Faceți căutări pe acest blog

duminică, 29 ianuarie 2012

Alexandru Melian - SCRISOARE DESCHISA POLITICIENILOR TARII

NOTA AUTORULUI. Excelenta ideea de a nu sta deoparte în aceste zile  de trezire a constiintelor si de asumare a riscurilor. Materialele deja aparute si textele preluate sunt remarcabile, unele chiar excelente.  Va trimit o scrisoare deschisa adresata politicienilor români a carei parte a doua am sa v-o expediez  peste câteva zile. Puteti mentiona ca orice publicatie , pe suport hârtie sau on-line, care doreste sa preia textul are acceptul meu explicit s-o faca.SCRISOARE  DESCHISA  POLITICIENILOR TARII
Partea I-a şi a II- a

    Aș începe prin a vă invita să meditaţi la această rostire din anul 1880 a lui Mihai Eminescu, atât de dureros actuală : « De-ar veni asupra noastră numai ceea ce e scris prin fatalitate n-ar fi nimic ; am sta sau am cădea cu credinţa în suflet că din cenușa noastră va răsări viitorul. Dar nici asta nu ne e dat, căci fatalitatea e între noi înșine ».
 
    După atâţia ani de speranţe pângărite, demnitate călcată în picioare și sărăcire constantă a celor mulţi, de ţară scoasă la mezat  și dată pe mâna tâlharilor cu gulere albe și conștiinţă jegoasă, după atâţia ani de parodie democratică  și tragedie existenţială, răbdarea românilor a fost din nou dusă dincolo de pragul suportabilităţii. In 27 august 1989, postul de radio Europa Liberă  transmitea mesajul pe care-l adresam delegaţilor la cel de al XIV-lea Congres al P.C.R. și care se încheia cu aceste rânduri : Credem că este poate ultima ocazie de a se opera cu înţelepciune și în mod pașnic schimbările esenţiale pe care starea de criză actuală le impune cu necesitate. Este poate ultima ocazie de a evita un conflict social major, de a evita vărsarea de sânge la care aproape întotdeuna duce disperarea. Aveţi misiunea istorică de a evita o asemenea tragedie, așa după cum aveţi datoria să vă gândiţi la răspunderea nemiloasă nu doar în faţa istoriei, ci și a judecăţii imediate care nu va întârzia să vină. Răbdarea românului e proverbială, dar nu fără margini !
    

Avertismentul n-a fost luat în seama, Ceaușescu și clica lui n-au fost înlăturaţi de la conducerea partidului și, drept urmare, schimbările care în celelalte ţări foste socialiste s-au făcut pe cale pașnică la noi s-au produs cu vărsare de sânge.
Acest mesaj avertisment din 1989 este de o tristă actualitate. Manifestaţiile românilor care au cuprins ţara de peste o săptămâna  n-aveţi voie să le subestimaţi, cu atât mai puţin să trataţi cu aroganţă și insultător pe cei care-au ieșit în stradă. Nu vă jucaţi cu focul !!!


    Domnule Traian Băsescu, mă adresez mai întâi dumneavoastră și dacă o fac fără a utiliza titulatura uzuală, Domnule Președinte, este pentru că n-o mai meritaţi, pentru că aţi uzurpat-o atât prin comportamentul  cât și prin politica pe care aţi promovat-o, îndeosebi în ultimii ani. Si pentru a nu rămâne la nivelul etichetărilor, iată câteva, - repet, doar câteva -  din cele mai reprezentative  fapte care vă descalifică în raport cu cea mai înaltă funcţie în stat :


- comportamentul și limbajul de derbedeu lipsit de educaţie ( formula « ţigancă împuţită » rămâne emblema dv. reprezentativă, frecventarea , uneori în compania unor personaje dubioase, a cârciumilor, chiar dacă se numesc Golden Blitz, conducerea autoturismului după consumul de băuturi alcolice, participarea  activă la chiolhanuri ţigănești, - nu acolo unde ţiganii sunt necăjiţi și ar avea nevoie de sprijinul dv. , ci acolo unde kilogramele de aur încovoaie grumaze și sugrumă degete butucănoase de osânză – râsul behait și dispreţuitor cu care trataţi oamenii și ideile care nu vă convin, atunci când insultele cu care-i împroșcaţi nu vă mai ajung,  aroganţa nu numai faţa de concetăţenii cărora le-aţi promis, cinic și mincinos, să trăiţi bine !, dar și în relaţiile internaţionale în care sunteţi perceput ca o prezenţă dezagreabilă și indezirabilă, cu mult sub nivelul lui N. Ceaușescu, cel care a defilat alături de regina Angliei în caleașca de aur etc. etc. etc. etc ……….


- uzurparea de facto a principiilor democratice și instituirea unei caricaturi de dictator, după modelul căpitanului de navă cu apucături de pirat, care-și transformă corabia și echipajul în jucărele ale unui copil întârziat la minte și vestejit la suflet ( de altfel, chiar alegerea dv. pentru al doilea mandat a fost, dacă nu un act de piraterie, cel puţin unul de excrocherie)


- consecinţele acestei trădări a valorilor în numele cărora aţi ajuns în fruntea statului sunt incalculabile și în esenţă pot fi socotite crime împotriva poporului român :

a) aţi continuat și agravat procesul de înstrăinare și jefuire a avuţiei naţionale

 b) aţi continuat și agravat procesul de uzurpare a școlii românești
(una din cele mai performante din Europa, între cele două războaie mondiale) 


c) aţi continuat și agravat până la absurd politica de înlesnire și promovare a corupţiei, astăzi un cancer socio-economic și politic în stare de metastază 


d) aţi sărăcit majoritatea cetăţenilor tării, aruncând  în primul rând  pe umerii lor povara crizei mondiale
(ea însăși consecinţă a deturnării liberalismului în banditism financiar fără frontiere), dar aţi « grădinărit » iresponsabil, dacă nu în mod complice, îmbogăţirea  nesimţită, - ca să vi-l citez pe trepădușul dv. instrumental – a celor deja îmbogăţiţi (mulţi dintre ei în mod fraudulos) ; în nici o ţară din Europa, inclusiv Grecia care este astăzi în comă, guvernele n-au îndrăznit să reducă salariile cu 25% și să crească TVA-ul  cum a făcut-o guvernul dv., - al dumneavoastră, nu al ţării  


e) v-aţi subordonat aproape toate instituţiile ţării, transformându-le în instrumente ale politicii proprii, o politică care, de cele mai multe ori, s-a dovedit a fi un produs al incompetenţei și clientelismului politic ori personal de cea mai joasă speţă ; de aici a rezultat și promovarea în posturi de conducere (de fapt, posturi  de aducere) a nenunărate nulităţi selectate și menţinute în funcţii, în primul rând ,pe criteriul slugărniciei absolute faţa de șef .  


f) aţi continuat politica iresponsabilă a guvernărilor anterioare  de a transforma UDMR  într-o marfă politică, fiindu-vă mai scumpe calculele politicianiste meschine, decât preţul plătit în asemenea tranzacţii. In timp ce UDMR, cu politicienii lor inteligenţi și solidari,  au profitat de toate guvernările, poporul român a suportat de fiecare dată umilinţele acestor negustorii  dezonorante.


Lista reproșurilor ce vi se pot face , a detaliilior și particularizărilor concrete  e lungă . O puteţi întreprinde dv.înșivă sau sfetnicii pe care-i aveţi, dacă mai aveţi așa ceva. Inainte de a vă face o ultimă recomandare, am să vă citez câteva din promisiunile solemene ale unui președinte proaspăt ales :


« Nu avem voie să ne facem că mai mascăm sărăcia sub statistici. Marea realitate este că prea mulţi dintre pensionari au pensia mai mică  decât factura la întreţinere pe timp de iarnă. Prea mulţi dintre pensionari au pensia mai mică decât costurile facturii la ennergia electrică și gaze pe lună. Prea  mulţi dintre ţărani, mici proprietari devin mai săraci chiar și în anii în care recoltele au fost bune. Prea mulţi dintre tinerii României încep să creadă că România nu mai este o ţară  în care ei au șanse »

« O prioritate deosebită pe care mi-o propun este scoaterea instituţiilor statului de sub influenţă politică(…) Nu este permis nici un fel de amestec al politicienilor în justiţie, în poliţie, în parchet, nicăieri acolo unde se tratează problemele grele ale încălcării legilor ţării. Voi fi un președinte care va veghea și va proteja instituţiile statului de orice tip de influenţă politică ».

« Apreciez că în momentul de faţă corupţia la nivel înalt a devenit sau e pe cale să devină o ameninţare la adresa securităţii naţionale .(…) Indiferent de instituţie, toate vor avea prioritate zero lupta împotriva corupţiei ».

« Nu poţi să vorbești de om demn atât timp cât tu, stat român, îţi umilești cetăţenii prin pensii prea mici, prin sprjin prea mic pentru ţărani, prin șanse zero pentru generaţia tânără.(…) Atâta timp cât statul român își va umili milioane de români prin sărăcie, în mod cert naţiunea română nu va avea coeziune ».


Stiţi d.le Băsescu cine este președintele, care lumina speranţa oamenilor cu asemenea promisiuni, la 13 decembrie 2004 ? El se numea TRAIAN BASESCU . Care din aceste promisiuni le-aţi onorat ??!!


Aveţi aici justificarea integrală a ceea ce vă strigă și vă cer românii prin cei ieșiţi în stradă de mai bine de o săptămână. Iar recomandarea  de care vorbeam mai sus  este să citiţi cu atenţie Scrisoarea deschisă pe care v-a trimis-o în decembrie 2011 Cristian Tudor Popescu(ea se află publicată și în paginile acestei reviste on-line), să meditaţi la ea cu discernământ și să acţionaţi cu înţelepciune. Este un mesaj dur în expresivitatea lui tulburătoare, dar tragic prin strigătul de suferinţă și de revoltă pe care-l transmite. Este un scaner necruţător al organismului dumneavoastră uman și politic unde se vede că sunteţi atât de bolnav încât rămânerea la Cotroceni este echivalentă cu un act sinucigaș pentru dumneavoastră și periculos în cel mai înalt grad pentru poporul român. Si în plus, scrisoarea acestui mare publicist care aminteste de apostolatul gazetăresc al lui M. Eminescu, este o chemare adresată conștiinţelor românești. Ea a fost auzită, dacă în prea mică măsură de elita noastră intelectuală și politică, cel puţin de cei care probează  astăzi prin protestele lor că răbdarea românului e proverbială, dar nu fără margini.


                                    Prof. Univ. dr.  Alexandru  MELIAN
                          ( va urma partea a II-a)


SCRISOARE  DESCHISA  POLITICIENILOR  TARII
(continuare)

Prima întrebare care se impune în faţa unei realităţi atât de sumbre este următoarea :  poartă dl. Traian Băsescu singur răspunderea pentru vinovăţiile  amintite, - și pentru multe altele care mai pot fi aduse în discuţie ?             
Oricine își poate da seama fără dificultate că ne aflăm în faţa unei întrebări retorice. Răspunsul este simplu și fără nici un dubiu. Dl. Traian Băsescu este produsul unei societăţi imature din punct de vedere politic și cu o tradiţie democratică extrem de palidă. Dar, mai presus de orice, el este produsul clasei politice de după Revoluţia din 1989 care, de fapt, a devenit o castă . Un soi de structură închisă, organizată să se reproducă și să se perpetueze în interiorul « familiei », determinând în ultimă instanţă înstrăinarea de concetăţenii care i-au votat și pe care s-au angajat să-i reprezinte și să-i apere.
Inainte de  a încerca o analiză succintă a responsabilităţii dv., a oamenilor ploitici, faţă de starea în care  a ajuns astăzi România, socotesc că este , nu doar onest, dar absolut necesar să reamintesc două adevăruri, adeseori uitate sau pur și simplu ignorate :
este mai greu să conduci decât să fii condus, așa după cum este mai ușor să  critici pe cei ce făptuiesc, decât să făptuiești tu însuţi.
Ca atare, nu mă număr printre cei care neagă tot ce s-a realizat de la Revoluţie încoace, inclusiv Revoluţia de către unii (mai ales cei care au privit-o la televizor sau cei care, -  « televizoriști » sau nu -  au profitat și profită din plin de « inexistenţa » ei ). Obiectul scrisorii de faţa este altul și e prilejuit tocmai de manifestaţiile oamenilor ce-și strigă în stradă revolta împotriva celor care, prin iresponsabilitate, incompetenţă și corupţie, i-au aruncat în sărăcie și umilinţă.
E complicat să conduci și e greu să făptuiești. Dar dacă ţi-ai ales această cale, n-ai dreptul să-i înșeli sau să-i faci să sufere pe cei conduși și nici să-i ignori ori să-i persecuţi pe cei care te critică. Mai mult chiar, ești obligat să răspunzi în faţa lor. Fiindcă ei nu sunt nici golani, nici animale, nici viermi, nici ciumpalaci , nici neaveniţi , ca să amintesc doar câteva din « amabilităţile » cu care au fost gratificaţi de-a lungul acestor ani contestatarii atât de incomozi pentru putere.

Toate reproșurile făcute lui T. Băsescu, - poate mai puţin unele privind comportamentul personal, limbajul și educaţia – vi se adresează în aceeași măsură și dumneavoastră, atât celor care guvernează, cât și celor din opoziţie. Firește, în mod diferit. Pentru că una e să fii la butoanele puterii și alta să râvnești la ele, una e să ai în mână decizia și alta doar dreptul de a critica.
Desigur, T. Băsescu și guvernul pe care-l instrumentează sunt responsabili de toate cele relatate în prima parte a scrisorii. Justificarea cu criza care nu putea fi combătută decât cu sacrificii sau afișarea mândriei  de a fi gestionat România mai bine decât au făcut-o grecii sau portughezii nu pot fi negate. Numai că guvernanţii de astăzi, - ca și cei care i-au precedat, de altfel – nu ne spun cine a suportat aceste sacrificii ?  Politicienii și clientela lor ?  Imbogăţiţii care trăiesc în palate și ale căror odrasle te spulberă pe trecerea de pietoni cu limuzine ultimul strigăt ?  Guvernanţii de astăzi , - ca și cei care i-au precedat  -  când se compară cu alte ţări, ar trebui să aibă măcar decenţa de a ţine seama peste ce și peste cine se guvernează. Dumnezeu a binecuvântat neamul românesc nu doar cu calităţi (rămase adesea doar virtuale), dar și cu un spaţiu generos dăruitor. Intr-o armonie triadică, câmpiile noastre au făcut cândva din România grânarul Europei, dealurile noastre logodesc cerul cu pământul în boabele de struguri  născătoare de vinuri renumite iar brâul munţilor împăduriţi unde vieţuiesc animale deja dispărute prin alte părţi ale continentului,  poartă în pântecele lor, - atât de sălbatic părăduite mai ales de străini – aur și uraniu, petrol și cărbuni. Au Grecia și Portugalia – ţările invocate în discursurile justificative – asemenea resurse ?!  Dacă ţara ar fi fost condusă cu înţelepciune, răspundere și dăruire, România ar fi gestionat criza cu mai puţină suferinţă și cu mai multă justiţie. De altfel, una din întrebările cheie la care ar trebui să răspundeti este :
Ce-aţi făcut  și ce faceţi cu aceste resurse ? Tocmai ele - și nu sunt singurele – ar fi trebuit și ar trebui să stea la baza strategiilor post-revoluţionare, la baza reconstrucţiei românești întemeiată pe valorile naţionale. Din păcate, aceste resurse, ca și oportunitatea că în 1990 România era, cred, singura ţară din Europa cu datorie externă zero dolari, au fost și  sunt valorificate, nu doar neraţional și fără perspectivă, ci și antinaţional. Iar responsabilitatea vă aparţine dv. și celor pe care de-a lungul timpului i-aţi promovat și menţinut în funcţii de răspundere,  în primul rând din raţiuni personale și de partid. Pentru că  însăși erarhia fidelităţii pe care aţi instituit-o de la Revoluţie încoace (de fapt aţi preluat-o de la regimul comunist) este relevantă pentru felul în care aţi înţeles să faceţi politică. Obiectul suprem al fidelităţii vă este șeful, pe locul doi partidul și pe locul trei, - dacă mai rămâne loc și pentru medalia de bronz – se află ţara, poporul, cei cărora le-aţi cerut votul în schimbul promisiunilor, aproape niciodată ţinute, de a-i sluji, de a-i reprezenta și de a-i apăra. In această erarhie există însă o poziţie care e deasupra tuturor, « fidelitatea » faţa de sine însuși. In virtutea unei asemenea mentalităţi, pentru dv. – așa cum scria Eminescu – « venirea la putere nu e un mijloc pentru realizarea unui scop, a unui program, ci scopul însuși urmărit cu orice mijloace ».  De aceea alegerile sunt de fiecare dată fraudate, mai mult sau mai puţin, funcţiile publice sunt distribuite clientelei politice nu pe principiul competenţei, ci al fidelităţii răsturnate, corupţia  supra-, intra- și extra- partinică a devenit dimensiunea definitorie a vieţii noastre politice, sociale și economice, separarea puterilor în stat rămâne mai curând un deziderat decât o realitate, de aceea interesul ţării reprezintă doar o lozincă frumoasă a politicienilor și o tristă aspiraţie mereu înșelată a poporului. Când Eminescu scria la sfârșitul sec. al XIX-lea că  « Orice stat e osândit la o retrogadare sigură, când încape pe mâna oamenilor care-și fac din politică o meserie de câștig, un mijoc de îmbogăţire ori de bun trai », el vă avea în vedere, profetic, și pe dumneavoastră. Tot Eminescu însă lansa un avertisment de a cărui înţelepciune n-ar trebui să va îndoiţi câtuși de puţin : « nici un neam nu e condamnat a suporta în veci un regim vitreg, corupt și mincinos, chiar dacă acel regim se exercitează de către fiii lui proprii ».
Poate că politicienii din opoziţie vor socoti nedrept că nu fac, în mod explicit, nici un fel de disociere între ei și cei de la putere. Cred însă că sunt de domeniul evidenţei răspunderea și vinovăţia regimului Băsescu pentru relele cu care ţara noastră a fost « gratificată » în acești ultimi ani. Nu este însă mai puţin evident că acest regim nu s-a ivit din spuma mării, chiar dacă în fruntea lui se află un marinar. Sper că n-aţi uitat isprăvile lui T. Băsescu în cadrul coaliţiei de pe vremea președintelui E. Constantinescu, nici cum și-a înlăturat fără scrupule, deși cu abilitate (inclusiv cu lacrimi de crocodil), toţi rivalii care au stat în calea ascensiunii lui de tip Dinu Păturică, nici circul disputelor de mahala cu prietenul devenit dușmanul premier ministru Tăriceanu, și serialul ar putea continua mult și bine…V-aţi complăcut să jucaţi așa cum a binevoit el să vă cânte. UDMR și PC se prezintă la alegeri alături de PSD și, imediat după validare, debarcă în corabia căpitanului de navă, așa cum au făcut-o și traseiștii constituiţi în partid ori  grupul minoritarilor pe care te întrebi pe cine reprezintă în Parlament. Ba PSD, adversarul înverșunat de astăzi, a și făcut coaliţie cu instrumentul guvernamental al președintelui. Corupţia nu s-a născut pe vremea lui  Băsescu, traseismul politic nu este găselniţa PDL, pedelizarea instituţiilor de stat, a primăriilor, a școlilor, etc. a fost precedată de pedeserizrea lor, presiunile de partid asupra justiţiei nu au apărut acum, ea a fost emblematizată și transmisă ca moștenire de escorta stafului PSD, făcută la tribunalul unde trebuia să fie judecat infractorul Bivolaru  (deși pe banca acuzării ar fi trebuit să se afle mult mai mulţi devalizatori politici ai Bancorex), subordonarea în interes de partid a unor instituţii precum SRI, SIE, reţeaua MONOSAT, STS, SISROM n-a fost inventată înaintea ultimelor alegeri, ea a fost doar copios folosită pentru a asigura realegerea lui T. Băsescu.
Stimati politicieni, demolaţi regimul Băsescu, cel care demolează ţara, dar aveţi tăria să vă asumaţi și partea  dumneavoastră de duldozer dărâmător ! Nu pentru a face istorie, - generaţiile care vin vor avea grijă de asta (dacă nu veţi fi reușit să le neantizaţi ori să le alungaţi pe alte meleaguri) –  ci pentru a pune într-adevăr în practică ceea ce unul dintre dv. spunea recent, referindu-se la revolta oamenilor : « a venit timpul să facem un alt fel de politică ». Deși aţi ajuns târziu la această concluzie, ea este corectă și de actualitate imediată. Nu ignoraţi faptul că oamenii ieșiţi în stradă vă huiduie când coborâţi printre ei, ca Parlamentul ( de fapt, parlamentarii) este una din cele mai hulite instituţii ale ţării, când ea ar trebui să fie cea mai preţuită și cea mai susţinută de cei care v-au trimis acolo. Reflectaţi cu grijă, cu modestie, cu  răspundere  și la acest fapt încărcat de semnificaţii, dar mai ales acţionaţi pentru a deveni ceea ce trebuie să fiţi ! Nu este nimic mai dramatic și mai periculos pentru un popor decât s-ajungă la constatarea că n-are de unde să-și aleagă conducătorii, că oferta electorală îi împinge pe oameni să-și abandoneze, cu scârbă, dreptul de a vota, sau să voteze întotdeuna negativ. Câtă dezamăgire poate naște în sufletul oamenilor răspunsul pe care îl dă un lider al opoziţiei, la acuzaţia de imaturitate și lenevie a celor care aspiră să conducă ţara :« Așa încât, matur, imatur, Victor Ponta nu-i circar ; leneș, harnic, eu nu sunt hoţ. » Ca și cum ca să fii prim-ministru e suficient să nu fii circar și ca să ajungi președintele ţării să nu fii hoţ !? Asemenea însușiri le au milioane de oameni, care nu pot fi prim miniștri sau președinţi, doar pentru că nu sunt circari sau nu sunt hoţi. Le trebuie multe alte calităţi și mai ales un devotament dus până la scrificiul de sine, faţa de poporul care-și investește toate speranţele în ei. Pentru că, rechemând din eternitate vocea lui Eminescu, aflăm unul din imperativele fundamentale ale făptuirii politice ziditoare :
« dacă avem nevoie de ceva e, înainte de toate, de-a urî neadevărul, ignoranţa lustruită, cupiditatea demagogilor, suficienţa nulităţilor. Trebuie să se înfrângă odată conspiraţia pe care tot ce e mărginit și ambiţios, sărac și leneș, stupid și invidios au plăsmuit-o prin instinct contra caracterului drept al poporului nostru,în contra bunului său simţ, în contra muncii sale ».
Daţi-le românilor, domnilor politicieni, posibilitatea să voteze pentru cineva și nu doar împotriva cuiva !
                                   Prof. Univ dr. Alexandru MELIAN


Cine este d-l Alexandru Melian? Cititi la adresa:
http://www.tismana.ro/semanatorul/articole/2011/alexandru-melian.htm
 articolul
SANDU MELIAN - OMUL CĂRUIA I-A FOST TRĂDAT FSN-ul

 
sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Anonim E-mail - SINGURA MEA AVERE


SINGURA MEA AVERE
 
Spuneţi-mi, n-aţi văzut cumva o ţară?
Am fost plecat vreo patru ani pe-afară;
Azi am venit şi-o caut cu ardoare,
Dar n-o găsesc şi-n suflet rău mă doare...
 
