Faceți căutări pe acest blog

joi, 27 noiembrie 2014

Dr. Alexandru Berca - ”ADEVĂR şi MINCIUNĂ – Pagini de istorie falsificată”.

  Un nou eveniment editorial


        Am avut posibilitatea în ultimii ani să aflăm din diverse surse informaţionale  despre activitatea publicistică prin zeci de articole şi editarea unor cărţi scrise de Dr. Alex Berca, economist American de origine română.
    În urmă numai cu doi ani apăruse în Editura Institutului European din Iaşi, cartea ”Crizele economice şi ciclicitatea lor”, un an mai târziu, în 2012, o altă editură ieşeană, Sedcom , a publicat cartea ”Început de secol” a aceluiaşi autor. În 2014, Editura TopForm din Bucureşti, i-a publicat lucrarea UCRAINA – Un punct de vedere geopolitic în care principalul cuvânt introductive a fost scris de către Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în România.
   Ultimul eveniment editorial a fost realizat de către Editura Roprint din Cluj care a publicat în urmă cu o săptămână noua lucrare a Dr. Alexandru Berca: ”ADEVĂR şi MINCIUNĂ – Pagini de istorie falsificată”.
   Dintr-un dialog cu mai mulţi cititori ai lucrărilor Dr. Alex Berca, a reieşit că prin pregătirea sa universitară din ţară ca economist şi ca analist economic la nivel global i-a oferit autorului pe baza unei profunde şi amănunţite activităţi de cercetare, posibilitatea unor disecări a diverselor fapte şi fenomene economice şi social-politice la nivel micro, macro şi mondo economic, fiind permanent în căutarea adevărurilor şi a răspunsurilor pentru diversele fapte petrecute în trecut precum şi stabilirea unora dintre tendinţele ce vor putea avea loc în viitor.
   Prin lucrarea Adevăr şi Minciună, Dr. Alex Berca oferă cititorilor o imagine multilaterală asupra evoluţiei unora dintre ţările lumii care în secolul 19 şi începutul secolului 20, au fost martorele unei evoluţii explozive a sistemului capitalist bazat pe revoluţia industrială şi a introducerii maşinismului. Tot odată autorul, prezintă reacţia unora dintre creatorii unei noi filozofii: Marxismul , şi în mod special a lui Karl Marx şi Frederich Engels, cu privire la această evoluţie social economică şi politică. Concepţia filozofică a celor doi gânditori a stârnit tot felul de dezbateri încă de la începuturile activităţii lor şi până în prezent între specialiştii din domeniul economic, al ştiinţelor sociale şi în special al celor din domeniul istoriei doctrinelor precum şi a  istoricilor.
  Ceea ce reţine în mod special atenţia oricărui cititor al acestei noi lucrări a Dr. Alex Berca, este analiza activităţii lui Marx, Engels şi a continuatorilor concepţiei  marxiste printre care Lenin, Stalin şi a celorlalţi conducători ai ţărilor din fostul lagăr al sistemului socialist precum şi a celor care încă mai există. Din păcate întreaga filozofie marxistă a schimbat viaţa a sute de milioane de oameni de pe întregul glob – dar nu spre binele lor.
 Prin întregul ei conţinut lucrarea se adresează unui cerc larg de cititori de diverse vârste şi cu preocupări în diverse domenii de activitate şi cu diverse preocupări şi interese în privinţa evoluţiei vieţii din anumite ţări. Autorul face uz de o multitudine de informaţii mai puţin cunoscute sau chiar necunoscute până nu de mult, fiind ţinute sub un control deosebit în arhivele securităţii din diversele ţări comuniste.
  Autorul prezintă un volum mare de informaţii din  care reiese adevărul despre aceşti conducători ai vieţii social-politice şi ideologice, despre viaţa lor personală şi factorii care le-au influenţat gândirea şi deciziile pe care le-au luat.
  Larga paletă de informaţii ce se regăseşte pe parcursul întregului volum, este constituită dintr-o multitudine de informaţii printre care se pot enumera: note de subsol, o bogată secţiune de adnotări şi o largă bibliografie. Un asemenea aparat
ştiinţific apreciat într-un mod deosebit de un număr mare de cercetători specialişti din diversele domenii ale ştiinţelor sociale reflectă rodul unui număr însemnat de ani de cercetare amănunţită a subiectului acestei lucrări.
   Plasându-se pe o poziţie independentă de orice influenţă politică, autorul prezintă diversele fapte, aşa cum s-au petrecut sau continuă să aibă loc, în condiţiile specifice ale vieţii naţionale şi internaţionale.
  Pe parcursul întregului volum, de circa 370 de pagini, Dr. Alex Berca face uz de nenumărate fapte, prezentând printr-o analiză amănunţită diversele aspecte ale vieţii oamenilor din Europa secolului al 19-lea şi continuând în partea a doua a lucrării cu evenimentele care s-au succedat înaintea şi în timpul aşa zisei revoluţii din Rusia (1917).
   Întregul volum reflectă preocuparea pentru găsirea adevăratelor cauze care au condus la crearea şi răspândirea concepţiei marxiste în Europa şi a adevăratelor cauze care au determinat declanşarea evenimentului din Rusia anului 1917.
   Nota personală a cărţii, bazată pe multiple fapte şi evenimente se menţine în limitele unei obiectivităţi care nu poate fi neglijată şi care oferă cititorului posibilitatea urmăririi unor aspecte istorice şi socio-economice în corelaţia lor internaţională, într-un mod deosebit de uşor şi plăcut de citit.
  Numai astfel, afirmă Dr. Alex Berca, ”vom  putea oferii tuturor celor interesaţi  şi în special tineretului actual şi celui viitor, imaginea reală asupra unor personaje şi evenimente care zeci de ani au fost contrafăcute, ascunzându-se realitatea şi creându-se în mod voit printr-o puternică propagandă o adevărată cortină  în spatele căreia se ascundeau tot felul de realităţi care mai de care mai compromiţătoare pentru cei ce susţineau că luptă pentru şi în favoarea maselor largi de oameni din întreaga lume, constituiau obiectivul esenţial al vieţii lor”.
   Cei care au continuat să dezvolte concepţia marxistă nu au făcut decât să-şi creeze nişte piedestale de unde îşi asigurau maximum de avantaje financiare şi sociale transformându-se într-o pătură a unei noi burghezii create şi susţinută prin forţa armelor şi a organelor de opresiune, fără să aibă nici un fel de suport moral în afară de aderare dintr-un spirit pur pragmatic şi ipocrit la unicul partid de guvernare.
  Minciuna care i-a condus spre aceste interese s-a reflectat imediat după aşa zisa revoluţie şi după ce şi-au asigurat şi consolidat anumite poziţii cu multiple avantaje, creând şi extinzând aparatele de constrângere împotriva celor care le demascau adevărata gândire şi comportamentul lor. Împotriva acestora considerându-i ca ”duşmani ai ţării şi ai partidului”, şi-au creat instrumente de opresiune şi teroare şi au început să lovească cu o deosebită cruzime în clasele şi păturile sociale care nu se aliniaseră la pretinsa politică a partidului de guvernământ pe care ei îl conduceau
   Esenţa acestui volum intitulat într-un mod deosebit de convingător  şi sugestiv:

                        Adevăr şi Minciună

este o poartă larg deschisă şi o incitare spre cercetarea şi mai amănunţită a diverselor aspect ale concepţiei marxiste şi a evenimentului din 1917, oferind cercetătorilor posibilitatea căutării şi descoperirii a noi aspect privind evoluţia şi rolul teoriei şi practicii marxismului în subjugarea forţată a unor ţări din fosta URSS şi a sateliţilor ei europeni şi de pe alte continente.
   Chiar dacă se mai găsesc unii care au încă nostalgia vechiului sistem socialist de pe urma cărora ei şi familiile lor au beneficiat zeci de ani, noile cercetări vor putea evidenţia minciuna ideologică pe care a promovat-o această neoburghezie.  
  Libertatea de exprimare a opiniilor şi dovedirea realităţii trebuie să fie mobilul oricăror noi cercetări şi idei progresiste care să dovedească speranţa şi posibilitatea creării unei vieţi mai bune pentru întreaga omenire printr-un efort comun şi nu prin sloganuri sau mistificări de tip potemkimist. 

joi, 6 noiembrie 2014

Un alt scriitor care va trăi prin opera saIn memoriam,
scriitoarea Olimpia-Octavia Berca…
                         
Eugen Dorcescu , 6 noiembrie 2014

Psalmul 22 (23)
       
Acum, că Domnul e păstorul meu,
Oare de ce voi duce lipsă eu ?
Odihnă-mi dă, păşunile sunt verzi,
Cu ape liniştite şi livezi.
Îmi întremează sufletul. De rău
M-absolvă, căci ador Numele Său.
O, Doamne, chiar când calc a morţii vale,
N-am teamă, că-s sub paza mâinii Tale.
Pasul mi-l laşi să treacă şi să meargă,
Strunindu-mi-l cu înţeleapta-Ţi vargă.
Atunci când toţi vrăjmaşii sunt de faţă,
O masă-mi pui Tu, dis-de-dimineaţă.
Capul mi-l ungi cu mir din cel mai fin,
Paharu-mi se revarsă de prea plin.
Aceste negrăite bucurii
Întreaga viaţă mă vor însoţi.
Voi locui în casa Domnului
La nesfârşit, prin îndurarea Lui.
(Duminică, 2 noiembrie 2014)


Sursa:


Scrieri la Sămănătorul – Editura online

Prezentare:

OLIMPIA BERCA - ( Poieni - Cluj), Critic si istoric literar, eseist, cercetător stiintific. Căsătorită cu poetul Eugen Dorcescu.  Prezentare.
        - Poezia lui Eugen Dorcescu, comentată de... - Crestomatie critică, critică şi istorie literară, documentaristică, comentarii dedicate cărţilor lui Eugen Dorcescu, format pdf, 1128 Ko, vedeti coperta jpg, 349 kb (mart. 011)
         - Departe de centru, aproape de centru, – cronici literare, comentarii dedicate cărţilor unor scriitori precumpănitor contemporani, format pdf, 300 Ko (dec. 09)


BERCA, Olimpia-Octavia


Eseist, critic literar, traducător. Născută la 5 iunie 1933, Poeni, jud. Cluj. Soţia poetului Eugen Dorcescu.

Studii:
Şcoala primară „Spiru Haret” din Timişoara (1940–1944);
Liceul „Carmen Sylva” din Timişoara (1944–1952);
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, secţia română-germană (1958–1963).
Doctor în ştiinţe filologice (1976).

Profesii:
Cercetător,
Cercetător ştiinţific,
Cercetător ştiinţific principal la Filiala din Timişoara a Academiei Române (1963–1996).

Colaborează la: „Contemporanul”, „Familia”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Scrisul bănăţean”, „Limba română”, „Limbă şi literatură”, „Studii şi cercetări de lingvistică — Caiet de semiotică”, "Banat", "Orient latin",„Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, „Reflex”, „Caligraf”, „Rostirea românească”,Radio Timişoara, TV Timişoara etc.

Volume publicate:
Poetici româneşti, Timişoara, Editura Facla, 1976;
Dicţionar istoric de rime, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983; Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Timişoara, Editura Amarcord, 1996;
Lecturi provinciale, critică literară, Timişoara, Editura Eubeea, 2003;
Despre maeştri, critică şi istorie literară, Timişoara, Editura Mirton, 2003.
Provincia literară, critică şi istorie literară, Timişoara, Editura Eubeea, 2008.
Poezia lui Eugen Dorcescu. Crestomaţie critică, Timişoara, Brumar, Fundaţia Triade, 2010 (în colaborare cu Sorina Ianovici-Jecza);
Departe de centru, aproape de centru, critică literară, Editura Mirton, Timişoara, 2012.


Colaborări la volume colective:
Studii de limbă şi stil, coordonare ştiinţifică, G. I. Tohăneanu şi Sergiu Drincu, Timişoara, Editura Facla, 1973;
Seria Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Universitatea din Timişoara, 1975–1984;
Filologie XX, volum îngrijit de Francisc Kiraly, Ivan Evseev şi Ioan Muţiu, Universitatea din Timişoara, 1977;
Academia şi Banatul, volum îngrijit de Ion Iliescu şi Sergiu Drincu, Timişoara, 1988; Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004 şi urm.

Ediţii îngrijite:
C. Diaconovici Loga, Gramatica românească, Timişoara, Editura Facla, 1973;
G. Coşbuc, Versuri, Timişoara, Editura Facla, 1987;
Colecţia „Cartea şcolarului”, serie îngrijită, cronologie şi referinţe critice de Olimpia Berca:
Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă, Sărmanul Dionis;
Ion Creangă, Amintiri din copilărie;
I. L. Caragiale, D-l Goe;
G. Coşbuc, Iarna pe uliţă;
Constantin Negruzzi, Sobieski şi românii;
Mioriţa, Greuceanul, Timişoara, Editura Excelsior, 1998.

Traduceri:
Jules Dorsay, Motanul negru, Timişoara, Editura Excelsior, 1994;
Roland Jaccard, Nebunia, Timişoara, Editura de Vest, 1994;
Michel Tardieu, Maniheismul, Timişoara, Editura de Vest, 1995.

Traduceri în colaborare:
André le Gall, Anxietate şi angoasă, Timişoara, Editura Marineasa, 1995.

Premii literare:
Premiul pentru critică şi istorie literară al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (2003);
Premiul pentru eseu la Festivalul Internaţional de Creaţie Literară Religioasă, ediţia a II-a, Timişoara, 2005;
Premiul "Opera Omnia" al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, 2013.

Referinţe critice (selectiv):
În volume: Nicolae Ciobanu, Însemne ale modernităţii, Bucureşti, Cartea Românească, 1979; Alexandru Ruja, Parte din întreg, Timişoara, Editura de Vest, 1994; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara,Editura Marineasa, 2000; Maria Niţu, Seducţii literare, Timişoara, Editura Eubeea, 2005; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; Alexandru Ruja, Printre cărţi, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară. Dicţionar biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor - Filiala Timişoara, Timişoara, Editura Marineasa, 2007; Ion Arieşanu, Printre înţelepţi, Timişoara, Editura Eubeea, 2008; 
Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului. Creatori în Banat, Editura Eurovest, Timişoara, 2009; Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2011;
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, II, Editura Semne, Bucureşti 2009 etc.

În periodice: Nicolae Ciobanu, „Luceafărul”, nr. 42, 1976; Laurenţiu Ulici, „România literară”, nr. 38, 1976; Al. Graur, „România literară”, nr. 28, 1984; Nicolae Mocanu, „Steaua”, nr. 2, 1984; Valentin Taşcu, „Cercetări de lingvistică”, nr. 2, 1984; Gheorghe Chivu, „Limba română”, nr. 5, 1984; Vasile Sari, „Limbă şi literatură”, nr. 3, 1984; Livius Petru Bercea, „Banat”, nr. 4–5, 2004; Alexandru Ruja, „Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, 1 februarie, 2005; Constantin Stancu, "Agero", Stuttgart, 5 iunie 2010;
Iulian Chivu, „Agero”, Stuttgart, 5 mai 2012; „Naţiunea”, 5 mai 2012; „Banat”, 4, 2012; Livius Petru Bercea, "Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45", 12 iunie 2012; Dorin Murariu, "Banat", 9, 2012 etc.
Sursa:

marți, 4 noiembrie 2014

Colaboratorul nostru GEORGE ENE ne-a părăsit!

  
Anunţăm cu profund regret plecarea dintre noi a celui ce a fost, de-a lungul mai multor ani fructuoşi,
 GEORGE ENE (n. 25.04.1939-02.11.2014)

Preţuit ca OM şi ca scriitor, a adus veselia în publicaţiile "Semănătorul" şi nostalgia vieţii personajelor sale într-o societate comunistă dură, dar aşezată şi parcă mai morală. 
A murit cu amărăciunea că progeniturile "Lupilor" de ieri bântuie azi prin ţară, cu colţi de aur, după sfârtecarea economiei pe care o construisem cu atâtea sacrificii!

Dumnezeu să-l odihnească în ceruri!

   Va trăi în veci prin opera sa; 

PROZĂ

GEORGE ENE - poet, publicist, regizor, prozator.
         
- Cinci sute grafo-clipuri.- proză blitz (flash) format  pdf,  318 Ko         - Lupii - Vol. l.- roman (martie 2010) format  pdf,  1945 Ko         - Lupii - Vol. Il.- roman (martie 2010) format  pdf,  1465 Ko

 POEZIE

GEORGE ENE - poet, publicist, regizor, prozator
         - Ciclicitate- poezii, vol. al III-lea (mai 010) format  pdf,  266 Ko         - Clipa de singuratate- poezii, vol. al II-lea  (aprilie 010) format  pdf,  244 Ko         - Strigăt până prea târziu- poezii, vol. I  (iunie 09) format  pdf,  298 Ko


TEATRU
  
GEORGE ENE - poet, publicist, regizor, prozator.
         
- Grămada de prosti.- Piesă de teatru în trei acte (oct. 2010) format  pdf, 390 Ko
GEORGE ENE
 
        POET, PUBLICIST, PROZATOR

        GEORGE ENE (n. 25.04.1939-02.11.2014) – comuna Ţuţuleşti, judeţul Argeş
        STUDII, ACTIVITATEA LITERARĂ ŞI JURNALISTICĂ :
        ► Şcoala Medie Tehnică de Comerţ – S.M.T.C. „Nicolae Kretzulescu” din Bucureşti (1954-1957);
        ► Examen de admitere – cu poezii proprii – la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică - I.A.T.C. Bucureşti (1957 şi 1958);
        ► Absolvent al Şcolii Populare de Artă Ploieşti – Cursul „Arta Actorului”. Profesor: regizor Gigi Ionescu (1961);
        ► Licenţa în Filozofie; doctorat şi practică la catedră (1973-1976);
        ► Absolvent al Programului Academic de Studiere a Bibliei (2005-2006);
        ► Redactor şi redactor-şef al săptămânalului „Metalurgistul” – organ de presă al conducerii Uzinelor „1Mai” din Ploieşti (1964-1989), devenit în decembrie 1989 „Realitatea UPETROM” (1989-1990), iar din 1993 „Concordia” (1993-1996);
        ► Secretar general de redacţie la cotidianul „Prahova” (1990-1992);
        ► Publicist-comentator la cotidianul „Ploieştii” (1996-1997 şi 2004).
 
        SCRIERI
        ● Scrie poezii pentru copii, puse pe note de compozitorul şi dirijorul Nicolae Margine de la Corul de copii Radio (1954-1955);
        ● La îndemnul lui Tudor Arghezi publică în „Gazeta literară” 4 poezii pentru copii (1956);
        ● Publică în „Scânteia” pagina „Răscolitorul 1907 – 50 de ani de la marea răscoală” (1957);
        ● Scrie texte pentru două brigăzi artistice ale O.C.L. Comerţul-Mixt Giurgiu, unde fusese repartizat după absolvirea S.M.T.C. (1957-1958);
        ● Scrie texte pentru Ansamblul Artistic al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului (CAAT); face parte din ansamblu – regizează şi interpretează. Deşi era militar în termen are program special şi birou pentru a crea, la Casa Armatei din Ploieşti (1959);
        ● Scrie texte pentru Spectacolul-epopee „Eroi au fost, eroi sunt încă” al Ansamblului Artistic al Ministerului Forţelor Armate (MFA); face parte din ansamblu – regizează şi interpretează (1959-1960). E citat prin Ordin de Zi pe Armată pentru merite deosebite în munca de educaţie patriotică a militarilor (9 mai 1960);
        ● Recită şi citeşte din poeziile proprii în cadrul unor şezători şi seri literare organizate la cluburile muncitoreşti ploieştene „1 Mai” şi „Constructorul”, precum şi la Palatul Culturii, Casa Corpului Didactic şi-n licee, alături de poeţii George Moroşanu, Natalia Boncu, Corneliu Şerban, Tudor Octavian, Nicolae Stanciu, Ion Vergu Dumitrescu şi alţii (1962-1963);
        ● Interpretează roluri principale şi de compoziţie în piesele de teatru „În căutarea extraordinarului” de I. D. Şerban, „Veşnic vii” („Zboară cocorii”) de Viktor Rozov, „Antigona şi ceilalţi” de Irji Zajek, „Lădiţa de campanie” de Vasile Corolenco, „Fata cu pistrui” de Uspenski, în regia lui Toma Caragiu şi Mircea Niculescu (1962-1969);
        ● Premiul I la cel de-al II-lea Festival Bienal de Teatru „I. L. Caragiale” – ediţia 1962, pentru recitarea poeziei „Politica de forţă” de Geo Dumitrescu, fiind pregătit şi asistat de poet (1962);
        ● Laureat al celui de-al III-lea Festival Bienal de Teatru „I. L. Caragiale” – ediţia 1964, pentru rolul Feodor Ivanovici Borozdin din piesa „Veşnic vii” – după care se realizase filmul „Zboară cocorii” (1964);
        ● Poezii publicate în presa de uzină, în presa prahoveană, în revistele „Luceafărul” şi „Flacăra” (1973-1985);
        ● Coautor al unor spectacole tematice fluviu, prezentate în Ploieşti, dar şi la radio şi tv (1965-1988);
        ● Proză scurtă, serialul ştiinţifico-fantastic „Pelerinul lematic” şi pagini din romanul „Iertaţi-mă, tovarăşi!” (încă în lucru), publicate în ziarul „Ploieştii” (1996-1997, 2004);
        ● Publică poezii, proze, comentarii în site-ul LoveTime –
http://www.lovetime.ro/community/index.php?action=profile;u=2224;sa=showPosts         (2004-2008)
        ● Publică poezii, proză şi comentarii în site-ul de poezie Agonia –
 
http://www.agonia.ro/index.php/author/0031924/index.html;