Faceți căutări pe acest blog

vineri, 30 martie 2012

Mircea Vâlcu-Mehedinţi-DISTRUGEREA ŞI CUCERIREA ROMÂNIEI FĂRĂ RĂZBOI (2)


PREZENTAREA LUCRĂRII  “DISTRUGEREA ŞI CUCERIREA ROMÂNIEI FĂRĂ RĂZBOI” – VOL.2

Mircea Vâlcu-Mehedinţi

Ştiut este că serviciile secrete folosesc mass-media ca una dintre sursele principale de informare. (În primul rând presa face parte dintre “fraţii şi surorile” serviciilor de informaţii. Agenţiile de presă au foarte multe în comun cu organizarea unui serviciu de spionaj – Aurel Rogojan). De asemenea, istoricii, ca izvoare, întrebuinţează, în scrierea istoriei unei anumite epoci - în afară de documentele oficiale -, presa scrisă (îndeosebi) a vremurilor cercetate.
Din practică, am constatat că marea majoritate – dacă nu chiar toate – documentele oficiale sunt subiective, ele reliefând punctul de vedere al regimului sau Puterii, din perioada în care sunt scrise. De aceea în lucrarea mea nu m-am folosit de acestea.
Totodată, în scrierea celor patru volume din “Distrugerea şi cucerirea României fără război” - având în vedere că toate documentele interesante pentru cunoaştere sunt interzise spre cercetare fiind secrete, clasificate (nu se dau la cercetare decât după 50-100 de ani de la scrierea lor) - eu nu le-am putut folosi ca izvoare pentru scrierea istoriei recente (1990-2012).   M-am limitat la presa scrisă, adică la articolele publicate.
 În volumele respective am organizat publicarea doar a unui număr infim de articole, deoarece este imposibil de parcurs, complet, presa, ziar cu ziar, precum şi revistele respective, începând cu anul 1990 până la zi. Sunt şi foarte multe ziare şi reviste, iar volumele ce s-ar putea publica pe această temă, cu toate exemplele negative existente în ele, ar fi în număr mare; abundenţa cazurilor este atât de fructuoasă (în ţara noastră s-au cuibărit şi proliferat corupţia, hoţia, escrocheria, desfrâul, scăderea moralităţii populaţiei, îndoctrinarea negativă a mulţimilor, amestecul pregnant al Ocultei Mondiale etc.) încât, realmente, nu pot fi citate, în totalitate.
  Ţin să reamintesc – mulţi au făcut-o - că aceste carenţe, astăzi, ne erodează cu deosebită obstinaţie; ele ne-au aruncat în mâzga îndobitocirii şi a dezvoltării la maximum cu putinţă a instinctelor primare.
  Cum s-a ajuns la această situaţie? Pentru a explicita conţinutul lucrării, îmi permit să citez câteva din învăţămintele părintelui ştiinţei militare, Sun Tzu, cuprinse în “Arta supremă a războiului prin înşelătorie, fără luptă”:
  - Discreditaţi tot ceea ce merge bine în ţara inamicului. Nu-i lăsaţi pe inamici să se unească. Destrămaţi-le alianţele. (Cum procedează acum, domnul preşedinte).
  - Implicaţi reprezentanţii claselor conducătoare ai ţării inamice în afaceri dubioase. Distrugeţi-le reputaţia, la momentul potrivit, supuneţi-i dispreţului propriilor cetăţeni. (Astăzi scârba faţă de Putere, de Justiţie, de Parlament şi de Guvern a atins pragul maxim. Aceasta se vede şi din sondajele de opinie).
  - Utilizaţi creaturile cele mai ticăloase şi abjecte. (Astăzi – în număr mai mare sau mai mic – sunt peste tot în conducerea României: Preşedinţie, Parlament, Justiţie, Administraţia centrală şi locală, Partidele politice).
  - Răspândiţi discordia şi conflictele între cetăţenii ţării ostile. Întărâtaţi-i pe tineri contra bătrânilor. (Acest procedeu l-a întrebuinţat Conducerea Supremă a României între diversele categorii şi grupuri sociale: Divide şi conduce).
 - Ridiculizaţi tradiţiile adversarilor. Discreditaţi-le luminătorii de conştiinţă. (Exemplul viu este dat, în special, de alogenul Patapievici, numit într-o funcţie cheie a culturii de către un alt alogen – aşa cum am arătat eu în cuprinsul lucrării).
- Perturbaţi, prin orice mijloace, intendenţa, aprovizionarea şi funcţionarea armatei inamicului. Dacă inamicul este în poziţie de forţă, să ştiţi să-l slăbiţi. Dacă e bine hrănit, să-l înfometaţi. (Aşa cum au făcut-o, atât preşedinţii României, toţi etnici aşckenazi–cazaro-evrei sau ţigani, începând cu anul 1990, cât şi guvernele, precum şi parlamentele existente; s-au distrus agricultura, băncile româneşti, economia ţării, instituţiile cheie din stat, învăţământul, cultura, s-a trecut la formarea capitaliştilor de carton, a atins apogeul decadenţa moralităţii, pauperizarea populaţiei, schimbarea demografică a ţării etc.).
  - Slăbiţi voinţa luptătorilor inamici prin cântece şi melodii senzuale. Daţi inamicului fete şi băieţi tineri pentru a-i lua minţile (filme „sexi”, proliferarea instinctelor primare, a drogurilor, înlocuirea cântecelor româneşti cu manele – sunt ridicate la rang de cultură, în special de către postul de televiziune OTV -, înlocuirea obiceiurilor strămoşeşti prin importul celor americane – în deosebi)
- Infiltraţi-vă peste tot spionii. Bazaţi-vă pe trădătorii care se găsesc în rândurile inamice.  (Toate instituţiile de bază, cât şi partidele politice, au la conducere alogeni, masoni, precum şi cozi de topor dintre români.)
- Dacă resursele ţării sunt epuizate, ţăranii sunt sleiţi. (Populaţia ţării scârbită de numeroasele nereguli, a devenit indiferentă faţă de tot ce se petrece în ţară, cât şi cu sieşi. Nimănui nu-i mai pasă. Românul şi-a reintrat în genă: „Ion suflet de slugă”, „Mămăliga nu face explozie”, „Sabia, capul plecat nu-l taie” etc.)
Se pare că învăţămintele au fost luate ca bază în naşterea Francmasoneriei, în redactarea „Protocoalelor Înţelepţilor Sionului”, precum şi „Protocoalele de la Toronto”. Toate acestea se aplică astăzi în România, devenită încă un experiment al Ocultei Mondiale. Acest experiment stă la baza scrierii lucrării „Distrugerea şi cucerirea României fără război”.

Trecând la volumul 2 din lucrare, încerc să argumentez, în continuare, nemernicia conducerii şi a guvernanţilor, care, prin exagerări schizofrenice îşi poartă copitele în poligonul de experimente incredibile, numit România.
     Dezvolt, prin exemple complete şi indubitabile, cea de-a cincia lovitură de stat aplicată nouă, românilor: Desfiinţarea instituţiilor cheie care sprijină orice stat (Structura de Apărare a României, Ministerul de Interne. Procuratura, Fascinanta Justiţie Românească, Învăţământul, Cercetarea, Cultura, Criza din administraţia centrală şi locală – care se numeşte corupţie generalizată, Infrastructura României). 

Încheind această succintă prezentare, transmit încă o dată românilor să iasă din amorţeală, aşa precum ne învaţă imnul nostru naţional, cântat de prea multă vreme, şi pe care încă nu l-am pus în practică: „DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE !” NU MAI DORMI ! TE-AU CĂLCAT HOŢII ! TREZEŞTE-TE !

joi, 22 martie 2012

Alexandru Melian - POEZIA IMAGINII SI SUFLETUL POEZIEI


POEZIA  IMAGINII  SI  SUFLETUL POEZIEI

„nu-i încă timpul învierii
şi roadele încă nu-s coapte
mai este până Dimineaţă
mai este
însă nu prea mult.”
                                                                                              ANCIDAN


In numărul trecut din Sămănătorul, domnul Tomoniu, - într-un context de amărăciune și revoltă – evoca, pe marginea unei fotografii de colecţie, povestea tristă a unei familii de tismăneni care au fost nevoiţi să emigreze în America. Graţie acesteia și documentelor puse la dispoziţie, am avut surpriza și bucuria să descopăr o poetă autentică. O poetă a cărei înzestrare i-a permis să ispitească frumosul atât în întruchiparea imaginii, cât și în dăltuirea cuvântului.
Ancuţa, care se ascunde sub numele de ANCIDAN, este nepoata celor pribegiţi în America de pe meleagurile  Tismanei și care, - deși dezrădăcinatăși-a resimţit mereu fiinţa irigată  de sevele străbunilor. Atât de puternic încât  ele au gradinărit o artistă pecetluită de rădăcinile ei dedemult și de departe. Când mărturisește că „bătrânii toţi din sat/ sunt morţii mei”, ea își embletatizează identitatea profundă de fiinţă pribegită. Pribegită spaţial nu și sufletește.   Mai mult chiar. Această apartenenţă este resimţită ca un destin, ca o boală incurabilă:
„Cineva e bolnav
de neamul lui
şi suferă ca un jocheu
că nu e cal
cineva e bolnav
de iubire fără măsură”
                Poeta nu e însă bolnavă doar de neamul ei, ea suferă și de iubirea fără măsură. Intr-o lume răsturnată cu fundul însus, boala lui Ancidan este o binecuvântare a spiritului sănătos și dăruitor. Fiindcă iubirea este starea de graţie a fiinţei umane, așa după cum forţa de a dărui și de a se dărui este semnul nobleţii de suflet. Intr-una din poeziile ei frumoase, această generozitate și modestă înţelepciune se configurează ca un motto existenţial:
„înainte să ceri
trebuie să dai
înainte să spui
să ştii să asculţi”

            Iar iubirea își află în poezia ei, - așa puţină cât este – nu doar reprezentarea sentimentelor trăite faţa de fiinţa dragă,  năzuită să împlinească visul contopirii celor două jumătăţi ale creaţiei divine, ci și întruparea iubirii de Dumnezeu, de rădăcini, părinţi și prieteni, de Natură și de Frumos.
            Prima ipostază a iubirii, - plasată în zona impoderabilă a misterului
( „İubirea, care Taină se numeşte”  ) -  se tranformă rar în poezie, ca și cum femeia ar fi  vrut mai curând să trăiască iubirea decât s-o sublimeze în frumuseţea cuvântului. Dar atunci când o face, mesajul e tulburător și imaginea memorabilă.

„şi-am  să intr-n visul tău
unde caii-albi sunt îngeri
vorbele sunt parfumate
şi iubirea se serveşte
în ceşti largi de Rossenthal
şi-am să uit atunci şi calul
si-am să uit că tu eşti ţărmul
şi eu nu-s decât un val”.

            Pentru că, pentru Ancuţa, iubirea este mai puţin bucurie a plenitudinii și mai mult  dăruire ori suferinţă.

„Mi-e îtuneric
şi mi-e ger
pe dinăuntru
şi răsucită-n mine
creangă de alun
nu-ţi cer nimic
nimic nu-ţi cer
ci iernii tale aspre
mă supun”.

            Iubirea devine însă jubilaţie atunci când ea își focalizează luminile înspre taina divină. Din această trăire înflorește une din cele mai frumoase poezii ale florilegiului postat pe sit.

                                                                                                                    
« Ah, cum s-a luminat a ploaie
cerul sufletului meu
ating cu palma
cerul sufletului meu
ating cu palma
norul visului pribeag
iar chipul Tău de gănd ascuns
nici nu-L cunosc
şi-mi este drag
şi-aud Cuvântul
întrupat în toate şi mereu
şi luminat a ploaie
este cerul sufletului meu »

Iubirea de Frumos și de Natură se întrupează, de asemenea,  în câteva poezii memorabile. Aș alege dintre ecestea, două. Prima se numește Unii dintre noi  și dezvăluie simbolic nu atât o opţiune, cât o predestinare. Poeta nu e fascinată de strălucirea glacială a luceafărului, ea este iradiată de policromia curcubeului. Ea s-a îmbolnăvit de Curcubeu.

« Unii dintre noi, de bună voie
s-au îmbolnăvit de luceafăr                                           
orbiţi de lumini-căzânde
nopţile toate par prea scurte
şi cu rost, zilele n-au gust
pentru ei şi nu cunosc
Taina-İubirii-Blânde
nu ştiu ce-i o lacrimă de caprifoi
şi nici ce-i Adâncul-Înalt.
Unii dintre noi
bolnavi de luceafăr
păşesc zâmbind în gol
şi cred că zboară
de-a curmezişul
ca mereu.
Numai eu
m-am îmbolnăvit
de Curcubeu » .

            Să observăm ca unii s-au îmbolnăvit de bună voie de luceafăr, în timp ce ea s-a îmbolnăvit pur și simplu. Ea nu a ales, a fost aleasă. Să remarcăm apoi că poeta nu-și etalează tabla de valori în mod direct, ci prin absenţele din codul vieţuirii celor ce și-au ales maladia luceafărului (luciferică, poate ?!) : orbiţi de lumină, privaţi de noapte, cu zile fără gust și trăiri în care nu cunosc Taina-Iubirii-Blânde, nici lacrima de caprifoi și nici Adâncul-Inalt. Săracă zestrea luciferienilor , așa după cum ea devine, prin antiteză, bogţie subînţeleasă a virusatei de curcubeu !!
            Cea de a doua poezie, Toamna, este o splendidă acuarelă a rostirii în care penelul cuvântului este muiat în culorile impoderabile ale sufletului.

« Îmi miroase
piele-a soare
păru-a vânt
prin caprifoi
crizanteme turungii
lasă capetele moi
peste garduri văruite
roşu iedera tot suie
şi mi-e cald
şi-mi este galben
ca în miezul de gutuie »

Si totuși nota dominantă a poeziei lui Ancidan este tristeţea, suferinţa nostalgia. Neliniștea perpetuă.

« Numai de-ar înflori la timp liliacul
de nu mi s-ar pustii
gândurile albăstrite de vis
de n-aş afla de la nimeni
ceea ce-n palmă
mi-a fost scris »

O poezie cu reverberaţii tragice este Scrisoare, confesiunea resemnată și amar ironică  a unei fiinţe care-și poartă patul în spinare precum melcul cochilia și pentru care zarea orizontului  este vămuită de conturul imobil al ferestrei.

« Noaptea cerul se urcă prea sus
sus de tot
eu ţin patul în spate
precum ţi-am spus
şi să zbor nu mai pot
şi nici gândul nu mai poate.

Totul se rezumă
la golul ferestrei pătrat
trenul care mă chema înainte
şi trandafirul urcător
care s-a uscat;
mama zice
că sunt cuminte ».

            Vitregiile vieţii au fost atât de ruinătoare încât, De la un timp nici calea către speranţa cea din urmă și adeseori atotvindecătoare nu-i mai este accesibilă

« Înainte
când sufletul
mi se usca
mă scoboram in mine
şi mă-ntâlneam cu Dumnezeu
mai punea El
câţiva stropi de Apă-Vie
mai posteam şi eu puţin
si gata, iarăşi înflorea.
De la un timp
nu mai ştiu să cobor
scara asta tot urcă
îmi vine
din ce-în-ce-mai greu
să privesc în jos
iar în sus
nu-L pot zări pe Dumnezeu ».


        Adevărata revelaţie nu e însă poezia (putem spune că formula Românul s-a născut poet își află o nouă confirmare). Sunt cele 13 desene în alb - negru, însoţite de câteva mărturii ale îmbolnăvirii de curcubeu .
            Prima impresie care se impune, devenind o percepţie integratoare, este unitatea de adâncime dintre poezie și desen. Mai exact spus, dimensiunea poetică și reflexivă,  rezultată dintr-o logodnă multidimensională a jocului dintre alb și negru, dintre simplitatea transparentă și hieratismul încifrat, dintre simbolurile auto-identificatoare și metaforele care le basoreliefează .
            Arborele cu rădăcinile mereu la vedere, apa și soarele, lacrima și zâmbetul, palma și aripa nu sunt doar niște imagini figurative. Ele sunt niște personaje sui-generis care, încărcate cu energie simbolică,sunt menite să aprindă luminile metaforei.
Emoţia autentică și ispitirea gândului nu pot fi trăite cu adevărat decât în bucuria contemplării acestor bijuterii. Bineînţeles, locul lor s-ar afla într-o expozitie sau într-un album editat în mii de exemplare. In lumea noastră rătăcită, însă, expoziţiile sunt pline de mâzgâlituri policrome, grupuri « statuare » de tablă torturată, sârmă spânzurată și șuruburi  ruginite ori parade pornografice, așa cum a avut dezonoarea să organizeze Institutul Cultural Român sub președinţia rușinoasă a unui mercenar cultural.
            Incercând, pentru cititorii noștri, o transpunere în registrul cuvântului a frumuseţilor și înţelesurilor ce sălașluiesc în aceste creaţii plastice, - evident, a frumuseţilor și înţelesurilor care mi se dezvaluie            mie – mă voi opri la câteva desene, deși toate sunt demne de a fi asumate sub semnul emoţiei si al reflexivităţii.
            Prima observaţie este că toate desenele, acuarelele ori picturile se dezvăluie în interiorul unui sincretism cuvânt - imagine. Denumirea fiecăreia este o cheie de pătrundere și asumare. Cântarea sufletului, Necunoscutul, Virtuozitate, Rugăciune, Râul care plânge, Suflet interzis, Arbore care visează,Tristeţe, Nostalgia, Memorie, Sentiment profund, Pace  nu este sumarul unui volumaș de versuri , ci busola pelerinajului întru imagine.
            Să ne oprim la două imagini. Prima a fost botezată  Sentiment profund (DeepFeeling). Ce descoperim în imagine ? Un copac înfrunzit al cărui pământ de înrădăcinare este o palmă și ale cărui rădăcini parcă își sorb seva din linia vieţii, a inimii sau a capului, ori poate din toate în același timp. Mai puţin poate din linia norocului uitată de ursitoare. Fiindcă, remarcând poziţia dominantă a lacrimii în universul imagistic al lui Ancidan, a tristeţii, a bolii și a suferinţei din care i-a înflorit poezia, înţelegem că ea n-a fost mireasa norocului. Desenul acesta emoţionant ne dezvăluie că sentimentul profund care o definește pe autoare este fructul rădăcinilor și al mînii dăruitoare din care crește înfrunzit arborele vieţii. Nu orice arbore însă. Este arborele alb, simbolul imaculării visate. Fiindcă aproape toate celelalte desene semantizează îmbrăţișarea alb negru, ca expresie a identităţii antitetice proprie  fiinţei umane.
            Celălalt desen se intitulează Ingenuitate (Naivety). Este o splendidă metaforă a mariajului contrastiv din care a fost plămădit omul. Doi arbori, - unul alb și altul negru – își încrucișează siluetele iar din albul uneia dintre ele înflorește chipul lui Isus, îndreptându-și privirea binecuvântată spre trupul unui copil negru așezat la baza copacului alb. Capul sprijinit  pe genunchii încolăciţi de braţe și trupul gata să alunece în valuri întruchipează precaritatea destinului uman a cărui speranţă de mântuire pogoară din privirea celui care s-a jertfit pentru a salva creaţia divină de negrul păcatului. Forţa cu care Ancidan reușește să-și transmită mesajele și să se transmită pe sine indică prezenţa unui talent remarcabil ignorat și abandonat în solitudinea și quwasi- anonimatul lui.
          Si e păcat, atât pentru noi, cât și pentru cei ce vor veni după noi. Si e păcat pentru ea însăși. Fiindcă talentul înflorește atunci când roadele lui sunt culese și apreciate, iar bucuria de a ști că ai dăruit bucurie este nu doar o răsplată, ci mai ales o alinare.
        Această Ancuţă sadoveniană la hanul pribegiţilor întru dor și visare este în același timp, o vestală a focului întrupat din iubire și speranţă. Ea își așteaptă călătorii nu cu plăcinte poale-n brâu și ulcele cu vin parfumat , ci cu un paner de fructe ale frumosului și cu flacăra întreţinută a nădejdii.
 
                                                                             Alexandru MELIAN
Vedeţi paginile Ancidan:

Citiţi despre poeta Ancidan:
 
 

vineri, 16 martie 2012

LA LOC CU VERDEAŢĂ, UNDE NU ESTE NICI DURERE, NICI ÎNTRISTARE…

LA LOC CU VERDEAŢĂ, UNDE NU ESTE NICI DURERE, NICI ÎNTRISTARE…
 
În 30-40 de ani, 80 % din acoperişurile Caliciei vor cere bani pentru înlocuirea lor.
În 30-40 de ani, 80 % din cablurile electrice  ale Caliciei vor cere bani pentru înlocuirea lor.
În 30-40 de ani, 80% din căile ferate ale Caliciei vor cere bani pentru înlocuirea lor.
În 30-40 de ani, 80% din drumurile şi soselele Caliciei vor cere bani pentru înlocuirea lor.
În toţi aceşti 30 -40 de ani, Calicia nu va avea bani destui pentru pensii şi salarii, şi se va împrumuta ca să le plătească. Şi împrumuturile şi dobânzile vor cere la rândul lor, alţi bani.
Deşi, este drept:
Se poate trăi şi fără acoperişuri.
Se poate trăi şi fără electricitate.
Se poate trăi şi fără căi ferate.
Se poate trăi şi fără pensii şi salarii.
Se poate fără multe alte lucruri  strict necesare.
Se poate.
Dar Statele Unite, din fericire, ne ajută:
ne pune sub scutul ei antirachetă ocrotitor.
Dar Monarhiile lumii ne ajută:
Mănâncă numai caviar, raţă, şi tort regal, la aniversarea a 90 de ani de viaţă ai regelui Mihai.
Şi numai acest scut mântuitor, şi numai această sumară şi frugală cină, nu ne vor da nimic mai mult decât ne dau: certificatul de bună purtare în istoria modernă. Fără de care poporul calician, şi Calicia, nu au loc în ea. Chiar şi fără acoperişuri. Electricitate. Căi ferate. Reţele de apă. Pensii şi salarii. Armată. Învăţământ. Sănătate.  Cultură. Civilizaţie.
Se mai dă ceva, cu asupră de măsură: economie de piaţă. Democraţie. Şi libertate.
Care au adus Calicia, în douăzeci de ani, la sapă republicană, ori monarhică.
În faţa acestui viitor de aur spoliat de Noua ordine Mondială, că există, ori ba, suntem liberi să trăim, şi să muncim, pentru a supravieţui. Fiecare cum poate.
 Unii, regal. Fără a fi regi, chiar. Fără să ştie, măcar, că sunt regi.
Alţii, unde altundeva, decât în RAI?
 26 octombrie 2011
Jianu Liviu-Florian
 

joi, 15 martie 2012

Realizari ale geniului românesc dar şi himere


 Mesajul de mai jos l-am primit la redacţie de vreo patru ori. Ne-am gândit să-l publicăm totuşi cu o adăugire pe care o considerăm necesară. 
Imaginile sunt ale lui Justin Capră, un adevărat inventator cu geniu.
Red. Sămănătorul

INFORMATII CE AR TREBUI PUBLICATE PE PRIMA PAGINA A TUTUROR PUBLICATIILOR DIN ROMANIA

O idee propagată destul de puternic în societatea românească de astăzi este ca, deloc mândri cu originea lor, unii dintre romani afirma ca toate aceste prilejuri de mândrie naţională ţin doar de domeniul trecutului, ca România de astăzi ar fi... o "tara bolnava", fără civilizaţie, fără personalităţi marcante, ea fiind mereu "codaşa Europei".
Pentru a contracara astfel de teorii negativiste, menite sa-i tina pe romani "la locul lor" (si depărtându-i de tradiţia şi sufletul neamului românesc), teorii stabilite de cei ce se doresc "Atotputernicii Lumii",  vom oferi şi o serie de realizari ale geniului românesc ale ultimilor ani:

* Dr. fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizica Atomica de la Măgurele, a realizat un CD ROM (din sticla) cu o capacitate de stocare de 15.000 ori mai mare decât a unuia obişnuit. Pe 5 astfel de CD uri ar putea fi stocata întreaga Biblioteca a Academiei Romane, iar informaţiile ar putea rezista... 5.000 de ani!!! În noiembrie 1999, invenţia sa a fost premiată cu medalia de aur la Salonul Mondial al Invenţiilor "Bruxelles Europa", iar autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în România . Dar forurile din România întârzie la nesfârşit formalităţile... 

* Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în premiera mondiala, un aparat care purifica aerul în spatiile de locuit: distruge bacteriile din aer, retine praful şi fumul de ţigară, atmosfera devenind "ca în salina sau pe litoralul marin". Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei!...

* Petrica Ionescu este cel mai important regizor de opera după Zefirelli (afirmaţie făcută de George Astalos, în ian.2001)

* Romania a castigat Campionatul Mondial de bridge (considerat de mulţi drept cel mai inteligent joc de cărţi) pe Internet, în 16.11.2000 (107 - 75 cu SUA în finala).

* Hackerii romani sunt consideraţi printre cei mai buni (si mai periculoşi) din lume. "Distracţia" (conform declaraţiei lor, ei nu fură informaţii, ci doar doresc să îşi dovedească ... valoarea) celor "5 magnifici de la Răsărit" a obligat CIA sa trimită o delegaţie la Bucureşti... Printre site urile "sparte" de ei: US Army, US Air Force, US Navy, NASA, Coast Guard, departamente federale, etc...

* La salonul invenţiilor de la Geneva (aprilie 2001), România s-a clasat pe locul I în privinţa numărului de premii obţinute şi pe locul II (după Rusia) ca număr de invenţii prezentate. Adică a luat premii pentru toate cele 62 de invenţii prezentate (22 premii I; 18 premii II; 22 premii III)!! Delegaţia româna s-a mai întors de la Geneva şi cu 4 premii speciale din partea delegaţiilor altor tari, un premiu de creativitate (pentru Ionut Moraru - invenţia "Biomer"), Medalia expoziţiei şi Diploma salonului pentru contribuţia excepţională în promovarea invenţiilor.
* In anul 2003, la salonul de inventica EURECA de la Bruxelles, ing. Petrache Teleman a obţinut medalia de aur şi medalia de argint şi încă patru premii pentru invenţiile sale ECOPIERA şi MOPATEL - materiale ecologice de construcţii - dar invenţiile nu au fost valorificate nici în ziua de astăzi.

* Prof. Stefania Cory Calomfirescu a primit medalia de aur a mileniului din partea Universitatii Cambridge (ian. 2001), fiind aleasa şi în Consiliul Director al prestigioasei instituţii britanice. Posesoare a doua certificate de inovator, autoare a 8 tratate de neurologie, Şefa Clinicii de Neurologie din Cluj Napoca este primul medic din lume care a scris un tratat despre edemul cerebral. In plus, medicul roman a primit şi medalia de onoare a mileniului din partea Institutului Biografic American, fiind numita şi în conducerea acestei unităţi.

* Dr. Maria Georgescu, eleva prof. Ana Aslan şi director al institutului cu acelaşi nume, a avut o serie de pacienţi celebri: Charlie Chaplin, Leonid Brejnev, Iosip Broz Tito, J.F.Kennedy, Charles de Gaulle, presedintii Suharto şi Ferdinand Marcos, generalul Augusto Pinochet (1993), printul Agacan (cu sotia), contele Olivetti, contesa Zwarowskzy,  etc. 

* La olimpiada internaţională de matematica de la Washington (iulie 2001), elevii români au obţinut o medalie de aur, două de argint şi trei de bronz. Ei sunt din Galaţi , Arad , Vâlcea şi Constanta . Participarea la olimpiade internaţionale de matematică şi fizică: 500 de elevi din 83 de tari... Mihai Manea, medaliatul cu aur (din Galaţi ) are, la 18 ani, un palmares impresionant: medalii de aur timp de trei ani consecutiv la internaţionale şi Balcaniada... Fireşte, el a fost "racolat" imediat de americani, optând pentru Universitatea din Princetown (SUA)... 

* Stefan Cosmin Buca, Maria Popa şi Mihai Ivanescu au fost nominalizaţi, în vara anului 2001, pentru Premiul Nobel de către instituţii din SUA! Primul este student la Economie, ceilalţi participa la programe în colaborare cu NASA.

* Nicu Mincu din comuna Ivesti ( Galati ) vindeca diverse boli cu leacuri şi ceaiuri preparate din 170 de plante. La 81 de ani, arata ca la 50, pentru ca, spune el, a descoperit un (secret) elixir al tinereţii...