O caut peste tot, am fost şi-n sate,
Ogoare plâng în buruieni lăsate,
Înspre păduri, potecile uitate
M-au rătăcit într-un pustiu de cioate...
 
Acasă poarta nu e zăvorâtă,
Căci mama tot mai iese şi se uită;
Atâta dor i-a mai rămas pe lume,
Feciorii să-i mai strige iar pe nume...
 
Moşneagul iese-n cale şi-o întreabă:
"Vine? La anul, cred! Acu-i la treabă,
La noi în ţară-i multă sărăcie.
Ştiu ei - că de-or veni, la ce să vie?!"
 
Spuneţi-mi, n-aţi văzut cumva o ţară
Cântată de poeţi odinioară,
Cu ochi de cer şi plină de verdeaţă?
Am fost şi-am căutat-o şi la piaţă...
 
Acolo nu era, de bună seamă,
Că prea o înjurau români de mamă;
Harbuzul, pătrunjelul, biata prună,
Erau culese, parcă, de pe Lună!
 
Chiar, voi nu aţi văzut pe jos o ţară,
Călcată în picioare şi murdară?
Ce-aveţi cu ea? Nimica nu vă cere,
Eu o declar singura mea avere!
 

duminică, 22 ianuarie 2012

Neculai Bercaru - Buletin de ştiri


Cand viermii devin fluturi
Sacalii in sobolani se ascund
Sperantele au rolul de scuturi
Libertatea din aripi batand


Tremura coruptii in cotloane
Motivand interese de stat
Prin legi isi impart milioane.
Sangele poporului e capusat!


In lozinci romanii se scuza
"Ca nu produc cat ei fura"
De prostie puterea ii acuza.
Au intrecut ori si ce masura!

Protestele din Piata Universitatii, începând cu 14 ianuarie 2012

Protestele din Piata Universitatii, prima zi, primele faze de violenţă
Alte secvente:

15 ian. 2012
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oR95EpJ-7A8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XdpyMOxOGCw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SVJcuDl_dIM
16 ian. 2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KWT2s73fr_Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xp3PGRbJcPk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TD9PaZPOZNQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PPzYXo5cvag
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7ItymzFo2SA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gs_dGVoO-gc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KkCTqhhZDu8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mJWQ1x_xL1A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O6L8prSTxsY


dimineata
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N54HiHcU3qo


Televiziuni din strainătate
bbc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1bGtqS78ZwU
euronews
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cv6p-hidagg
aljazeera
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RfcEvBvPS8w
RT
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qxmCsmVVh6o


19 ian. 2012
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uLdo0N6N2yc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eJjK8PHpqZE
http://www.youtube.com/watch?v=hfdhrPMM0DU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xhdzhi61VB8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PtLYv1VpvFQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=x75Rux987iE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Mxrfxyw1CjY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=zV2pzzwtLWw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=jy4EQuw043Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=fULAJSGQrGw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xSXSHs4Rx2g&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8m9Ex2f4KIs
http://www.youtube.com/watch?v=hfdhrPMM0DU&feature=player_embedded

 

Miting "Scapam de ăstia"
http://www.youtube.com/watch?v=hfdhrPMM0DU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_oRbwQ7FarE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-HJIdm7yY8M&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_3aOPDSGyzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d9ju9CUtuHU


22 ian 2011
http://www.youtube.com/watch?v=aROTo_SO8nM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=9UgM3ilgacs&feature=player_embedded
23ian
http://www.youtube.com/watch?v=701cT-gGRCI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CzrLrhTFUUA
24 ian
http://www.youtube.com/watch?v=o1QbSzNqbBw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PV7y9VZjhaY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=z9gtRXGpOlo&feature=player_embeddedApropo de ghicitoarea Marelui Pirat la televiziune:
- Ghici cine pleacă, Raed Arafat sau ministrul?
 
GHICI!

sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Băsescu judecat de popor şi judecător


Miting la Cluj - cu Ion si Preahăhăitul

Proteste la Cluj-Napoca.

- No, mă Gheo, merem la miting disară să-l dăm jos pă Băsescu?
- Merem, cum nu! Da câte grade-s afară?
- Apăi, mi-s minus şepte.
- No, lasă, că nu-i om rău...

Cum funcţionează economia româneascăCică domnul prim ministru plecase să taie panglica la câţiva kilometri
 de autostradă. Uitându-se pe geamul maşinii, vede la marginea drumului
 doi amărâţi care frământau chirpici cu picioarele goale.
 Intrigat de ceea ce vede, domnul prim ministru opreşte maşina şi îi
 întreabă pe cei doi:
 - Măi, oameni buni, nu vă este ruşine de faceţi nenorocirea asta de
 chirpici, într-o ţară membră a Uniunii Europene, care tocmai a reuşit,
 sub îndrumarea FMI, să se macrostabilizeze? Ce-i înapoierea asta? Ce
 faceţi cu amestecul ăsta oribil de bălegar, paie şi noroi?
 - Domnule prim ministru, răspunde unul dintre indivizi, nu-l facem
 pentru noi. Îl exportăm în Federaţia Rusă.
 - Îl exportaţi în Rusia?!! Extraordinar! Ce luaţi pe el?
 - Ştiţi, ruşii nu prea au rezervă valutară, aşa că ne plătesc în
 natură. Ne dau o mie de AK-47 pe tona de chirpici.
 - Sunteţi nebuni?! Introduceţi ilegal armament în ţară !
 - Nuuu! Nu intră neam de AK-47 în România. Le reexportăm imediat în Iran .
 - În Iran ?! La teroriştii ăia? Ce luaţi de la ei?
 - Petrol, domnule prim ministru. Pentru fiecare AK-47, câte o tonă de
 petrol, dar să ştiţi că nu îl aducem ilegal în ţară . Din Iran , pleacă
 direct în Japonia, că ăia, or fi ei deştepţi, dar n-au petrol.
 - Ce luaţi din Japonia, ce vă dau pe petrol?
 - Ehh! Nişte rahaturi de microcipuri, de încap o mie într-un portofel,
 dar le vindem americanilor, că au nevoie de fleacurile astea, ca să
 facă nişte rachete. Să ştiţi că plă-tesc bine. Pentru fiecare
 flecuşteţ din ăla, ne dau zece mii de dolari.
 - Zece mii de dolari?!! Şi ce faceţi cu ei?
 - Păi acum devine complicat, că trebuie să schimbăm la bancă dolarii pe euro.
 - De ce?
 - Pentru că bulgarii nu vor decât euro.
 - Dar ce treabă aveţi voi cu bulgarii?
 - Păi, domnule prim ministru, noi, cu tranziţia şi cu austeritatea, am
 sărăcit de tot. Nu mai avem animale. Cum să facem chirpici, dacă nu
 importăm bălegar de la bulgari?!


Primită prin e-mail de la Nelu Babău - Constanţa

Mai primim:
Un amic mă anunță ca s-a dat o nouă lege prin ASOMARE de către PDL cu articol unic:
"Se înființează o nouă categorie socială a afectată de criză: FUGETARII"

joi, 19 ianuarie 2012

Liviu-Florian Jianu - VĂ SALUT, ÎNŢELEPŢI DEMIURGI


Ce să facem cu tine, generaţie în blugi,
Ce să facem cu tine, generaţie punk,
Ce programe se fac, pe pământ, contra rugi,
Pentru tineri ce vor să muncească pe-un franc?
 
Unde este partidul să vă dea de muncit
Pentru Raiul de-aici, nu din lumea de-apoi,
Unde este partidul să vă dea de iubit
Viaţa toată, visând, ce-i  mai bun pentru voi?
 
Unde este partidul, să ajungeţi bărbaţi,
Unde este partidul, să vă faceţi copii,
Unde este partidul să vă dea să-nvăţaţi
Bucuria de-a face, de a şti, de a fi?
 
Ce să facem cu tine, generaţie-n converşi,
Una de pe pământ, una-n cer, avortată,
Să nu fiţi pe pământ  prea naivi, ori perverşi?
Să n-ajungeţi în loc de luceferi, o
gloată?
 
Ce să facem cu tine, generaţie de club,
Generaţie de net, generaţie de bere,
Ce partid să vă dea, pe pământ, înviere,
Nu consum, de roboţi, într-un singur şurub?
 
Generaţie de net, generaţie de bere, Ce partid să vă dea, pe pământ, înviere,
Nu consum, de roboţi, într-un singur şurub?
 
Ce să facem cu tine, generaţie de sex,
Ce să facem cu tine, generaţie ce stă,
Ce să facem cu tine, generaţia lui bă,
Rezumată la net, şi la bani, şi la sex?
 
Ce partid să preia datoria de-a fi
A atâtor deştepţi, şi-a atâtor eroi,
Care sug cu dobândă, toata vlaga din noi,
De a creşte pe lume, revoltaţii copii?
 
Ce să facem cu tine, generaţie ce bea,
Care vrea libertate, neştiind că ea plânge,
Şi plăteşte pe lume – Şi cu lacrimi de sânge,
Şi cu sângele celor ce-au murit, pentru ea?
 
Ce să facem cu tine, generaţie de drog,
Ce să facem cu tine, generaţie tutun,
Ce să facem cu tine, când tu ştii ce e bun?
Şi eu ştiu – nu-i destul, pentru voi, să mă rog !
 
Ce să facem cu tine? Iată, vin iar la Tine,
Dumnezeule care sper că, totuşi, mai eşti –
Să le dai şi programe, să înveţi, şi să creşti,
Generaţia în blugi, şi converşi, care vine!
 
Să le dai, încă, sensuri, să le dai existenţe,
Să le dai şi servicii, pace, bine, să dai,
Să le dai pe pământ, ca şi-n ceruri, un Rai!
Vă invit, Demiurgi! Vă invit, Eminenţe!

 
19 ianuarie 2012
marți, 17 ianuarie 2012

Jianu Liviu-Florian - Mâna


.
KM 0 - 17 ian 2012MÂNA


În Biserică, recolta, ce-am adus-o azi, Părinte,
E o pară, şi o bere, şi un ziar – lumeşti cuvinte –
Din prinosu-mi,  bogăţia -  eu, dator, cu două case,
Doar atât ţi-am pus pe masă, să-ţi fac visele frumoase –

Pentru mii şi mii de oameni, care cer - şi cer într-una! -
Pentru Sfinţii Tăi din ceruri, şi Măicuţa Ta, Prea buna,
O insultă, chiar cerească, darul ăsta mi se pare –
Dar primeşte-l, şi împarte-l, pe Pământ – în Lumea mare –

Şi mă iartă, Doamne Sfinte, că sunt primul, Dictatorul,
Care plin de bunăstare – nu şi-a omenit poporul –
N-a vândut din datorie – nici din casă nu a dat,
Să acopere vreun frate dezgolit, de Împărat –

De aceea, îţi voi cere să mă chemi şi astăzi, IUDĂ –
Să mă strângi la Tine-n braţe, eu, să Te sărut, cu ciudă –
Şi să-mi dai, în loc de pungă de arginţi, atât: serviciu
Pe pământ – că fără dânsul, Lumea este un Ospiciu –

Şi de-mi dai  un Rai de muncă,  îţi promit, măcar, o pâine,
În Biserică, Hristoase, voi cerca s-aduc  şi mâine,
Pentru Iude foarte multe, care vor să nu cerşească,
Doar să iasă să muncească, în raiaua românească –

Poate, poate, toţi leproşii ceştia, care vin la Tine,
Să îi vindeci de buboiul vieţii lor, crăpând de bine,
Vindecaţi vor fi de mâna Ta - umanele moluşte -
Şi-or veni, cândva, la Tine, s-o sărute, nu s-o muşte…


17 ianuarie 2012
Jianu Liviu-Florian


luni, 16 ianuarie 2012

România – Octavian Paler vs. Alexandru Vlahuţă


Pentru mine România este o vasalitate,
adică m-am născut român și n-am cum sa ies din acest destin.
Cu alte cuvinte o sa-mi iubesc tara chiar dacă
va fi condusa de canalii și lepădături și escroci.
Nu ma interesează!
Dar îmi păstrez unicul drept care mi-a rămas
după iluzii,
după dezamăgiri,
după revoltă –
ultimul meu refugiu e disprețul.

Octavian PalerÎi trebuie neamului acestuia o generație care să se jertfească,
o generație de viteji și de patrioți
până la nebunie.
În toate timpurile au fost căutați oamenii de treabă,
dar niciodată n-am avut mai mare nevoie ca acum
de luptători hotărâți,
de oameni vrednici și
de caracter pe care să nu-i abată nimic din drumul lor,
să nu-i ademenească nici strălucirile deșarte ale puterii,
nici pofta de un trai mai îndestulat,
nici slava cea ieftină și trecătoare,
pe care o vântura de colo-colo huietul mulțimii.


Alexandru VlahuţăPostare descărcată de pe site-ul ing. Gheorghe-Antonio Tomoniu
http://tonitomoniu.blogspot.com/2012/01/romania-octavian-paler-vs-alexandru.html


ACTIUNI CONCERTATE VIOLENTE ALE MEMBRILOR SERVICIILOR SECRETE


Stimate domnule colonel,
V-am citit mesajul. Mi-a plăcut. Analiza pe care aţi făcut-o este, ca de totdeauna, excelentă.
L-am retransmis prietenilor mei de internet, cu menţiunea: "Daţi mai departe".
Vă doresc sănătate şi cu multă putere de muncă!
Mircea Vâlcu-Mehedinţi

Data: 16 ianuarie 2012, 19:48
Subiect: Fwd: ACTIUNI CONCERTATE VIOLENTE ALE MEMBRILOR SERIVCIILOR SECRETE
Către:
Aşa-zisele violenţe (bolovani, sticle incendiare etc.) din Piaţa Universităţii
DIVERSIUNI ALE AGENŢILOR PROVOCATORI INFILTRAŢI PRINTRE DEMONSTRANŢI...

Violenţele din Piaţa Universităţii, de sâmbătă şi duminică, au fost generate de agenţi provocatori, plantaţi în mulţime de Serviciile Secrete, şi de jandarmi în civil. Deşi Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciile Secrete se laudă, de mai bine de 20 de ani, cu aparenţa unor instituţii democratice, modul de operare, în cazul în care sunt puse să apere Regimul Băsescu, este acelaşi, preluat din manualele de operaţiuni de sorginte stalinistă. Concret, conform mai multor informaţii, provenite din cele mai variate surse, masa de protestatari din Piaţa Universităţii, a fost împânzită de agenţi provocatori, care, în momentul lăsării întunericului, au încercat să-i incite pe manifestanţi, scopul fiind degenerarea protestului, ceea ce ar fi creat un argument pentru intervenţia în forţă a jandarmilor. Provocările nu au reuşit, pentru că mulţimea adunată, formată din alte tipuri de oameni, decât membrii galeriilor de fotbal, nu s-a arătat dispusă să escaladeze protestul într-un conflict cu forţele înarmate. O altă manevră a fost deplasarea unor mari efective de jandarmi de la unităţile din Vîlcea, Piteşti, Prahova şi Giurgiu spre Bucureşti, scopul fiind copleşirea, numerică, a manifestanţilor.
Jandarmii aduşi din provincie vor rămâne în dispozitiv, în Bucureşti, până la stingerea totală a marşurilor şi demonstraţiilor. Conform unor informaţii provenite din Serviciile Secrete, sub conducerea lui Florian Coldea, o serie de angajaţi ai acestora, precum şi procurori din subordinea lui Daniel Morar au misiunea de a împiedica mişcarea sindicală din România să se ralieze demonstraţiilor spontane. Concret, grupul din subordinea lui Coldea l-a contactat, începând de sâmbătă dimineaţa, pe toţi liderii sindicatelor naţionale şi ai confederaţiilor sindicale, sfătuindu-i să îşi ţină membrii acasă. Argumentele emisarilor sânt, evident, de natura şantajului, liderii de sindicat fiind ameninţaţi cu Dosare Penale. Din câte se pare până acum, operaţiunea este una de succes, pentru că nici un lider sindical nu s-a arătat nici măcar la un post de televiziune, pentru a comenta evenimentele. Şantajul are succes şi pe fondul faptului că actuala Putere îi are la mână, cel puţin, pe cei mai importanţi lideri sindicali, cu importante şi grele dosare de corupţie şi trafic de influenţă, unii dintre ei acumulînd averi fabuloase.
Refugiat în Bîrlogul Boieresc, de la Predeal
TRAIAN BĂSESCU A DIRIJAT, PRIN TELEFON, STÎLCIREA ÎN BĂTAIE A PROTESTATARILOR!
Sâmbătă, în timp ce protestatarii îi cereau demisia în Piaţa Universităţii din Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară, Traian Băsescu şi-a petrecut după-amiaza la Vila de Protocol de la Predeal, în compania unei slugi, cu care ghidonează Serviciile Secrete, Florian Coldea. El a zburat la Predeal cu elicopterul, la orele 12,30. Surse din anturajul Dictatorului ne-au dezvăluit că, în pofida liniştii aparente, încă de vineri seara, lacheii Dictatorului, ce ocupă funcţiile de conducere ale instituţiilor de forţă ale Statului, au activat planurile de operaţiuni în condiţii de criză. Concret, gradul de alertă şi alarmare al Jandarmeriei, Serviciilor Secrete şi Poliţiei a coborât, treptat, la zero şi s-a trecut la executarea scenariilor pregătite pentru astfel de situaţii. Sâmbătă, disperatul cu pamperşi la fund a ţinut legătura, telefonic, atât cu ministrul de Interne, Traian Igaş, cât şi cu colonelul Gavrilă Costel, inspectorul general al Jandarmeriei Gestapoviste Române, cu şeful SRI, George Cristian Maior, şi cu şeful DGIPI, comisarul-şef Gheorghe Laţcău. Conform informaţiilor noastre, la nivelul Direcţiei Generale de Management Operaţional din MAI, încă de vineri seara, toţi aceşti terorişti au constituit o celulă operaţională de comandă, al cărei scop este acela al opririi demonstraţiilor. Oficial, această celulă de criză este coordonată de Traian Igaş - dar, neoficial, şefii adunaţi acolo îi raportează lui Traian Băsescu, direct, sau prin intermediul lui Florian Coldea.

*     *     *
Pe parcursul zilei de sâmbătă, refugiat în Bârlogul Boieresc, de la Predeal, Traian Băsescu a avut lungi discuţii telefonice cu Emil Boc şi Vasile Blaga, dar şi cu Elena Udrea. Efectiv, toată ziua s-a văitat de dureri de cap şi a băut cu bulbuci, ca un înecat. Într-una din discuţiile telefonice avute cu Vasile Blaga, sâmbătă seara, în jurul orelor 21, Buldogul i-a spus că actuala criză este gestionată prost de cadrele MAI, datorită mai ales faptului că Igaş nu este capabil să conducă în astfel de momente ministerul. Atunci, Buldogul i-a reproşat, subtil, Dictatorului şi demiterea lui din funcţia de ministru de Interne, spunându-i că, dacă ar fi fost ministru acum, alta ar fi fost situaţia. Am mai aflat că Dictatorul are şi o variantă de rezervă pentru a-şi salva funcţia, în cazul în care manifestaţiile nu se vor opri. În una dintre discuţiile telefonice avute cu Emil Boc, sâmbătă seara, Quasimodo i-a spus Piticului Porno că demisia lui şi convocarea, în sesiune de urgenţă, a Parlamentului, pot fi ultimele soluţii pentru calmarea manifestanţilor şi supravieţuirea politică a PDL. Deşi nu s-a arătat entuziasmat de ceea ce i-a spus Traian Băsescu, Emil Boc a promis că îşi va depune demisia, dacă lucrurile nu se vor calma. Conform informaţiilor noastre, duminică dimineaţa, cu noaptea în cap, în jurul orelor 7, după o noapte în care abia dacă a închis ochii câteva ore, Traian Băsescu s-a întors în Bucureşti, la Vila Lac 2.

ŞI BĂSESCU PICĂ!

Tot mai mulţi oameni, din toată ţara, au început să rostească acest slogan, într-o încercare disperată de a-şi înfrânge propria teamă, dar şi pentru a arăta celor care încă se mai îndoiesc de acest fapt că ora răfuielii finale a venit. Iată cum, în momente cruciale pentru ţară, românii care nu mai au încredere în factorul politic sau sindical se mobilizează spontan pentru lupta împotriva unei puteri străine de ţară şi de interesele ei legitime. Prea mult a stat românul şi a înghiţit în sec, văzând cum îi sânt furate bogăţiile, cum îi sânt furate pământurile, cum îi sânt furate salariile şi pensiile şi cum îi este furată sănătatea şi, de fapt, viaţa întreagă. Jos Băsescu!”, Jos dictatura!”.
Se strigă din tot mai multe piepturi de români şi în Bucureşti, şi în Iaşi, şi în Craiova, şi în Timişoara, şi în Cluj, şi la Constanţa, practic în toată ţara, ca un şuvoi care curge din ce în ce mai năvalnic, alimentat de disperarea tot mai mare care a cuprins întregul Popor Român. Acesta s-a trezit, în sfârşit, şi a înţeles că are de-a face cu o clasă conducătoare coruptă, care răspunde slugarnic la interesele externe numai din dorinţa de a rămâne la putere şi a-şi spori bogăţiile, şi aşa imense. Acest lucru nu mai poate fi tolerat, ar fi criminal să continuăm aşa, pentru că o astfel de politică antinaţională pe care o promovează actuala Putere nu poate să conducă decât la sclavie. Disperarea vremelnicilor conducători de astăzi, în frunte cu Traian Băsescu, este mare, iar demonstraţiile de forţă pe care jandarmii le etalează faţă de un popor disperat de atîta nedreptate, de foame şi de frig nu sânt numai disproporţionate, ci de-a dreptul intolerabile. Cazul cel mai concludent este cel al bărbatului în vîrstă de 68 de ani, din Teleorman, care a fost snopit în bătaie de către jandarmii furioşi din Piaţa Universităţii. Omul a fost înşfăcat de doi jandarmi, care l-au lovit cu pumnii şi bastoanele în cap. Întrebat de ce a venit tocmai în Bucureşti să protesteze, omul a răspuns prompt şi mândru: AM VENIT CA SA TRAITI VOI, TINERII, MAI BINE.MOR PENTRU TINERETUL ASTA,DA-MA DRACU! Eu mi-am trăit viaţa”. Dacă şi cu un om ca ăsta te comporţi într-o asemenea manieră, eşti animal, nu mai eşti fiinţă umană. Oricâţi bani ai primi drept recompensă pentru că ţi-ai făcut datoria, nu este normal ca un român de aproape 70 de ani să fie maltratat în asemenea hal, iar vinovaţii să nu răspundă penal pentru aceste fapte grave. Cum adică, Statul Român îi plăteşte pe aceşti indivizi, care îmbracă temporar uniforma militară, ca să aibă un astfel de comportament? Păi înseamnă că acesta nu mai este stat de drept, poate fi definit oricum - colonie, enclavă, protectorat, numai stat de drept nu. Dacă aceşti copii, care pentru o bucată de pâine, pot să aibă astfel de manifestări violente faţă de cineva care putea să le fie chiar părinte şi care este la rândul său plătitor de taxe şi impozite ce le alimentează şi lor salariile, înseamnă că educaţia primită în familie şi şcoală a fost dezastruoasă. Dar aşa este într-o dictatură, nu se mai ţine cont de nimic. Se transmit ordine aberante, lipsite de logică şi ilegale. Una este să asiguri ordinea - şi alta este să agresezi, să baţi, să răneşti şi, Doamne fereşte, să omori. Dar, după cum s-a văzut, ordinele date de noile căpetenii umile ale Jandarmeriei sânt întocmai în acest sens. Curăţaţi-i, a fost cuvântul de bază! Şi jandarmii s-au conformat. În scurt timp, prin pasajul de la Universitate peste 50 de tineri fugeau disperaţi şi tuşeau: brutele dăduseră cu gaze lacrimogene. Ustură al naibii de tare! Oamenii îşi leagă repede eşarfele şi urcă din nou scările. Nu pentru a lupta, ci pentru a-şi striga din nou libertatea. O libertate cerută cu frică, cu ochii în patru. Ultimul raid a fost şi cel decisiv. Jandarmii au intrat în forţă şi au făcut prăpăd. Femei, copii, tineri. Nu mai conta, misiunea era aceea de a curăţa piaţa. Şi au curăţat-o. Au curăţat tot. Piaţa, oamenii, democraţia. Comuniştii au fost mici copii pe lângă aceşti capi ai Puterii actuale, care caută să-i intimideze pe români cu forţa unor bătăuşi, la care precaritatea educaţiei şi culturii se manifestă şi prin asemenea violenţe. Cu toate acestea, românul va continua să protesteze, pentru că văpaia nemulţumirilor a atins limita suportabilităţii. Acum, cetăţenii se confruntă nu numai cu sărăcia şi abuzurile Puterii, ci şi cu perspectiva fraudării alegerilor, prin urmare cu tentativa de pervertire a voinţei lor de a încerca şi reuşi ca, măcar o dată la 4 ani, să sancţioneze Puterea pentru greşelile făcute în timpul mandatului şi să orienteze ţara în sensul dorit de ei, pentru o viaţă mai bună. Faptul că oamenii au scandat Anticipate, anticipate!”, Anticipate, nu comasate!” demonstrează că sânt informaţi şi interesaţi de soarta ţării, că nu sunt doar o gloată furioasă, dar arată şi cât de mare este teama de fraudă, teama ca actuala Putere să rămână neclintită, în pofida dezastrului în care a adus ţara. Nu ştim cum se vor termina aceste proteste, dacă ele se vor opri aici, sau vor continua pînă la căderea regimului. Un lucru este însă cert: aceste zile de manifestaţii au zdruncinat din temelii Puterea de la Bucureşti. Şobolanii portocalii au intrat în panică şi s-au ascuns în spatele perdelelor din birourile lor luxoase, urmărind cu sufletul la gură, dar şi cu satisfacţie cum o mână de jandarmi bine hrăniţi, echipaţi şi antrenaţi tot pe banii lor, ai românilor, stâlcesc în bătaie copii şi bătrâni, care îşi cer dreptul la o viaţă mai bună. Ruşine să le fie! Oare nu ştiu ei că roata vieţii se-nvârteşte? Nu vă fie frică, şi Băsescu pică!
Colonel (r) DAN ZAMFIRESCU

Daţi mai departe

KM Zero - Poezii şi Raport către Dumnezeu

DUBA
 
Se tot preschimbă duba cea de pâine
În duba libertăţii, de arest –
Şi ieri, şi azi, şi-n infinitul mâine,
Cu ordine venind din Est, sau Vest –
 
Ce scumpă este duba asta plină,
Cu nemâncati de mâine, sau de ieri,
Că libertatea pare chiar, de vină,
Când este oferită de hingheri –
 
Se coace duba între revoluţii,
Din pâine, libertate – în arest –
Din visători, devin tirani, recruţii -
Când emanaţi din Est, şi când din Vest –
 
Estimp, plecăm flămânzi cumplit, din ţară,
De pâine, libertate,  mai ales –
Să le trăim măcar pe dinafară,
De n-au în vatra noastră, înţeles –
 
Să vină iarăşi duba cea de pâine!
Să plece iarăşi, duba de arest!
Să mai trăim o viaţă, până mâine!
Sătui de lanţuri, între Est, şi Vest !
 

16 ianuarie 2012
Jianu Liviu-FlorianRAPORT:
Starea Naţiunii de Ziua Culturii Naţionale


Cetăţene Comandant Dumnezeu,


Aleşii poporului continuă cu noi succesuri victoriile împotriva poporului.
Demonstranţii şi jandarmii şi-au spart unii altora capetele.
Intelectualii şi lichelele au rămas cu meritele, veniturile, şi capetele întregi.
Discuţiile dintre demonstranţi şi jandarmi au avut loc într-o atmosferă caldă, tovărăşească.
Demonstranţii latră, caravana hoţilor trece, şi revine.
Paria violentă s-a exprimat în cultura în care a fost educată de societate.
S-au depus coroane de flori la mormântul Poetului Necunoscut, Căldurii Necunoscute, Hranei Necunoscute, Iubirii Necunoscute, Sănătăţii Necunoscute,Învăţământului Necunoscut, Culturii Necunoscute, Serviciului Necunoscut, şi al Viitorului Necunoscut.
Mărimile s-au decorat între ele cu diverse ordine de Mari Licurici, clasa întâia, cu suzetă, si au elaborat poporului noi programe să o sugă.
Un cetăţean, pe nume Mihai Eminescu, a fost bătut, încărcat în dubă, dus la secţie, amprentat, şi amendat pentru tulburarea decimării publice.
La protestele lui, a fost închis la nebuni, unde a fost lovit cu o piatră in cap, de un locatar care se crede Institutul Cultural Român, şi a sucombat.
Certificatul de deces al cetăţeanului Eminescu  Mihai a fost semnat, prin asomarea  răspunderii gubernamentale, de un analfabet, şi contrasemnat de Ministrul  Colonizării Naţionale.
Pacea Domnului cu mine, şi Reforma cu voi, cu toţi!

Semnat:            informatorul divin Dictachiorul
Nume de cod:              Geniul Crăpaţilor


16 ianuarie 2012CÂNTEC PENTRU DEMONSTRANŢI


V-aş da la fiecare câte-o pâine,
Dar ştiu că prea puţin o să vă pară,
CĂ FĂRĂ DE SPERANŢĂ, E AMARĂ
Şi pâinea unui om, ce-a ajuns câine –

Îmi place că vorbesc, azi, însuşi câinii
De viaţa lor de câine, răbdătoare,
Şi nu le plâng de milă, tot stăpânii,
Care le iau şi porţia de mâncare –

V-aş da la fiecare o speranţă,
Dar şi speranţa, astăzi, e de piaţă,
Se dă doar cu dobândă, şi chitanţă,
Şi se înghite cu un pumn de greaţă –

V-aş da ceva, câte-un nimic, din mine,
Atunci constat cu silă, şi cu groază,
C ă tot ce am avut în mine, bine,
E cancer naţional, în metastază –

Şi-atunci, vă cânt: trăiască Raiul nostru!
Este aici, în noi, la îndemână –
În ce vă doare, şi în traiul vostru,
Rostit atât de sincer, în română –

Atunci vă cânt: Trăiască Tricolorul!
Şi Eminescu să vă ocrotescă !
Trăiască România şi poporul!
Şi pâinea, cât de rea, dar românească!


16 ianuarie 2012
Jianu Liviu-Florian

duminică, 15 ianuarie 2012

Anunţul Consiliului National al Societatii Civile privind mitingul din 24 ian 2012

Primim (De la M.V. - MH) pe adresa "Sămănătorul":
24 Ianuarie – Piata Victoriei, miting urmat de mars asupra Televiziunii Antiromane si AntinationaleIn atentia tuturor participantilor din partea Societatii civile


Doamnelor si domnilor, membri ai Consiliului National al Societatii Civile,
Ceea ce se întâmplă în aceste zile, în Capitală şi în toată ţara şi, sperăm să continue până în 23 ianuarie, se numeşte “Pregătirea de artilerie”. Noi, semnatarii Programului de acţiune numit Platforma Civică, am anunţat încă din 7 octombrie, la mitingul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Muncii Decente, că sporirea nejustificată, ca număr şi cuantum a taxelor şi impozitelor, creşterea la fel de nejustificată a preţurilor, scăderea dramatică a veniturilor, creşterea nesimţită a sumelor datorate la întreţinere, pe fondul lipsei de bani după sărbătorile de iarnă, restrângerea accesului la medicamente şi actul medical pentru majoritatea românilor, vor scoate lumea în stradă în ianuarie 2012, momentul culminant fiind atins după 20 ianuarie. Ca atare, SCMD a anunţat încă din 7 octombrie, că îşi asumă, în cadrul şi pentru toţi membrii Consiliului Naţional al Societăţii Civile, format astăzi, deocamdată, din 103 sindicate (independente sau organizate în federaţii) şi ONG-uri (fundaţii, asociaţii, uniuni) organizarea manifestărilor de protest din 24 ianuarie.
Incercând dezamorsarea evenimentului, prin devansare şi provocări menite să-i permită înăsprirea legislaţiei, cel autoales preşedinte al României a hotarât să deschidă, la cacealma, o partidă de poker cu naţiunea. Antrenat de o echipă specializată în diversiune, evident străină, cu ani în urmă, a recurs la teoria “supapelor”, lăzăroii lui chemând lumea dezorganizat, pe grupuri mici, în devans, prin utilizarea Internetului, să-şi exprime nemulţumirea, dar … a pierdut! Reluarea în mic a scenariului Decembrie 1989 a eşuat, pentru că Raed Arafat nu este Laszlo Tokes ci un profesionist şi un umanist autentic, de mult bun simţ, iar în stradă s-a manifestat şi continuă să se manifeste disperarea unei întregi naţiuni şi ura în cea mai pură stare. O ură îndreptată nu împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, ci, instinctiv, împotriva unui REGIM CORUPT SI ANTINATIONAL care trebuie să dispară!
Ziua aleasă a fost, ca de obicei, o zi cu semnificaţii – 13 ianuarie, aşadar o zi a ghinionului. Ghinion pentru ei , nu pentru noi!
Incă din 13 ianuarie, televiziunea antinaţională, prin TVR Info, a anunţat că la toate manifestările, în toate oraşele, participă membri ai SCMD. Sigur că participă, dar nu organizat şi ca urmare a unui plan, ci individual, ca cetăţeni ai României, mai disperaţi poate decât toţi ceilalţi, pentru că, încălcându-se “Principiul speranţei legitime”, au fost îndemnaţi să se îndatoreze la bănci, pe motiv că au stabilitate financiară iar astăzi veniturile lor au fost făcute ţăndări. Dar noi avem educaţie militară, ştim cum se organizează şi se duce o bătălie, drept care, îmbrăţişând propunerea venită de la Filiala 1 Craiova a SCMD, solicităm pe această cale, tuturor filialelor SCMD din ţară, dar şi tuturor sindicatelor şi ONG-urilor componente ale Consiliului Naţional al Societăţii Civile, să ceară rapid primăriilor aprobări pentru mitinguri şi pichetări, pentru zilele următoare, până la 23 ianuarie inclusiv.
Noi, Consiliul Naţional al Societăţii Civile, avem un program concret, cu obiective concrete. Acesta se află la tradus şi va fi transmis lumii în limba engleză. Varianta în limba română o găsiţi pe pagina de Internet a SCMD. In plus, luni, 16 ianuarie, delegaţii sindicatelor şi ONG-urilor componente ale CNSC, se vor pune de acord asupra preambulului (expunerii de motive) care va însoţi acest program ce urmează a fi depus oficial la Cotroceni, Guvern şi TVR pe data de 24 ianuarie. Preambulul nu va conţine numeroasele încălcări de către Putere (preşedinte, Guvern, majoritatea parlamentară) ale Constituţiei României şi legislaţiei europene, ci, în primul rând, soluţiile vizând schimbarea rapidă a unui regim putred şi corupt:
1.    Demisia preşedintelui României;
2.    Organizarea de alegeri anticipate SEPARATE, după cum urmează:
-         Alegeri locale pe data de 1 mai (zi liberă);
-         Alegeri generale pe data de 1 septembrie (sâmbătă)
-         Alegeri prezidenţiale pe data de 2 decembrie (duminică).
Sau, dacă unora le plac atât de mult comasările, alegerile generale şi prezidenţiale, să se desfăşoare concomitent pe data de 1 septembrie 2012, astfel încât noua sesiune parlamentară din toamnă să ne găsească cu un nou parlament şi un nou preşedinte.
3.    Interzicerea votului electronic, prin corespondenţă, a urnelor mobile şi a votului în altă localitate. Votează cine este prezent în localitatea de reşedinţă şi atât. Ii vom ruga respectuos pe românii aflaţi la muncă sau stabiliţi în afara graniţelor să renunţe la acest drept, pentru că prin manipularea voturilor lor, rezultatul ticălos nu-i va lovi pe ei, ci pe noi, cei aflaţi în ţară, adică pe copiii şi pe părinţii lor.
4.    Asumarea de către clasa politică a celor 12 puncte ale programului numit Platforma Civică, drept expresie a voinţei naţionale.
In ceea ce priveşte participanţii la manifestările din 24 ianuarie, îi vom ruga în mod deosebit pe reprezentanţii marilor “armate” din cadrul CNSC, care au venit alături de armata rezerviştilor – ne referim la ceferişti, mineri şi revoluţionari – ca delegaţii lor să participe grupat, să fie vigilenţi, să identifice rapid provocatorii regimului, spre  neutralizarea şi predarea acestora forţelor de ordine.
Scopul nostru nu este să organizăm un “caft” cu poliţiştii şi jandarmii, cu alte cuvinte cu viitorii noştri membri de sindicat. Reamintim tuturor că 10.500 de lucrători din MAI au fost disponibilizaţi, într-o bătaie de joc de nedescris, în 2011. Drept urmare, cei care ne-au păzit, în tot cursul anului 2011, sunt astăzi dincoace de “gard”, în rândul nostru. In 2012, alţi 10.500 de lucrători din MAI vor fi daţi afară. Prin urmare, cei ce ne vor păzi pe 24 ianuarie, sunt viitorii noştri membri.
Scopul nostru este să dărâmăm un regim ticălos şi să-I aducem în faţa justiţiei, individual, pe cei vinovaţi de genocid şi subminarea statului, pentru a plăti măcar (din buzunarul propriu) daune morale şi despăgubiri victimelor.
Doamnelor şi domnilor,
Indiferent de condiţiile meteo, mitingul va avea loc. De asemenea, marşul pe distanţa scurtă, de la Piaţa Victoriei către str. Pangratti, deoarece, se ştie, “cu televizorul s-a minţit poporul!” şi se minte în continuare. Nu mai putem accepta revoluţii “spontane”, “emanaţi” şi datul cu părerea în continuare despre starea naţiunii de către unele figure eternizate în susţinerea propagandei regimului pe care îl urâm cu toţii. Intrucât noi plătim Televiziunea Română, îi vom obliga pe cominterniştii de acolo să difuzeze documentul numit “Voinţa societăţii civile româneşti”, format din expunerea de motive (preambul) şi “Platforma Civică”.
“NIHIL SINE DEO”  şi Doamne-ajută!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU