Faceți căutări pe acest blog

joi, 20 decembrie 2012

Iuliu-Marius Morariu - Recenzie Florian VăideanuŞcoala veche din Vânăta şi şcoala nouă la 1930

Florian Vaideianu, Din cenuşa vremii, Târgu Jiu, 2010, 133 p.

Cronică de Iuliu-Marius Morariu


După cum în parte îl desconspiră și numele, semănătorismul, în calitatea sa de curent literar care a marcat peisajul scriitoricesc al secolului trecut, s-a remarcat prin promovarea valorilor rurale și prin prezentarea țăranului ca prototip și ca exemplu comunitar și național, fapt ce a făcut ca și alte genuri literare să se molipsească de modelele sale și să le împroprieze în operele autorilor lor reprezentativi[1].

Continuând buna tradiție întemeiată de autori ai unor vremuri apuse, sămănătorismul contemporan, aflat sub grija părintească a profesorului Nicolae Tomoniu, care lecturează și selectează cu grijă talente contemporane, perpetuează în contemporaneitate această tradiție plină de sevă și profunzime. Un exemplu în acest sens îl reprezintă și proaspătul debutant gorjean Florian Vaideianu, care în volumul său, intitulat sugestiv ,,Din cenușa vremii”, ce desconspiră încă din titlu conținutul memorialistic al antologiei de schițe literare (ce-i drept, o memorialistică atipică), reia marile teme sămănătoriste, aducând o contribuție notabilă în reiterarea marelui curent moștenit din secolul trecut.

Lucrarea, ce reunește în paginile sale, aproape cinzeci de crochiuri și evocări ale neperisabilului ruralității și ale icoanei satului gorjean, este deschisă de prefața doctorului Doru Fometescu, care remarcă imoprtanța caracterului anamnetic al lucrării autorului, profunzimea dimensiunii sale și prevede importanța sa pentru viitor:

Gestul spiritual - altruist, dincolo de profesie, al lui Florian Văideianu, izbuc de lumină, oarecum întârziat, va răzbate peste ziduri reci, cotidiene, desferecând erori şi înstrăinări de Fiinţa primordială...Preţul datoriei plătite pentru renaşterea satului natal, chiar „din cenuşa vremii” (p. 9).

Şcoala Vânăta în anul 2006
            După partea introductivă, cartea se deschide, oferind cititorului o pleiadă de chipuri evocări ce se răsfiră din abundență în paginile volumului, constituind seva sa memorialistică[2]. Dincolo de acestea însă, asemenea lui Marin Preda, Vaideianu prezintă în tablouri antologice evenimente și obiceiuri cu sorginte ancestrală ce circumscriu atât cadrul sătesc, cât și viața locuitorilor comunităților rurale. Vom remarca aici frumusețea descrierii sărbătorii Crăciunului și a obiceiurilor sale, a sărbătorii Paștelui, dar și obiceiurile de nuntă, înmormântare sau parastas (cu care debutează lucrarea), sau minunatele portrete precum cel al bunicii, al preotului[3] sau ale altor săteni care i-au marcat copilăria și i s-au întipărit în memorie.

Portretele și descrierile sale au adesea un profund conținut moral, izvorât pe de-o parte din realitatea și empirismul satului, precum și din formele sale de autocenzură și autoconservare (îngroparea sinucigașului singur, la marginea cimitirului - ,,Așa se îngroapă cei care se omoară p. 73), fapt ce le conferă și un statut didactic, pe lângă cel literar, reliefat în chip apodictic de autor.

Din punct de vedere stilistic, lucrarea se remarcă prin îmbinarea armonioasă a descrierii, dialogului și a narațiunii, toate trei având o pondere echilibrată în rândul fiecărei povestiri. După câte se pare, autorul este din fire o persoană pragmatică, fapt ce transpare și din succintul și precizia descrierilor care nu reușesc să plictisească cititorul, cu toate că au o complexitate și o frumusețe estetică aparte. Exemple în acest sens sunt: descrierea mustății țiganului (p. 41, o chestiune de amănunt, care multora nu le-ar fi suscitat interesul și nu le-ar fi atras atenția), descrierea țiganilor din  șatră și a ținutelor lor:

Copii, bătrâni cu mustăţi cât şura, ţigănci zbârcite şi ţigănci cu obrazul rumen. Toţi se ţineau de chilimii să nu cadă din căruţele care scoteau nişte zgomote înfiorătoare. Se învârteau roţile de nu le vedeai spiţele de lemn. Când se lovea şina de piatră săreau scânteile ca de la amnar. Căldările, legate pe margini se trosneau între ele de parcă pocneau castanele în foc. Caii, loviţi cu bice de curea, săltau în hamurile de fulger (p. 22).

Treceau ţiganii în căruţele lor. Mândrii. Aveau şalvarii roşii şi cămăşile verzi. Brâurile late ţineau strâns, la burtă, cuţite iuţi şi zvelte. Fustele creţe se înfoiau în vânt. La spatele căruţelor stăteau câini ce-şi arătau colţii de parcă-şi muşcau limba (p. 22).

            Un alt moment descriptiv deosebit de frumos, de această dată însă profund în sensibilitate, îl reprezintă și descrierea bunicii, prezentă în mai multe schițe, ce lasă să se întrevadă dragostea nepotului și calitățile morale înalite, reflectate și în portretul fizic. Vom reține dintre multele pasaje, unul pe care îl considerăm reprezentativ:

Mie mi se părea că văd o zână bună. Faţa-i era brăzdată ca arătura de toamnă. Adâncă. Ochii mici, pe jumătate închişi, lăcrimau în dosul ochelarilor legaţi cu aţe de mai multe culori (p. 37).

Fluieraşul Ion Brotea
            Cum era și firesc unei lucrări ce are în vedere lumea satului, opera lui Florian Vaideianu abundă și în pasaje umoristice, majoritatea cu tentă regională, ce trădează specificul umorului neaoș gorjenesc (așa cum, la umorul lui Creangă trădează specificul umorului moldovenesc, sau, după alții – Teodor Tanco, pe cel ardelenesc, dacă ne raportăm la originile transilvane ale autorului). Hazul transpare atât din situații, cât și din dialoguri, o particularitate aparte, cu tentă caragialeană, dacă ne este îngăduit termenul, transparând din multitudinea poreclelor, care înclină fie spre un comic al numelor, fie spre unul de moravuri (a se vedea episodul cu Bivolaru, pp. 43-44).

            Dincolo de haz, moravuri și dialoguri, lucrarea se distinge și prin opulența expresiilor cu caracter local, a regionalismelor, care sunt uneori explicate (p. 86 –pociump), alteori nu. Lipsa unor explicații nu îngreunează însă lectura, ele putând fi lesne deduse din context, datorită capacității descriptive a autorului, care reușește să împodobească lucrarea printr-o pleiadă de imagini auditive, vizuale, olfactive sau chiar sinestezii.

Având în vedere acestui fapt, recomandăm deopotrivă gorjenilor nostalgici după clipele copilăriei, cât și românilor care nu au proveniență rurală autohtonă, dar vor să pătrundă, fie și numai pentru câteva clipe, în frumusețea și bogăția satului, lectura acestor schițe, crâmpeie, pasteluri și portrete.[1] Mă gândesc aici bunăoară că atât Ion al lui Rebreanu cât și Moromete al lui Marin Preda sunt considerate ca aparținând modernismului, primul prin prisma personajului eponim, a fondului ideologic, a particularităților descrierii și a altor factori, iar al doilea, atât prin calitățile primului, cât și prin statutul de ,,personaju reflexiv (datorat monologului în care opera abundă) a lui Moromete.
[2] Fapt ce ne face să-l asemuim cu marile opere memorialistice ale vremii noastre sau cu alte descrieri asemănătoare, cu mențiunea că multe dintre ele sunt depășite de autor
[3] Demn de remarcat în contextul în care literatura contemporană, desacralizată, tinde să respingă ideea religiosului și să surprindă grotescul  și imoralul ei, atât în descrieri, cât și în dialoguri. În antiteză cu tendințele, autorul nostru îl descrie pe preotul Cornoiu, pe care îl numește ,,sfânt”( p. 113)

         FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj) - prozator, poet  
Citiţi Despre
Citiţi        - Din cenusa vremii, Proză scurtă  vedeti - Coperta - dec. 2012, format pdf, 1077 ko