Faceți căutări pe acest blog

luni, 18 ianuarie 2021

REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul IV - Numerele apărute în anul 2014

REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul IV

Numerele apărute în anul 2014 

             

 


1. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_1(2)-ianuarie-2014.pdf
2  Editorial - UN PIC DE ISTORIE A REVISTEI
3  ZIUA “Z” a debarcării comandourilor naţionaliste
4  Al. Melian -  MINISTRUL  ANTI-CULTURII
6 Dumitru Dănău - COMOARA DIN LEGENDĂ
10 Al Florin Ţene - În literatura română au învins scriitorii canonizaţi de regimul comunist
13 Ion C. Gociu -  CIREŞE AMARE - recenzie de Ion Popescu-Brădiceni
14 Ion C. Gociu -  COARBA
17 Florian Vădeianu - Titule, neică
18 George Ene – Din poeziile lunii decembrie
20 Iuliu-M. Morariu - Părintele Pavel Vesa scrie istorie printre îngeri
21 Vasile Mic -  Poeziile lunii decembrie
22 George Anca - CÂRPA
23 DORU V. FOMETESCU - Poeziile lunii decembrie
24-25 Al. Melian - Cugetări cu recurs - CAUTARI PRINTRE-NTELESURI
26 Iuliu-Marius Morariu - Perspectiva biblică asupra libertăţii şi libertinajului
29 ISTORIE: 1919 BUDAPESTA ocupată de trupele armatei române
30 Silviu Aurelian Jimborean - Preoţia în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur
32 Nicu N. Tomoniu - Pe urmele lui Coşbuc la Tismana - seria III - Semănătorismul
35 GH. DOCA - Recenzie:  SEMNELE APOCALIPSULUI de Alexandru Melian
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , redactorii
40 Foto-document - Imagine ARCUL DE TRIUMF - 1878
 

 


2. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_2(3)-februarie-2014.pdf
2  Editorial - VIRTUALUL CARE NE DISTRUGE
4  Al. Melian -  Scrisoare deschisă Parlamentului României şi Consiliului Legislativ
7  TITINA NICA ŢENE -  Drumul spre suflet
10 Cezarina Adamescu - Paşi pe drumul contorsionat al istoriei
13 Ion C. Gociu - Fragment din nuvela «Coarba»
16 Dumitru Dănău - Incursiune în fenomenologia şi puterea blestemului
19 Florian Vădeianu - Universul satului românesc
20 Doru V. Fometescu - RĂZLEŢE PRIVIRI ÎNDĂRĂT
22 Lucia-Silvia Podeanu - Grădina de sub cer
24 Vasile Mic -  Poeziile lunii februarie
26 Iuliu-Marius Morariu -  Mănăstirea Curtea de Arges - o perlă a arhitecturii şi spiritualităţii româneşti
28 Silviu A. Jimborean - SFÂNTUL THEODOR STUDITUL
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 Din activităţile redactorilor revistei “Sămănătorul”
34 Alex Berca – SOCI, trecutul, prezentul şi speranţa sa de viitor
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , , cărţi de vânzare, SUMAR
40 Foto - Artă populară tradiţională

 


3. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_3(4)-martie-2014.pdf
2  Editorial - ÎNTOARCEREA LA BLAGOVEŞTENI
4  Al. Melian -  MEMORIE  SCURTĂ  SAU  CONŞTIINŢE  MURDARE ?
7  Vlad Mihai Popovici -  Debut (cu o analiză exegetică)
10 SCRISORI DOCUMENT - Cinci scrisori de la Mircea Eliade
14 Ion C. Gociu - Fragmente din nuvela «Coarba»
16 Dumitru Dănău - ERAU ÎN VIAŢĂ, DAR... DISPĂRUŢI...i
18 Florian Vădeianu - Aplicaţia
19 Ion Popescu-Brădiceni - Localismul creator (recenzie)
21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii de primăvară
24 Vasile Mic -  Poeziile lunii martie
26 Iuliu-Marius Morariu -   Anaforaua euharistică în perioada apostolică
28 Silviu A. Jimborean - Predică la Sfântul Apostol Andrei
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 "27 martie 1918" - Unirea Basarabiei cu România
34 Alex Berca – O nouă stea în galaxia monedelor internaţionale
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Documente istorice: Patronaj Majestatea Sa Regina Maria
 

 


4. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_4(5)-aprilie-2014.pdf
2  Editorial Nicu Tomoniu - NOI NE FACEM DATORIA !
4  Al. Melian -  UN  MUŞCHETAR AL CUVÂNTULUI
7  HELENE PFLITSCH - Maia sau Romanul surprizelor
10-11 CONFERIRE DE MEDALII la aniversările 2014
12 Ion C. Gociu - OMAGIU  ADUS DOCTORULUI POET
15 Florian Vădeianu - Un tămăduitor al cuvântului – hărăzit ne-uitării
16 FLORIAN VĂIDEIANU - Omul fără „ţară”
17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS
21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic -  Poeziile lunii aprilie
25-27 Grupul antinaţional Humanitas/Historia lansează pe Lucian Goia
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 S.A. Jimborean - Acuzaţiile aduse creştinilor în Apologiile Sf. Iustin Martirul
34 Nicu Tomoniu – Minunile atribuite Sf. Nicodim: între Dumnezeu, epigrafie şi falsul istoric
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Hieroglife descifrate: DISCUL DE LA PHAISTOS
 

 


5. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_5(6)-mai-2014.pdf
2  Editorial - REVISTA “SĂMĂNĂTORUL” LA TREI ANI !
4  SANDU MELIAN - OMUL CĂRUIA I-A FOST TRĂDAT FSN-ul
7  Titina Nica Ţene - O noapte palpitantă
10 Titina Nica Ţene - Neastâmpărul toamnei
11 VIDEO - OMAGIU LA ZI ANIVERSARĂ
12 Florian Vădeianu - La zi aniversară
15 Sărbătoriţii lunii mai la "Sămănătorul" - Acrostihuri şi poezie -
17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a II-a
20 EVOLUŢIONISM  ŞTIINŢIFIC ŞI CREAŢIONISM DOGMATIC
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic -  Poeziile lunii mai
26 IULIU-MARIUS MORARIU -  În apărarea lui Toma
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 George Ene - LUPII - vol. I - roman
32 S.A. Jimborean - Sfinţenia vieţii sau calitatea vieţii
34 Nicu Tomoniu – Între ştiinţă şi Dumnezeu - Ghiveciul Einstein
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 PROF. FLORIN GHEORGHIU - UN ARTIST AL DESENULUI ÎN CREION
 

 


6. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_6(7)-iunie-2014.pdf
2  Editorial - Crearea site-lui “SEMĂNĂTORUL”
4  SANDU MELIAN - Articole despre Eminescu
7  Ion C. Gociu - LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN CIUPERCENI
10 Florian Vădeianu - Domnul învăţător
11 De la George Anca: Eminescu şi străinii-o reconsiderare
14-15 EMINESCU CENZURAT! Poezia "Doina" ruptă din volum!
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a III-a
20 George Ene - LUPII - vol. I - roman
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic -  Poeziile lunii iunie
26 IULIU-MARIUS MORARIU -  Reflectarea imaginii lui Avram Iancu în scrisul istoric şi în folclor
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat
33 Dr. Alex Berca, SUA – Ucraina - Un butoi cu pulbere
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Epistole Al. Melian - C. Noica
 

 


7. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_7(8)-iulie-2014.pdf
2  Editorial - Primele “lecţii” la “SEMĂNĂTORUL”
4  SANDU MELIAN - C. Noica şi Eminescu
8  Stefan Adrian Stoian - Fraţii diavolului ed. a II-a
11 Florian Vădeianu - Nuvele din Gorjul submontan
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a
20 George Ene - LUPII - vol. I - roman
22 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară
24 Florian Vădeianu - "Pretinii"
26 Iuliu-Marius Morariu -  Similitudini şi interferenţe şi între itinerariul duhovnicesc pre-pascal şi Tabor
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - ANTIOHIA, CENTRU AL VIEŢII BISERICEŞTI - SECOLELE I - IV
33 George Anca - Intervenţii şi lansări la "Colocviile de marţi"
34 Vasile Mic -  Vasile Mic tradus în limba italiană
36 Ecaterina Speranţa Chifu - Scrieri inedite
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Foto-document - George şi Elena Coşbuc, Al. Vlahuţă, Vaida Voievod şi I. L. Caragiale
 

 


8. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_8(9)-august-2014.pdf
2  Editorial - Alături de Artur Silvestri la “SEMĂNĂTORUL”
4  Al. Melian - RAVAGIILE  POLITICIANISMULUI  GAUNOS
8  Iuliu-Marius Morariu - lansare - Habet sua fata libelli!
11 Florian Vădeianu - Schiţe din Gorjul submontan
13 N.N.Tomoniu - Grupul de Artă Plastică de la Tismana
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a
20 George Ene - LUPII - vol. I - roman
22 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (II)
26 ALEX BERCA -  O nouă viziune asupra învăţ. superior
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - SUFERINŢA - acceptare, reacţii. bioetică
32 Vasile Mic -  POEZIILE LUNII AUGUST
34 N.N.Tomoniu - Serafim Duicu - O sămânţă roditoare din pământul Tismanei
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” ,dicţionar
40 Foto-document - Excursia Prinţului Carol la Tismana, (1867)
 

 


9. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_9(10)-septembrie-2014.pdf
2  Revista “Sămănătorul” ar putea deveni trimestrială !
4  Al. Melian - CANTECE  FĂRĂ  ŢARĂ
7  TISMANA, STATUTUL DE-A  LUNGUL ISTORIEI
15 Florian Vădeianu - POEZII
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a
22 George Ene - LUPII - vol. I - roman
24 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (III)
26 Ion Băbău - Vă mai amintiţi bancurile tinereţii noastre?
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - Anul omagial, 2013, Constantin cel Mare
32 Vasile Mic -  POEZII TRADUSE ÎN LIMBA ITALIANĂ
34 LILIANA HINOVEANU - Gara Noiembrie
36 Al. Melian -MILA  DOMNULUI  ANDREI  PLESU
37 Al Florin Ţene - Critica literară între artă şi ştiinţă
38-39 Conturi, abonamente, emisiune radio
40 Foto-document - Hartă Asaltul Carpaţilor, (1975)
 

 
Înapoi la:
 

 

 

 

REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul III - Numerele apărute în anul 2013

REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul III

Numerele apărute în anul 2013 

           2 N. N. TOMONIU - REVIRIMENT LITERAR GORJEAN! - editorial
4 Al. Melian - EMINESCU - fragmente din cartea «Auto-interviu»
6 Fundaţia culturală “ Casa Brâncuşi - Hobiţa”
8 Doru V. Fometescu  - Focuri peste zăpezi
10 FLORIAN VĂIDEIANU - Cum să-L ajut pe Dumnezeu?! - recenzie
11 AL. FLORIN ŢENE - EMIRATE  DE GÂNDURI -poezii
13 ATENŢIONARE: - E-mail NEPROTEJAT
14 Ecaterina Speranţa Chifu - Recital de poezie şi videoclipuri
15 ALICE UNTEA - Videoclipuri
16-17  DISC Nr 2 - DVD-AST-2 şi CD-AST-1S
18 George Ene - Poeziile lunii ianuarie
20 IONUT HENS - Legea naturală şi normele canonice22 - 23 Ce e nou cu MAGAZINUL  «SEMANATORUL» , Bloguri
24 Iuliu-Marius Morariu - Sâmbăta lui Lazăr
26 S.A. JIMBOREAN - Canoanele Apostolice 
28 N. N. TOMONIU -  Fragm. din Monogr. TISMANA
31 Al. Melian - SENTINŢELE  DOMNULUI, CR.T.  POPESCU
35 POŞTA CU CÂNTEC 
36 “MIŞCĂRI” MANELISTE
39-40 EDITURA «SEMANATORUL», Anunţuri2 N. N. TOMONIU - REÎNVIEREA ROMÂNIEI! - editorial
4 Al. Melian -LAUDA  ÎNŢELEPCIUNII  TINERE
7 Dan ARHIRE - O enigmă şi un miracol istoric
8 Grigore  Haidău -  De toamnă
10 Grigore  Haidău - Frunză verde de demult
14 Grigore  Haidău - Frunză verde de demult
18 George Ene - Bancurile lunii februarie
18 George Ene - Muzică de la George
20 IONUT HENS - Învierea lui Lazăr
23 Vizite virtuale
24 Iuliu-Marius Morariu - Recenzie la cartea «...de Drăgobete»
26 S.A. JIMBOREAN - Vladimir Lossky -Teologia mistică 
28 Din BLOGURILE NOASTRE
29 Dovezi ca lumea e nebună!
31-34 Dan ARHIRE - O enigmă şi un miracol istoric
35 LUME LA LIMITĂ 
36 DESCHIDEREA MAGAZINULUI  «SEMANATORUL»
39 REORGANIZARE SEMANATORUL
(40) Conturile AST - Asociatia  ”Semanatorul Tismana”
 2  Prima carte tipărită sub Editura Semănătorul!
4 Al. Melian -INTERVIU CU MINE INSUMI
6 Al. Melian -MAGICIANUL ALCHIMIST
7 Florian Vădeianu - Ce greu e să te dărui celuilalt
8 Ion C. Gociu -  Din Văianu la Toronto
14 Alex Berca - Europa de ieri, de azi şi viitorul ei
18 George Ene - Poeziile lunii martie
20 Ionuţ Hens - Omul raţional şi manifestările sale în lumina lucrării
24 Iuliu-M. Morariu - Valenţe didactice şi pedagogice ale rugăciunii
26 Florian Vădeianu - Binele şi răul
28 Din BLOGURILE NOASTRE
29 BICIUL DE FOC AL PAPEI !
36 MAGAZINUL  «SEMANATORUL»
39 ANUNT IMPORTANT
 2  Adevărurile despre ţară...
4  Al. Melian - INTERVIU CU MINE INSUMI
8 Al. Florin Ţene -INELUL DE IARBĂ
11 Florian Vădeianu - Petrilică, „haiducul” de la Tismana
15 Vasile Mic - POEZII
18 George Ene - Poeziile lunii aprilie
20 Ionuţ Hens - Istoria Lausiacă
22 Iuliu-M. Morariu - Recenzie - Din Văianu la Toronto
24 Al. Melian - Laudele infirme ale dlui Pleşu
27 Gheorghe Funar - Planul secret al Ungariei
32 Al. Melian - Impertinenţa profitorilor de toleranţă
36 Norme şi legi
38 Urări de Sf. Paşti
39 Din blogul de comentarii politice "Sămănătorul"
 2  Editorial - O lume nebună, nebună...
4  Al. Melian - Interviu cu mine însumi
7 Elena Toma -Scrisul, datorie sau plăcere?
8 Ion C. Gociu - Sfârşitul unui mit
12 Imagini de la lansarea vol. II «Maia», de Ion C. Gociu
13 Emil Bucureşteanu -  - Cuvinte adunate
15 Ecaterina Speranţa Chifu - Cartea sonetelor
18 George Ene - Poeziile lunii mai
20 Ionuţ Hens - Biblie, Biserică, Tradiţie
22 Iuliu-M. Morariu - Despre importanţa laicatului
24 Silviu-A. Jimborean - Recenzie - Biserica e una
26 TRENURI CELEBRE
27 Al. Melian - Mesajul vechilor predoslovii
30 Nicu Tomoniu - Laserul lui Ceauşescu a înviat!
32 Vasile Mic - O poezie primită prin e-mail
34 M. Vâlcu Mh - S-a stins din viaţă un OM !
36 Norme şi legi
38 Tipărirea cărţilor prin Editura Semănătorul
39 Din blogul comentarii politice "Sămănătorul"
 2  Editorial SPECIAL- Fraţii de sânge din Muntenegru
4  Al. Melian - Interviu cu mine însumi
7 Elena Toma - Victimele mentalităţii regresive
9 Ion C. Gociu - Călător în altă lume
11 Imagini - Ed. Semănătorul, lansare la Tg. Jiu
13 Vasile Mic -  Poeziile lunii iunie
15 N.Tomoniu- Eroi, boieri şi făuritori de ţară nouă
21 Iuliu-M. Morariu -Este teologia o ştiinţă?
23 Ionuţ Hens - Nădejdea
25 Silviu Jimborean - Origen – eretic sau victimă?
27 TRAGICUL ACCIDENT DE LA CANIONUL MORACE
30 Grigore Someşan - Mîşchin al lui Dostoievski
32 George Ene - Poeziile lunii iunie
34 DOCUMENTE DE ISTORIE
36 Norme şi legi pentru ISBN
38 Tipărirea cărţilor prin Editura Semănătorul
 2 Editorial - Sincronismul cel de toate zilele
4 Al. Melian - Interviu cu mine însumi
7 Elena Toma - Cartea fiinţei iertate
10 Stoian Adrian Ştefan - Fraţii diavolului
13 Lansări de carte Editura Semănătorul
14 Ed. Semănătorul, lansare la Bucureşti
15 Ion C. Gociu - Călător în altă lume (3)
18 George Anca - Între nepot şi femur
21 Iuliu-M. Morariu - Sceptrul din Iuda
23 Ionuţ Hens - Psalmul 110,10
26 Silviu Jimborean - Valoarea morală a activismului
29 Gardienii presei “CAZONE” de la AFCN
32 George Ene - Propuneri
34 Poezii Ion Untaru, A. Păpăruz
36 Neamuri ţigăneşti
38 Tipărirea cărţilor prin Editura Semănătorul
 2  Editorial - Victimele fraţilor diavolului
4  Al. Melian - TRISTEŢI  DE  TIMIŞOARA
10 A. Florin Ţene -UN OCEAN DE DEŞERT - roman
15 Ion C. Gociu - Călător în altă lume (4)
18 George Anca - MARI POEŢI AI LUMII - versiuni
21 Iuliu-M. Morariu -O operă închinată vieţii şi personalităţii Mântuitorului
23 Ionuţ Hens - Constantinopolul - împărăteasa cetăţilor -
26 Silviu Jimborean - Valoarea morală a activismului social
29 Alexandru Melian - Ultimatum ţigănesc dat Academiei Române
30 George Ene - Poeziile lunii august
32 DORU V. FOMETESCU -Cultura - forţă a concordiei umane
35 ALEX BERCA - Uniunile economice - Un viitor pilon geopolitic
39 ALTE ARTICOLE DE PE BLOGURILE NOASTRE
 2  Editorial - Fraţii diavolului de ieri şi de azi !
4  Al. Melian - SURZENIE  SI CECITATE  POLITICA
7 SINCERE REGRETE: Vasile Surcel
8 Florian Văideianu - BOIER PRINTRE TOVARĂŞI
12 STEFAN ADRIAN STOIAN -FRAŢII DIAVOLULUI
15 Ion C. Gociu - Mădălina
17 AURORA CRISTEA - ALTE POVESTIRI
19 George Anca – Poeme inedite
21 Iuliu-M. Morariu - Libertatea şi libertinajul în epoca modernă
24 Ionuţ Hens - IOV 28,28 : O scurtă meditaţie
26 Silviu Aurelian Jimborean - Sfinţenia, împlinirea umanului
29 Videoclipuri "Florian-Văideianu - Boier printre tovarăŞi"
30 George Ene - Poeziile lunii septembrie
32 Vasile Mic - Poeziile lunii septembrie
34 Alex Berca -Am pierdut un mentor şi un prieten spiritual
37 Eduard Ovidiu Ohanesian - SERVESC PATRIA !
 2  Editorial - Schimbări în DISTRIBUIREA REVISTEI!
3  Al. Melian - SARUTUL UNEI CAMPIOANE
4 CEZARINA ADAMESCU - Recenzie: F. Văideianu
6 Nicu N. Tomoniu - Despre eroii Tismanei
8 Lansarea de carte de la Galaţi
13 Ion C. Gociu -  IGNATUL DIN COPILĂRIE
15 Florian Vădeianu - Profeţia
17 Florian Vădeianu - Renaşterea
18 George Anca – Tagore
19 Iuliu-M. Morariu - Aniversarea C. N. ,,George Coşbuc”, Năsăud
20 Nicu N. Tomoniu - Fântâna lui Coşbuc
22 Nicu N. Tomoniu - Pe urmele lui Coşbuc la Tismana
24 Ionuţ Hens - Psalmul 50, 7
26 Silviu Aurelian Jimborean - Psalmul 48, 3
30 George Ene - Anonimul din spatele unei poezii
32 Vasile Mic - Poeziile lunii septembrie
33 George Anca – Jana gana mana
34 Alex Berca -Siria - o lume a controverselor
37-39 - Revista - Nouă ne pasă de tineri
(40) Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana”
 

2  Editorial - Distrugerea istoriei şi a valorilor de patrimoniu
4  Al. Melian - Circarul şi măscăriciul în arena publică
6 Dumitru Dănău - Ce năroji erau, mumă, odată!i
9 Dr. Ion Mocioi - Coşbuc la Tismana
13 Ion C. Gociu -  Romanul MAIA a fost retipărit
15 Ion C. Gociu -  Drumul lânii
17 Florian Vădeianu - Fenomenul superficialităţii societăţii
18 George Ene – Din poeziile lunii noiembrie
19 Iuliu-M. Morariu - Slujba Vecerniei
21 Vasile Mic - Un volum nou de poezii
22 George Anca - LISBOA 1990 * Provensale
27 Ştefana Ene - E T E R N Ă,  F E M E I A…
29 Foto-document - Mânăstirea Tismana
30 Silviu Aurelian Jimborean - Sfântul Dionisie Areopagitul
32 Nicu N. Tomoniu - Pe urmele lui Coşbuc la Tismana
35 Foto-document - Ornamentica neogotică a mânăstirii
37 Foto-document - Dr. Constantin Istrati la Tismana
38 Ionuţ Hens - Categorii ale esteticii : sublimul şi   frumosul
(40) Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana”
 2  Editorial - UN PIC DE ISTORIE A REVISTEI
3  ZIUA “Z” a debarcării comandourilor naţionaliste
4  Al. Melian -  MINISTRUL  ANTI-CULTURII
6 Dumitru Dănău - COMOARA DIN LEGENDĂ
10 Al Florin Ţene - În literatura română au învins scriitorii canonizaţi de regimul comunist
13 Ion C. Gociu -  CIREŞE AMARE - recenzie de Ion Popescu-Brădiceni
14 Ion C. Gociu -  COARBA
17 Florian Vădeianu - Titule, neică
18 George Ene – Din poeziile lunii decembrie
20 Iuliu-M. Morariu - Părintele Pavel Vesa scrie istorie printre îngeri
21 Vasile Mic -  Poeziile lunii decembrie
22 George Anca - CÂRPA
23 DORU V. FOMETESCU - Poeziile lunii decembrie
24-25 Al. Melian - Cugetări cu recurs - CAUTARI PRINTRE-NTELESURI
26 Iuliu-Marius Morariu - Perspectiva biblică asupra libertăţii şi libertinajului
29 ISTORIE: 1919 BUDAPESTA ocupată de trupele armatei române
30 Silviu Aurelian Jimborean - Preoţia în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur
32 Nicu N. Tomoniu - Pe urmele lui Coşbuc la Tismana - seria III - Semănătorismul
35 GH. DOCA - Recenzie:  SEMNELE APOCALIPSULUI de Alexandru Melian
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , redactorii
40 Foto-document - Imagine ARCUL DE TRIUMF - 1878
 

 

Înapoi la:
REVISTA SAMANATORUL
 ***
Email nicu.tomoniu@gmail.com
ntomoniu@yahoo.fr