Faceți căutări pe acest blog

luni, 11 februarie 2013

Iuliu-Marius Morariu - "A doua carte" – impresiiFlorian Văideianu - "A doua carte" 
– impresii pe marginea unui volum[1]
Recenzie de Iuliu-Marius Morariu

Continuând un proiect nu de mult început și bine receptat în mediul academic semănătorist (după cum ne arată și titlul volumului său), juristul Florian Văideianu, oferă din nou iubitorilor de literatură, un comornic de amintiri pline de sevă și frumusețe, din viața satului gorjean de altădată.
Dacă cel dintâi volum era format din schițe și micronuvele, acesta, ca o dovadă a profesionalismului, îmbină în chip  plăcut deopotrivă genul liric și cel epic, în paginile sale regăsindu-se atât poezii ce redau atât anumite sentimente ale sale (de exemplu, Rugă  pp. 25-26), cât și portrete versificate, dedicate unor persoane și personalități care i-au marcat destinul, precum Doru Fometescu sau Milu Popescu).
 În ceea ce privește proza, aceasta, se îmbogățește, pe lângă piesele literare, la fel de frumoase și de pline de haz, și cu câteva însemnări ce aduc spre memorialistica subiectivă și intrinsecizată, și se constituie în adevărate pagini de jurnal, care ar putea rivaliza cu marii reprezentanți ai acestui gen[2] (a se vedea: Domnul Tudor, pp. 48-51).
            În partea de început, regăsim din nou, într-un mod ce desconspiră consecvența și fidelitatea amiciției, prefața doctorului Doru Fometescu, a doua dedicată autorului nostru. În slove pline de inspirație admirație (binemeritată de altfel), acesta analizează structura și compoziția volumului cu o abilitate demnă de un critic literar renumit (lucru rar întâlnit la un doctor, la fel ca și pasiunea acestuia pentru poezie). El remarcă atuurile lucrării și stârnește cititorului care zăbovește asupra prefeței apetitul pentru lecturile care urmează. De asemenea, mai face și o serie de remarci privitoare la autor și la talentul său condeicesc, unele dintre ele de mare valoare, precum:
Iată-mă zăbovind multă vreme printre manuscrisele cărții lui Florian Văideianu, care știe să caute ceea ce durează și alege cu grijă drumul promițător al valorilor esențiale. A doua sa carte de proză scurtă, microeseuri și poezie, devine rodire prețioasă cu miresme de cuvinte, străluminând energii arhaice dinspre simțiri limpezi în stare să vindece înstrăinări și rătăciri din vârtejul cenușiu al vremurilor (p. 5).
            Odată pus diagnosticul, nu ne rămâne decât să vedem evoluția tratamentului (în cazul nostru al lecturii), asupra sufletului pacienților însetați și a operei diagnosticate. Taumaturgul își dovedește însă și aici, ca și în activitate, profesionalismul, caracterizând în chip succint și pragmatic opera amicului său.
            Urmează apoi partea poetică, constând din 17 poeme, în cadrul cărora autorul nostru abordează teme diverse, de la meditația filosofică, la portretul versificat, sau la poezia cu tentă creștină (un exemplu în acest sens este poemul: Restituirea rușinii, pp. 17-18). Conservator din fire, cum de altfel se cuvine unui astfel de demers de restituire a amintirii și tradiției, el rămâne fidel prozodiei clasice și tributar marilor autori ai poeziei canonice, lucru care transpare și din poeme și care conferă o notă de  autenticitate operei sale poetice.
            Aceasta este ulterior întregită de microeseurile prozaice, în cadrul cărora regăsim evocate noi momente din viața satului. De o remarcabilă frumusețe sunt atât momentele din copilăria autorului, precum Ora de franceză (pp. 37-41), cât și cele din viața satului (Cânepa, pp. 46-47, Taurul comunal, pp. 52-53, Popănel,  pp. 61-63 etc. ). Lucrarea abundă și în evocări de o sensibilitate aparte, precum cea a părintelui Cornoiu ( Și eu sunt o troiță,  pp. 40-41, O mână caldă,  pp. 44-45), sau a preotesei Georgeta (pp. 42-43), dar și în momente comice, prezentate într-o manieră artistică ( Corcolici,  pp. 71-72, Americanu, pp. 73-74, Frecția, pp. 75-76,  Dentistul, pp. 78-79, Nea Păntilie,  pp. 59-60, Avram, pp. 80-81) .
            În privința celor din urmă, trebuie remarcat faptul că autorul reușește să creioneze diferite imagini paradigmă (precum Jaroslav Hasek cu soldatul Svejk)[3]. Astfel, în fiecare comunitate locală se găsește un nea Păntilie care, atunci când se îmbată își bate nevasta, sau un om precum Avram, la fel cum, în vremurile trecute, în mai toate satele era la modă cultivarea cânepii, care astăzi nu se mai regăsește decât rar, cu precădere pe piața de stupefiante, după cum frumos remarcă autorul  (p. 47).
Aș îndrăzni chiar să afirm că Florian Văideianu nu se oprește doar la creionarea unor astfel de imagini ci, asemenea lui Balzac, oferă cititorului tipologii (tipul bețivului, al preotului devotat etc.). În creionarea lor, el se folosește cu iscusință de toate pârghiile oferite de literatură, de la cele trei moduri de expunere, regăsite din abundență și, paradoxal totuși, în mod echilibrat în lucrare, la toate formele imagistice (vizuale, auditive, olfactive, sinestezii), și până la alăturările care asigură contiunitatea ideilor și închegarea frazei sau figuri de stil (lucrarea abundă altminteri în epitete, comparații, personificări, metafore – cele din urmă cu preponderență în partea poetică).
            În aceste condiții, nu putem decât să remarcăm reușita celui de-al doilea volum al operei beletristice a gorjeanului prezentat, să îl felicităm pe această cale, să îi dorim condei aurit și în viitor (căci presimțim că nu se va opri aici), și să recomandăm călduros cititorilor dornici de o lectură profundă, frumoasă și plină de consistență, dipticul lirico-prozaic ce înmănunchează maiestuos, chipuri și icoane din viața satului.


[1] Pornind de la: Florian Văideianu, A doua carte – versuri și proză, Târgu Jiu, 2012, 105 p.
[2] Precum Mircea Eliade,  Mihail Sebastian, Paul Goma și alții.
[3] A se vedea: Jaroslav Hasek,  Peripețiile bravului soldat Svejk în Războiul Mondial (vol. 1 și 2),  traducere Jean Grosu, col. ,,100 de cărți pe care trebuie să le ai în bibliotecă”, vol. 83-84, Editura Adevărul Holding, București, 2010.