Faceți căutări pe acest blog

duminică, 13 ianuarie 2013

Alexandru Melian - EMINESCUEMINESCU
( fragment din cartea în lucru « Auto-interviu »)*

            E.F.   Si totuși, în anii de după Revoluție n-au lipsit manifestările anti-eminesciene. Iubirea de Eminescu, admirația fața de Eminescu, înțelegerea profunzimilor lui creatoare și cetățenești au fost, așa cum știi foarte bine, țintele preferate ale demolatorilor de statui.
            E.M.  Uneori, ca să evaluezi opiniile cuiva, ești nevoit să vezi cine le emite.
            E.F.    Eventual, de ce și în numele cui ...
            E.M.   Bineînțeles. Uneori, acești parametri decodifică coduri și clarifică uimiri.            Îți amintesc însă că la ceastă iconoclastie am răspuns, esențial, în Argumentul cărții „Mihai EminescuPoezia invocației”, publicată la editura ATOS în 1999.
            E.F.    Da, numai că de atunci a mai trecut ceva timp.
            E.M.   Este adevărat, a trecut vremea,  dar nu și cei care vor s-o maculeze și s-o călărească cu orice chip.  Iar cele spuse în cartea mea de acum 13 ani, sunt valabile și astăzi. Am să răspund însă la problema pe care ai ridicat-o, având în minte un personaj bine cunoscut și bine răsplătit pentru ideosincraziile lui anti-eminesciene și anti- românești.        Cum sa-l iubească, cum să-l admire,...cum măcar să-l înțeleagă pe Eminescu o ființă clonată, un produs de însămânțare artificială pentru care uterul matern nu e decât un recipient de reacție chimică iar sânul mamei o tetină de cauciuc ?!.. Cum să iubească cineva care în loc de inimă are un organ anatomic ?!.. Cum să se nască admirația din uscăciunea negației, din suferința invidiei și din aroganța fudulă ?!.. Cât despre înțelegere... ea nu cere doar inteligență, ci și compatibilitate de cod spiritual. Iar dacă se întâmplă ca, uneori, codul să fie inaccesibil ori să reprezinte doar o parolă de mercenar, înțelegerea devine tabu sau răstălmăcire. Pentru asemenea indivizi, Eminescu formula în ziarul Timpul din 29 iulie 1881 o sentință de perpetuă actualitate: „Geniul neamului românesc este o carte cu șapte peceți pentru generația dominantă”.
     Iar poezia lui este un turbillon de culori care cântă, este o simfonie inaccesibilă surzilor și o grădină înflorită nedestinată orbilor. Este o grădină din care se înalță parfumuri niciodată perceptibile pentru bolnavii de guturai anti-românesc. Cât privește viața și opera lui, ele reprezintă povestea Feciorului de împărat fără de stea în care „a pus Domnul nemargini de gândire”  iar lumea unde i-a fost dat să trăiască, nemargini de suferință.
            E.F.   Această causticitate, această înverșunare chiar, mă fac să întrevăd în atitudinea ta ceva care seamănă a misticism, a intoleranță, a fanatism aș putea îndrăzni să spun. Nu crezi că Eminescu e și el apt de asumare critică ?  Crezi că obrăznicia haiducului NU poate fi arestată la porțile Ipoteștilor pentru a nu tulbura imnul și rugăciunea ?
            E.M.   Parcă am mai auzit asemenea întrebări retorice, chiar și fără a fi nevoie de vreo îndrăzneală deosebită...
            E.F.     Nici nu e de mirare pentru cineva care nu e surd, nici orb...
            E.M.    Nici mut... Nu cred însă că ai dreptate. Causticitatea, înverșunarea mea nu sunt fructul misticismului, cu atât mai puțin al intoleranței sau al fanatismului...Doamne ferește ! Ele sunt reflexul focalizat al credinței, al iubirii, al revoltei.
            E.F.     Păi, toate astea sunte cele mai bătătorite cărări spre misticismul și intoleranța de care am vorbit.
            E.M.    Iarăși nu cred. Ele sunt căi de neocolit pentru împlinirea umană întru bine, frumos și dreptate. Este adevărat, cărările ce se ramifică din aceste mari orizonturi pot fi multe și pot rătăci adeseori. Din drumul credinței se poate croi cărarea fanatismului,  din calea iubirii poate coti drumeagul narcisismului iar din traseul neasfaltat al revoltei este posibil să se abată poteci ale crimei.
            E.F.    Prea pui sub semnul probabilității fenomene ce nu sunt deloc probabile. Fanatismul nu e o probabilitate, ci o foarte tristă și cuprinzătoare realitate, la fel narcisismul, cum numești tu cam impropriu deviația iubirii.
            E.M.   De ce impropriu ?
            E.F.     Pentru că, în realitate, această deviație se concretizează în iubirea de sine, în egoismul devastator care pune în mișcare mai toate mecanismele relațiilor interumane. Cât despre revoltă, ce să mai vorbim ?!...Metamorfozele ei în ticăloșii de toate felurile sunt atât de frecvente încât semnul dubitației se cuvine mai curând revoltei generoase și spiritului de sacrificiu.
            E.M.    Nu ești nici prima nici ultima lansatoare de opinii  care se lasă sedusă de ispita absolutizărilor, a generalizarilor în fals. Nu e însă acum e momentul să ne referim la condiția tragică a omului, la plămada lui bivalent  antinomizată și la dinamica, niciodată precis cuantificabilă, a divinului și a demonicului din noi. O vom aborda probabil într-un alt context. Acum discuția noastră se referea la Eminescu. Încercam să-ți explic de unde provine severitatea aprecierilor față de comandourile anti-eminesciene, a acelora care nu-i supun opera și viața unui examen critic, ci unui fel de linșaj ideologic și politic. Iar demersul lor nu e făcut în numele și înteresul literaturi, al culturii, ci în numele și intersul celor porniți să neantifice identitățile naționale, în general, și ființa românească,în special. Nici măcar Eugen Ionescu în cartea lui demolatoare „Nu”, n-a găsit de cuviință și nici justificată negarea unui ziditor  întru rostire ca Mihai Eminescu.
Cât despre haiducul cel obraznic de care vorbești tu, n-are de ce sparge porțile Ipoteștilor. Ele sunt deschise, potere nu există acolo și nici atotputernici care să-și oprime supușii. Pe de altă parte, imnul și rugăciunea nu exclud exegeza critică, așa după cum nu justifică macularea și negația perfidă.
Tulburător este că vocația profetică a lui Eminescu se verifică și în privința posterității sale. El a întrezărit în negura viitorului mai toate piticismele cârtitoare, atrase mai curând de pământescul rătăcirilor decât de cerul înnobilat de luceafăr.
Iată un fragment revelatoriu din „Scrisoarea I” :
„„Ba să vezi...posteritatea este încă și mai dreaptă,
Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire ?
Ei vor aplauda desigur  biografia subțire
Care s-o-ncerca s-arăte că n-ai fost vreun lucru mare,
C-ai fost om cum sunt și dânșii...Măgulit e fiecare  
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Si prostaticele nări
Si le umflă orișicine în savante adunări
Când de tine se vorbește. S-a-nțeles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Răle-or zice că sunt toate câte nu vor înțelege...  
Dar afară de acestea, vor căta vieții tale
Să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale -
Astea toate te apropie de dânșii... Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele și vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Intr-un mod fatal legate de o mână de pământ;  
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage  decât tot ce ai gândit .”

                                                           Alexandru  MELIAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  Decodificarea inițialelor  care preced textul, cred că va putea fi făcută după lectura primului capitol.