* România este pe primele locuri în lume la... exportul de inteligenta. De exemplu, la "Microsoft", a doua limba vorbita este romana, iar la NASA mulţi dintre specialiştii de prim rang sunt tot români...

* Radu Teodorescu este proprietarul celei mai renumite săli de gimnastica din SUA ( Manhattan / New York ). Emigrat în 1972, a ajuns cel mai celebru profesor de fitness de peste Ocean, printre clienţii săi numărându-se Robert Redford, Cindy Crawford, Candice Berger, Susan Sarandon, Mick Jagger, s.a. Celebrele casete video lecţii de fitness produse de Cindy Crawford începând din 1992 au fost realizate împreună cu antrenorul sau, Radu Teodorescu, care doreşte sa înfiinţeze în România primul institut din lume de pregătire a profesorilor de educaţie fizica în fitness pentru adulţi...

* Nicolae Bălaşa (39 de ani), un inginer mecanic din Dolj, socoteşte mental mai rapid decât calculatorul (înmulţiri, împărţiri, ecuaţii de gradul II, radicali de ordinul III şi IV)! Fost inginer la Uzina Mecanica Filiasi, din 1994 Nicolae Bălaşa este actualmente şomer...

* Ion Scripcaru, strungar şi lăcătuş mecanic din satul Uzunu (Giurgiu) nu găseşte de 4 ani, 15.000 USD pentru a şi realiza invenţia epocala (pana la proba practica): motorul care nu consuma nimic! Acesta ar trebui sa funcţioneze pe baza gravitaţiei, fiind în fapt "instalaţie mecanica amplificatoare de putere, capabila sa transforme forţa statică gravitaţională în lucru mecanic". "S-ar închide toate centralele nucleare", spune el. Numai ca OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) a refuzat sa-i breveteze invenţia în lipsa unei machete funcţionale, doar pe baza schiţelor. Petre Roman şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei l-au tratat cu indiferenta (1997), iar sponsorii nu se înghesuie (ca şi statul) sa-i asigure cei 15.000 USD necesari...

* Sandu Popescu din Oradea este primul fizician din lume care a reuşit teleportarea unei particule. O aplicaţie a acestei invenţii: criptografia, transmiterea mesajelor secrete. Acest eveniment epocal a avut loc în 4 iulie 1997, în laboratoarele din Bristol ( Anglia ) ale celebrei firme "Hewlett Packard". Pe vremea lui Ceauşescu, Sandu Popescu a reusit "performanta" de a fi şomer în România ...

* Ioan Davidoni (52 de ani), un bănăţean sărac material dar bogat în idei geniale, este un exemplu relevant pentru modul în care ne pierdem cea mai mare bogăţie: inteligenţa şi inventivitatea. Angajat al fabricii de sticla din Tomeşti (Timiş), pentru care a realizat, în câţiva ani, 45 de invenţii şi inovaţii, el a fost disponibilizat când a îndrăznit să-şi ceară drepturile (o parte din cele 4,3 miliarde de lei economii aduse fabricii la nivelul anului 1995, adică... de 4 ori greutatea sa în aur!) şi apoi a fost reangajat ca muncitor... "din milă"!! Ulterior, Ioan Davidoni a mai realizat două invenţii de excepţie: un recuperator de pelicula de ţiţei şi pantofi magnetici antistress ce pot asigura o longevitate de peste 100 de ani... Prima invenţie valorează miliarde de dolari în Vest, a doua a înregistrat 0 inutil la OSIM, pentru ca atât chinezii cât şi americanii i-au furat şi folosit invenţia cu un profit imens. De exemplu, în SUA s-au vândut peste 10 milioane de perechi, cu un profit de peste 1 miliard de dolari... În acest timp, statul roman ignora în continuare o invenţie, intr-adevăr de miliarde...

* In 1991, Carol Przybilla a înregistrat la OSIM brevetul unui aparat bazat pe invenţia sa mai veche, neconcretizat nici pană acum. Intre timp, principii incluse în tehnologia aparatului au fost utilizate în realizarea hiperboloidului inginerului rus Garin, cu aplicaţii militare malefice... Carol Przybilla a mai realizat şi alte invenţii deosebite: turbina cu combustie internă (1958, vândută de statul roman firmei General Motors), termocompresor frigorific cu circuit închis (1959), motor eliptic, fără biela (vândută Japoniei şi folosită în celebrele motociclete japoneze), arma defensivă antitanc (anii `90).

* Justin Capra este un inventator celebru al României, din păcate mereu tratat cu indiferenţă (chiar ostilitate) de autorităţile statului, condiţii în care nu e de mirare că unele din invenţiile sale (de miliarde de dolari) i-au fost pur şi simplu furate de americani... În 1956, la nici 25 de ani, Justin Capra a inventat primul rucsac zburător, un aparat individual de zbor. După 7 ani în care "semidocţii savanţi" l-au tratat cu dispreţ pentru ca era doar tehnician şi nu inginer, în 1963, americanii Wendell Moore, Cecil Martin şi Robert Cunings au preluat invenţia din România şi au lansat-o în fabricaţia de serie... In 1958, Justin Capra a realizat prima varianta a rachetonautului, cu care s a ridicat de la pământ la... Ambasada SUA din Bucureşti. Rezultatul: invenţia a fost şi aceasta furată şi brevetată în 1962 de Wendell Moore ("specializat" deja!), iar inventatorul... a fost arestat de Securitate pentru că ar fi dorit să fugă din ţară cu aparatul său... Justin Capră mai este şi realizatorul celui mai mic autoturism din lume, "Soleta", care consumă ... 0,5l/100 km şi al unei motorete unice în lume ce funcţionează cu acumulatori (37 kg, 30 km/h, 80 km autonomie cu o încărcare).

* Mihai Ruşeţel a inventat motorul cu apa! "Cazul Ruşeţel", este elocvent pentru geniul romanesc dar şi pentru "talentul" cu care ne risipim forţele şi putem sa ne pierdem valorile. Proiectul a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în ... ianuarie 2001. Pana atunci, Securitatea l-a şicanat pentru refuzul de a cesiona invenţia statului, iar în februarie 1990, precaut, el a refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la "Mercedes" ( 2.500 DM lunar) pentru a nu pierde, eventual, proprietatea invenţiei... Motorul sau se bazează, ca principiu de funcţionare, pe "cazanul Traian Vuia", invenţie folosită încă la locomotivele Diesel electrice pentru încălzirea vagoanelor. Poate fi utilizat în domeniul transporturilor terestre şi navale, în locul turbinelor din termocentrale, şi chiar a centralelor termoelectrice.
In lume, mai exista doua brevete în domeniu (Japonia şi SUA), dar acestea nu depăşesc nivelul locomotivei cu aburi, necesitând combustibil solid sau lichid. "Motorul Ruşeţel" foloseşte drept combustibil doar apă, şi are dimensiunile unui motor de Dacie, sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină. Datele tehnice preconizate de a patra sa macheta (10 l/100 km consum de apa, 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea prototipului: un motor cu apa montat pe o Dacie 1310. Directorul general al Uzinelor Dacia , ing. Constantin Stroe, care cunoaşte acest proiect chiar din 1980, a afirmat ca este dispus sa ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea prototipului şi a declarat, încântat: "reuşita ar fi un miracol, şi cred ca un asemenea caz ar trebui să se inventeze pentru acest om Premiul Super Nobel".
 
 George Anca: Am primit acest mesaj din Israel. Autorul NU ESTE ROMÂN!

Completarea redacţiei:

Un comentariu prin Darie | 18 iulie, 2008 pe site-ul

http://razvanserbu.wordpress.com/2008/06/21/masina-cu-apa-o-pacaleala-pentru-universul-asta/

Motorul lui Mihai Rusetel este o simpla masinarie cu randament mizerabil.

Am citit brevetul sau si m-am uitat la figuri (il puteti descarca de aici: http://bd.osim.ro/pdf/116000-/116400-/116426.pdf ). Asa zisul inventator a creat un motor cu abur clasic la care fluidul de lucru, apa, este incalzit nu prin combustia carbunelui ci electric cu o plita tip resou care bineinteles consuma curent pentru asta. Energia electrica ar fi mult mai eficient utilizata daca in locul incalzirii apei ar fi folosita pentru alimentarea unui motor electric clasic, stiut fiind ca randamentul acestora este foarte mare (80-90% sau chiar mai mult). Conform cu teorema randamentului ciclului ideal Carnot eficienta motorului termic Rusetel nu poate depasi 1-Trece/Tcald unde Tr si Tc sunt valorile intre care oscileaza temperatura vaporilor de apa din cilindru in timpul destinderii lor. In mod ideal Trece=100 C = 373 K si Tcald = citeva sute grade C. Un calcul simplu arata ca pentru un Tr=100 (373) si Tc=500 (773) rezulta randamentul = 1-373/773=52%. Pentru Tr=100 (373) si Tc=1000 (1273), randamentul este 1-373/1273=70% deci mai mic evident decit al celui mai prost motor electric alimentat de aceeasi sursa de curent ca si cel a lui Rusetel. Calculele prezentate sunt insa pentru un motor termic ideal. In realitate acestea au randamente mai mici din cauza pierderilor de tot felul. Deci concluzie, in cel mai bun caz motorul lui Rusetel poate fi considerat drept o ciudatenie, ceva care se invirteste fara sa aiba vreo utilitate in industria auto, mai precis pentru propulsarea autovehiculelor. Mai mult, autorul nu intelege notiunea de combustie atita vreme cit in primele rinduri ale brevetului pretinde ca, citez: “Inventia se refera la un motor care utilizeaza drept combustibil apa.” cind in realitate apa este folosita drept simplu fluid de lucru la fel ca in motorul lui Watt. Facindu-i reclama lui Mihai Rusetel si prezentindu-i descoperirea ca o mare speranta a industriei auto ne descalificam si autoridiculizam in fata eventualilor straini care ar citi textele din ziare. Rusetel nu intelege principiile fizicii si se crede inventator genial cind in realitate nu a realizat nimic altceva decit un caraghioslic, o aiureala.

Acum din două una:
Ori Ruşeţel e un geniu, ori mai tare e metoda românească! Care-i aceasta?
Cică în iad, bazinul cu rahat în care stau românii e nepăzit de draci: cum încearcă unul să iese, îl trag ceilalţi înapoi!


PETIŢIE ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII GAZULUI DE ŞIST PRIN METODA DE FRACTURARE HIDRAULICĂ

Vă rugăm să spuneţi la cât mai multe persoane despre această petiţie. Cu cât mai multe semnături, cu atât mai multă atenţie alocată petiţiei din partea mass media şi a persoanelor cu putere de decizie:

http://confluente.ro/Accente--Sanatate/Petitie_impotriva_exploatarii_gazului_tatiana_scurtu_munteanu_1331826105.html


Un comentariu de la George | 31 martie, 2012
 
Am citit cu mare interes blogul dv. despre realizările romanilor, nu numai critici la adresa romanilor.
Ar fi bine dacă în lista românilor eminenți l-ați adăuga si pe profesorul Florentin Smarandache,care a introdus logica neutrosofica (generalizare a logicii fuzzy) la nivel mondial in matematica.
A extins dialectica la neutrosofie în filozofie.
Iar in fizica a emis ipoteza ca exista viteze supraluminale, contrazicând astfel pe Einstein.
Este autorul a peste 150 de cărți în multe domenii.

George
 
Lista de mai sus nu este întocmită de "Sămănătorul" ! Care ar fi avut un interes aparte de a posta printre acești inventatori şi pe craioveanul nostru. A făcut-o însă separat iar dacă n-ați remarcat aceste postări le repunem și aici ca să le vadă toată lumea:
vineri, 24 februarie 2012
"Noile ştiri de la CERN şi românul care l-a contrazis pe Einstein"
http://samanatorul.blogspot.com/2012/02/noile-stiri-de-la-cern-si-romanul-care.html
miercuri, 7 martie 2012
"Florentin Smarandache – despre "disidenţa" sa faţă de TR, manipulări şi junkipedieni"
http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/florentin-smarandache-despre-disidenta.html


Nu ar strica să ne trimită şi nouă următoarea carte, după cele 150 de cărţi de care amintiți, pentru a o publica online în premieră, inainte de a intra sub plumbii tipografiei!
 Redacţia.

 

miercuri, 14 martie 2012

Voievodul noului imperiu petrolier

Voievodul noului imperiu petrolier
                                                                                                 
Toată suflarea gazetărească obedientă sau nu băsescului, se repede astăzi ca mai întotdeauna, pe subiecte de presă banale sau lansate de serviciile secrete cotroceniste cum ar fi „liniile” maghiare care stau pe gura tuturor „ofiţerilor acoperiţi” de prin presă şi televiziuni, adăugând astfel prin aceştia, un neologism prostesc pentru cuvântul „facultate” după metoda filologului de cartier Mircea Badea care ne umplu în dobitocia lui ţara cu ciumpalaci în loc de ciupalaci cum scrie la dicţionar.
Din asemenea zguri de informaţie trăieşte mass-media astăzi, ea fiind primul inamic contra poporului român după marele inconştient Traian Băsescu, un preşedinte care ne ucide prin incultura lui şi prostia sfătuitorilor din jur. Pentru că numai două-trei articolaşe am întâlnit în ziarele noastre despre noua iubire Băse-Chevron după ce „curva” Petrom – cum îî zice - îl înşelă pe preşedinte luând ea tot mălaiul din vânzarea petrolului românesc extras cu 16 dolari barilul şi vândut cu 130 dolari barilul chiar pe piaţa românească.
La braţ cu Chevron şi alţi devoratori economici de ţară, mândru în marea lui inconştienţă, Băse iese la ceas de seară la televiziune şi ne expune viitorul rai românesc: avem gaze naturale prin Marea Neagră şi Dobrogea  cât să dăm la tot cartierul est-european. Apoi, la auzul unei asemenea gogoaşe, în frunte cu jurnalele, românii jubilează exact ca germanii lui Hitler la intenţia acestuia de a făuri Marele Imperiu pur arian de 1000 de ani.
Numai că Marele Imperiu de Petrol şi Gaze al lui Băse va prăpădi fizic şi definitiv România după inconştienta sa operaţiune malefică de până acum, de distrugere a economiei, ştiinţei şi culturii ţării. Orice urmă de viaţă normală şi sănătoasă va dispărea încet şi sigur din România în următoarele secole iar declanşarea acestui fenomen a început chiar prin ieşirea recentă în public a acestui preşedinte ascuns in timpul gerului la Cotroceni, nu de frig ci de protestele din stradă.
Catastrofa ecologică va prăpădi România în etape cu concursul securistului MRU - Mihai Răzvan Ungureanu pus prim ministru de către Băsescu pentru a-şi asigura neîmpotrivirea ofiţerilor care veghează la securitatea ţării.
Prima etapă a dezastrului va avea loc anul acesta, premierul Mihai Răzvan Ungureanu întâlnindu-se cu oficialii Chevron pentru a da girul grupului petrolier de a începe explorarea gazelor de şist prin fracturarea hidraulică. Adică prin infiltrarea în şisturi a unor explozibili şi a sute de chimicale, explozia eliberând prin crăpăturile subterane gazul din şist iar chimicalele pregătindu-l pentru exploatare.  Ori, a provoca explozii în apropierea faliilor continentale care declanşează cutremurele din Vrancea înseamnă sinucidere curată! Înseamnă apocalipsa României! Cuadrilla Resources, compania care se ocupă cu exploatarea gazelor de şist în Marea Britanie, a admis că metoda folosită este "probabil" responsabilă pentru două cutremure produse în Lancashire, Anglia. Deşi acolo nu există nici un pericol iminent de cutremur ca în România, fracţionarea a cauzat cutremure în zona Blackpool din Marea Britanie şi un cutremur de 4 grade în Ohio. În zona Oklahoma, unde în mod normal erau 50 de seisme pe an, s-a ajuns la înregistrarea a 1.047 de mişcări telurice în 2010. Huffington Post scria în luna noiembrie că, după câteva cutre­mure mici în nordul Ar­kansas, în apropierea unei formaţiuni de gaze de şist, statul a închis trei puţuri care operau lângă o falie necunoscută şi care contribuiau la cutremure.
Şi chiar dacă România nu va cădea pradă unor cutremure devastatoare ci va pune la pământ  iaca, acolo, un mic sfert de Bucureşti, în etapa doua a exploatării gazului prin infiltrarea unor substanţe chimice în subteran, se vor distruge definitiv imensele lacuri de apă subterană din subsolul dobrogean din care deja au început a se alimenta câteva localităţi. Şi din care, cu siguranţă se va alimenta în viitor întreaga populaţie a Dobrogei, dacă nu chiar capitala având în vedere penuria de apă potabilă începută pe glob. Peste un secol sau două, preţul apei potabile va ajunge să depăşească de sute de ori toate „câştigurile” obţinute din exploatarea gazului de şist.
Căutaţi pe Google,  până nu va dispărea de pe Internet filmul  „Comoara din adâncurile Dobrogei”.Mai nou, stârnirea opiniei publice la aflarea posibilului dezastru ecologic provocat de cianuri la Roşia Montană l-a făcut pe Băse, în paranoia lui de a aduce „fericirea poporului” în stilul lui Hitler, să atragă în funcţii pe cei mai incomozi securişti pentru a-şi atinge visurile malefice. Pentru că trebuie spus totuşi că în rândurile organelor de securitate ale României există şi ofiţeri patrioţi care nu numai că dezvăluie ce dezastru va fi la Roşia Montană dar  şi ce apocalipsă ne paşte pe linia Vrancea – Marea Neagră. Hoţomanul de Băsescu, conştient de asta, a mânjit nu numai pe MRU şi Meleşcanu cu funcţii mari în stat dar şi pe alte cadre suspectate că ar „crâcni”.  Cu toate astea cel puţin unul a scăpat: el se numeşte Marian Rizea şi atunci când a primit prin e-mail un film care arăta ce prăpăd a făcut metoda de fracturare hidraulică în America, n-a mai putut răbda. Iată scrisoarea lui trimisă unui prieten şi care e acum retrimisă din om în om ca să ne deşteptăm şi noi românii în ultimul ceas:

„Mulţumesc pentru mesaj, prietene! Ştiu filmuleţul "Gazul care ucide" şi cunosc problema privind utilizarea tehnologiei fisurării hidraulice pentru exploatarea hidrocarburilor. Se studiază la facultatea de petrol şi gaze şi în alte instituţii similare din străinătate şi se aplică de mai mulţii ani dar în anumite condiţii.
România şi Polonia deţin cele mai mari zăcăminte de gaz de şist, din Europa.
Prin anii 1980, Institutul de cercetări petrol-gaze din Câmpina, numărul 1 mondial, a avut nişte teme de cercetare catalogate "000" !!!, de două dintre acestea m-am ocupat personal.
În arhive se găsesc dovezi despre rezultate, specialiştii implicaţi, acţiuni ale esticilor şi vesticilor, etc. etc. dar şi decizii ale mai marilor vremii care înţelegeau riscurile pentru România dacă se utilizează metoda în apropierea rezervoarelor de apă subterană sau al altor zone protejate. Prin 1983-1985, un dr. ing. geolog, de mare talie ştiinţifică de la Centrala Gazului Metan Mediaş, a abordat în teza sa de doctorat, într-un capitol secret,  PROBLEMATICA... atrăgea atenţia asupra pericolului pe care-l reprezintă fisurarea hidraulică...! SPUNEA CA IN TRANSILVANIA SI IN DOBROGA(In Marea Neagră se descoperiseră zăcăminte de gaz de şist) SUNT CATEVA REZERVOARE DE APA POTABILA SUBTERANA!
Teza acelui dr. ing. geolog a fost copiată de o tipă şi vândută unuia care a emigrat în RFG în 1980. "I-am prins" la graniţă cu multe materiale... o poveste impresionantă, cu măsuri pe  "măsură".. Am avut multe zile şi nopţi de alergătură, nesomn şi zbucium!!!!!! Ceauşescu a ronţăit mult problema, în 1987 şi nu s-au luat măsurile cerute de legea de atunci: trădare, spionaj, subminare... generalii Vlad, Macri, Moţ şi alţii doi, erau la curent cu afacerea dar nu puteau trece peste hotărârea partidului ... s-au găsit alte metode de soluţionare, "Să nu-i deranjăm",... pe nemţi!!!!!!!!
     După 1989, acel individ, cu iniţialele M.F., reprezentant al unor firme germane, engleze, americane, franceze, canadiene şi chiar ruseşti, a revenit în România şi s-a pus pe afaceri. Sub nasul nostru, al celor din servicii care cunoşteam povestea, a pus la cale distrugerea cercetării româneşti în petrol şi gaze şi minerit (Mulţi specialişti de la institutele din Câmpina, Mediaş şi chiar PETROSTAR Ploieşti, au emigrat în Canada), la privatizarea PETROM, a distribuţiei de gaze iar acum încearcă ROMGAZ SI TRANS-GAZ...
      O curveştină blondă, pe care nu o nominalizez, fiind extrem de cunoscută, a favorizat de curând, apariţia unei legi care dă posibilitatea firmei CHEVRON să foreze în Marea Neagră şi să aplice metoda fisurării hidraulice... Statul român pierde miliarde de euro pentru că firma nu trebuie să mai plătească taxele aferente (STRIGATOR LA CER!!!!!!!!!! NUMAI IN ROMANIA SE POATE ASA CEVA!!!!!!!!!!!!) şi VA FI INFESTAT ATAT REZERVORUL SUBTERAN ROMANESC CAT SI CEL ROMANO-BULGARESC! In plus, metoda pune în pericol echilibrul ecologic din Marea Neagră... sunt imense rezerve de hidrogen sulfurat care pot produce o catastrofă regională! Atât sovieticii cât şi românii au cercetat acest fenomen, potenţial proiect militar de maximă importanţă.  Este mult de comentat... În ataşament ai un material documentar despre rezervele de apă potabilă care reprezintă puncte strategice pentru România... cred ca specialiştii serviciilor de informaţii ar trebui să regândească întreaga activitate şi să acţioneze pentru apărarea intereselor majore, strategice de supravieţuire a poporului român, chiar şi peste capul acestor guvernanţi vremelnici, nepăsători şi lacomi (aş putea utiliza un alt termen mult mai adecvat...).
       Din respect pentru prietenii mei de e-mail-uri, inclusiv pentru colegii care ar trebui să intercepteze acest mesaj, să verifice şi să gândească la stoparea acţiunilor îndreptate împotriva conaţionalilor de aşa zişi prieteni şi neprieteni, voi include în lista de destinatari şi alte persoane, cu speranţa că cine trebuie să audă, va auzi şi va proceda în consecinţă! Legiuitorii actuali ar trebui să desecretizeze toate acele dosare ale fostei securităţi care se referă la apărarea intereselor României, să ştie tot românul cine îl fură pe faţă şi îl zdrobeşte zi de zi! De 22 de ani "vrem" să deconspirăm foştii securişti dar în subsidiar î-i protejăm pe trădătorii de neam şi de ţară!!!!!!!!!!!! Îndobitocim zi de zi prin mass-media acest popor (cu scandaluri de presă, curveturi devenite dive, hoţi de toate felurile, neromâni ajunşi în posturi cheie, etc. , etc.) dar nu-i spunem adevărul... şi în acest timp, economia României se evaporă, se distruge ştiinţa, cultura, credinţa, fibra acestui neam!!!!!!!!!!
       Eu sunt un fost securist şi sunt de acord să fiu anchetat public cu privire la tot ce am făcut ca ofiţer de informaţii, înainte şi după  1989!!!!!!!! şi să se pună în balanţă bunele şi relele! Iar judecata să fie a românilor, nu a celor care se ţin cu dinţii de putere!
       DAN PURIC:
"Popor român, nu te-ai săturat să stai pe locul mortului şi să fii condus de toţi tâmpiţii?
Chiar ţi-e jenă să iubeşti ţara asta? Nu trebuie să fii naţionalist-comunist pentru asta".

      Cu toată stima si cele mai bune/patriotice intenţii (apropos... de drumul pavat cu cele mai bune intenţii...))), Marian RIZEA”

Iată ce se spune şi în filmul „Gazul care ucide” aflat pe YouTube la adresa http://www.youtube.com/v/9OGu2ylErNk :

„Apă care ia foc, probleme grave de sănătate și apă potabilă contaminată – acestea sunt doar câteva din  efectele pe care le are asupra mediului și asupra oamenilor extracţia gazelor naturale prin metoda fisurării hidraulice. Printre firmele care utilizează această metodă se numără și Chevron, care va începe în 2012 extracţia gazului de şist din România folosind aceeaşi metodă. În timp ce țara noastră nu impune nici un fel de restricție în acest sens, Bulgaria a decis să retragă licența de explorare și exploatare deținută de Chevron din cauza preocupării pentru mediu. De asemenea, și Franța a interzis această practică, iar statele americane New Jersey și New York au aplicat și ele interdicția pentru o perioadă de un an.
Zonele din România unde urmează să înceapă exploatarea sunt județele Vaslui, Bihor, Arad, Timiș, Tulcea și Constanța. Acest film documentar (cu titlul original Gasland), realizat de Josh Fox în mai multe state din SUA unde companiile folosesc această metodă, scoate la iveală efectele devastatoare pe care le-a avut acest tip de exploatare asupra comunităților locale: boli cronice, suferință și poluarea masivă a mediului.”

Precizăm că pentru activarea subtitrării, trebuie să apăsați butonul CC în timp ce filmul rulează.Ca voievod în mult visatul său Mare Imperiu de Petrol şi Gaze, Băsescu îşi face azi jocul propriu în văzul lumii şi fără să-i pese barem o clipă de dreapta judecată a istoriei. El are acum totul la cheremul lui: justiţie, securitate, armată, parlament, presă.   
Scenariul securistului Băsescu (dosar 3990/1973)[1] devenit agent dublu şi supranumit „spionul şcolit de CIA la Anvers” a început cu Strategia de „asistenţă” a Grupului Băncii Mondiale pentru România, în perioada 2002-2004, prin care se crea în ţară un mediu macroeconomic subjugat marilor oligarhii mondiale şi cucerirea unor domenii cheie.
Prin Traian Băsescu, Banca Mondială a acţionat practic, analizând şi informaţiile esenţiale desfăşurării programului FMI, incluzând obiective şi termene pentru privatizarea societăţilor comerciale de stat şi a instituţiilor financiare. Adică avuţia României. Visul lui Băsescu de a deveni un nou Ceauşescu cu renume mondial, depindea de acest program şi acordul cu Banca Mondială privitor la strategiile de privatizare a unor entităţi cum ar fi Alro, Alprom, Petrom, Rafo şi altele. Acum austriecii OMV sunt singurii care extrag ţiţei din subsolul nostru şi deşi statul roman, deţine încă o participaţie importantă la Petrom, poate să-şi ia gândul de la dividende sau de la impozitul pe profit etalat de jurnalele obediente.
Adevărul gol-goluţ este că Voievodul Traian a dus înaltei împărăţii de la Viena plocon „averea“ companiei romaneşti Petrom şi acum se vaită (sincer oare?) că Petrom este o curvă care l-a înşelat!
Să-i spunem noi pe limba lui:  
            „- Halal ţie marinare, toate astea-s curve nu numai Petrom! Şi Chevron, şi Total, toate-toate, de la Exon, Lukoil, Romgaz până la Rompetrolul vândut asiaticilor de către Patriciu pentru că tu n-aveai loc de el!”  
Acum, nu-i bai că toate îţi vor pune capac în primul rând ţie, exact cum a făcut Petrom!
Baiul al mare este că deja ne-ai pus capac şi nouă, cu cinismul şi paranoia marilor malefici al lumii: Hitler, Pol Pot, Stalin, Benito Mussolini, Porfirio Diaz, Vladimir Lenin, Idi Amin, Mao şi Fidel Castro.

Prof. Nicolae N. Tomoniu,
13 martie 2012,
 la două luni de la
 începerea revoltei populare antibăsesciene
.
ARTICOLE MAI VECHI PE ACEIAŞI TEMĂ

AM PRIMIT LA REDACŢIE:
PETIŢIE ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII GAZULUI DE ŞIST PRIN METODA DE FRACTURARE HIDRAULICĂ

Vă rugăm să spuneţi la cât mai multe persoane despre această petiţie. Cu cât mai multe semnături, cu atât mai multă atenţie alocată petiţiei din partea mass media şi a persoanelor cu putere de decizie:

http://confluente.ro/Accente--Sanatate/Petitie_impotriva_exploatarii_gazului_tatiana_scurtu_munteanu_1331826105.html