Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 19 martie 2016

Alexandru Melian - PLECAT ÎN POSTERITATE


Solomon Marcus (Din wikipedia)

PLECAT  ÎN  POSTERITATE   

In acest început de primăvară ne-a părăsit un mare savant, un om de cultură exemplar, un cetățean autentic pentru care problema noastră actuală, cea mai importantă și cea mai urgentă,  « este aceea a supravieţuirii în demnitate, ca oameni şi ca popor ». 
Figură enciclopedică, precum marile personalități ale Renașterii, Solomon Marcus, de formație matematician, și-a rodnicit vocația matematică instituind-o într-un soi de punct geometric al spiritului uman în toată caleidoscopia lui făptuitoare. Alături de opera matematică, în Panteonul românesc și universal, vor rămâne ca orizonturi de referință conexiunile temerare și profunde ale matematicii cu lingvistica, cu filosofia, cu poezia…cu viața însăși. O operă care-și așteaptă nu doar cercetătorii de specialitate dar în aceeași măsură discipolii și mai ales culegătorii fructelor sale de gândire care, așezate pe masa cotidianului, ar putea asigura o bună rație dietetică pentru societatea noastră bolnavă, cu metabolismul ei moral atât de perturbat.
Astăzi, nu mă voi referi la bibliografia operei lui remarcabile, la originalitatea deschiderilor interdisciplinare sau la consacrarea  națională și internațională a staturii sale științifice. Cel mai prețuitor omagiu pentru cel plecat în posteritate este, cred, de a propune spre meditație, luare aminte și făptuire, câteva gânduri și mărturisiri ale acestui mare Cărturar care, deși invoca singurătatea matematicianului, nu s-a claustrat, suficient sieși, în turnul de fildeș al elitelor, mai mult sau mai puțin autentice, mai mult sau mai puțin disprețuitoare fața de cei ce nu li se aseamănă. Iată o extrem de sumară culegere memento, referitoare la învățământ(1), matematică, ființa umană, timpul, societatea românească etc :
-  Să facem un program de urgenţă al EDUCAŢIEI OMENESCULUI în România. Nu ne dăm seama la ce grad de violenţă se află societatea în care trăim !
- Intr-un labirint obișnuit, intrarea este cunoscuta, dar te pierzi căutând drumul spre țintă. In labirintul educației, intrarea este la fel de misterioasă ca și ieșirea. 
 - Cancerul care roa­de sistemul educaţional este confun­dat cu o simplă răceală, pe care o   putem trata cu câteva şedinţe de meditaţii. Foarte mulţi elevi de azi sunt pur şi sim­plu predestinaţi la incultură.
     - Dacă în problema aceasta, a locurilor de muncă, unora li se pare că sistemul mai suferă uneori de o gripă, de o răceală, o disfuncţie locală, aici, acolo, părerea mea este că e vorba de o boală mult mai gravă, este vorba de cancer. Şi dacă nu vedem cancerul de care suferă întregul sistem, n-o să găsim nici soluţiile. Cârpeli, de genul multora pe care le încearcă în mod inevitabil şi ministerul. Si pe urmă, nevoia corelării ofertei educaţionale cu oferta locurilor de muncă, chiar cantonarea într-o terminologie moştenită dintr-o vreme demult apusă, arată că suferim de o încremenire în proiect. Nu se înţelege că începând cu a doua jumătate a secolului trecut, întregul profil al ocupaţiilor umane a trecut prin mutaţii care au schimbat complet faţa lucrurilor. că cei mai mulţi elevi din clasele superioare simt că sunt implicaţi într-un sistem educaţional patologic, care e în conflict cu lumea de azi, cu ceea ce află ei pe Internet. Şi le spun: nu aşteptaţi să vină de sus! Că la noi mentalitatea este asta: că la toate problemele grave, ne uităm sus, să se ia măsuri. Nu se rezolvă de sus. În mâinile tinerilor sunt soluţiile
   - Acest spectacol al adolescenţilor care ajung să fie plictisiţi de viaţă mă îngrozeşte pur şi simplu. Şi de la plictiseală până la stres şi tot felul de anomalii psihice nu-i decât un pas. Simt nevoia să le strig: dom'le, fiţi atenţi, că minunile sunt la un pas, sunt împreună cu voi tot timpul, dar treceţi pe lângă ele fără să le observaţi”.
- Părinţi, educatori, profesori. Copilului i se cere să fie ascultător, dar nu se ţine seama de faptul că în aceeaşi măsură el merită să fie ascultat
- Învăţarea trece în mod inevitabil prin greşeală şi eşec, înainte de a ajunge la reuşită. Or, educaţia, de cele mai multe ori, nu ţine seama de acest lucru. Educaţia are tendinţa de a aşeza greşeala şi eşecul sub semnul infracţiunii, al păcatului, al pedepsei”.
- Dacă elevii ar afla, din manualele după care învață, despre bazele pitagoreice ale muzicii, despre rolul geometriei în descoperirea perspectivei în pictură și despre regularitățile aritmetice care guvernează deopotrivă ritmurile naturii și pe cele ale existenței umane, atunci legătura nu ar mai părea singulară, ci în firea lucrurilor. Arta de calculator, rolul geometriei fractale în știință și în artă deopotrivă, legăturile cu știința haosului nu ar mai părea bizarerii la modă, ci fenomene care se așază în mod firesc într-o istorie milenară. 
- Creierul uman are trei componente, care au apărut în trei etape diferite ale istoriei sale: creierul reptilian, care controlează instinctele, creierul paleomamifer, care răspunde de emoţii, şi neocortexul, care se află la baza comportamentului raţional al omului. Se consideră că trecerea de la faza a doua la cea de a treia s-a făcut cam pripit, motiv pentru care fiinţa umană a rămas cu urme de comportament schizoid, pe care numai educaţia şi cultura le pot ţine sub control
- Ceea ce frapează la Pitagora e faptul că el şi-a dat seama de la început că muzica are o anumită universalitate, care pentru el însemna că proporţiile numerice care plac auzului nostru sunt aceleaşi cu proporţiile numerice care plac ochiului nostru şi aceleaşi cu proporţiile distanţelor dintre planetele Sistemului Solar, sunt aceleaşi cu proporţiile ritmurilor biologice. 
- Fără dimensiune ludică şi fără umor, educaţia nu poate reuşi. Numai că trebuie să descoperim valoarea jocului într-o altă ipostază decât aceea a divertismentului.
- Adevărata seriozitate nu se poate lipsi de o componentă de umor. Fă­ră umor, fără relaxare, nu există bucu­rie autentică, nu e posibilă învă­ţarea, nu e posibilă creaţia.
- În definitiv, ma­tematica, la fel ca poezia sau religia, nu face decât să descopere, într-un ocean de aparentă dezordine, o po­sibilă ordine, o simplitate ascunsă a lumii. Ca şi re­ligia, matematica e un mod de a vedea lumea şi de a par­ticipa la misterele ei, este o expresie a relaţiei noas­tre cu uni­versul. 
- Matematica este peste tot, că ea reflecta arhitectura minţii noastre şi că are eleganţa şi subtilitatea artei.
- Matematica şi literatura se află amândouă sub imperiul universurilor de simbolizare şi de ficţiune, ele nu pot trăi fără metaforă şi fără capacitatea pe care o are uneori localul de a da seama despre global, de a da seama despre eternitate. Ele nu pot trăi fără perspectiva infinităţii. 
- Asta ţine de modul în care eu m-am apropiat iniţial şi de matematică, şi de poezie. Şi la una, şi la cealaltă, infinitul are un rol esenţial, în ambele ieşi din logica vieţii cotidiene şi intri într-o altă lume, a paradoxurilor de tot felul, într-un univers de ficţiune. Ele răspund pentru mine unei nevoi vitale: mi-am dat seama că m-am născut cu această dorinţă de a înţelege lumea şi de a mă înţelege pe mine.
 - Matematica a fost paşaportul meu spre uni­versalitate. E un punct de plecare de unde poţi să ajungi oriunde: spre lingvistică, informatică, literatură, semio­tică, poetică, antropologie, filosofie, religie etc.  
- Trăiesc într-un orizont temporal indefinit, caut să menţin un echilibru între amintiri şi aşteptări, între memorie şi proiecte. Viaţa este pentru mine un spectacol care, în fiecare dimineaţă, se schimba radical şi nu mă satur să-l contemplu.
- Un scenariu, frecvent adoptat şi în cultura românească, e să stabileşti mai întâi neputinţele şi limitele științei, pentru ca acestea să de­vină mană cerească pen­­tru filozofie şi teologie
- Potenţial, în orice fiinţă umană există o capacitate de acces la marile bucurii intelectuale şi, chiar dacă şansa pentru unii este mică, eu n-am dreptul, ca pro­fesor, s-o anulez din start
- Mai grav decât ignoranţa este pierderea capacităţii de a se mira, de a se întreba, a nevoii de a înţelege lucrurile, de a-i înţelege pe oameni, pierderea bucuriilor elementare, cum ar fi spectacolul diversităţii umane, al lumii vii şi al celei inerte. Absenţa bucuriei imense de a putea respira, de a putea privi, de a ne putea mişca.
- Plictiseala este un produs al inculturii, al ignorării minunilor care ne înconjoară la tot pasul.
- Dacă nu eşti atent la visurile tale, ratezi o posibilitate foarte importantă de a te înţelege.
- Trăiesc în bucurie, deşi ştiu că fericirea ne este inaccesibilă. Existenţa umană este fundamental tragică.

-  Întreaga istorie arată că orice încercare de a defini timpul a eşuat şi era de aşteptat acest lucru, deoarece noi suntem în interiorul timpului şi nu avem cum să-l contemplăm.
 - Timpul e ca Divinitatea, nu suportă decât abordări indirecte.
- Astăzi le spun tinerilor că marele pariu al vieţii este să nu lăsăm timpul să vină peste noi, ci să încercăm să-l stăpânim ; să nu fim sclavii timpului, ci stăpânii lui. 
- Farmecul timpului îl recunoaştem după puterea pe care o dobândim uneori de a transforma visul în realitate. Dar se întâmplă că farmecul unor clipe de viaţă apare nu atunci când acestea sunt trăite, ci mult după, deci atunci când ne amintim de ele. Farmecul este o trăsătură distinctivă a memoriei umane.
 - De unde să vină schimbarea? Mereu răspundem la persoana a treia, cu referire la un ei ambiguu. Dar schimbarea nu poate veni decât din momentul în care vom vorbi despre ea la persoana întâi, deci ea trebuie să vină de la fiecare dintre noi. 
- Schimbarea de profunzime nu poate fi decât rezultatul unui program pe termen lung, că acest program trebuia început de zeci de ani. Dar mereu am avut la ordinea zilei false urgenţe şi, dacă acum ne uităm la urgenţele pe care le-am avut, ne dăm seama cât de caraghioşi am fost. Mereu interesul electoral, de moment, a fost privilegiat, în faţa interesului de substanţă si de profunzime.
- Mai urgentă este însă trecerea la reducerea şi, dacă este posibil, eliminarea violenţei lingvistice, psihologice şi fizice din societate, din viaţa de familie, din educaţie. Violenţa în limbaj, tonul răstit, ura, sunt peste tot vizibile, inclusiv în multe emisiuni ce se pretind educative. Confundarea alterităţii cu adversitatea este mereu întâlnită.
 - Cele mai multe împrejurări conduc la compromisuri, ele revin la faptul că anumite scopuri nu pot fi atinse concomitent, ci unele în dauna altora. Renunţăm deci la atingerea anumitor obiective, pentru a realiza altele. Filosofia compromisului este să obţii un avantaj într-o anumită privinţă, cu preţul unui dezavantaj într-o altă privinţă. 
- Marele păcat în România este că prea mulţi oameni sunt în situaţia de a vota în necunoştinţă de cauză. Ei nu înţeleg bine pentru ce votează şi între cine au de ales
- Cel care stă acasă este evident că votează pentru candidatul cel mai bine plasat. N-ai cum să nu votezi. Chiar dacă nu te duci să pui votul efectiv, faptul de a nu te duce se soldează şi el în favoarea unui anumit candidat.
- Pentru că, să ne înţelegem, oricine votează, în ultimă instanţă, chiar dacă stă acasă; votează pentru candidatul cel mai bine plasat. N-ai cum să nu votezi. Cei care au de gând să nu meargă la vot trebuie să se gândească bine dacă vor într-adevăr acest lucru: să favorizeze candidatul cel mai bine plasat, în măsura în care se ştie care este acesta.
       

Alexandru MELIAN
                                                                                                                                                                                   ­
1.      Studiul lui Solomon Marcus, « Educația, un bolnav cu diagnostc controversat » este o radiografie de referință a învățământului românesc și un corpus de sugestii și soluții care ar trebui să stea la baza salvării acestuia.