Faceți căutări pe acest blog

luni, 18 ianuarie 2021

REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul IV - Numerele apărute în anul 2014

REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul IV

Numerele apărute în anul 2014 


http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_1(2)-ianuarie-2014.pdf
2  Editorial - UN PIC DE ISTORIE A REVISTEI
3  ZIUA “Z” a debarcării comandourilor naţionaliste
4  Al. Melian -  MINISTRUL  ANTI-CULTURII
6 Dumitru Dănău - COMOARA DIN LEGENDĂ
10 Al Florin Ţene - În literatura română au învins scriitorii canonizaţi de regimul comunist
13 Ion C. Gociu -  CIREŞE AMARE - recenzie de Ion Popescu-Brădiceni
14 Ion C. Gociu -  COARBA
17 Florian Vădeianu - Titule, neică
18 George Ene – Din poeziile lunii decembrie
20 Iuliu-M. Morariu - Părintele Pavel Vesa scrie istorie printre îngeri
21 Vasile Mic -  Poeziile lunii decembrie
22 George Anca - CÂRPA
23 DORU V. FOMETESCU - Poeziile lunii decembrie
24-25 Al. Melian - Cugetări cu recurs - CAUTARI PRINTRE-NTELESURI
26 Iuliu-Marius Morariu - Perspectiva biblică asupra libertăţii şi libertinajului
29 ISTORIE: 1919 BUDAPESTA ocupată de trupele armatei române
30 Silviu Aurelian Jimborean - Preoţia în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur
32 Nicu N. Tomoniu - Pe urmele lui Coşbuc la Tismana - seria III - Semănătorismul
35 GH. DOCA - Recenzie:  SEMNELE APOCALIPSULUI de Alexandru Melian
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , redactorii
40 Foto-document - Imagine ARCUL DE TRIUMF - 1878     

2  Editorial - VIRTUALUL CARE NE DISTRUGE
4  Al. Melian -  Scrisoare deschisă Parlamentului României şi Consiliului Legislativ
7  TITINA NICA ŢENE -  Drumul spre suflet
10 Cezarina Adamescu - Paşi pe drumul contorsionat al istoriei
13 Ion C. Gociu - Fragment din nuvela «Coarba»
16 Dumitru Dănău - Incursiune în fenomenologia şi puterea blestemului
19 Florian Vădeianu - Universul satului românesc
20 Doru V. Fometescu - RĂZLEŢE PRIVIRI ÎNDĂRĂT
22 Lucia-Silvia Podeanu - Grădina de sub cer
24 Vasile Mic -  Poeziile lunii februarie
26 Iuliu-Marius Morariu -  Mănăstirea Curtea de Arges - o perlă a arhitecturii şi spiritualităţii româneşti
28 Silviu A. Jimborean - SFÂNTUL THEODOR STUDITUL
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 Din activităţile redactorilor revistei “Sămănătorul”
34 Alex Berca – SOCI, trecutul, prezentul şi speranţa sa de viitor
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , , cărţi de vânzare, SUMAR
40 Foto - Artă populară tradiţională

2  Editorial - ÎNTOARCEREA LA BLAGOVEŞTENI
4  Al. Melian -  MEMORIE  SCURTĂ  SAU  CONŞTIINŢE  MURDARE ?
7  Vlad Mihai Popovici -  Debut (cu o analiză exegetică)
10 SCRISORI DOCUMENT - Cinci scrisori de la Mircea Eliade
14 Ion C. Gociu - Fragmente din nuvela «Coarba»
16 Dumitru Dănău - ERAU ÎN VIAŢĂ, DAR... DISPĂRUŢI...i
18 Florian Vădeianu - Aplicaţia
19 Ion Popescu-Brădiceni - Localismul creator (recenzie)
21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii de primăvară
24 Vasile Mic -  Poeziile lunii martie
26 Iuliu-Marius Morariu -   Anaforaua euharistică în perioada apostolică
28 Silviu A. Jimborean - Predică la Sfântul Apostol Andrei
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 "27 martie 1918" - Unirea Basarabiei cu România
34 Alex Berca – O nouă stea în galaxia monedelor internaţionale
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Documente istorice: Patronaj Majestatea Sa Regina Maria
 
4. http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_4(5)-aprilie-2014.pdf
2  Editorial Nicu Tomoniu - NOI NE FACEM DATORIA !
4  Al. Melian -  UN  MUŞCHETAR AL CUVÂNTULUI
7  HELENE PFLITSCH - Maia sau Romanul surprizelor
10-11 CONFERIRE DE MEDALII la aniversările 2014
12 Ion C. Gociu - OMAGIU  ADUS DOCTORULUI POET
15 Florian Vădeianu - Un tămăduitor al cuvântului – hărăzit ne-uitării
16 FLORIAN VĂIDEIANU - Omul fără „ţară”
17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS
21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic -  Poeziile lunii aprilie
25-27 Grupul antinaţional Humanitas/Historia lansează pe Lucian Goia
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI
32 S.A. Jimborean - Acuzaţiile aduse creştinilor în Apologiile Sf. Iustin Martirul
34 Nicu Tomoniu – Minunile atribuite Sf. Nicodim: între Dumnezeu, epigrafie şi falsul istoric
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Hieroglife descifrate: DISCUL DE LA PHAISTOS
 
2  Editorial - REVISTA “SĂMĂNĂTORUL” LA TREI ANI !
4  SANDU MELIAN - OMUL CĂRUIA I-A FOST TRĂDAT FSN-ul
7  Titina Nica Ţene - O noapte palpitantă
10 Titina Nica Ţene - Neastâmpărul toamnei
11 VIDEO - OMAGIU LA ZI ANIVERSARĂ
12 Florian Vădeianu - La zi aniversară
15 Sărbătoriţii lunii mai la "Sămănătorul" - Acrostihuri şi poezie -
17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a II-a
20 EVOLUŢIONISM  ŞTIINŢIFIC ŞI CREAŢIONISM DOGMATIC
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic -  Poeziile lunii mai
26 IULIU-MARIUS MORARIU -  În apărarea lui Toma
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 George Ene - LUPII - vol. I - roman
32 S.A. Jimborean - Sfinţenia vieţii sau calitatea vieţii
34 Nicu Tomoniu – Între ştiinţă şi Dumnezeu - Ghiveciul Einstein
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 PROF. FLORIN GHEORGHIU - UN ARTIST AL DESENULUI ÎN CREION
 
6. http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_6(7)-iunie-2014.pdf
2  Editorial - Crearea site-lui “SEMĂNĂTORUL”
4  SANDU MELIAN - Articole despre Eminescu
7  Ion C. Gociu - LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN CIUPERCENI
10 Florian Vădeianu - Domnul învăţător
11 De la George Anca: Eminescu şi străinii-o reconsiderare
14-15 EMINESCU CENZURAT! Poezia "Doina" ruptă din volum!
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a III-a
20 George Ene - LUPII - vol. I - roman
22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer
25 Vasile Mic -  Poeziile lunii iunie
26 IULIU-MARIUS MORARIU -  Reflectarea imaginii lui Avram Iancu în scrisul istoric şi în folclor
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat
33 Dr. Alex Berca, SUA – Ucraina - Un butoi cu pulbere
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Epistole Al. Melian - C. Noica

7. http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_7(8)-iulie-2014.pdf
2  Editorial - Primele “lecţii” la “SEMĂNĂTORUL”
4  SANDU MELIAN - C. Noica şi Eminescu
8  Stefan Adrian Stoian - Fraţii diavolului ed. a II-a
11 Florian Vădeianu - Nuvele din Gorjul submontan
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a
20 George Ene - LUPII - vol. I - roman
22 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară
24 Florian Vădeianu - "Pretinii"
26 Iuliu-Marius Morariu -  Similitudini şi interferenţe şi între itinerariul duhovnicesc pre-pascal şi Tabor
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - ANTIOHIA, CENTRU AL VIEŢII BISERICEŞTI - SECOLELE I - IV
33 George Anca - Intervenţii şi lansări la "Colocviile de marţi"
34 Vasile Mic -  Vasile Mic tradus în limba italiană
36 Ecaterina Speranţa Chifu - Scrieri inedite
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare
40 Foto-document - George şi Elena Coşbuc, Al. Vlahuţă, Vaida Voievod şi I. L. Caragiale
 
8. http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_8(9)-august-2014.pdf
2  Editorial - Alături de Artur Silvestri la “SEMĂNĂTORUL”
4  Al. Melian - RAVAGIILE  POLITICIANISMULUI  GAUNOS
8  Iuliu-Marius Morariu - lansare - Habet sua fata libelli!
11 Florian Vădeianu - Schiţe din Gorjul submontan
13 N.N.Tomoniu - Grupul de Artă Plastică de la Tismana
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a
20 George Ene - LUPII - vol. I - roman
22 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (II)
26 ALEX BERCA -  O nouă viziune asupra învăţ. superior
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - SUFERINŢA - acceptare, reacţii. bioetică
32 Vasile Mic -  POEZIILE LUNII AUGUST
34 N.N.Tomoniu - Serafim Duicu - O sămânţă roditoare din pământul Tismanei
38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” ,dicţionar
40 Foto-document - Excursia Prinţului Carol la Tismana, (1867)
 
9. http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_9(10)-septembrie-2014.pdf
2  Revista “Sămănătorul” ar putea deveni trimestrială !
4  Al. Melian - CANTECE  FĂRĂ  ŢARĂ
7  TISMANA, STATUTUL DE-A  LUNGUL ISTORIEI
15 Florian Vădeianu - POEZII
16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a
22 George Ene - LUPII - vol. I - roman
24 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (III)
26 Ion Băbău - Vă mai amintiţi bancurile tinereţii noastre?
28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME
30 S.A. Jimborean - Anul omagial, 2013, Constantin cel Mare
32 Vasile Mic -  POEZII TRADUSE ÎN LIMBA ITALIANĂ
34 LILIANA HINOVEANU - Gara Noiembrie
36 Al. Melian -MILA  DOMNULUI  ANDREI PLESU
37 Al Florin Ţene - Critica literară între artă şi ştiinţă
38-39 Conturi, abonamente, emisiune radio
40 Foto-document - Hartă Asaltul Carpaţilor, (1975)