Faceți căutări pe acest blog

marți, 28 februarie 2012

Jianu Liviu-Florian - COPIL CU CERCUL


COPIL  CU CERCUL

Când țin o lume, pe-o vergea,
Se-nvârte soarele pe ea,
Copil, alerg s-o port mereu,
Si s-o ridic, daca i-e greu –


Mă cheamă, poate, Dumnezeu,
Dar eu împing la cercul meu,
Nu poate-o lume sta cuminte,
Căci o rotesc,  tot înainte -

Si-abia târziu, mă-ntreb umil,
Intre o joaca de copil,
Si-un cerc rotit de înţelepţi,
Ce diferenţă să aştepţi?

O lume ducem, precum ea
Ne duce-n joaca, pe vergea,
Copii, sau înţelepţi, mereu,
Atât de lesne… sau de greu…

Ne cheamă, poate, Dumnezeu,
Noi învârtim la cercul-zeu,
Nu poate-o lume sta cuminte,
Căci o rotim… tot înainte…

Si poate altfel nu se poate,
Decât sa ne jucam, cu toate,
Aşa cum toate, ca un roi,
Ne învârtesc in cerc, pe noi…

27 februarie 2012
Jianu Liviu-Florian

vineri, 24 februarie 2012

Alexandru Melian - UN ARTIST EMBLEMĂ


UN ARTIST EMBLEMA

            In zilele noastre, - când iconoclaști de operetă, alergici la  valorile autentice, auto-proclamate celebrităţi elitiste ori mercenari culturali, fără de părinţi și strămoși, procustianizează cultura și arta românească după un pat rahitic de veleitari – speranţa că ofensiva lor nu va avea decât consecinţele crizelor obișnuite de pubertate este dată de acei oameni de artă și cultură care, devotaţi unei table de valori confirmate de timp, grădinăresc cu trudă și dăruire moștenirea noastră de frumuseţe, înţelepciune și cugetare , de cele mai multe ori ocoliţi de reflectoarele amăgitoare ale publicităţii negustorești.
            Este și cazul artistului TUDOR  GHEORGHE, acest rapsod de viţă veche care logodește în tiparele modernităţii harul poeziei alese cu reverberaţiile cântecului bătrânesc. Strălucirea  talentului său este înnobilată de un caracter frumos  și de credinţa – mereu confirmată prin faptă – că artistul adevărat  nu este doar beneficiarul înzestrării sale, ci mai ales dăruitorul întru frumos și bine. Lumea noastră de astăzi (și nu numai), de pe toate meridianele, este plină de mari talente care, lipsite de conștiinţa menirii lor extra-individuale, își virusează busola existenţială, - sub ispitirea diabolică a banului -  și sfârșesc lamentabil în amăgirile alcolului, ale drogurilor ori ale sexului destrăbălat. Așa după cum nu puţine sunt cazurile marilor înzestraţi de Dumnezeu  care-și maculează viaţa prin colaboraţionism lipsit de scrupule  cu putearea politică,  ignorând că locul celor dăruiţi este de a se dărui popoarelor lor și nu celor care le oprimă. Iar tristeţea unor asemenea rătăciri este cu atât mai insuportabilă cu cât ele beneficiază de consacrări ditirambice, de mitizări găunoase, de publicitate deșănţată. Incât s-a instituit paradigma toxică și molpsitoare că talentul te dispensează și te scuză de orice, el fiind suficient pentru a proclama drept idoli și modele personalităţi umane aflate la antipodul idealului de umanitate autentică și sănătoasă.
            Tudor Gheorghe face parte din rara familie a artiștilor care a înţeles și și-a asumat dimensiunea de apostol al destinului său de fiinţă nobil înzestrată. El nu s-a lăsat cumpărat de dictatură și nici ispitit de amăgirile puterii post-revoluţionare.El a înţeles că arta nu e doar un produs de consum, ci mai ales o binecuvântare  în care bucuria și tristeţea, speranţa și disperarea, nostalgia și revolta, - nuntind  o sărbătoare sui-generis – se adresează sufletului și minţii chemându-le întru frumos și înţelepciune. O binecuvântare aptă să ofere refugiu izgoniţilor din viaţa demnă și tărie celor vlăguiţi de truda nerăsplătită.
            De aceea, în anii rătăcirii comuniste, muzica lui și textele alese ne-au luminat și ne-au fortificat, ne-au pansat rănile și ne-au mângâiat lacrimile, ne-au grădinărit speranţa și ne-au salvat iubirea. Iar în anii tranziţiei noastre, atât de dezamăgitoare, în multe privinţe, artistul a rămas fidel aceluiași ideal . N-a devenit nici podgorean îmbuibat, nici miliardar în topul celor 300, nici politician hrăpăreţ, iresponsabil și incompetent. Deși putea să se parașuteze pe oricare din aceste aerodromuri ale mizeriei. El a ramas  TUDOR  GHEORGHE, rapsodul fără pereche, devotat celor pe care-i reprezintă, tablei sale de valori care nu este o giruietă, devotat lui însuși. Intr-un sens superior, acest artist este întruchiparea și întruchipătorul dorului românesc, matrice aproape intraductibilă a fiinţei nostre arhetipale.
Pentru că dorul este un sentiment inefabil în care iubirea e ninsă de tristeţi dar iluminată de bucuria amintirilor, este rănit de pribegia depărtărilor dar îmbălsămat în magia speranţei. El este vidul în care cad lacrimile dar înfloresc mângâierile, grădina de unde păsările și-au luat zborul dar trandafirii  se sărută sub vrajă. Dorul este blestemul absenţei și ruga invocaţiei, rătăcirea dincolo de neguri și îmbraţișarea fără sfârșit. Este doliul sufletelor și nunta inimilor, prăbușirea în infern și zborul înspre paradis.
Mi-e dor de tine este simfonia înălţării către  a fi, în timp ce – de pildă – francezul  j’ai envie de toi  este madrigalul tentaţiei către  a avea. Unul reprezintă visul de a fi în realitatea iubită, celălalt dorinţa de a o poseda. Este diferenţa dintre elanul spre infinit a lui  a fi și cursa înspre iluzie a lui  a avea.
 Tudor Gheorghe este tălmăcitorul și tălmăcitul acestei stări de graţie, și emblema inoxidabilă a ARTISTULUI .
                                                          
Alexandru MELIAN

Noile ştiri de la CERN şi românul care l-a contrazis pe EinsteinNoile ştiri de la CERN şi românul care l-a contrazis pe Einstein

 

După 22 septembrie 2011, când cercetătorii de la CERN au realizat primul experiment, denumit OPERA, cu particule de neutrini care depaşeau viteza luminii, presa românească a relatat printre altele şi despre românul care l-a contrazis pe Einstein. Experimentul supraluminal a fost repetat şi în noiembrie, acelaşi an, la CERN, cu acelaşi success, validând iarăşi parţial ipoteza supraluminală a cercetătorului nostru român.

Pe 22 februarie 2012, însă purtătorul de cuvânt de la CERN, James Gillies a declarat că posibil ca rezultatele celor două experimente să fie puse la îndoială, din cauza unui cablu care ar fi putut fi… stricat! Se ascunde faptul că în anul 2005 mai avusese loc un experiment supraluminal, numit MINOS, efectuat de către Laboratorul Fermilab din Chicago, dar fizicienii participanţi în acest experiment au declarat că instrumentele lor de măsurare nu ar fi prezentat o acurateţe suficientă pentru a valida rezultatul.

Românul care l-a contrazis pe Einstein este profesorul Florentin Smarandache de la Universitatea New Mexico, care publicase în anul 1972 o ipoteză că nu există barieră a vitezei în univers şi că se pot construi viteze arbitrare de la zero la infinit. Ipoteza Smarandache este,  bineînţeles, repudiată în Enciclopedia de Fizică

http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html

deoarece nu-s bine văzute criticile la adresa curentului principal din ştiinţa mondială.

S-a scris puţin în presa românească despre cartea sa „Absolute Theory of Relativity & Parameterized Special Theory of Relativity & Noninertial Multirelativity” [Teoria Absolută a Relativităţii & Teoria Specială Parametrizată a Relativităţii & Multirelativitatea Neinerţială], Somipress, 92 p.

            http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf

unde autorul îl contrazice mai departe pe Einstein.

 În această carte, pe lângă infirmarea postulatului einsteinian al vitezei luminii, autorul construieşte, prin calcule matematice simple, o Teorie Absolută a Relativităţii (TAR).

În vreme ce Einstein postulase că spaţiul şi timpul sânt relative, Smarandache propune inversul: că spaţiul şi timpul sânt absolute (de aceea teoria sa se numeşte Absolută) în sensul lui Galilei şi Newton, dar viteza luminii nu este ultimă în univers.

Teoria Absolută a Relativităţii este realistă, construită în spaţiul euclidian şi care nu produce dilatare a timpului, contractare a spaţiului, simultaneitate relativistă şi nici paradoxuri relativiste precum Teoria Specială a Relativităţii a lui Einstein.

Smarandache consideră că Relativitatea lui Einstein este valabilă într-un spaţiu imaginar, nu real, iar adunarea relativistă de viteze este ireală. El propune o adunare vectorială a vitezelor, care permite şi viteze supraluminale.

De asemenea că dilatarea timpului, contractarea spaţiului şi simultaneitatea relativistă ale lui Einstein sânt science fiction nu realităţi, iar paradoxurile relativiste denotă foarte bine inconsistenţa Teoriei Speciale a Relativităţii.

În aceeaşi carte, refăcând experimental lui Einstein cu ceasuri atomice, autorul a considerat cazul cel mai general, când nu se cunoaşte nici dacă spaţiul şi timpul sânt relative sau absolute, şi nici dacă viteza luminii este ultimă sau nu în univers. În felul acesta Dr. Smarandache a obţinut Teoria Specială Parametrizată a Relativităţii (TSPR), care generalizează atât TSR cât şi TAR, dar crează şi alte tipuri de Relativităţi care însă trebuiesc verificate practic.

Apoi trece de la viteze constante, la acceleraţii constante şi în final propune spre cercetare Multirelativitatea Neinerţială.

Cartea sa se poate comanda din Amazon.com, Amazon Kindle, Google Scholar, Barnes & Noble, etc. sau se poate descărca gratuit din site-ul de mai sus.
În Amazon.com:
În Amazon Kindle:
În Google Scholar:
În Barnes & Noble:

Într-un articol publicat în „Progress in Physics” 1/2012, unde este redactor asociat, profesorul Smarandache propune înfiinţarea unor noi ramuri ale fizicii, Fizica Supraluminală şi Fizica Instantanee, adică studierea legilor şi teoriilor fizicii la viteze supraluminale şi la viteze instantanee.joi, 23 februarie 2012

Speculaţii privind iarna trecută (sperăm...)


Cum se întâmplă un fenomen ieșit din comun, cum imediat apar şi scenaritele ca ciupercile după ploaie. Aşa era şi pe vremea "radio-şanţului" de la sate. Nu ştiţi ce-i "radio-şanţul"? Iaca nişte tărănci cu lucrul de mână aşezate frumos pe iarbă pe marginea şanţului de la drum. Ăla era radioul satului iar cât coseai broderia la o batistă aflai totul ce se întâmplase peste noapte la căminul cultural, la cârciumă, la moaşa comunală, la cimitir, cine se mai bătu cu cine, câţi veniră beţi acasă şi-şi luară nevasta la bătaie, ce i-a zis primarului Ion din capu' satului, cum a uitat Gogu căruţa în pădure şi a venit acasă numai cu caii şi câte şi mai câte.
Rolul babelor îl au astăzi ziarele iar bârfa babelor era nimic pe lângă ce mai scornesc acestea... Mai adăugaţi şi faptul că suntem deja într-o lume globalizată şi într-un minut, pe Internet, poţi afla trăsnăi din ziare din Alasca la Cap Canaveral, din Islanda până-n Australia.
Iar cum ziarele s-au înmulţit în draci, cam blocul şi ziarul, jurnalişti cu imaginaţie - sau nebunie că-i tot una - cu duiumul, la fiecare 10 inşi ce trec pe drum, găseşti senzaţionalul şi scenariul ştiinţifico-fantastic. 
Vă prezentăm şi noi o ştire primită - auzi sintagmă: "pe surse"! - care dovedeşte că în fapt, în lumea asta largă, doar tehnologia a mai avansat. În rest, deosebire între ce-i debita capul unei babe de la "radio-şanţ" acum un secol şi ce citeşti în presa de dimineaţă nu există!
RED.
**************
FRIGUL ACTUAL  si ce dezvaluie mass-media germana
  O marturisire senzationala din presa germana  
După experimentul suport din 2010 (vezi tezele meteorologului militar Karavaev referitoare la canicula ruseasca din 2010 si misterioasa statie "meteorologica" Haarp din Alaska) conform unor surse AIAA bine informate, nava X-37c  a fosta misionata acum 4 săptămîni sa repete  testul realizat in urma cu 2 ani cu  nava x-37b, dar in condiții de iarna.
Se pare ca aceasta arma sofisticata de influentarea climei a esuat inainte de termenul prevazut si astfel frigul indus in Rusia nu numai ca se prelungeste, dar a si avansat neasteptat de mult in Europa.
Conform  programului american, frigul ar fi trebuit sa afecteze Iranul - zona de nord vest ,unde sunt comasate mai multe instalatii considerate a face parte din programul nuclear militar, dar odată cu dispariția neasteptata a navei de tip x37-c, anticiclonul a reluat treseul clasic spre Europa. 
In prezent situatia este incontrolabila, iar perioda de frig nu pare sa aiba un sfirsit previzibil. 
Masuratorile recente realizate de universitatea din Heidelberg releva si prezenta razelor ultraviolete in cantitati inca neintilnit de mici. Acest lucru ar putea confirma ipoteza pre- atacului USA spre Iran, confirma specialistii germani.
Nu este de neglijat nici faptul ca la intrunirea de azi, cancelara germana a obținut un accord pentru 20 milioane tone cereale din partea Franței, pentru a putea acoperi lipsa unei recolte in vara ce urmează. In contrapartida ,Germania va livra dispozitive "feuerstrauss" necesare la construcția avioanelor Raffale, singurele, care le experimentul LIBYA, s-au dovedit superioare tehnicilor americane. Rămâne de văzut dacă valul de frig nu va reduce la "tăcere" orice alte arme, conchide comentatorul german .

duminică, 19 februarie 2012

Mintea umană - ultimele cercetări


 Despre mintea umana

Mintea umană funcţionează cel mai eficient în jurul vârstei de 50 de ani, nu în tinereţe. Corpul şi creierul nu îmbătrânesc în acelaşi ritm. Dimpotrivă, puterea minţii creşte odată cu vârsta, arată studiile.
Chiar este creierul condamnat la degradare?, se întreabă Barbara Strauch, jurnalist la "The New York Times" şi autoare a cărţii "Viaţa secretă a creierului adulţilor: Descoperiţi talentele surprinzătoare ale minţii de la vârsta mijlocie".
A descoperit că este înconjurată de oameni de vârstă similară care, deşi nu-şi puteau aminti numele restaurantului la care au mâncat sau al cărţii pe care tocmai o terminaseră de citit, puteau să coordoneze afaceri pe continente diferite, scrie Strauch în cartea ei, citată de "The Daily Mail".
Cercetătorii - sociologi, psihologi şi neurologi - au descoperit însă că, în cazul unei persoane ajunsă la vârsta a doua, creierul nu se comportă ca restul corpului. Este adevărat că memoria este afectată, la fel şi alte funcţii ale creierului legate de motricitate. Pe de altă parte, creşte abilitatea de a lua decizii corecte despre lumea din jur.
Cercetătorii au folosit rezonanţa magnetică pentru a analiza efectele îmbătrânirii şi au constatat că celulele creierului nu se împuţinează subit. Dimpotrivă, creierul se adaptează şi le permite persoanelor trecute de 50 de ani să-l folosească mult mai eficient. Astfel, dacă tinerii folosesc pe rând cele două emisfere ale creierului, persoanele în vârstă reuşesc să le utilizeze simultan.
De asemenea, se îmbunătăţesc capacităţile cognitive, după cum demonstrează un studiu care a urmărit evoluţia vieţii a 6.000 de americani timp de 40 de ani.
Testele de vocabular, memorie, aritmetică, orientare spaţială, viteză de reacţie şi logică au demonstrat că oamenii cu vârste între 40 şi 60 de ani au obţinut rezultate mai bune decât cei de 20 de ani.
Bărbaţii au avut cele mai bune rezultate în jurul vârstei de 50 de ani, pe când la femei, abilităţile s-au îmbunătăţit şi după vârsta de 60 de ani. Chiar şi abilităţile sociale şi capacitatea de a judeca corect oamenii şi situaţiile cresc odată cu vârsta.
Partea creierului responsabilă cu emoţiile umane se micşorează mai lent decât celelalte zone.
Un studiu realizat de Universitatea Harvard demonstrează că oamenii trecuţi de 50 de ani iau şi cele mai bune decizii financiare.
Nu în ultimul rând, studiile contrazic şi teoria conform căreia îmbătrânirea aduce după ea dezamăgire şi depresii.
Se pare că, pe măsură ce îmbătrânim, reacţionăm altfel la necazuri, creierul reuşeşte să se programeze să accentueze aspectele pozitive şi să le elimine pe cele negative.

Vreţi să aveţi o minte clară şi la bătrâneţe ?
Exista metode de a va mentine creierul tanar. Din pacate, mintea mai buna nu se poate obtine odata cu varsta, ci din contra, pierdem din ea, cu fiecare an ce trece.
Cercetatorii au aflat insa ca exista diverse metode prin care putem opri declinul mintii. Iata cateva dintre acestea:
Dansaţi. "Putine activitati stimuleaza creierul asa de bine ca dansul!", spune doctorul Daniel Amen, autorul cartii "O minte minunata la orice varsta". "Dansul necesita totul, de la coordonare si organizare, la planificare si judecata", a mai scris acesta.
Acelasi lucru este valabil si pentru artele martiale. Ambele cer pozitionarea diferitelor parti ale corpului simultan si in sincron.
Mergeţi la fitness. Sportul creeaza celule noi intr-o zona a creierului vitala memoriei. Cercetatorii de la Universitatea Columbia au masurat volumul sangelui din creierul adultilor care merg la sala de patru ori pe saptamana, timp de patru luni si au descoperit ca toata aceasta activitate duce la producerea mai multor neuroni.
Mâncaţi ouă. Micul dejun ideal este un ou, potrivit medicului Larry McLeary, autorul programului "Incredere in creier". Oul contine vitamina B, care obliga celulele nervoase sa arda glucoza, cea mai importanta sursa de energie a creierului. Oul mai contine si antioxidanti, care protejeaza neuronii de stricaciuni si acizi grasi omega-3, care mentin impulsurile nervoase la ritmuri optime.
Mâncaţi, de asemenea, multe fructe şi legume şi evitaţi mâncărurile grase, care diminueaza abilitatea celulelor nervoase de a comunica intre ele.
Fiţi activi. Nu deveniti lenesi, pentru ca dauneaza grav sanatatii. Implicati-va tot timpul in diverse activitati, pentru a va mentine mintea alerta.
Hidrataţi-vă mintea. Un studiu al Universitatii South Florida din 2006 a aratat ca oamenii care beau trei sau mai multe pahare de suc proaspat pe saptamana aveau cu 76% mai putine sanse sa se imbolnaveasca de Alzheimer. Cantitatea mare de polyphenoli, antioxidanti gasiti in fructe, protejeaza creierul de boala. Opt pahare de apa pe zi sunt si ele extrem de benefice pentru minte, intrucat creierul este 80% apa si daca nu este hidratat, neuronii nu pot sa functioneze corect.
Râdeţi. Luati-va o pauza de la problemele cotidiene si radeti. Cititi bancuri, uitati-va la filmulete amuzante. Chiar si anticiparea rasului scade stresul cu 39% pana la 70%! Rasul este extrem de bun si pentru inima.
Dormiţi suficient. Somnul este important pentru o stare mentala buna. Memoria se organizeaza in creier, in timpul somnului. Un studiu al Facultatii de Medicina de la Harvard arata ca mintea aduna bucati separate de informatie si le tese impreuna in timpul somnului. Doctorii ne sfatuiesc sa dormim fix 7 ore!
Nu vă mai uitaţi la TV. O ora de privit la televizor creste riscul de a capata Alzheimer cu 1,3%. Asa ca doctorii recomanda sa va relaxati la TV maxim doua ore pe zi. In schimb, ei propun sa cititi cat mai multe carti.
Folosiţi mirodenii. Atunci cand gatiti, folositi cat mai multe mirodenii la mancare. Rozmarinul, de exemplu, contine acid carnozic, care reduce riscul de atac cerebral cu 40%! Folositi cu incredere condimentele, mai ales scortisoara, sofranul, busuiocul, oregano, cimbrul si salvia.
Studiaţi o limbă străină Nu ezitati sa invatati o limba straina, pentru a evita dementa la batranete. Un studiu al Universitatii York din Toronto arata ca oamenii in varsta care vorbesc mai multe limbi straine au o minte mai clara decat ceilalti.
Spalaţi-vă bine pe dinţi. O gingie inflamata, sangeranda, poate sugera o problema a sanatatii. In plus, toate bacteriile care se strang in gura ajung in sange si apoi la organele vitale, inclusiv la creier. De aici, si o stare mentala extrem de proasta.
Beţi ceai verde si veti castigati cu 20% mai multa sanatate mentala, potrivit unui studiu prezentat in The American Journal of Clinical Nutrition.

Selecţie trimisă de Mircea Vâlcu Mehedinţi

vineri, 17 februarie 2012

Liviu-Florian Jianu - Povestea unei aproximatii


Povestea unei  aproximaţii

În Calicia, nu a mai căzuse picătură de apă
De un car de vreme.
Hidrocentralele mai produceau
Doar un litru de curent.
Termocentralele,
Doi.
Şi fără curent,
Cu ce să meargă şcolile, spitalele, economia, şi mai ales
Academia, în Calicia?
Fără de care
Nu mişcă niciun nou născut, în front?
S-au sfătuit academicienii
Şi au hotărât să trimită pe cel mai înţelept dintre ei,
În audienţă,
La Dumnezeu,
să ceară precipitaţii.
Acesta l-a primit,
l-a ascultat,
şi a întrebat:
-          Bine, dar de câtă  apă aveţi nevoie?
-          Multă, Doamne! E secetă mare!
-          Îmi trebuie un ordin de mărime, a spus Dumnezeu.
 Ştii doar că trăim în economia de piaţă.
 Nu pot să dau apă pe credit, fără chitanţă şi bon fiscal.
În plus, resursele sunt limitate.
 Deci, cantitatea?
-          Fără măsură! Calicia moare de sete! 
-          Adică? Spune exact!
-          Ştiu eu? S-a înviorat înţeleptul. Cam cât s-a furat în Calicia după 1989, de la stat!
-          Păi, a zis Dumnezeu, unii au furat mai mult, alţii mai puţin,
alţii, ca să folosim o figură de stil, aproape deloc.
Au beneficiat, doar.
Cum să fie repartizate precipitaţiile pe cap de calician?
-          Uniform, Doamne, uniform!
-          Aşa să fie, a hotărât Dumnezeu. Fie după inima ta!

Şi  de a doua zi,
 Calicia a fost acoperită de un strat de zăpadă uniform repartizată,
 cu grosimea de patru metri.

16 februarie 2012

Normele "Codex Alimentarius" - ce ştiţi despre ele?


Primim semnale de la cititori ca mâncăm pâine otrăvită de la Titan. Ei, nu e chiar aşa! Am păstrat mai jos o parte din mesaj, pe care-l completăm cu informaţii absolut necesare pentru a ne face o idee ce înseamnă această "otravă".

Normele "Codex Alimentarius" încep şi în România. De la 31 decembrie 2011, Guvernul Boc a fost obligat de... UE sã înceapã implementarea "Codexului", alãturi de alte 165 de state semnatare (95% din populaţia planetei).

"Codex Alimentarius" este un pachet de norme dupã care se vor alimenta populatiile tãrilor semnatare. Acesta porneşte de la principiul cã Terra nu mai poate hrãni pe toatã lumea natural, ca atare se va trece la hrana artificialã, din produse chimice, cea modificatã genetic etc.
 
Nu a trecut o lunã si iatã cã pe site-ul BASF apare stirea cã România este prima  tarã din lume care va folosi în agriculturã un compus chimic pe bazã de initium, un ingredient activ din noua clasã a substantelor chimice impuse de "Codex Alimentarius". Produsele vor furnizate de compania germanã BASF si vor fi folosite pentru culturile de struguri, cartofi, rosii, castraveti si ceapa. Pentru publicul larg se spune cã "beneficiile pe care le-ar aduce aceastã substantã sunt legate în primul rând de combaterea dãunãtorilor, dar, totodatã ea micsoreazã si durata în care se obtine recolta." 
Dupã ce acest produs va fi experimentat în România, urmeazã sã fie omologatã utilizarea lui si în Olanda, Germania , Franta, SUA, Canada  si Marea Britanie. Neoficial, conform cercetãtorilor care combat "Codex Alimentarius", folosirea produselor cu initium sporeste cu pânã la 65% rata riscului de cancer de colon, substantã care intrã rapid în combinatii chimice, devenind rezidualã în organism. De pilda 1 mg de initium intrat în organism o singurã datã se eliminã în aproape un an. Or, dacã acest produs este folosit zilnic, practic el nu mai este eliminat din organism. Apoi, asa cum INITIUM ajutã la cresterea rapidã a celulelor leguminoase, la fel de repede va conduce la mãrirea tumorilor maligne. 

Pe acest site 
BASF se laudă deci cã pentru prima datã în lume a fost autorizat într-un timp record fungicidul Initium care în România va fi vândut sub numele EnervinT.
Iată traducerea:
Limburgerhof
- Germania - 11 ianuarie, 2010 - România a fost prima ţară din lume care autoriza produsele Initium®. Înregistrarea a venit exact la momentul potrivit, din moment ce vinul este în creştere în România, care este in curs de schimbări profunde - viticultorii români au scopul de a se stabili în piaţa europeană de îmbunătăţire a calităţii. Inovatorul fungicid produs va ajuta viticultorii treacă mai repede la producţie profitabilă, de înaltă calitate.

Completarea redacţiei:

Amatorii de senzaţional, adepţii existenţei conspirațiilor la nivel mondial, cum ar fi "New Word Order - Noua Ordine Mondială" atribuie acesteia "Codex Alimentarius" şi au suprapus  numele codexului (vezi imaginea) peste presupusa siglă a acestei organizații masonice.
Pachetul de norme "Codex Alimentarius" este deci foarte controversat în lume fiind presupus a fi inițiat de marile firme și clanurile economice mondiale ce vor să domine lumea impunând aceste norme obligatorii. In primul rând producătorii, în combinație cu organisme internaționale, sunt acuzați că interzic populației să folosească produsele naturale dacă nu sunt realizate în firmele care respectă  normele "Codex Alimentarius". De pildă, nu ai voie să comercializezi izmă, măceşe sau tei, populația fiind obligată - nu se spune deocamdată cum - să cumpere suplimentele alimentare echivalente fiecărei plante şi care se pot cumpăra "în siguranţă" de la farmacii.
Nu se spune cum trebuie procedat dar se ştie foarte clar că medicii de familie recomandă în draci aceste produse farmaceutice, guvernele au lansat "moda" medicamentelor "subvenționate", e clar că există o directivă secretă, avansată de parlamentari vânduți marilor corporații, de guvernanți mânjiți cu vile prin occident.  
Făcându-se că nu observă modul grosolan prin care marile coorporaţii farmaceutice vor să stoarcă bani de la bieţii bolnavi, guvernele Boc - Boc5-Ungureanu,  guvern de incompetenţi şi marionete, figuri malefice obediente, semnează cu ochii închişi fără nicio dezbatere publică orice  normă propusă de UE, aducând România în poziţia de cobai. Normele sunt PROPUSE nu IMPUSE cum se afirmă. Deocamdată multe ţări nu ratifică orbeşte aceste norme şi nici măcar cei care le clocesc la Bruxelles nu le aplică în ţara lor! Trebuie să vadă mai întâi câţi mor în România, nu-i aşa? 

Recomandăm link-urile
şi 
unde dacă aveţi răbdare, vedeti şi filmul de mai jos în întregime


miercuri, 15 februarie 2012

Videoclip american despre ROSIA MONTANA

 

AVERTISMENT!
Americanii au păţit-o, nu vor să o mai păţească şi alţii!
La televiziunile din Romania , manipularea se face prin acele reclame publicitare cu "localnici" inconștienți din Rosia Montana care si-au invatat bine textul ce trebuie sa-l spună în fata camerelor de filmat. Ei "Nu-şi doresc decât să muncească" cu cianuri până i-or lua dracu!
 Plătiţi pentru reclamă sunt şi unii parlamentari, şi vai, cea mai mare marionetă, marele hoţ Băsescu, cu reclama lui pe faţă pentru Gold Corporation!
Vedeți un film despre ROSIA MONTANA realizat de aceasta data in afara tarii...si poate o sa va lăsați manipulați mai puțin! Sau deloc!
URMARESTE FILMUL PANA LA CAPAT !!!!
 
Distribuiti va rog link-ul!!! Poate ajunge si la cei ce au puterea de a decide cu gândul la oameni şi nu la bani !!! Poate ne-om gasi 1.000.000 de oameni care sa spunem NU !!!
Iată ce s-a întâmplat cu copii acolo unde corporaţia a mai minerit!

Urmariti acest material si dati-l mai departe !
 
Protestaţi contra Vânzătorilor de Tara criticati de realizatorii acestui videoclip american despre ROSIA MONTANA

Vedeţi filmul

şi dati tuturor click-ul de mai jos:
Eseu despre proiectul de minerit cu cianuri si mina deschisa la Rosia Montana Romania Essay regarding the mining project with cyanide and open-pit at Rosia Montana...

marți, 14 februarie 2012

Liviu Florian Jianu - Iarna la ţară


IARNA LA ŢARĂ
 
Şi ninge iarăşi cu făină,
Şi ninge iarăşi cu mălai,
Şi cu spitale, şi lumină,
Şi chiar cu câte-un colţ de Rai –
 
Şi ninge, ninge, ninge-ntr-una,
Ninge cu lemne şi cu vin,
Că de acuma e totuna,
De adormim, pe veci, puţin –
 
Ninge cu cărţi, ninge cu haine,
Ninge cu cizme şi mănuşi,
Ninge curat cu-atâtea taine,
Că ne trezim, în cer, la uşi –
 
Ninge cu drumuri asfaltate,
Ninge cu morile de vânt,
O, cum mai ninge cu de toate,
Cât nici nu am visat că sunt –
 
Ninge cu doctori, grădiniţe,
Ninge cu grâu, ninge cu cai,
Cu premianţi cu cununiţe,
Şi chiar cu câte-un colţ de Rai –
 
Şi ninge, ninge, cu făină,
Şi neaua mângâie,  uşoară,
Şi da lumină din lumină,
Din veşnicia de la ţară…
 
14 februarie 2012,
Jianu Liviu-FlorianÎn imagine: - Ce vrei mă! Ia fă paşi de-aici!

Liviu Florian Jianu - In căutarea memoriei


In căutarea memoriei
 
In războiul cu lumea
Eu, tancul cunoaşterii,
Am ocupat, în ordine,  camera copilăriei,
Casa, strada, oraşul, Pământul,
Inimile iubitelor,
Cărţile,
Oamenii,
Si, intr-un ultim asalt,
Universul.
Nu a mai rămas niciun loc
In care sa nu fi rămas decât eu.
Eu, eu, eu, eu – răspundeau toate punctele
Obiectelor de pe lume,
Când le fixam -
Şi îmi lingeau mana.
Dar mie
Nu îmi rămăseseră în memorie
Decât ordine de asalt,
 Senile, turele, obuze, blindaje, şi ţinte.
Acesta este motivul
 pentru care
Cu întreg universul supus, la picioare,
Purtând numele meu -
m-am retras
într-o tufă de liliac
după care
îmi plăcea
la trei ani,
sa fac caca.
 
Atunci mi-am adus aminte
Ca şi bunicul
Care cucerise toate universurile paralele,
s-a retras,
în plină glorie,
pe oliţă,
şi de acolo -
cu fundul strivit de imensitatea ei,
odată atât de firesc cucerită -
se uşura fericit
direct pe parchet.
 
14 februarie 2012
Jianu Liviu-Florian