Faceți căutări pe acest blog

duminică, 17 iunie 2012

Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta - RECENZIEÎntr-o lume postmodernă în care adevăratele valori sunt nesocotite, iar nonvalorile promovate, părintele Radu Botiş ne propune o temă de reflecţie tuturor celor implicaţi în actul educaţional, profesori, preoţi şi părinţi, accentuând în mod special asumarea şi promovarea valorilor creştine care Îl au în centru pe Hristos Domnul. Mărturia şi mărturisirea acestor valori, într-o lume secularizată şi secularizantă devine activă din momentul conştientizării noastre că aparţinem Trupului mistic al lui Iisus Hristos ca mădulare vii.
  Avându-L  drept model pe Hristos - Învăţătorul prin Excelenţă, educatorul zilelor noastre trebuie să-l facă pe copil să ajungă în mod liber, fără constrângeri la înţelegerea adevărurilor de credinţă şi a valorilor morale, dar mai ales a simţi că trebuie să se roage din tot sufletul lui Dumnezeu, cu atât mai mult păstorul sufletesc care prin trimiterea sa specială, acordată de Biserică, va trebui prin cuvânt şi viaţă să reaşeze pe toţi credincioşii săi în acea părtăşie eclesială spre promovarea împărtăşirii sacramentale depline.
 Provocarea interiorităţii, credinţa ca trăire şi meditaţie, pedagogia iniţierii şi slujirea aproapelui (liturghia fratelui), reprezintă câteva paradigme catehetice, care reunesc într-o formă dialogică două dinamici: una kerigmatică a credinţei pascale şi una antropologică a întrupării, care de fapt conduc spre acelaşi obiectiv cunoaşterea lui Dumnezeu.
                         Cuvântul ca mesaj duhovnicesc îşi îndeplineşte sensul înalt numai atunci când slujeşte adevăratei realităţi, când are o putere ziditoare. Cuvântul  zideşte din conştiinţa răspunderii faţă de semen, atunci când omul înţelege cuvântul ca pe o realitate dialogală. Prin Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte o terapie duhovnicească. Cuvântul Scripturii are puterea renaşterii spirituale a vieţii integrale, fiind instrument forte în educaţie.
                            Predica rostită de Hristos-Cuvântul nu este un simplu discurs oratoric, ci este un act solemn de comunicare şi împărtăşire a Evangheliei lui Dumnezeu  (I Tesaloniceni 2,2). Prin prezenţa  Sa în actul propovăduirii, Hristos-Domnul  intră în legătură directă cu ascultătorii Cuvântului divin, dar într-un alt sens decât prin Sfintele Taine. Efectul haric al Cuvântului lui Dumenzeu, propovăduit conduce spre Sfintele Taine precum cuvântului Apostolului Petru la Cincizecime.
                            Cartea părintelui Radu Botiş, este un mesaj duhovnicesc, care pleacă dinlăuntrul inimii mişcate de Hristos, spre o înţelegere profundă a Evangheliei întru devenirea fiinţei umane înnoite în Hristos.

                                                      Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta
                                                  Facultatea de Teologie Ortodoxa Cluj Napoca