Faceți căutări pe acest blog

joi, 21 august 2014

Alex Berca, Mihaela Brîndușa Tudose - O nouă viziune asupra învățământului superiorPoate ar fi mai bine:
O nouă viziune asupra învățământului superior

Ani de zile, din 1950 (cel puțin) și până în prezent, învățământul superior a fost și continuă să fie închistat de o serie de reglementări mai mult sau mai puțin utile pentru absolvenții care devin cadre de conducere în cadrul economiei naționale la diversele sale niveluri.
În secolul 21 și, în special, în condițiile specifice ale contextului național (dar și al altor țări aflate în aceeași situație economică), absolvenții (programelor de licență și respectiv, masterat) ar trebuii să fie  îndrumați și să li se pretindă o cu totul altă viziune mult mai largă și mai profundă referitoare la dezvoltarea economică și marketingul național și internațional în special în condițiile geopolitice actuale și de perspectivă, a globalizării economice în general și a piețelor în special, a dinamicii burselor și a diferitelor valute naționale și internaționale, a noului rol pe care trebuie să-l aibă băncile naționale și instituțiile financiare internaționale în condițiile în care fluxul informațional este deosebit de rapid și exact, dar în același timp expus riscurilor de  fraudare în sistem cibernetic, care afectează sistemele conjuncturale pe un anumit timp.
O asemenea viziune mai largă a întregii imagini economice, tehnice și sociale depășește sistemul educației prezente și ca atare poate ar fi mai bine o nouă orientare, o nouă viziune cu influențe și efecte mai apropiate de necesitățile actuale și, în special, cele viitoare ale societății în ansamblu și a celei românești în mod specific.
În cadrul unor cursuri se fac referiri destul de vagi privind situația sărăciei pe plan mondial, se dau unele exemple statistice despre acest aspect la nivel național, dar nu se dezbate cu mai multă convingere, mai documentat și cu propuneri mai concrete referitoare la  modul în care s-ar putea ajunge la diminuarea sau chiar eradicarea unui asemenea fenomen socio-economic. Mult prea puțin se poartă dezbateri în cadrul seminariilor sau în cadrul unor cercuri cu caracter științific asupra relației existente în prezent între cultură, educație și sărăcie.
Prea puțin se fac referiri și sunt dezbătute aspectele corelațiilor existe între două științe: antropologie și etnografie. Poate ar merita să se acorde o atenție mai mare elementelor fundamentale și unora aplicative ale acestor științe folosindu-se exemple concrete din diversele colțuri ale țării unde se manifestă aspecte care ar putea să influențeze modul de gândire și de manifestare asupra evoluției social-economice, prin anumite obiceiuri specifice și același lucru chiar asupra activității economice la nivel internațional.
Noilor generații de absolvenți universitari și masteranzilor trebuie să li se formeze un spirit de a gândi cu o viziune spre viitor. Trebuie să li se incite spiritul, curajul de a pune întrebări și de a găsi cele mai utile răspunsuri.
Un rol deosebit ar trebuii să revină cursurilor de management care să-i îndrume pe studenți spre cele mai înalte obiective ale acestei preocupări; cursanților trebuie să li se prezinte funcția de conducere nu numai din punct de vedere teoretic, ci în contextul diverselor situații cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi în calitate de conducători economici, sociali, politici, ș.a.m.d. În felul acesta se vor putea forma adevărații conducători cu reale și efective calități în muncă.
Foarte puțin, ca să nu spunem deloc, se pune accentul pe una din problemele esențiale ale muncii oricărui cadru de conducere și anume aceea de organizare personală în comparație cu aspectele ambiguității. Desigur acest aspect nu este nici simplu și nici ușor de realizat dar își poate găsi rostul în momentul în care apar diverse situații ambigue și care își cer o decizie urgentă și cât mai apropiată de o corectă rezolvare. Aici intervine rolul psihologiei muncii, care trebuie să devină un punct cheie al educației universitare economice și tehnice.
Nu mai puțin importantă ar trebuii să fie și relația dintre activitatea economică și filozofie. Chiar dacă la prima vedere pare (poate) un nonsens, ea are un substrat mult mai apropiat decât se pare și acest lucru l-a dovedit în multiple ocazii viața de zi cu zi. Foarte mulți dintre adevărații conducători de instituții centrale sau întreprinderi din oricare ramură economică vor înțelege mult mai bine care este sistemul de dezvoltare economică a activității lor, aportul activității de marketing, dinamica muncii din activitatea ce o conduc prin prisma înțelegerii fenomenelor social-politice și al concepției filozofice a perioadei în care trăim. Nimic nu poate fi mai concludent decât situația în care multe activități economice ajung la auto-distrugere prin faptul că nu se cunoaște și nu se desfășoară un sistem eficient de negocieri bazat pe cunoașterea diferiților parametrii sociali și economici specifici unui sistem filozofic al partenerilor naționali sau internaționali.
     Trăim într-o perioadă în care simpla învățare a unor reguli sau tehnici cu profil economic sau tehnic nu mai sunt suficiente; rutina trebuie înlocuită cu o nouă manieră de observare și interpretare a diverselor fenomene; conducătorii actuali și viitori trebuie ajutați, încă din anii universității, pentru a înțelege multe din următoarele aspecte: integritatea, apartenența la o echipă, atitudinea pozitivă și de entuziasm, modul de a avea un sens clar și eficient în cadrul unei comunicări cu parteneri de diverse niveluri, deschiderea și receptivitatea, gândirea creativă, spiritul de rezolvare a diverselor probleme, colaborarea fără a crea stări conflictuale, precum și crearea unor reale legături profesionale.
     Poate ar fi mai important dacă studenți ar înțelege și ar gândi în mod critic diversele aspecte ale problemelor ce apar în activitatea de zi cu zi și cum ar trebuii rezolvate aceste probleme.
    Cadrele didactice ar trebuii să devină adevărați stimulatori ai unei gândiri ”Renaissance”, în epoca actuală a revoluției internetului.
    În acest sens poate ar merita includerea și îmbinarea actualele programe educaționale cu diversele aspecte ale problematicilor ce pot apare în activitățile practice de zi cu zi, prin  creerea unor așa numite ”Jocuri” de decizie prin care să se dezbată diversele opinii privind modalitățile de soluționare optimă a diverselor probleme.
     Conform alineatului (4) din articolul 193 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, universitățile se clasifică pe trei categorii:
-      universități de cercetare avansată și educație;
-      universități de educație și cercetare științifică/creație artistică;
-      universități centrate pe educație.
    Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 (privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii) stabilește criteriile în baza cărora se realizează evaluarea (predarea și învățarea; cercetarea științifică; creația artistică, în cazul universităților de arte; relația universității cu mediul extern; capacitatea instituțională). În cadrul primei evaluări, Ordinul nr. 5262/2011 al ministrului educației privind constatarea rezultatelor clasificării universităților consemnează următoarea statistică: 13,3% universități de cercetare avansată și educație; 33,3% universități de educație și cercetare științifică/creație artistică; 53,3% universități centrate pe educație (fiind evaluate 90 de universități din România, dintre care 54 de stat și 36 private).
     Deși predarea și învățarea este primul criteriu de evaluare consemnat de cadrul legal, criteriului cercetării științifice i se acordă o mai mare importanță (deși au existat opinii conform cărora cercetarea științifica trebuie să fie un capitol autonom și nu trebuie subordonată educației). Mai mult, variabilele și indicatorii specifici predării-învățării se rezumă la: structura  personalului (de bază/asociat), numărul se studenți înmatriculați, numărul de candidați înscriși, numărul de absolvenți angajați în primele 12 luni de la absolvire, numărul de programe organizate cu universități din străinătate, numărul de programe organizate în limbi străine, cadre didactice și de cercetare din străinătate sau care dețin diplome eliberate de universități din străinătate.   
     Metodologia de evaluare nu se extinde și asupra calității și conformității metodelor didactice de învățare și evaluare, respectiv a mijloacelor de învățământ utilizate, fapt pentru care considerăm că acea clasificare a universităților pierde din valoare. Prin urmare, datorită criteriilor și indicatorilor adoptați, clasificarea universităților nu se focalizează pe rezultatele învățământului, ci doar pe principiile, metodele și  formele de organizare a procesului de învățământ, respectiv pe gestionarea resurselor umane, materiale și financiare (vizând cu prioritate nivelul finanțării din bugetul public).
Datorită „penalizării” financiare, universitățile românești s-au îndepărtat și mai mult de standardele clasificărilor internaționale (topul celor mai bune universități din lume având la bază variabile precum numărul de citări în publicațiile de specialitate, reputația în rândul oamenilor de știință, relația dintre studenți și cadrele universitare, numărul de premii primite de studenți sau profesori etc.). Conform QS World University Rankings (2013), față de rezultatele anului anterior, patru universități din Romania au căzut 100 de poziții in clasamentul Internațional (indicatorii cheie ai evaluării fiind cercetarea academică, calitatea predării, ponderea angajării absolvenților și gradul de internaționalizare).
În concluzie, considerăm că este apreciabilă dar nu suficientă clasificarea universităților din România. Poate ar merita o revizuire a programelor universitare și adaptarea lor la cerințele secolului în care trăim, pentru a fi în rând cu alte instituții similare de prim rang de pe plan internațional. În alte condiții competitivitatea acestor centre de cultură s-ar putea să ducă treptat spre marginalizarea lor în loc să fie evidențiate și apreciate după criteriile internaționale.

                Dr. Alex Berca                Dr.  Mihaela Brîndușa Tudose      
                       SUA.                    Universitatea „Petre Andrei”- Iași