Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 25 iulie 2015

Lucia Silvia Podeanu - Greşim ?

Greşim ?
 
Noul volum al scriitoarei Lucia Silvia Podeanu
Ideea – maioresciană – a poetului care trebuie să trăiască puţin pentru ca opera să-i fie mai mult apreciată, mi se pare criminală, malefică, depăşită.
Gurile rele – (recte Asociaţia Mihai Eminescu) spun că aceasta ar fi condus către uciderea Marelui Poet.
Câte proiecte ar fi prins încă viaţă?
Tudor Vianu îşi începea acum cincizeci şi şapte de ani cursul facultativ ”Evoluţia ideii de geniu în literatură” la Facultatea de Limbă şi Literatură în Bucureşti, spunând: ”Dacă Goethe ar fi trăit cât Eminescu, n-ar fi existat în literatura germană şi universală”.
Care este ”Patul lui Procust” după care se măsoară calităţile unei opere? Cine stabileşte criteriile aprecierii valorii literare? Cine stabileşte timpul de elaborare al scriiturii? De ce la douăzeci de ani îţi poți cânta în gura mare intensitatea sentimentelor, iar la şaptezeci eşti desuet dacă faci acelaşi lucru?
Există un an – 1904 – Sadoveanu şi restul aproape şaizeci, Sadoveanu nu mai e Sadoveanu?
E mai puţin uluitor demonstraţia Brâncuşi din ultimii ani de viaţă decât copilul care a modelat din zăpadă animalele din gospodărie? Homer a fost cumva un flăcăiaş imberb ce şi-a strunit lira de aed la marile ospeţe?
Timpul?
Cine stabileşte timpul în care ideea prinde sensul cuvintelor, gândul capătă conturul pe care alăturarea de cuvinte i-o conferă? Timpul acesta este diferit pentru fiecare.
Biologic poate au cincizeci, şaptezeci, nouăzeci de ani. Tinereţea interioară are alt timp asemănător comunicării mentale universale, aceeaşi în toate timpurile, în toate limbile şi în toate culturile.
Dacă nicio boală fizică nu alterează procesele gândirii, mulţi nonagenari sunt mai tineri şi mai sprinteni interior ca Labiş. Cincizeci de ani este vârsta la care devenim socri, bunici, ne eliberăm de o parte importantă din responsabilităţile materiale existenţiale care ne absorb energii, ne răpesc timp şi spaţiu de gândire, depăşim o etapă de viaţă, devenim liberi, putem zbura mai uşor.
Ne întoarcem către noi!
Atunci „Caratele” ce sunt în noi – mai multe sau mai puţine – prind viaţă, se şlefuiesc, devin mai uşor creaţie. Avem sentimentul unei anume împliniri existenţiale, dar simţim necesitatea saltului calitativ, a dăruirii luminii interioare şi celorlalţi. Acumulările, trăirile, dezamăgirile, iubirile, împlinirile estompate de primitivismul senzaţiei devin cugetare, capătă sensuri de dicton, de maximă, sunt filigranate de înţelegere, de o infinită dragoste, de cunoaşterea cel puţin a încă unui adevăr în afara adevărului ştiut până atunci.
De aici până la creaţie e doar linişte, „puterea de a te pune în stare să faci” - cum spunea Nicolae Iorga.
Creaţia intelectuală - cartea - chiar dacă o singură idee ar fi să luăm dintr-o carte - devine bun de cultură. Ea n-are vină şi este o crimă de a fi tratată ca un viciu.
Ea – cartea este o „dulce zăbavă” ce alină sufletul şi conduce la îmbogăţirea minţii noastre. Nu putem exista fără carte ca obiect din bibliotecă sau în format electronic.
Deşi „cânt” versuri de a şti să scriu şi în clasa a II-a eram într-o emisiune la Radio Focşani, numită „poeta cu ochii albaştri care are opt ani” – nu am avut timp de materializat această „iluzie”, cum spune cultura Orientului Îndepărtat.
Acum viaţa mi-a dat voie să-mi acord puţină vreme şi mie. Oare am greşit că am publicat versuri la aproape şaptezeci de ani?
Oare toţi cei care au spus câte un cuvânt bun despre „Anotimpurile iubirii” au greşit?
Generaţiile născute în jurul mijlocului secolului al XX-lea au avut o traiectorie existenţială unică în istorie. Şi-au petrecut copilăria, adolescenţa şi tinereţea printre ruine, au înfruntat foametea, au construit ţara după război, au studiat şi au trecut prin închisori sau lagăre de muncă doar cu vini închipuite, au muncit atât încât la un moment dat venitul pe cap de locuitor a fost cel mai mare din întreaga existenţă a acestui neam.
Acum este, oare, aşa de îndrăzneaţă cererea lor de a deveni membri ai Uniunii Scriitorilor din România, doar pentru că resursele economice ale ţării nu-şi pot permite (De ce?) acordarea unui plus de 50% din pensia cuvenită creatorului de literatură, dar se poate cu nonşalanţă să-i ia fiecărui pensionar după patruzeci şi şapte de ani de muncă dintr-o pensie de 1500 de lei – 150 de lei?
Aceasta-i răsplata ţării acestuia!?
Mă duce gândul la povestea „Funiei de nisip”. Când toţi vârstnicii vor fi înlăturaţi şi judecata va fi făcută de alţii în pripă, fără înţelepciune sau cu alte interese servind, ţara va fi mult mai uşor asuprită, ocupată.
Cui e frică de bătrâni?
Cumva de valorile lor morale, de principii?
Trebuie să aruncăm tot ce-i românesc la gunoi? – şi să ne închinăm străinătăţii, Europei, Terrei?
Fiecare timp a avut o doză mai mare sau mai mică de cosmopolitism, dar acum vrem să anulăm în totalitate naţionalul din artă şi nu numai; vrem ca teatrul să fie cât mai dezbrăcat, baletul cu conotaţii cât mai sexuale, literatura cât mai pornografică, pictura să expună falusuri şi vaginuri în expoziţii itinerante! Ce Eminescu, ce Enescu, ce Grigorescu? Cine sunt dumnealor?
Noi! Noi suntem generaţia secolului XXI şi bătrânii trebuie să dispară! Oare copacii fără rădăcini mai trăiesc? Mai este pădure fără copaci??
N.R. Şi, în completarea subiectului, doamna Lucia Silvia Podeanu adaugă un argument că şi la vârste înaintate se poate crea:

