Faceți căutări pe acest blog

joi, 6 septembrie 2012

Iuliu-Marius Morariu - Recenzie Ieromonahul Grigorios - "Taina Pocăinței"Ieromonahul Grigorios, Taina Pocăinței, trad. ierom Prodromu Nagy, Editura Epifania, Alba-Iulia, 2012, 163 p.

Recenzie realizată de Iuliu-Marius Morariu, student anul II, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

 Căderea în păcat a protopărinților noștri a adus în viața noastră, ca o necesitate indispensabilă pocăința. Ea a constituit dintotdeauna antidotul tămăduitor împotriva tuturor căderilor și a stării umane de păcătoșenie. Consfințind valoarea sa, Mântuitorul a instituit și un sacrament care o are în centru, care, la rândul său, precede însăși Euharistia, suprema avuție eclesiastică.
Datorită importanței sale, precum, în mod cert și datorită necesității ei ca element cathartic al sufletului, de-a lungul istoriei creștine, i s-au afierosit în mod generos pagini și tratate atât în opere patristice, cât și în lucrări ale teologilor mai noi. Astfel, de la Herma la Sfinții Ciprian și Ioan Gură de Aur, și până la părintele Ilarion Felea, cărți întregi surprind aspecte importante ale Tainei tămăduitoare și dătătoare de iertare.
În acest context, observând o apariție recentă dedicată din nou pocăinței, apare firesc întrebarea, ce s-ar mai putea aduce nou în acest subiect? Provocarea, care e cu atât mai mare cu cât tema pare, cel puțin la prima vedere, arhicunoscută, e asumată cu responsabiblitate de ieromonahul Grigorios, un mare părinte și patrolog contemporan, după cum aflăm din prefața lucrării afierosite subiectului de față(p. 5), care a dat până acum tiparului nu mai puțin de 21 de volume.
Lucrarea lui aduce un suflu nou în prezentarea sacramentului penitențial, precum și o perspectivă amplă și complexă, ilustrată printr-o multitudine de istorioare care prezintă ipostaze concrete ale anumitor situații posibile.
Ca un teolog respectat ce este, părintele pornește în analiza sa de la descrierea referatului biblic al căderii și a urmărilor sale, mergând astfel în profunzime și arătând că păcatul reprezintă una dintre ,,consecințele sfâșietoare”(p. 11), ale căderii, că el este ,,boala sufletească a omului”(p. 13), fapt pentru care, alături de Botez, Dumnezeu ne-a dat spre tămăduire ,,leacul pocăinței” (p. 19). El prezintă atât felurile și treptele păcatului, cât și urmările sale (pp. 14-16), ca forme simptomatice ce necesită apodicitic tămăduire.
Urmează apoi prezentarea leacului, care, odată primit, se izbește de multe piedici din partea vrăjmașului( p. 23),  în fața cărora, însă, credinciosul nu trebuie să deznădăjduiască. Autorul prezintă șase căi ale pocăinței, respectiv: osândirea de sine și mărturisirea păcatelor, iertarea și iubirea fraților, plânsul și lacrimile pentru păcate, smerita-cugetare,milostenia și rugăciunea fierbinte (pp. 24-25). Apoi el vorbește despre Cel care primește lacrimile penitentului, despre bunătatea Lui și despre vremea de pocăință care este viața aceasta, oferind și câteva pilde de căință sinceră și bineplăcută lui Dumnezeu: Împăratul David, apostolul Petru, femeia păcătoasă din Evanghelie, tâlharul pocăit, Zaheu,  cuvioasa Maria Egipteanca, Sfântul Moise Etipoianul etc (pp. 29-34).
În continuarea lucrării sale, părintele vorbește apoi despre săvârșirea Tainei, prezentând deopotrivă atât actanții văzuți ai ei, cum sunt preotul și pentitentul, cât și pe cei nevăzuți, mijlocitorii dobânditori ai iertării, Maica Domnului și Sfinții. În ceea ce o privește pe aceasta, părintele își îndeamnă cititorii:
,,De fiecare dată când recurgem la Taina Sfintei Spovedanii, să o rugăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să fie sufletului nostru celui orb călăuzitoare în pocăință” (p. 39).
Este prezentată apoi instituirea Tainei, pregătirea pentru primirea ei, săvârșirea, precum și urmările sale directe și imediate, dar și cele pe termen lung (roadele ei). Și aici avem de-a face cu o serie de exemple concrete. De asemenea, textul abundă (ce-i drept, nu doar aici), în citate patristice, cu predilecție ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care argumentează afirmațiile autorului.
În partea finală, lucrarea are și o însoțire liturgică, constând din ,,Canonul către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la mărturisirea păcătosului”(pp. 113-119) și câteva rugăciuni de pocăință (pp. 120-127), precum și un frumos cuvânt îndemnător la pocăință al Sfântului Nicodim Aghioritul (pp. 128-137). Acestea constituie un element foarte important pentru cititorul care, incitat spre pocăință în urma lecturii operei, se va pregăti pentru înfăptuirea ei, ajutându-se în acest sens de rugăciunile de aici și de cuvântul Sfântului.
            Lucrarea se dovedește a fi una realizată cu multă vocație și mult profesionalism și prin prisma bogatului aparat critic care o însoțește. Un efort deosebit al traducătorului îl constituie pe lângă munca excelentă a redării integrale a textului și adaptarea aparatului critic (acolo unde s-a putut), la traducerile românești citate de părintele Grigorios în subsidiar.
            Având în vedere frumusețea și profunzimea acestei lucrări atât de necesare lumii în care trăim, invităm cititorul să-și adape sufletul din bogăția învățăturilor duhovnicești cuprinse aici și să-l curețe apoi prin baia lacrimilor tămăduitoare ale pocăinței.