosite de către rebeli şi nu de către armata siriană (negând folosirea acestor arme la indicaţia guvernului sirian şi în mod special a preşedintelui Bashar al-Assad).

Secretarul de stat al Statelor Unite, John F.Kerry, primise mai multe rapoarte din partea unor organisme oficiale care dovedeau că Administraţia de la Damasc nu numai că nu era deloc străină de decizia folosirii armelor chimice împotriva populaţiei siriene, dar chiar o impusese ca o măsură represivă; acest act devenise un factor considerat de către întreaga mass medie ca fiind un act criminal, cu atît mai mult cu cît timp de 90 de ani comunitatea internaţională formată din ţările dezvoltate şi civilizate decisese interzicerea folosirii armelor chimice, precum şi fabricarea şi stocarea lor.

Mulţi dintre aliaţii Statelor Unite au considerat că preşedintele al-Assad trebuie în mod categoric pedepsit pentru decizia care a provocat o asemenea atrocitate şi pentru oprirea folosirii unor asemenea măsuri în viitor.

Ceea ce este încă sub un mare semn de întrebare este poziţia administraţiei din Damasc cu privire la rezoluţia Consiliului de Securitate care cere ca Siria să declare cu exactitate volumul total al arsenalului de arme chimice pe care îl deţine şi trecerea acestui arsenal sub controlul specialiştilor din partea

Consiliului de Securitate, în vederea distrugeri lui în mod integral până cel mai târziu la mijlocul anului 2014.

Semnul de întrebare este acela care se referă la declaraţia Siriei de la mijlocul lunii septembrie 2013 (care nu a fost făcută public, dar despre care se cunoaşte –n.n.), privind volumul de arme chimice, în special cel de mustard şi gaze sarin.

Profitând de faptul că o mare parte din acest arsenal este plasat pe mijloace mobile care se pot muta şi ascunde în diferite zone din ţară, Administraţia siriană a raportat numai existenţa a 32 de locuri care pot fi verificate, cu toate că specialiştii din cadrul Serviciilor de Securitate ale SUA şi din alte ţări ştiu că există cel puţin 50 de asemenea locuri.

Statele Unite au cerut Siriei să explice cauza diferenţei dintre numărul de locuri unde sunt ţinute armele chimice şi pe care Siria le-a comunicat inspectorilor Consiliului de Securitate şi realitatea informaţiilor pe care SUA le deţinea în acest sens.

Unul dintre oficialii SUA afirma:

” …nu este clar dacă Siria vrea să ascundă unele dintre armele lor chimice sau nu le este clar ce se înţelege prin locurile de depozitare a acestor arme.

Nu ne este clar dacă putem considera acest fapt drept o decepţie sau o diferenţă în definiţie” .

Dezvăluirea realităţii reprezintă un document oficial referitor la armele chimice pe care le posedă Siria, prezentat într-o şedinţă ce a avut loc la Haga în ultima săptămână a lunii septembrie 2013, unde s-a discutat despre procesul de stabilire cu exactitate a stocului de armament chimic şi distrugerea lui.

Documentul face parte din planul Consiliului de Securitate al ONU şi care  s-a votat în aceeaşi săptămână.

Ambasadoarea Statelor Unite la Naţiunile Unite, Dna. Samantha Power, a anunţat în mod oficial că în măsura în care nu va exista o decizie finală din partea Siriei de a coopera în mod onest cu organele Consiliului de Securitate în vederea informării asupra tuturor stocurilor de arme chimice şi a programului de distrugere a acestora, vor exista ”consecinţe”.

Rezoluţia Consiliului de Securitate care se referă la stocul de armament chimic al Siriei ce urmează a fi distrus şi-a găsit unele voci de opoziţie care au cerut re-analizarea situaţiei acestor arme; în aceste condiţii instrucţiunile Consiliului de Securitate pentru aplicarea unor acţiuni ale forţelor militare occidentale sau a unor sancţiuni împotriva nesupunerii la obligaţiile impuse de Consiliul de Securitate, au trebuit să fie modificate menţionându-se că aplicarea lor nu trebuie făcută imediat .

A fost necesară o nouă rezoluţie ulterioară a Consiliului de Securitate va care a fost emisă în vederea implementării acţiunii specialiştilor din cadrul Consiliului de Securitate.

După opinia unora dintre specialiştii unor servicii de securitate din diverse ţări occidentale, În Siria se găsesc în prezent peste 1,000 de tone metrice de produse chimice şi agenţi biologici destinaţi fabricării armelor de distrugere în masă.

În general asemenea materii prime erau ţinute toate într-un singur loc sub controlul forţelor de securitate; în urmă cu circa un an de zile un asemenea arsenal militar a fost dispersat în circa 24 de oraşe mari şi în alte 24 de oraşe mai mici din Siria.

În acelaşi timp conducerea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), care se preocupă de impunerea Convenţiei Internaţionale împotriva armelor chimice, şi-a stabilit în prezent un program şi un calendar care prevede ca un număr de 75 de inspectori şi specialişti din domeniul armelor chimice să primească misiunea oficială de distrugere a întregului arsenal chimic al Siriei.

După opinia conducerii OPCW, producţia şi laboratoarele care se ocupă de asemenea arme chimice urmează să fie distruse până la 1 Noiembrie 2013 (ceea ce nu este prea departe ca timp), iar întregul arsenal va trebuii să fie distrus până la sfârşitul primei jumătăţi a anului 2014.

Chiar şi aceste date stabilite de către OPCW par mai mult a fi o glumă, întrucât o asemenea cantitate a arsenalului chimic şi a mijloacelor lor de producţie şi lansare nu este posibil să fie anihilate într-un termen atât de scurt, pentru a nu mai vorbi de sumele enorme ce trebuiesc afectate pentru o asemenea procedură[7]Poziţia Rusiei în problema SirieiCeea ce constituie un fapt demn de cunoscut este poziţia Rusiei de amânare şi chiar de combatere a emiterii oricărei rezoluţii împotriva preşedintelui Bashar, cu toate că nu este deloc străină de existenţa acestor arme chimice şi de arsenalul de armament destinat lansării acestor arme chimice.

Inspectorii Naţiunilor Unite care au cercetat mai multe zile urmele acestor arme chimice (în vederea întocmirii Raportului lor despre utilizarea acestor arme chimice –n.n.) au scos la iveală că probele de sânge pe care le-au cules dovedesc în urma testărilor că 85% au rezultate pozitive pentru folosirea sarinei, iar fragmentele de rachete care au fost găsite, toate posedă inscripţii cu litere chirilice, care dovedesc că au fost fabricate în Rusia, cu indicaţia rachete M-14.

Din modul în care preşedintele Sirei, Bashar al-Assad, face un ”joc” prin amânarea şi prelungire a diverselor negocieri se vede clar în primul rînd poziţia Siriei bazată pe sprijinul Rusiei şi Iranului, de a întârzia orice acţiune a Consiliului de Securitate.

Chiar dacă Ministrul de externe al Franţei , Laurent Fabius, care în urma întâlnirii din 16 Septembrie 2013 cu Secretarul de Stat al SUA, John Kerry, au ajuns la concluzia că orice acţiune din partea Statelor Unite trebuie să rămână viabilă, deci posibil de a fi utilizată, ministrul de externe rus şi

ambasadorul rus la Naţiunile Unite, Vitaly Ivanovich Churkin, au concluzionat:

” trebuie să se ceară opinia unor experţi tehnici care văzînd fragmentele de rachete vor stabili realitatea informaţiilor prezentate de către inspectorii ONU”.

În felul acesta de fapt, pe de o parte, se amână şi mai mult încercările de negociere ale Statelor Unite cu Rusia în privinţa unor acţiuni împotriva Siriei  şi în al doilea rând se caută să se elimine realitatea – cunoscută de toată lumea, după care Rusia a fost şi continuă să fie unul dintre principalii furnizori de armament şi muniţii al Siriei.

Unul dintre experţii în materii de rachete din partea Pentagonului, afirma:

 ”rachetele folosite au fost concepute pe baza documentaţiei tehnice ruseşti, cu anumite piese fabricate în Rusia şi poate asamblate în Siria.

Aceasta este de fapt explicaţia pentru care Rusia a fost cea care a pus de la

începutul acestei situaţii special existent în Siria, sub semn de neîncredere realitatea folosirii acestor arme chimice şi a introdus un element de ”suspiciune” privind cine au fost de fapt cei care le-au folosit: forţele militare siriene sau rebelii?

În baza acestor aşa zise neclarităţi, Rusia şi-a pus veto-ul pe trei rezoluţii care intenţionau să ducă la aplicarea unor sancţiuni asupra preşedintelui Bashar al-Assas, încă din 2011.

Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a respins solicitările diverselor ţări Europe care se refereau la necesitatea ca O.N.U. să emită o rezoluţie mult mai dură de condamnare a preşedintelui Bashar, spunînd că o asemenea rezoluţie ar duce la o ”distorsiune a realităţii”.

În acelaşi timp a făcut o afirmaţie care pare a fi mai degrabă o glumă, spunând:

”…poate o ţară străină a făcut piesele şi au pus inscripţia cu litere chirilice, pentru a ne compromite”.

Poziţia Rusiei faţă de evenimentele din Siria are multiple aspecte contradictorii. Pe de o parte, la 4 Februarie 2012, a doua zi după ce în Siria au fost omorâte 250 de persoane, reprezentantul Rusiei, a votat o Rezoluţie de condamnare a acestui act de violenţă, afirmând că Rusia îşi exprimă o deosebită îngrijorare privind creşterea actelor de violenţă ale Administraţiei de la Damasc. Nici atunci şi nici ulterior analiştii politici de la Washington, nu au crezut în această declaraţio şi nici în cele ce au urmat, considerând că acestea mai mult ca sigur vor fi însoţite de enorme solicitări pe care Rusia le va avea în schimb, la adresa Statelor Unite.

Nu a durat mult şi Rusia a adus la masa tratativelor cererea privind controlul armelor semnat în anul 2010.

Diplomaţii americani au fost solicitaţi să-şi expună opinia despre:

-              limitarea implementării măsurilor de apărare ale SUA, precum şi

-              reducerea livrărilor de sisteme de control pentru monitorizarea întreprinderilor ruseşti care produceau misăluri.

Faţă de aceste solicitări Rusia aproape nu a oferit nimic sau ceea ce a oferit a fost mai mult decât nesemnificativ în schimbul unora dintre concesiile aşteptate din partea Statelor Unite.

Sistemul aplicat referitor la tot felul de solicitări folosit de Rusia s-a bazat şi pe faptul că la un anumit moment dat (în martie 2012- n.n.) preşedintele Obama a comis o greşeală, spunându-i într-o convorbire telefonică fostului preşedinte Dmitry Medvedev că ar susţine realegerea lui ca preşedinte al Rusiei, el fiind mult mai flexibil în negocierile privind concesiile cu privire la apărarea antirachetă.

La această afirmaţie, fostul preşedinte al Rusiei ( care ştia că mandatul său avea un termen final scurt şi urma să fie înlocuit de fostul preşedinte, Putin –n.n.), i-a răspuns:

”voi transmite această informaţie lui Vladimir (Putin-n.n.).

Aceasta a fost una din naivităţile diplomatice ale administraţiei de la Washington. Ca urmare multe dintre propunerile americane privind menţinerea unui sistem de control a producţiei unor arme nucleare, de către Iran şi Corea de Nord, au fost torpilate de Rusia prin vetourile de condamnare a celor doi producători şi potenţiali utilizatori ai armelor nucleare.

Explicaţia unor asemenea vetouri nu se bazează numai pe elemente de principialitate politică ci aşa după cum afirmă unii politicieni,[8] pe faptul că Rusia însăşi nu vrea să elimine stocul de arme chimice pe care le deţine şi despre care a oferit Consiliului de Securitate informaţii ”incomplete” (despre tipurile de agenţi chimici şi a mijloacele de lansare a acestora).

În acelaşi timp Rusia este interesată în menţinerea lui Bashar al-Assad la putere întrucât prin el are posibilitatea de a urmării întreaga evoluţie politico-economică şi strategică a Orientului Mijlociu şi chiar de a juca rolul unui mediator pentru ”menţinerea păcii ” în zonă, fapt pentru care unii dintre susţinătorii concepţiei politice a lui Putin au propus să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace.

Pe de altă parte Preşedintele Bashar al-Assad vede că Administraţia de la Washington nu vrea sau nu poate să treacă la măsuri militare (nici de scurtă durată şi fără utilizarea trupelor terestre–n.n.), fără aprobarea Congresului SUA şi ţinînd tot odată seama de poziţia Rusiei, care prin opinia preşedintelui Putin, avertiza opinia publică mondială asupra situaţiei în care un conflict militar cu Siria ar avea efecte negative asupra păcii din întregul Orient Mijlociu (şi chiar dezlănţuirea unui al treilea război mondial).

Un alt aspect de care trebuie ţinut seama este faptul că administraţia din Damasc pentru a face faţă războiului civil, se foloseşte de suportul unor mercenari din organizaţia teroristă Hezbollah, care se manifestă prin diverse acţiuni teroriste în diverse ţări.

Administraţia preşedintelui Bashar, are yoy odată şi intenţia de a transfera o parte din arsenalul său de arme chimice organizaţiei Hezbollah[9], care mai mult ca sigur le-ar folosi în acţiunile ei de distrugere a statului Israel.

Suportul pe care îl primeşte de asemeni din partea Iranului este destul de puternic şi noul preşedinte al Iranului Dr.Hassan Rouhani, îl asigura în urmă cu câteva săptămâni, pe preşedintele Bashar de obţinerea victoriei finale a acestui conflict şi de diminuarea treptată a multiplelor controverse ce au loc în jurul Siriei.

O asemenea afirmaţie mi-a adus aminte de cele scrise de către autorul Bernard-Henry Lévy, în cartea sa: Left in Dark Times[10] şi în care spune:

”… despre ceea ce vorbesc este că Bashar Assad, a fost transformat într-un mod magic, dintr-un criminal şi un duşman al umanităţii (după cum afirmă Secretarul General Ban-Ki-moon) într-un… partener cu spirit de cooperare şi responsabilitate, despre care vom auzi în curînd” .

Ca să nu mai vorbesc despre preşedintele Putin care aplicat şi el măsuri criminale în războiul din Georgia, împotriva populaţiei Ceceniei.

În conflictul dintre trupele guvernamentale şi rebeli, care durează de peste 27 de luni, trupele guvernamentale au reuşit la 5 iunie 2013, să re-deţină controlul asupra oraşul Qusayr[11] , ceea ce i-a dat preşedintelui al-Assad impresia unui nemaipomenit avantaj militar

Rebelii mai deţin control unor zone din nordul şi estul ţării şi îşi continuă acţiunile armate împotriva trupelor militare.

Actuala poziţie a preşedintelui al-Assad şi sprijinul pe care se bazează din partea aliaţilor săi îi dau curajul să-şi continue atrocităţile, chiar dacă nu v-a folosi arme chimice. Împotriva diverşilor opozanţi politici şi în special împotriva aşa numiţilor rebeli, va continua să utilizeze forţa militară şi va bombarda zonele unde se găsesc aceşti rebeli cu ajutorul aviaţiei militare. Singura salvare a populaţiei civile care vrea să rămână în viaţă este să plece din Siria şi să se refugieze în Turcia.

Un alt act total inuman aplicat de către Administraţia lui al-Assad a fost acela de încercuire cu trupe paramilitare a unei zone a oraşului Moadhamiya[12] care are circa 12,000 de locuitori şi în care trăiesc mulţi dintre activiştii opozanţi ai guvernului.

Acţiunea militară de asediu ce se extinde din Aprilie 2013 are drept scop împiedecarea aprovizionării populaţiei din această parte a oraşului cu produsele alimentare necesare zilnice.

La o mărturisire făcută în faţa parlamentului de către Ministrul Afacerilor Sociale ale Siriei, acesta a spus:

”organizarea unei asemenea măsuri este determinată în baza unor planuri de securitate militară”

Oficiali ai ONU au afirmat în luna august 2013, că peste jumătate de milion de oameni sunt prinşi în partea suburbană şi în zona rurală a oraşului Damasc şi întregul oraş Moadhamiya, poate fi considerat ca fiind zona cea mai afectată de asemenea acţiuni.

Nici un ajutor umanitar din exterior nu este permis să intre în această zonă. Singurul ajutor pe care l-au putut primii locuitorii acestui oraş au fost unele pachete aruncate pe ferestrele maşinilor care mergeau pe drumurile din apropierea oraşului şi unii dintre locuitori şi-au riscat viaţa încercând să i-a aceste pachete de pe drumuri.

Din unele informaţii ajunse la mass-media internaţională pe calea sistemului de comunicare prin Skype, rezultă că unii copii şi femei din această parte a oraşului au decedat din cauză malnutriţiei şi peste 700 de persoane au fost omorâte în luptă cu trupele paramilitare ce păzesc acest oraş. La un interviu pe care l-a dat Khaled Erksoussi, şeful Agenţiei Siriene a Semilunei Roşii Arabe,[13] spunea:

”sunt total dezamăgit de comunitatea internaţională care se preocupă mai mult de unele aspect legale şi tehnice privind armele chimice decât de cei care sunt prinşi şi nu se pot mişca din această parte a oraşului Moadhamiya.

Dacă această comunitate internaţional consideră că luptă pentru interesele poporului sirian atunci trebuie să i se tragă o palmă peste obraz pentru a se trezi şi să ne lase să intrăm în această parte a oraşului!„Iranul şi aliatul ei SiriaIranul este într-o enorm de mare dificultate politică întrucât poziţia sa în faţa întregii lumi este compromisă prin afirmaţiile fostului preşedinte Mahmoud Ahmadinejad, care afirmase de la cele mai înalte tribune necesitatea de ştergere a Israelului de pe harta lumi şi ambiţia sa de meţinere a programului agresiv de înnobilare a uraniului în vederea creării bombei atomice.

În urma alegerii Dr. Hassan Rohani în calitate de Preşedinte (în locul lui Mahmoud Ahmadinejad), unii analişti sperau la o schimbare în politica iraniană, noul preşedinte fiind cunoscut (după o îndelungată activitate politică) drept un moderat ca şi ministrul său de externe.

Realitatea este însă cu totul alta, atît Dr. Rohani cît şi Ministrul de externe, Mohammad Javad Zarif, sunt sub directa influenţă a lui Ali Kumeini, care de zeci de ani dovedeşte o totală antipatie faţă de Statele Unite şi faţă de administraţia londoneză.

În acest caz, nici unul din noua formaţie guvernamentală nu are puterea de decizie în diversele acţiuni minore şi cu atât mai puţin în cele majore, cum ar fi d exemplu renunţarea la programul nuclear în vederea creării bombei atomice.

Chiar dacă la întâlnirea anuală a Ansamblului General al Naţiunilor Unite, (din 24 Septembrie 2013), preşedintele Rohani a susţinut un punct de vedere pentru crearea unor relaţii mai netede între Iran şi Statele Unite, acestea nu pot fi considerate ca angajamente reale şi ca atare sunt privite de către preşedintele Obama şi de către consilierii lui politici cu foarte puţine speranţe şi entuziasm.

Stabilirea unor relaţii reale între SUA şi Iran se poate înfăptuii numai dacă Iranul va semna un protocol în direct legătură cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică referitor la neproliferarea armelor nucleare.

Din 1979 , alianţa dintre Siria şi Iran a avut un impact semnificativ atât în modelarea politicii Orientul Mijlociu precum şi în planurile de împiedecare a diferitelor obiective ale Statelor Unite, Israelui şi Irakului privind acţiunile de democratizare a acestei zone a lumi.

Siria şi Iranul sunt cele două ţări care pot fi socotite ca fiind direct răspunzătoare pentru blocarea oricăror încercări de pace între arabi şi Israel. Politica acestor două ţări se desfăşoară în scopul promovări propriile interese arabe şi islamice .

Pentru administraţiile americane din ultimele decenii, aceste două ţări, au fost socotite ca fiind ţările care au creat cele mai mari dificultăţi în timpul intervenţiei SUA în Irak , deoarece au ajutat şi i-au instigat pe insurgenţi şi în acelaşi timp le-a asigurat armamentul necesar de luptă împotriva armatelor coaliţiei internaţionale.

Regimurile politice din cele două ţării au o mulţime de trăsături comune cu toate că din punct de vedere religios sunt diferite. În timp ce Iranul este predominant prin existenţa şiiţilor, în Siria sunt predominanţi musulmani suniţi.

De asemeni, ideologia siriană este considerată ca fiind strict seculară şi după cum se auto-apreciază este considerată ca fiind socialistă, iar ideologia Iranului este deosebit de rigid religioasă.

Cu toate aceste diferenţe, obiectivele lor strategice comune le-a menţinut într-o relaţie de prietenie şi de ajutor, de peste trei decenii.

Alianţa irano-siriană a fost şi continua să fie atât de agresivă şi nepopulară încât ambele ţări şi-au creat o mulţime de duşmani comuni .

Începând din 1979, şi pînă în prezent , aceste două puteri regionale au adunat şi şi-au clădit pârghi politice, şi-au creat forţele militare necesare în vederea consolidări poziţiilor lor politice.

Alianţa reflectă manifestarea unor idei similar, care le facilitează supravieţuirea.

Siria vrea să-şi recâştige din punct de vedere strategic înălţimile Golanului, pe care le-a pierdut în războiul din 1967 cu Israelul , şi să păstreze dreptul de veto asupra politicii libaneze.

Iranul vrea să se menţină ca actor principal în toată zona Golfului Persic şi să-şi asigura dominaţia în faţa aliaţilor în Irak .

Ambele administraţii doresc de asemenea, de aş proteja interesele arabe (în cazul Administraţiei din Damasc) şi a intereselor islamice (în cazul Iranului) în întreaga regiune .

Faţă de evenimentele din Siria, poziţia Iranului este clară; Iranul caută şi îşi va menţine poziţia de susţinător al preşedintelui Bashar indiferent de opinia publică mondială.

Aşa după cum afirmă unii specialişti politologi, prin prăbuşirea regimului Bashar s-ar putea tăia legăturile prin care Iranul acorda sprijin militar şi financiar grupărilor Hezbollah -în Liban şi Hamas - în Gaza, mişcări despre care administraţia din Washington susţine că dispun de un puternic arsenal provenit mai mult ca sigur tot din Rusia şi din China. Iranul vede în Siria (şi în poziţia ei geostrategică) punctul prin care îşi poate impune o influenţă în întreaga zonă a Orientului Mijlociu.Poziţia Chinei faţă de evenimentele din SiriaRelaţiile chino-siriene în domeniul economic sunt în principal îndreptate spre importuri de mare valoare din China şi pe implicarea Chinei în exploatarea unor mari zăcăminte petrolifere din Siria. Din 2009, schimburile comerciale reciproce între cele două ţări au fost în valoare de aproape 2,2 miliarde de dolari (conform datelor furnizate de Fondul Monetar Internaţional) , Exporturile Siriei către China au reprezentat în ultimii ani mai puţin de 1% din volumul total al schimburilor comerciale (de 5,6 milioane de dolari-n.n.) , în timp ce exporturile Chineze către Siria au fost în valoare de 2,2 miliarde de dolari.

În felul acesta Siria este considerate ca fiind unul din principali importatori ai produselor din China.

Informaţiile economice ale Băncii Mondiale confirmă faptul că economia chineză este implicată într-un mod deosebit de activ în industria de petrol siriană .

China National Petroleum Corporation este un partener de joint-venture cu compania naţională de petrol din Siria şi Royal Shell prin compania olandeză Al - Furat care produce circa 100.000 de barili pe zi ( BPD ). O altă companie chineză: Sinochem este şi ea foarte activă în ofertele de explorare de petrol În schimbul acestor relaţii economice China furnizează Siriei armament classic, ceea ce constituie un sprijin pentru politica militară a preşedintelui Assad.

Cu toate acestea, China îşi menţine o politică de neangajare directă în războiul civil din Siria dar în conformitate cu informaţiile prezentate de mass-media internaţională, din ultimele săptămâni ale lunii Septembrie 2013, China a cerut punerea cât mai curând în aplicare a unui acord ruso-american[14] cu privire la distrugerea armelor chimice din Siria, exprimându-şi astfel şi speranţa unei soluţionări politice a crizei Siriene.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, (a cărui ţară este membră permanentă a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite şi având în această calitate dreptul de veto), a declarat că Beijingul ”se opune cu fermitate folosirii armelor chimice de către orice ţară sau persoană”.

De asemenea, Wang s-a arătat favorabil organizării ” în timpul cel mai scurt” a unei conferinţe internaţională axată pe încetarea războiului civil din Siria. Demnitarul chinez a făcut aceste afirmaţii la o zi după întâlnirea cu Secretarul de stat american, John Kerry, care a cerut Beijingului să joace un rol ”pozitiv, constructive” în Consiliul de Securitate în ce priveşte Siria.Statele Unite și actualele probleme ale SirieiÎn ultimele câteva luni diversele puncte de vedere asupra evenimentelor din Siria au luat o asemenea anvergură, încât Statele Unite şi în special preşedintele Obama depune toate eforturile pentru a readuce pacea în Siria şi în special în întreaga zonă a Orientului Mijlociu.

Preocuparea preşedintelui Obama este de a nu călca pe urmele foştilor preşedinţi cum a fost Bill Clinton (care s-a implicat în războiul din Serbia) şi preşedintele George W. Bush, care fără aprobarea Congresului, a atras Statele Unite în războiul din Irak şi Afganistan şi apoi nu a ştiut cum să-l încheie şi să dea impresia unei ieşiri ”victorioase”(?!?) din acest conflict.

Problematica actuală a Siriei, care este într-o plină controversă are în primul rând un aspect umanitar, de a nu lăsa un conducător să-şi omoare în proporţii de masă propriul popor, iar pe de altă parte este în joc prestigiul pe care îl are America în faţa întregii lumi de a aduce această ţară şi poporul ei pe un drum al unei adevărate democraţii şi al respectării drepturilor omului.

Cu zece ani în urmă o delegaţie americană a fost trimisă în Siria cu un mandate care se referea la informarea şi avertizarea preşedintelui Bashar, de a nu mai trimite jihadişti în Irak pentru a omorî americani şi de a opri suportul pe care îl dădea grupurilor teroriste ce se pregăteau în Siria, în Libia şi Palestina precum şi pentru oprirea producţiei armelor de distrugere în masă.

La data respectivă, toate informaţiile prezentate de delegaţia americană, au fost negate de către preşedintele Bashar, care a cerut să i se prezinte ”dovezi evidente” despre cele afirmate de delegaţia americană. Aşa numitele arme de distrugere în masă despre care s-a vorbit în preajma acţiuni militare din Irak şi care până la urmă s-au dovedit inexistente, şi faptul că Sadam Husein nu era nici pe departe un simpatizant al teroriştilor, a dus la compromiterea SUA în faţa întregii lumi şi la enormele pierderi în rândurile personalului militar, fără a mai vorbi de imensele pierderi financiare. Nu întâmplător nici opinia americanilor şi nici a aliaţilor nu mai este atât de sigură când se vorbeşte de armele chimice şi de catastrofa folosirii lor.

Toată lumea vrea mai multe evidenţe, nu numai câteva fotografii prezentate de mass-media care în majoritatea cazurilor nu are un caracter obiectiv ci foloseşte intereselor unui partid.

În asemenea condiţii nu este uşor de creat o coaliţie care să sprijine o acţiune militară în zonă[15] şi cu atât mai puţin în condiţiile în care:

-                încă nu s-au terminat şi nu s-au uitat efectele războiului din Irak şi Afganistan,

-              nu se ştie când şi cum se va reuşi să se iasă din criza economică ce se extinde de atâţia ani şi

-                încă nu se ştie care vor fi efectele pe care le va trebuii să le suporte poporul american datorită existenţei enormului deficit bugetar.

Cu toate că în multe dintre discursurile mai recente şi în interviurile pe care le-a dat preşedintele Obama a făcut referire la ”era războiului care este terminată”, menţionând:

”trebuie să ne concentrăm pe diversele şi multiplele aspect ale construcţiei naţionale”,

nici pe departe nu putem socoti că această eră este încheiată, iar soluţia războiului, aşa cum aminteam mai înainte, nu este definitive scoasă din discuţie şi înlocuită numai cu soluţia diplomaţiei.

În urma unui sondaj de opinie la care au participat 1000 de subiecţi din diferite state ale Americii, (persoane adulte), privind pe de o parte rolul SUA în alte ţări şi preocupările pentru problemele interne ale ţării iar pe de altă parte promovarea democraţiei în alte ţări, răspunsurile care au provenit de la diferitele categorii de persoane după partidul la care aderaseră şi veniturile pe care le aveau, au evidenţiat în principal opinia după care SUA nu trebuie să devină un poliţist al lumii şi ca atare nu ar trebui să se implice în diversele conflicte naţionale din diverse ţări şi continente.

Din acest punct de vedere opiniile celor 1000 de subiecţi care au fost chestionaţi pentru a se afla opinia lor au fost (procentual) următoarele:
(în%)
După


DupăObiective
Adulţi

Partid


venituri

Dem
Rep
Indep
<30k span="">
30-50K
50-75K
>75KAmerica face prea mult

pentru alte ţări și ar fi
74.0
49.8
77.5
60.5
80.0
79.0
75.5
74.5

timpul să se ocupe mai


mult de problemele ei

interne

America trebuie să

promoveze democraţia
30
30.0
19.0
18.0
19.9
20.0
20.5
26.0

în alte ţări pentru a


asigura o mai mare

securitate proprie

Sursa:NBC News telephone polls, between 5-8 Sept. 2013;

În condiţiile acestea şi ca urmare a diverselor opinii contradictorii care sunt prezentate de mass-media naţională şi internaţional, Congresul SUA are încă destule reţineri de a acorda un ”CEC în alb” preşedintelui Obama pentru a porni un război – chiar şi de scurtă durată şi fără a avea soldaţi pe câmpul de luptă.

O asemenea decizie este determinată pe de o parte de faptul că Statele Unite nu ar avea în prezent prea mari şanse în crearea unei reale coaliţii internaţionale participantă la un nou război şi deci ar fi singură sau cu foarte puţini aliaţi într-o asemenea acţiune şi în care ar putea apare şi o opoziţie puternică nu numai diplomatică dar s-ar putea chiar militară din partea Rusiei şi a unor state arabe.

În ipoteza folosirii numai a unor bombardamente aeriene, nu trebuie neglijat nici riscul omorârii unui număr mare de civili care nu au nici o vină şi nici un o posibilitate de oprit asemenea acte.

Fără nici o discuţie, trebuie în mod obligatoriu ţinut seama de manifestarea unor asemenea atrocităţi, în care au fost gazaţi mai recent 1400 de persoane; trebuie găsită o cale de sancţionare a celui care a decis folosirea armelor chimice, dar nimeni nu ia în consideraţie sau au uitat de cei peste 10,000 de morţi din acest război şi nici faptul că din 2011 au fost omorâţi circa 100,000 de oameni.

Preşedintele Obama consideră că în cazul Siriei, ar trebuii să se aplice o ”acţiune strategică” pentru a-l avertiza şi a-i da preşedintelui Bashar al-Assad o lecţie de modul în care trebuie să-şi conducă poporul, să aplice principiile unei reale democraţii şi pentru menţinerea unei zone a păcii în Orientul Mijlociu. În cuvântarea referitoare la situaţia din Siria preşedintele Obama afirma că în cazul în care preşedintele Assad nu ar accepta o cooperare, o acţiune militară ar fi singura soluţie posibilă, chiar dacă aceasta ar avea o notă total ne-populară. Preşedintele Obama a cerut ”prietenilor din aripa de dreapta”, de aşi revizui opinia privind necesitatea unei acţiuni militare.

Chiar şi reacţia unora dintre democraţi a fost încă de la început negativă, fiind vorba, după cum s-au exprimat unii membrii democraţi ai senatului:

alte cheltuieli mari în aventuri în ţări străine”.

Încercând să minimalizeze aspectele financiare, preşedintele Obama a făcut apel la un aspect cu o notă mai mult sentimentală, referindu-se la sutele de copii sirieni care au fost filmaţi cum erau în mari dureri şi stăteau pe podelele reci ale spitalelor siriene; şi ca atare şi-a încheiat discursul spunând:

” rezoluţiile şi condamnările teoretice nu sunt de ajuns  în acest caz”.

Opinia populaţiei americane este aceea după care această acţiune ar avea numai un aspect moral iar opinia preşedintelui Obama referitoare la implicarea din partea SUA a unui minim de efort şi de risc, se menţine şi după opinia multor strategi şi politologi, sub umbrela unei mari incertitudini.

Referindu-se la această acţiune majoritatea americanilor îşi pun întrebarea: O asemenea ”lecţie” desfăşurată sub forma unei aşa numite ”acţiuni strategice”, prin bombardarea numai pe calea aerului a Siriei, este sau nu o declaraţie de război sau chiar un război propriu zis?:

Nu trebuie uitat că în momentul în care spaţiul aerian al Statelor Unite a fost atacat de către avioanele care la 11 Septembrie au lovit şi au distrus cele două blocuri din New York şi clădirea Pentagonului, SUA s-a considerat în război.

Nu va fi şi Siria în aceeaşi situaţie dacă va fi bombardată din aer de către aviaţia americană?Chiar dacă nu vor exista trupe terestre, războiul va fi declanşat şi vor urma consecinţele respective de ambele părţi.

Mai mult decât atâta, vor exista mai mult ca sigur unele reacţii de agresiune la adresa Israelului.

Este oare momentul ca Statele Unite să se interfereze într-un război civil? În prezent americanii îl condamnă pe preşedintele George W. Bush că a dus America într-un război cu Irakul şi Afganistanul care a fost şi continua să fie total inutil şi cu enorme pierderi

Oare aşteaptă preşedintele Obama o condamnare similară dacă America începe o confruntare militară cu Siria şi cu unii dintre suporterii ei?

O asemenea acţiune poate avea loc numai dacă:

-              există un raport foarte clar şi documentat asupra atacului chimic din Siria şi din care să reiasă cu precizie culpabilitatea guvernului sirian,

-              pe baza unui asemenea raport să existe o amplă consultare cu prezumtivii aliaţi şi cu Congresul American,

-              determinarea unei asemenea acţiuni în conformitate cu legile internaţionale.

Controversa legată de actuala situaţie din Siria este direct legată pe de o parte de faptul că o confruntare militară nu se poate declanşa fără un suport legal din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite; altfel se poate considera că are loc o violare a legii internaţionale, cu atât mai mult cu cît nu se poate afirma că Statele Unite sunt în pericol din cauza Siriei.

Pe de altă parte, în această situaţie specială se manifestă şi o controversă privind rolul pe care trebuie să-l aibă Statele Unite în faţa acţiunii criminale de folosire a armelor chimice.

Dacă nimeni nu va acţiona împotriva unui asemenea criminal şi a acţiunilor sale, oare se vor mai repeta asemenea atrocităţi altă dată şi în alte colţuri ale lumii cum ar fi în Iran, în Corea de Nord şi în alte ţări?.

Răspunsul la o asemenea întrebare atrage după sine şi alte întrebări: Care ar trebuii să fie poziţia Statelor Unite în faţă întregii lumi?

Cum se pot apăra SUA şi alte ţări care în prezent sunt împotriva folosirii armelor chimice când pe parcursul ultimului secol au făcut uz de arme chimice?

*               S-a uitat oare:

-                în primul război mondial,de exemplu, Germania (în 1915) a fost cea care a utilizat pentru prima oară gaze otrăvitoare în momentul în care a dus cea de a doua luptă din Ypres[16], unde au murit peste 6,000 de oameni (The Economist, 31 August, 2013, pg. 20).

-              în perioada 1915-1918 Germania şi aliaţii ei au folosit gaze, omorând peste 90,000 de oameni.

-              în 1937 Italia a folosi gaze de mustard în Etiopia omorând 15,000 de oameni.

*Cu toate că în 1925 prin Protocolul de la Geneva se reafirma interzicerea gazelor asfixiante, a gazelor otrăvitoare şi a altor tipuri de gaze,

-              în 1937-1945 Japonia a folosit diverse gaze împotriva armatei chineze, omorând mii de oameni.

- Fără să mai vorbim despre genocidul aplicat de Hitler în cel de al doilea război mondial în lagărele de concentrare unde au fost omorâţi peste 6 milioane de oameni.

- în perioada 1962-1967 America a folosit erbicide şi gaze lacrimogene

în războiul din Vietnam, neglijând indicaţiile Protocolului de la Geneva.

-   în perioada 1980-1988 Irakul a folosit diferite gaze în războiul împotriva iranienilor şi kurzilor.

*În 1992 prin Convenţia privind interzicerea armelor chimice (CWC) prezentată în faţa reprezentanţilor din ONU, s-a reconfirmat interzicerea armelor chimice.

-   în 1995 Aum Shinrikyo[17] a folosit cazul Sarin în atacul persoanelor care circulau cu metroul din Tokio.

*În 1997, CWC s-a angajat în aplicarea indicaţiilor ONU, pentru interzicerea armelor chimice, în 2013 administraţia din Damasc a folosit armele chimice, omorând 1400 persoane. După unele informaţii ale comunităţii internaţionale despre care am amintit înainte, rezultă cifra de 100,000 de sirieni care au fost omorâţi din 2011 până în prezent.

În problema Siriei, opiniile membrilor celor două partide fundamentale ale Statelor Unite sunt în totală opoziţie.

Unul dintre reprezentanţii partidului republican, senatorul Rand Paul afirma:

”… dacă sărim într-o situaţie care se dovedeşte că nu este bine gândită, ne putem împotmoli într-o dificultate deosebit de scumpă; intervenţiile de acest gen sunt foarte costisitoare şi pot crea multe resentimente în întreaga regiune”.

Cât de reală şi de onestă este un asemenea punct de vedere este sub un mare semn de întrebare, cu atât mai mult cu cât în spatele unei asemenea declaraţii se găseşte şi o contrapropunere a republicanilor: dacă republicanii îşi oferă cooperarea (şi nu opoziţia la o asemenea acţiune a preşedintelui Obama ca preşedinte a partidului democrat-n.n.), atunci ei cer în schimb schimbarea punctului de vedere al partidului democrat în problema imigraţiei şi în cea a diverselor aspect pe care le ridică bugetul actual al SUA.

Suntem într-un moment al aşteptărilor când după afirmaţia Secretarului de Stat John Kerry, făcută la întâlnirea din Bali (Indonezia) de la sfârşitul lunii Septembrie 2013 cu Ministrul de externe al Rusiei Sergey Lavrov,:

” "Suntem foarte mulţumiţi de ceea ce s-a întâmplat cu privire la armele chimice." …

"Cred că a fost un exemplu deosebit de bun al cooperării globale, al eforturilor multilaterale de a realiza un obiectiv acceptat…”
Coloana de maşini a inspectorilor ONU care se
ocupă de distrugerea arsenalului chimic al Siriei
Nu ne rămâne decât să aşteptăm rezultatul final al inspectorilor, care vor comunica finalizarea completă a misiunii lor în timpul stabilit.

Rămâne de văzut cum v-a reacţiona lumea în continuare la ceea ce se întâmplă şi în alte colţuri ale lumii: în Libia, în Myanmar (Burma), în Afganistan, în Kenia, în satul Kutba din India şi în alte zeci de locuri din lume.Pământul a început să ardă şi cineva trebuie să stingă acest foc.

Nu este treaba numai a unei ţări, a unei naţiuni, ci a tuturora, care nu trebuie să privească la ceea ce se întâmplă ca la un film de groază, ci trebuie să răspundă cu hotărâre.

De aceea a fost creat un organism mondial: Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu o mulţime de instituţii în subordine, care nu trebuie să se limiteze la a ţine şedinţe, sau pentru a scrie declaraţii şi a da rezoluţii care de multe ori nu sunt luate în consideraţie sau sunt amânate mult prea mult timp.De la asemenea organizaţii întreaga lume aşteaptă mult mai mult şi în special mult mai rapid.

Dr. Alex Berca
Washington/ Annapolis

Anexă
Armele chimice cele mai periculoase şi efectele folosirii lor

Denumirea armei
Efectele folosirii
Exemple
chimice


Agenţi de sufocare
Răni ale nasul, gâtului și
Gazul de Clorin și gazul

plămânilor. Inhalarea provoacă
Fosgen

sângerarea plămânilor și


sufacarea victimei

Agenţi care provoacă arsuri
Arsuri severe și bășici ale pielii
Gazul Mustard, Lewisite
și bășici
or tractului respirator

Agenţi care provoacă
Inhibă capacitatea celulelor
Compuși ai Cianidei și
sîngerări
sanguine de a absorbi oxigen,
Arsenicului

cauzând sufocare

Agenţi neurotoxici
Pătrund în corp prin piele și
Sarin, Tabun, Soman

plămîni. Distruge rapid


Inpulsurile nervoase
Agenţi care provoacă iritaţii
Iritarea ochilor, a pielii și căilor
Tear (gazCS or CN)

respiratorii în mod instantaneu.


