Faceți căutări pe acest blog

vineri, 3 iunie 2016

Dr. Dan Jumara - Recenzie „George Coșbuc de la Tismana”Nicolae N. Tomoniu, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, George Coșbuc de la Tismana 
 – studii, articole și amintiri - , Editura Semănătorul Tismana – 2016.


          Inițiativă editorială singulară, lucrarea de față reia, în formă tipărită, o bună parte din materialele publicistice apărute în revista on-line ”Semănătorul”, publicație a  Editurii ”Semănătorul” Tismana, înființată în 2013.   Profesorul Nicolae N. Tomoniu şi preotul Maxim Morariu abordează, în principal, subiectul legăturii lui George Coşbuc, cu Mişcarea Sămănătoristă de la Tismana, dar cuprinsul lucrării este cu mult mai variat și deosebit de interesant.
Chioșcul George Coșbuc, Tismana. Foto N.N.Tomoniu, 1999 
Cei doi autori au luat iniţiativa de a răscoli fondurile documentare, pentru a aduce o serie de date inedite și precizări cu privire la viața și activitatea bardului ardelean, cu privire la personalități uneori uitate, precum Tănase Todoran și nu numai.  Articolele, eseurile, studiile adunate între paginile volumului de față fac dovada unei responsabile activități de documentare , de valorificare cu deplin discernământ a tuturor surselor.
          Materialele cuprinse în carte nu ocolesc nici problemele actuale grave ale societății românești contemporane, aflate într-o nesfârșită tranziție, cu toate tarele aferente. Căutând să identifice legături cu vremurile de demult autorii ating și subiectul așezămintelor monahale. Sunt trecute în revistă înfăptuirile de veacuri ale acestor lăcașuri religioase și se motivează necesitatea revenirii acestora la menirea lor dintotdeauna ca așezăminte de cult și cultură, ca centre de așezăminte sociale.
          Aflăm, din paginile antologiei, despre reînființarea revistei ”Sămănătorul”, publicație a Editurii Semănătorul Tismana, aparținând Asociației ”Semănătorul Tismana”. Începând cu octombrie 2013, revista este publicată în versiune tipărită, continuându-și, în același timp, și apariția on-line. De fapt, actuala revista on-line ”Sămănătorul” e o continuare a publicaţiei on-line, concepută în iunie 2011 de profesorul N. N. Tomoniu, ca editor şi manager. I s-a alăturat apoi preotul Maxim Morariu. Revista „Sămănătorul”, al cărei director este dl. Tomoniu, este la al șaselea an de la apariție on-line și în al treilea an de când apare tipărită. De altfel, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania a acordat Premiul al doilea pe anul 2005 editorului Nicu N. Tomoniu, pentru editarea publicației ”Sămănătorul”(Tismana) la secțiunea ”Presa on-line” 
Cât despre Editura Semănătorul Tismana, aceasta a fost înfiinţată de N.N. Tomoniu împreună cu profesorul Artur Silvestri, în anul 2007. Până în prezent editura a publicat numeroase  cărţi şi numere de revistă. Numeroși autori şi-au făcut debutul, în diverse genuri literare, în spaţiul virtual al Editurii Semănătorul, ori în paginile revistei cu acelaşi titlu. De altfel, Artur Silvestri a și schițat ”un program cultural definit” în care editura și revista aveau obiective clar conturate. Scriitorul statua, cu fermitate, că ”noi avem un prezent câtă vreme avem un trecut și vom avea un viitor numai atât cât vom cunoaște ceea ce ne-a legitimat ieri pentru azi și pentru mâine”. Prin întreaga lor activitate publicistică Semănătorul caută să se înscrie pe aceste coordonate. Volumul este foarte bine ilustrat, folosind fotografii originale.
         
Reproducerea cu logo este liberă
Un spațiu tipografic generos este dedicat memoriei lui George Coșbuc, precum și relațiilor acestuia cu poetul Alexandru Vlahuță, cu muzicologul Alfonso Castaldi, ori cu profesorul universitar  Ramiro Ortiz, sau cu Vasile Lucaciu. De altfel câteva spicuiri din cuprinsul cărții sunt pe deplin lămuritoare cu privire la aria sa de cuprindere:
Despre revista Sămănătorul și noile legături Tismana    Năsăud;     Din revista Sămănătorul - Anul V.  Nr. 3 - sept. 2015; Trecerea poetului în regat; Mărturii despre prezența poetului la Vila Sfetea de  la Tismana; Comentariile lui Ramiro Ortiz; Mân. Tismana şi Vila Sfetea, loc de întâlnire al oamenilor de cultură; Pe urmele lui Coşbuc la Tismana; Coșbuc la Tismana; Tănase Todoran, icoană vie a credinței și a istoriei neamului; La vila Sfetea, o întâlnire secretă Averescu – Mackensen; Badea Gh. Coşbuc la Tismana. Sunt, fără îndoială, titluri incitante, promițând o lectură atrăgătoare.
          Autorii au adus în fața lectorului documente, corespondență și fotografii inedite atât despre viața și activitatea poetului George Coşbuc,  cât și despre prietenii și colegii săi, scriitori,  artişti, critici literari, plasticieni, muzicologi . Prin aceasta, antologia de studii, articole, eseuri  este de un deosebit interes atât pentru cei pasionați de istorie, în general, de istoria culturii, în special, cât și pentru publicul larg.
          Lectură plăcută!
          Dr. Dan Jumara