Faceți căutări pe acest blog

vineri, 9 martie 2012

Alexandru Melian - APEL LA RESPONSABILITATE, PATRIOTISM SI INTELEPCIUNE


APEL  LA  RESPONSABILITATE, PATRIOTISM  SI  INTELEPCIUNE

         Acum mai bine de 22 de ani, chiar în ziua de Crăciun când erau seceraţi de gloanţe dictatorii, se constituia undeva în Transilvania o uniune suspectă. Nu o uniune a scriitorilor, a muzicienilor ori a veteranilor de război, nici una a sindicatelor, a producătorilor de cartofi sau a pensionarilor. Apărea, în ambianţa haotică și bulversată a timpului, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Până aici, nimic anormal. Anomalia apare atunci când, - exploatând iresposabilitatea politică a conducerii FSN, deficitul de credinţă și devotament faţă de propriul popor și, nu în ultimul rând, infirmizarea chiar de la început a democraţiei prin fundamentarea  ei  pe spirit negustoresc, transacţionist și imoral -  inocenţa asociativă a uniunii se convertește în baricadă de partid. O baricadă sau un comandament ( ca să nu zic comandou) menite să răspundă proiectelor de bătălii artificiale, motivate în esenţa lor, nu atât de grija faţă de românii de origine maghiară, cât de aspiraţiile profitoare ale unui grup de oportuniști ( în sensul dezonorant al termenului) care și-au dat seama că vidul de putere de după căderea dictaturii este tocmai bun pentru a pescui în ape tulburi. Uniunea este transformată în partid etnic și, - în pofida experienţei și a practicilor europene – puterea proaspăt instalată la cârma ţării, validează această manevră, în esenţa ei nu numai anti-românească dar, oricât de paradoxal ar părea, chiar anti-maghiară. Fără a insista asupra argumentelor care probează această realitate, e suficient să consemnăm cum este calificat UDMR de alţi pretinși reprezentanţi și apărători ai românilor de origine maghiară, cei care și-au umflat mușchii recent ca să întemeieze un nou partid etnic, Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania. Artizanul acestei noi făcături, Lazlo Tökes, declara la congresul amintitei jucării politice că UDMR  este “o unealtă a guvernului, a puterii post-comuniste” care “nu pe noi maghiarii ne reprezintă”. Iar esenţa negustorească a acestui partid era relevată, cu năduf și  fără ambiguitate: “ne-a ajuns etnobiznisul lor asupra capetelor noastre”. Deși sunt departe de a preţui acest personaj, - mult mai puţin onorabil decât « onorabilii » din UDMR – de această dată îi dau întru totul dreptate. Cu mica observaţie că partidul pe care el tocmai l-a moșit este și mai ilegitim și mai periculos decât cel confecţionat în 1989.
            Cum se explică acceptarea și încurajarea acestei anomalii politice și care sunt consecinţele ei ? Fără  îndoială, motivul abdicării celor care au condus ţara în anii 90 de la îndatorirea lor patriotică și cetăţenească, de la principiile democratice experimentate și validate de lumea occidentală (pe care ne-am luat-o, cu sau fără temei, drept model) este cât se poate de clar.  Interesul electoralist și maniera negustorească  de a practica actul politic, - în mai toate manifestările lui - au determinat și legalizarea acestei ilegalităţi. Ca și aceea, de altfel, de a confecţiona deputaţi din rândul minorităţilor pentru a beneficia mereu de un grup de manevră politicianistă. Spun de a confecţiona, pentru că acești parlamentari nu doar că sunt aleși în mod nedemocratic,  dar ei nici nu reprezintă în realitate interesele minorităţilor. Si asta  pentru simplul motiv că interesele minorităţilor sunt, în esenţă, aceleași cu ale tuturor românilor. Doar dacă discriminarea pozitivă contra românilor ne-minoritari n-a devenit politică de stat. Iar dacă este așa, se impune o întrebare legitimă : care articol din constituţie permite înfiinţarea partidelor etnice și discriminarea pozitivă, sau când s-a organizat un referendum care să valideze o asemenea politică anti-românească și anti-democratică ?
     Consecinţele acestei rătăciri vinovate, care se perpetuează până în zilele noastre, sunt multe și costisitoare pentru societatea românească. Prima dintre ele, și poate cea mai importantă, este cultivarea insidioasă a tensiunii, uneori chiar a urii,  între românii de origine maghiară din Transilvania ( și nu numai ) și restul populaţiei, deși viaţa dovedește că oamenii simpli, - neotrăviţi de propagandă anti-românească  sau anti-maghiară -  întreţin relaţii conviviale, adeseori prietenești  și nu de puţine ori familiale. Este o realitate pe care partidul etnic înființat n-avea nici un interes s-o cultive pentru că ea nu-i justifica existenţa. Deci obiectivul subteran al UDMR  era să semene sămânţa discordiei pentru a dovedi că ei răspund unei necesităţi. Principiul pompierului piroman care dă foc pentru a avea de lucru sau pentru a arăta că existenţa lui este indispensabilă nu e de azi de ieri și istoria omenirii i-a cunoscut efectele dezastruoase nu o data.
Incepând cu tragedia din 1990 de la Târgu Mureș, - eșantion a ceea ce pot provoca semănătorii de ură (rolul UDMR, înfiinţat abia cu trei luni mai dervreme, în această dezlănţuire de însângerare absurdă, rămâne o necunoscută, ca și atâtea alte vinovăţii ale epocii, atâta timp cât arhivele secrete rămân sub cheie ori s-au transformat selectiv în scum) - și continuând cu strategia fabricării de pretenţii și cu tactica tranzacţionării de profituri, UDMR se înscrie în istoria politică a României ca un fenomen maladiv, provocat și gestionat de o mână de oameni inteligenţi, întreprinzători și fără scrupule,  dar validat și încurajaţ de o altă mâna de oameni, mai puţin inteligenţi dar mai întreprinzători și mai fără de scrupule ( dacă o asemenea calificare poate cunoaște grade de comparaţie). In plus, sau mai curând în minus, o mână de oameni mai puţin responsabili și mai puţin atașati faţă de cei pe care au avut și au pretenţia ca-i reprezintă.
Ceea ce devine de neînţeles și de o tristeţe revoltătoare  este că o anomalie provocată în circumstanţe tulburi și fără instituţii cu legitimitate solidă, se perpetuează de peste două zeci de ani, fără ca nici un președinte, nici un parlament, nici o instituţie de drept să nu socotească necesară revenirea la normal. Pentru toate aceste instanţe, este normal ca un partid etnic, votat în medie cam de 6% dintre români, să se afle în toate guvernările din 1996 și până astăzi, să-și asigure  perenitatea la putere prin toate tranzacţiile și trădările posibile, să-și impună vice-prim-ministri și să conducă Ministerul culturii, să se îmbogăţească cu nerușinare, - ca și atâţia dintre  colegii lor din alte partide – pe spatele tuturor românilor, inclusiv al celor de origine maghiară , să organizeze pe teritoriul României școli de vară cu sprijinul și participarea directă a guvernului de la Budapesta, unde tratatele europene să fie puse în discuţie, din perspectivă revanșardă iar ţara noastră să fie terfelită în toate felurile ( din păcate, nu mai este disponibilă pe Internet, pe această temă, Scrisoarea deschisă a istoricului Viorica MOISIUC, publicată în revista online Analize și Fapte nr.75, dar procedăm la recuperarea ei),  să facă ceea ce fac în aceste zile, - așa cum au făcut-o pe parcursul întregii lor existenţe – adică să ameninţe impertinent cu demisia din guvern   dacă nu li se satisface cererea « patriotică » de a se înfiinţa la Târgu Mureș faculatate de medicină în limba maghiară (bineînţeles, provocând căderea guvernului ei se pregătesc să fie răsplătiţi de opoziţie )!... 
Ceea ce este și mai grav, actualul președinte împreună cu guvernul său, actualul parlament – devenit bicicletă cu o singură roată – Curtea Constituţionala și organele noastre de justiţie, partidele politice, o bună parte din societatea civilă românească și din masmedia asistă în calitate de spectatori fără bilete de intrare la parodia înfiinţării unui alt partid etnic, - frăţiorul vitreg al UDMR, Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania. Mai năbădăioasă și mai radicală, această progenitură  îl are ca părinte, de loc surprinzător, pe atât de bine-cunoscutul Lazlo Tokeș, - acest personaj  dubios, bolnav de anti-românism visceral  care a ajuns, - oare graţie cui ? – deputat al României în Parlamentul european.
Cum pot fi calificaţi factorii de răspundere ai acestei ţări, - președinte, parlament, partide politice, curte constituţională – care nu întreprind nimic pentru a scoate în afara legii un grupuscul etnic violent anti-românesc, gata să se constituie într-o nouă legiune a urii și a destabilizării ?
O formaţiune politică a cărei ţară declarată este Ungaria, dar a cărui teritoriu inclus în titulatură este Transilvania, la a cărei congres secretarul de stat al Guvernului maghiar declara radios « Sărbătorim aici o luptă îndelungată pentru înfiinţarea acestui partid »,  iar marele patriot   L. Tökes arunca eticheta de trădători de ţară  « tuturor maghiarilor, indiferent unde trăiesc, care își atacă propria ţară, Ungaria, (și) cărora trebuie să le interzicem să mai intre în  Ardeal », o asemenea formaţiune politică are legitimitate, are dreptul de a pângări ţara de unde-și mănâncă cozonacul de toate zilele ?
Dacă da, atunci toţi cei care conduc sau se zbat să conducă România sunt ilegitimi și pângăritori de ţară. Ei vor merita ca domnul deputat european, care și-a transformat Transilvania în moșie personală, să le interzică în cel mai pur stil bolșevic, intrarea acolo, în numele ţărișoarei lui de suflet, Ungaria. Fiindcă ţara de trup, adică Tara românilor nu-i pentru el decât vaca de muls și boul de tras….
Halal dumneavoastră, trădătorilor de ţară și vânătorilor de voturi !!!
                                                            
 Alexandru MELIAN