Pot fi fatali în doze concentrate

Agenţi care provoacă
Crează incapacitate psihică și de
LSD, BZ, PCP
incapacităţi
luare a deciziilor

Agenţi defolianţi
Distruge acoperirile vegetative
Agenţii portocali și Paraquat

ale culturilor și provoacă  distrugerea sistemului nervosSursa: Staff reports, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), 2013

Bibliografie selectivă
Blandord, Nicholas – Hizballah Mourns Its Shadowy Hero, Time Magasine 13 Februarie 2008
Kessler, Glen – Syria-N.Korea Reports Won’t Stop Talks, Washington Post, 15 September, 2007
Levinson, Charles and Solomon, Jay – Syria Gave Scuds to Hezbollah, U.S. Says, Wall Street Journal, 14 April, 2010
Lévy Bernard-Henri - Left in Dark Times: A Stand Against the New Barbarism, Random House, New York, 2008
Morrison John – Syria, Chelsea House Publisher, Philadelphia, 2003 Petraeus, H. David (General) – Report to Congtrs on the Situation in Iraq, September 10-11, 2007
Tabler Andrew – In the Lion Den,Lawrence Hill Books, Chicagfo, 2011 Thubron, Colin-Mirror to Damascus, Little Brown & Co., New York, 1967 A Historical Atlas of Syria, New York, Rosen Pub., 2004


[1] Neoliticul (sau epoca pietrei lustruite) este o perioadă din istoria omenirii. Termenul a fost inventat în 1865 de istoricul John Lubbock. Este penultima epocă a preistoriei și cea mai scurtă;ea a urmat după mezolitic și a precedat epoca metalelor, caracterizată prin folosirea uneltelor de piatră lustruită și a metalurgiei primitive a cuprului, prin apariţia agriculturii primitive, a creșterii vitelor și a olăriei.


Epoca neolitică începe o dată cu practicarea agriculturii și domesticirea animalelor. Unii specialiști au înlocuit termenul de neolitic cu termenul mai descriptiv de comunităţi sătești timpurii (în engleză: Early Village Communities) însă termenul nu a fost larg acceptat.
[2] Alexandru cel Mare (n. 20 iulie 356 î.Hr. – d. 10 iunie 323 î.Hr.), cunoscut și sub numele de Alexandru Macedon, Alexandru al III-lea al Macedonie, rege al Macedoniei (336 î.Hr.-323 î.Hr.), unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. Cuceririle sale i-au făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului Apropiat. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Alexandru a contribuit substanţial la răspândirea culturii elene în întreaga lume.
[3] „Syria: A country Study – Ancient Syria”. Library of Congress. Data as of April 1987.
[4] Prima epocă din istoria omenirii, cunoscută sub denumirea de epoca pietrei cioplite sau paleolitic(din limba greacă:palaios = vechi și lithos = piatră), cuprinde cea mai lungă perioadă de timp (aproxi­mativ între 1.000.000 și 10.000/8000 î. Hr.).
[5] în categoria de vârstă 0-14 ani structura cuprinde: 35.2% (din care băieţii sunt: 4,066,109 şi fetele sunt în număr de 3,865,817). Persoanele peste 65 de ani sunt numai în proporţie de 3.8% (din care bărbaţii sunt în număr de 390,802 și femeile sunt în număr ceva mai mare: 456,336)- după înregistrările din 2011.
[6]Vezi Anexa despre armele chimice cele mai grave și efectele utilizării lor
[7] Sub Capitolul 7 al Cărţii ONU:Consiliul de Securitate poate aproba luarea unor măsuri de sancţionare cum ar fi bombardamente aeriene
[8] John Barrasso - Senator american republican, The Wall Street Journal, 16 Septembrie 2013, pg. A19
[9] Hezbollah, (în traducere „Partidul lui Dumnezeu”) - organizaţie politică și paramilitară șiită islamică din Liban; reprezintă o forţă importantă în politica libaneză, deţinând școli, spitale și oferind servicii sociale pentru mii de libanezi. Este privită ca o mișcare de rezistenţă legitimă de cea mai mare parte a lumii arabe și musulmane. Totuși, organizaţia este considerată de către Statele Unite ale Americii, Israel, Canada, Olanda, Marea Britanie și altă ţări, ca având caracteristici teroriste
[10] Bernard-Henry Lévy- Left in Dark Times, indicate în bibliografie.
[11][ Al-Qusayr - oraș în vestul Siriei, administrativ parte din Guvernoratul Homs; situat la aproximativ 35 km sud de Homs și este situat într-o zonă montană, cu vedere la graniţa Siriei cu Libanul care se află 15 km la sud-vest. Un oras majoritar musulmană cu o minoritate creștină semnificativă, În urmă cu circa o decadă Al-Qusayr avea o populatie de 29,818, locuitori (pe baza 0recensământului sirian din 2004).
[12] situat la circa 12 Km. de centrul Damascului
[13] The Wall Street Journal, 3 Octombrie 2013, pg. A10
[14] acordul ruso-american prevede că președintele sirian, Bashar Al-Assad, să treacă sub control internaţional armele chimice pe care le deţine.
[15] Parlamentul britanic și-a expus votul împotriva unei acţiuni militare care ar agrava actuala situaţie și ar putea lua mari și foarte grave proporţii.
[16] Ypres - oraș situat în provincia Flandra de Vest, regiunea Flandra din Belgia. La 11 iulie 1917, în primul război mondial, în jurul localităţii belgiene Ypres, au fost utilizate pentru prima oară gazele toxice,(iperita luându-și numele de la acest oraș). În prezent comuna Ypres (a fostt formată în urma unei reorganizări teritoriale din anul 1977, prin înglobarea într-o singură entitate a 11 comune învecinate) are o suprafaţă totală de 130,61 km².
[17] Aum Shinrikyo (în prezent cunoscut sub numele de Aleph) - un cult Japanese (creat de către Shoko Asahara în 1984 considerat ca fiind o grupare teroristă organizată în diferite ţări).