Faceți căutări pe acest blog

joi, 22 septembrie 2016

Maxim (Iuliu-Marius) Morariu - Recenzie Gheorghe Pleş, Şcolile Năsăudului (1635- 2015), vol. 1



Gheorghe Pleş, Şcolile Năsăudului (1635- 2015), vol. 1, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016.
Recenzie de ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

          De curând, peisajul editorial năsăudean a cunoscut apariţia unei prime părţi a unui preconizat triptic, ce-şi propune realizarea unei ample sinteze dedicate şcolilor Năsăudului. Iniţiativa, ce poartă semnătura domnului profesor dr. Gheorghe Pleş, fost director al Liceului ,,George Coşbuc" din urbea academicienilor şi director-adjunct al Colegiului Pedagogic afiliat Universităţii ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, este girată de către domnul profesor universitar Miron Ionescu de la Cluj-Napoca şi de domnul dr. Adrian Onofreiu. Cel dintâi semnează, după cum era de aşteptat, prefaţa lucrării, iar cel de-al doilea, postfaţa ei.
          În cadrul lucrării, domnul profesor realizează deopotrivă o activitate de cercetare istorică intensă, şi una de sinteză. Matematician de vocaţie şi profesie, dânsul reuşeşte evitarea stilului greoi şi alambicat, caracteristic adesea cercetărilor contemporane din spaţii convergente celui explorat de el, transformând, în ciuda abundenţei datelor şi a cifrelor, lucrarea, într-una ce se citeşte uşor şi este scrisă într-un stil plăcut.
          Volumul este împărţit pe două părţi, segmentate la rândul lor în zece capitole şi numeroase sub-capitole. De asemenea, este dotat cu anexe şi o consistentă listă bibliografică finală, întocmită cu meticulozitate.
          După ce, în exordiul premergător investigaţiei proriu-zise, realizează o amplă incursiune în istoriografia temei, trecând în revistă toate tentativele notabile de a valorifica istoria învăţământului năsăudean şi evidenţiind plusurile şi minusurile lor, în cadrul primului capitol face o prezentare generală, trans-temporală, a învăţământului în perioada propusă spre investigare. Ulterior, în cadrul celorlalte capitole, aspecte precum profilurile şcolilor, legislaţia şcolară, fondurile ce asigurau finanţarea procesului didactic, infrastructura, influenţele pedagogice şi sorgintea lor ş. a., sunt analizate pe larg, pe baza unor bibliografiei, constând din surse edite sau inedite consultate. Autorul nu se sfieşte să prezinte şi momente din istoria tristă a locurilor, precum perioada ocupaţiei maghiare a Ardealului de Nord sau perioada comunistă, evaluând însă cu obiectivitate influenţa pe care au avut-o fiecare dintre ele asupra destinului Liceului ,,George Coşbuc" şi a celorlalte şcoli.
          De altfel, şcolii pomenite îi dedică pagini ample şi bine documentate, prezentând înfiinţarea ei şi momentele imediat următoare şi analizând apoi modul în care, fiecare dintre directori, a contribuit la creşterea prestigiului instituţional şi a calităţii procesului didactic.
          Între sursele consultate de către domnul prof. dr. Gheorghe Pleş se numără, pe lângă documentele provenite de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud, şi periodice editate de şcolile investigate sau de alte instituţii, în cadrul cărora se oferă informaţii cu privire la activitatea lor sau, tentativele monografice dedicate şcolilor năsăudene.
          Dată fiind complexitatea demersului întreprins de autor, nu putem decât să salutăm cu bucurie apariţia primului volum al istoriei şcolilor năsăudene, meritat, după părerea noastră, de această zonă care a dat atât de multe culturii române şi să ne exprimăm nădejdea că, celelalte două vor fi cel puţin la nivelul celui dintâi dintre ele.

Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu