Faceți căutări pe acest blog

marți, 6 martie 2012

Traian Bădulescu - Șuțeanu: CEL MAI CUNOSCUT ROMÂN ÎN LUME, APROAPE NECUNOSCUT ACASĂ


Martie - aniversarea  celor  trei mari români:
Radu Dumitrescu – Gyr, Mircea Eliade, Nichita Stănescu
 

 CEL  MAI  CUNOSCUT  ROMÂN  ÎN  LUME,
 APROAPE  NECUNOSCUT  ACASĂ

 Cum încă nu a apărut “obiceiul” recunoașterii greșelilor istorice, se poate lesne vedea că cel mai cunoscut om de cultură român azi în lume - Mircea Eliade - este deloc știut în marea masă a poporului, puțin amintit in lumea școlii, știut într-un “anumit fel” în lumea intelectuală, pe alocuri tendențios și chiar intolerant, iar pentru mass media el încă nu există  drept temă sau subiect de emisiune ori de articol omagial. In anul 2007 s-au implinit 100 de ani de la nașterea  acestui mare creator în lumea literelor, moment care  în țară, de la “anul 2007 - anul Mircea Eliade”, Institutul Cultural Roman, condus de un neromân, a coborât evenimentul  la “zilele Mircea Eliade”, în realitate fiind…nimic. (Doar un  anonim  simpozion “particular”, într-un fel de concurs pe tema operei literare, organizat la colegiul Hermes, - reamenajat peste școala primară de pe strada Mântuleasa, unde a urmat savantul primele patru clase primare, - eveniment pregătit de către  “Asociația Națională a Femeilor cu Diplomă Universitară”la inițiativa și cu sprijinul asociației culturale “Renașterea Neamului Românesc”).
 Deși despre locul nașterii s-a tot spus, (în București, la 13 martie 1907) și că a sfârșit departe de casă, (la Chicago, în ziua de 22 aprilie 1986), activitatea și opera puțintelului la trup Mircea Eliade, cunoscut în lume drept eseist, filozof, gânditor și scriitor, a rămas cunoscut  de doar câțiva și apreciat doar de prieteni în țară.. El apare azi ca primul istoric elevat si complet a deslușirii apariției și dezvoltării reli-giilor,dar si drept scriitorul român care a dus la culme  proza fantastică româneas-că, bazat pe mituri locale, credințe populare asupra unor fenomene stranii și a unor datini la români, prinse în forma vie a nuvelelor memorabile : “Șarpele”, “Domni-șoara Cristina”, “La țigănci” dar mai ales în capodopera scrierilor sale, romanul “Noapte de sinziene”. De cum a terminat facultatea de filozofie din București, viața sa a fost o veșnică mutare, de la un loc la altul al lumii. Ajutat enorm de       opera lui Nicolae Iorga, a lui B.P.Hasdeu și a filozofului român Vasile Conta, care l-au cunoscut, el este lansat, împreună cu evreul Mihail Sebastian,prietenul său, de către profesorul lor Nae Ionescu. Afirmarea sa s-a facut în perioada marilor compe-tiții culturale, a generației ”pusă cu burta pe carte”, unde, încă de la liceul Spiru Haret are colegi de înalt talent ca Petre Viforeanu, Barbu Brezianu dar mai ales  vi-itorul mare filozof, “ganditorul de la Păltiniș”, Constantin Noica. Acasă reusește să se facă cunoscut la vârsta de 14 ani când, într-o revistă de popularizare a științei, i se publică povestirea știintifică “Inamicul viermelui de mătase”. După ce aceiași revistă ii publică și povestirea “Cum am găsit piatra filozofală”, îi oferă apoi premiul întâi pentru lucrările sale deosebite.  După un efort de 4 ani, termină romanul autobiografic “Romanul adolescentului miop”, cu care  debutează în proza adevărată, acesta fiind  primului său volium de piață. După alți 3 ani, student fiind, publică partea doua a acestui roman sub titlul “Gaudeamus”, aducând aici experi-ența anilor de studenție. De remarcat că toate scrierile sale sunt analize pe suflet ale celor trăite și aproape concomitent evocate, să nu se îndepărteze prea mult de experiența lor “caldă”.
  Prima ieșire din țară o face în Italia, plecând la studii pentru lucrarea de diplomă cu tema luată din Renașterea italiană. Aici îi cunoaște pe Giovanni Papini și Vittorio  Macchiore, cu publicații de istorie a religiilor, temă care începe să-l pasioneze. Ajutat de Nicolae Iorga,- atunci  ministru al învățământului- Mircea Eliade, pleacă, print- o bursă, în India. Aici un maharajah îi oferă o altă bursă pentru patru ani și este preluat la Calcuta de către marele filozof de acolo Dasgupta. (În casa acestuia o cunoaște pe minunata fiică a acestuia, de care se îndrăgostește, scriind, la intoar-cere, cel mai apreciat roman de dragoste al sau “Maitery”, preluând numele fetei lui Dasgupta). Cu acest filozof, studiază limba sanscrită și yoga, strângând date pentru marele “Tratat de istorie a religiilor”, pe care-l publică la Paris în 1949. In această perioadă istorică de mare înălțare națională au trăit și au creat cei doi mari români Radu Dumitrescu-Gyr si Mircea Eliade, fiecare însă cu un destin  diferen-tiat. Primul a rămas în țară , suferind cumplit intregul chin experimential al impu-nerii cu forța oarbă a comunismului, opera primului fiind doar una a suferințelor din închisoare, celălat însă reușeșete să ramân afară, în lumea liberă, unde și-a pus în valoare  marele talent de observator și de creator  original în știință, filozofie și literatură, motiv pentru care a fost chemat să lucreze în diplomație. Condițiile de aici i-au permis lucru fără oprire, care s-a încheiat la Chicago, unde 29 de ani a oficiat ca profesor de istoria religiilor la universitatea Yoiola de aici, în sala și la catedra care-i poart numele. Scrierile sale filozofice, știintifice și literare sunt adunate în 29 de volume în limba română și 17 volume în limbi străine, de obicei în farnceză și engleză, limbi pe care le vorbea curent, precum limba mamă – româ-na .De remarcat amănuntul : lucrările sale știintifice datează din perioada cât a pre-dat la Sorbona.
     După 1989, aceiași “descurcăreți” în ale publicisticii din țară, se reped și încep a-i tipări unele opere la București, simțind că acum „Eliade dă bine !”. Bineînțeles că primul este  prezentatorul în patru volume a scriitorilor realismului socialist, Eugen Simion, care editează ceva din opera prozei sale fantastice.(Poate pentru a drege busuiocul neprinderii lui în volumele pline de toți scriitorii comuniști). Au fost și alți care s-au repezit, simțind în acest nume  moment de relansare a  lor, ajungându-se ca și cea mai comercială și mai susținută oficial editura Humanits să-i publice în anul 2004 romanul “Gaudeamus”, dar, observând că “nu se vinde”, a renunțat alte reeditări. (Credem și pentru că, atât timp cât trăiește Ion Iliescu, adevărul despre cea mai neagră perioadă a istoriei neamului nostru, să stea acolo, la obroc, pentru „liniștea noastră”, adică a tuturor foștilor). Singur  biograful său Mircea Handoca l-a reeditat cât a putut, el însuși scriind cărți de prezentare a marelui creator de texte memorabile. S-ar fi putut ști mult mai multe despre acest deosebit român dacă ar mai fi trăit emului său Ioan Petru Culianu, cel care l-a asistat la universitatea din Chicago, dar pe acesta l-a “evaporat” securitatea în chiar anul “eliberării” formale 1990.
Membru a 12 universitati din lume, - de  la toate primind distincția supremă “Magna Cum Laude”-, Mircea Eliade se bucură de o atenție deosebită în lumea nord-americană.  La 100 de ani de la nașterea sa la Chicago, în aula universității s-a ținut un mare moment comemorativ iar mitropolia ortodoxă română de aici a oficiat un mare parastas de pomenire în cimitirul Hide Park, în sala ce-i poartă numele  s-a desfășurat apoi o altă întâlmire cu unele comunicari despre savant.  Sculptorul brăilean Nicapetre, - trăitor până la capăt în Canada,- i-a imortalizat chipul într-un bust de toată măreția, așezat în galeria marilor români din curtea Câmpului Românesc din Hamilton , alături de Nae Ionescu, Aron Cotruș și Mihai Eminescu. Dacă Petre Culianu ar mai fi trăit, aveam acum o biografie di granda a acestui unic exemplar al neamului nostru. (Asa cum Vladimir Alexe a reușit să devoaleze adevărata față  a celui care a participat activ la chinul neamului nostru, publicând în săptămânalul “Lumea Liberă” din New York “Biografia secretă”  a alogenului Ion Iliescu, sărbătorit anual în aceiași lună de către cei care sunt prote-jați și acum de marele comunist de concepție, care a oprit 22 de ani votarea legii lustrație ; gest făcut de-abia acum de un parlament ciuntit, lipsit de opoziție. Dezvăluirea unei biografii,  contrafăcută, este preluată și  de ziarele “Curetul” si “Gardianul” pe site-ul lor, în vreme ce despre Mircea Eliade încă nu se vorbește !)  Se cuvine să lămurim că acest mare observator și trăitor  al evenimentelor mij-locului secolului xx, n-a putut să stea de o parte când românismul s-a manifestat plenar și înalt, vreme când tineretul a fost ridicat la conștiința de neam deosebit în Europa, acei tineri ostași care  au sărit precum lei din tranșeie să aducă Basarabia acasă. El a ințeles, pe de-asupra, că un ADEVARAT CREATOR NU TREBUIE SA FIE PARTE DIN INTREG, SĂ RĂMÂNĂ  LA ÎNĂLȚIMEA DEMIURGICĂ, de unde se vede totul exact și nepărtinitor. El s-a detașat de privirea partizană și a devenit universal, opera sa fiind astfel un bun al intregii omeniri. Este regretabil atacul fără sens a fostei sale bibliotecare Adriana Berger,(neromâncă), ajunsă la concluzia falsă a antisemitismul eliadesc,  când acest om, în toate scrierile sale, are respect pentru toți creatorii reali evrei, cu Mihail Sebastian a fost coleg dar si prieten adevărat...
La 13 martie ne reamintim ziua nașterii sale iar la 22 aprilie, pe aceea a unui sfârșit apoteotic și demn, el rămânâd pentru noi exemplu de efort și de creație de mare valoare, pentru ai tăi și pentru omenire.

Traian Bădulescu - Șuțeanu