ARUNCAŢI-I PE POEŢI

Aruncaţi artiştii la gunoi
Şi primii aruncaţi-i pe poeţi,
Că văd prea multe
Şi înţeleg uşor!
Mai au şi darul
Ca să spună
Pe înţelesul tuturor,
Nu doar povestea
Marilor iubiri
Şi cea a căutărilor
În rătăciri,
Ei pot să vadă
În suflet
De-i dorul dor –
Sau de-i monedă calpă.
Pot să audă
Pe primul care ţipă
„Hoţii!”
Când bunurile lui
Sunt de la alţii
Care-au muncit
Şi de primit
n-au mai primit nimic.
Poetul vede
De ce sunt lucrurile
Strâmbe-n lumea asta
Şi pentru ce favoruri
I. Grec şi-a trimis nevasta
În cabinetul primului-ministru
Care le-a aprobat pe toate –
Zâmbind sinistru,
Mângâind coapsa femeii
Devenită marfă,
Ca orice legătură de ceapă
pe tarabă…
Aruncaţi poeţii la gunoi
Şi inventaţi altă poezie,
Voi.
Poezia minciunii şi
a hoţiei,
Poezia trădării.
                               Novaci, 1995

Novaci-Gorj, 2 august 2011
Notă: Oare am greşit că am publicat versuri la aproape şaptezeci de ani? se întreabă doamna Podeanu.
Un scriitor dintr-o generaţie ceva mai veche, Gheorghe Chiper, autorul cărţii „Târgul trăsniţilor”, ani de zile redactorul şef de la „Curierul ieşean”, avocat la Iaşi, după 1945 a intrat în uitare literară, pentru că, vorba doamnei Silvia, aşa „i-a fost traiectoria vieţii”. Dar a produs literatură de sertar, aşa încât, la moarte, în 1977, i-au rămas în manuscris mai multe cărţi: Lacrima Cristi, Fulgerul Negru, Plug, Voievodul sărmanilor, Când moartea întârzie o clipă… Să presupunem că ar fi fost mai longeviv, că ar fi ajuns în 2007 şi ar fi solicitat accesul în Uniune, la Iaşi, ce i s-ar fi putut reproşa, că e prea bătrân, că a venit deodată cu încă 5-6 cărţi ca să încaseze cei 500 lei în plus?