Faceți căutări pe acest blog

joi, 6 noiembrie 2014

Un alt scriitor care va trăi prin opera saIn memoriam,
scriitoarea Olimpia-Octavia Berca…
                         
Eugen Dorcescu , 6 noiembrie 2014

Psalmul 22 (23)
       
Acum, că Domnul e păstorul meu,
Oare de ce voi duce lipsă eu ?
Odihnă-mi dă, păşunile sunt verzi,
Cu ape liniştite şi livezi.
Îmi întremează sufletul. De rău
M-absolvă, căci ador Numele Său.
O, Doamne, chiar când calc a morţii vale,
N-am teamă, că-s sub paza mâinii Tale.
Pasul mi-l laşi să treacă şi să meargă,
Strunindu-mi-l cu înţeleapta-Ţi vargă.
Atunci când toţi vrăjmaşii sunt de faţă,
O masă-mi pui Tu, dis-de-dimineaţă.
Capul mi-l ungi cu mir din cel mai fin,
Paharu-mi se revarsă de prea plin.
Aceste negrăite bucurii
Întreaga viaţă mă vor însoţi.
Voi locui în casa Domnului
La nesfârşit, prin îndurarea Lui.
(Duminică, 2 noiembrie 2014)


Sursa:


Scrieri la Sămănătorul – Editura online

Prezentare:

OLIMPIA BERCA - ( Poieni - Cluj), Critic si istoric literar, eseist, cercetător stiintific. Căsătorită cu poetul Eugen Dorcescu.  Prezentare.
        - Poezia lui Eugen Dorcescu, comentată de... - Crestomatie critică, critică şi istorie literară, documentaristică, comentarii dedicate cărţilor lui Eugen Dorcescu, format pdf, 1128 Ko, vedeti coperta jpg, 349 kb (mart. 011)
         - Departe de centru, aproape de centru, – cronici literare, comentarii dedicate cărţilor unor scriitori precumpănitor contemporani, format pdf, 300 Ko (dec. 09)


BERCA, Olimpia-Octavia


Eseist, critic literar, traducător. Născută la 5 iunie 1933, Poeni, jud. Cluj. Soţia poetului Eugen Dorcescu.

Studii:
Şcoala primară „Spiru Haret” din Timişoara (1940–1944);
Liceul „Carmen Sylva” din Timişoara (1944–1952);
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, secţia română-germană (1958–1963).
Doctor în ştiinţe filologice (1976).

Profesii:
Cercetător,
Cercetător ştiinţific,
Cercetător ştiinţific principal la Filiala din Timişoara a Academiei Române (1963–1996).

Colaborează la: „Contemporanul”, „Familia”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Scrisul bănăţean”, „Limba română”, „Limbă şi literatură”, „Studii şi cercetări de lingvistică — Caiet de semiotică”, "Banat", "Orient latin",„Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, „Reflex”, „Caligraf”, „Rostirea românească”,Radio Timişoara, TV Timişoara etc.

Volume publicate:
Poetici româneşti, Timişoara, Editura Facla, 1976;
Dicţionar istoric de rime, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983; Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Timişoara, Editura Amarcord, 1996;
Lecturi provinciale, critică literară, Timişoara, Editura Eubeea, 2003;
Despre maeştri, critică şi istorie literară, Timişoara, Editura Mirton, 2003.
Provincia literară, critică şi istorie literară, Timişoara, Editura Eubeea, 2008.
Poezia lui Eugen Dorcescu. Crestomaţie critică, Timişoara, Brumar, Fundaţia Triade, 2010 (în colaborare cu Sorina Ianovici-Jecza);
Departe de centru, aproape de centru, critică literară, Editura Mirton, Timişoara, 2012.


Colaborări la volume colective:
Studii de limbă şi stil, coordonare ştiinţifică, G. I. Tohăneanu şi Sergiu Drincu, Timişoara, Editura Facla, 1973;
Seria Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Universitatea din Timişoara, 1975–1984;
Filologie XX, volum îngrijit de Francisc Kiraly, Ivan Evseev şi Ioan Muţiu, Universitatea din Timişoara, 1977;
Academia şi Banatul, volum îngrijit de Ion Iliescu şi Sergiu Drincu, Timişoara, 1988; Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004 şi urm.

Ediţii îngrijite:
C. Diaconovici Loga, Gramatica românească, Timişoara, Editura Facla, 1973;
G. Coşbuc, Versuri, Timişoara, Editura Facla, 1987;
Colecţia „Cartea şcolarului”, serie îngrijită, cronologie şi referinţe critice de Olimpia Berca:
Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă, Sărmanul Dionis;
Ion Creangă, Amintiri din copilărie;
I. L. Caragiale, D-l Goe;
G. Coşbuc, Iarna pe uliţă;
Constantin Negruzzi, Sobieski şi românii;
Mioriţa, Greuceanul, Timişoara, Editura Excelsior, 1998.

Traduceri:
Jules Dorsay, Motanul negru, Timişoara, Editura Excelsior, 1994;
Roland Jaccard, Nebunia, Timişoara, Editura de Vest, 1994;
Michel Tardieu, Maniheismul, Timişoara, Editura de Vest, 1995.

Traduceri în colaborare:
André le Gall, Anxietate şi angoasă, Timişoara, Editura Marineasa, 1995.

Premii literare:
Premiul pentru critică şi istorie literară al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (2003);
Premiul pentru eseu la Festivalul Internaţional de Creaţie Literară Religioasă, ediţia a II-a, Timişoara, 2005;
Premiul "Opera Omnia" al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, 2013.

Referinţe critice (selectiv):
În volume: Nicolae Ciobanu, Însemne ale modernităţii, Bucureşti, Cartea Românească, 1979; Alexandru Ruja, Parte din întreg, Timişoara, Editura de Vest, 1994; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara,Editura Marineasa, 2000; Maria Niţu, Seducţii literare, Timişoara, Editura Eubeea, 2005; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; Alexandru Ruja, Printre cărţi, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară. Dicţionar biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor - Filiala Timişoara, Timişoara, Editura Marineasa, 2007; Ion Arieşanu, Printre înţelepţi, Timişoara, Editura Eubeea, 2008; 
Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului. Creatori în Banat, Editura Eurovest, Timişoara, 2009; Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2011;
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, II, Editura Semne, Bucureşti 2009 etc.

În periodice: Nicolae Ciobanu, „Luceafărul”, nr. 42, 1976; Laurenţiu Ulici, „România literară”, nr. 38, 1976; Al. Graur, „România literară”, nr. 28, 1984; Nicolae Mocanu, „Steaua”, nr. 2, 1984; Valentin Taşcu, „Cercetări de lingvistică”, nr. 2, 1984; Gheorghe Chivu, „Limba română”, nr. 5, 1984; Vasile Sari, „Limbă şi literatură”, nr. 3, 1984; Livius Petru Bercea, „Banat”, nr. 4–5, 2004; Alexandru Ruja, „Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, 1 februarie, 2005; Constantin Stancu, "Agero", Stuttgart, 5 iunie 2010;
Iulian Chivu, „Agero”, Stuttgart, 5 mai 2012; „Naţiunea”, 5 mai 2012; „Banat”, 4, 2012; Livius Petru Bercea, "Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45", 12 iunie 2012; Dorin Murariu, "Banat", 9, 2012 etc.
Sursa: