Faceți căutări pe acest blog

vineri, 24 februarie 2012

Alexandru Melian - UN ARTIST EMBLEMĂ


UN ARTIST EMBLEMA

            In zilele noastre, - când iconoclaști de operetă, alergici la  valorile autentice, auto-proclamate celebrităţi elitiste ori mercenari culturali, fără de părinţi și strămoși, procustianizează cultura și arta românească după un pat rahitic de veleitari – speranţa că ofensiva lor nu va avea decât consecinţele crizelor obișnuite de pubertate este dată de acei oameni de artă și cultură care, devotaţi unei table de valori confirmate de timp, grădinăresc cu trudă și dăruire moștenirea noastră de frumuseţe, înţelepciune și cugetare , de cele mai multe ori ocoliţi de reflectoarele amăgitoare ale publicităţii negustorești.
            Este și cazul artistului TUDOR  GHEORGHE, acest rapsod de viţă veche care logodește în tiparele modernităţii harul poeziei alese cu reverberaţiile cântecului bătrânesc. Strălucirea  talentului său este înnobilată de un caracter frumos  și de credinţa – mereu confirmată prin faptă – că artistul adevărat  nu este doar beneficiarul înzestrării sale, ci mai ales dăruitorul întru frumos și bine. Lumea noastră de astăzi (și nu numai), de pe toate meridianele, este plină de mari talente care, lipsite de conștiinţa menirii lor extra-individuale, își virusează busola existenţială, - sub ispitirea diabolică a banului -  și sfârșesc lamentabil în amăgirile alcolului, ale drogurilor ori ale sexului destrăbălat. Așa după cum nu puţine sunt cazurile marilor înzestraţi de Dumnezeu  care-și maculează viaţa prin colaboraţionism lipsit de scrupule  cu putearea politică,  ignorând că locul celor dăruiţi este de a se dărui popoarelor lor și nu celor care le oprimă. Iar tristeţea unor asemenea rătăciri este cu atât mai insuportabilă cu cât ele beneficiază de consacrări ditirambice, de mitizări găunoase, de publicitate deșănţată. Incât s-a instituit paradigma toxică și molpsitoare că talentul te dispensează și te scuză de orice, el fiind suficient pentru a proclama drept idoli și modele personalităţi umane aflate la antipodul idealului de umanitate autentică și sănătoasă.
            Tudor Gheorghe face parte din rara familie a artiștilor care a înţeles și și-a asumat dimensiunea de apostol al destinului său de fiinţă nobil înzestrată. El nu s-a lăsat cumpărat de dictatură și nici ispitit de amăgirile puterii post-revoluţionare.El a înţeles că arta nu e doar un produs de consum, ci mai ales o binecuvântare  în care bucuria și tristeţea, speranţa și disperarea, nostalgia și revolta, - nuntind  o sărbătoare sui-generis – se adresează sufletului și minţii chemându-le întru frumos și înţelepciune. O binecuvântare aptă să ofere refugiu izgoniţilor din viaţa demnă și tărie celor vlăguiţi de truda nerăsplătită.
            De aceea, în anii rătăcirii comuniste, muzica lui și textele alese ne-au luminat și ne-au fortificat, ne-au pansat rănile și ne-au mângâiat lacrimile, ne-au grădinărit speranţa și ne-au salvat iubirea. Iar în anii tranziţiei noastre, atât de dezamăgitoare, în multe privinţe, artistul a rămas fidel aceluiași ideal . N-a devenit nici podgorean îmbuibat, nici miliardar în topul celor 300, nici politician hrăpăreţ, iresponsabil și incompetent. Deși putea să se parașuteze pe oricare din aceste aerodromuri ale mizeriei. El a ramas  TUDOR  GHEORGHE, rapsodul fără pereche, devotat celor pe care-i reprezintă, tablei sale de valori care nu este o giruietă, devotat lui însuși. Intr-un sens superior, acest artist este întruchiparea și întruchipătorul dorului românesc, matrice aproape intraductibilă a fiinţei nostre arhetipale.
Pentru că dorul este un sentiment inefabil în care iubirea e ninsă de tristeţi dar iluminată de bucuria amintirilor, este rănit de pribegia depărtărilor dar îmbălsămat în magia speranţei. El este vidul în care cad lacrimile dar înfloresc mângâierile, grădina de unde păsările și-au luat zborul dar trandafirii  se sărută sub vrajă. Dorul este blestemul absenţei și ruga invocaţiei, rătăcirea dincolo de neguri și îmbraţișarea fără sfârșit. Este doliul sufletelor și nunta inimilor, prăbușirea în infern și zborul înspre paradis.
Mi-e dor de tine este simfonia înălţării către  a fi, în timp ce – de pildă – francezul  j’ai envie de toi  este madrigalul tentaţiei către  a avea. Unul reprezintă visul de a fi în realitatea iubită, celălalt dorinţa de a o poseda. Este diferenţa dintre elanul spre infinit a lui  a fi și cursa înspre iluzie a lui  a avea.
 Tudor Gheorghe este tălmăcitorul și tălmăcitul acestei stări de graţie, și emblema inoxidabilă a ARTISTULUI .
                                                          
Alexandru MELIAN