Faceți căutări pe acest blog

joi, 27 noiembrie 2014

Dr. Alexandru Berca - ”ADEVĂR şi MINCIUNĂ – Pagini de istorie falsificată”.

  Un nou eveniment editorial


        Am avut posibilitatea în ultimii ani să aflăm din diverse surse informaţionale  despre activitatea publicistică prin zeci de articole şi editarea unor cărţi scrise de Dr. Alex Berca, economist American de origine română.
    În urmă numai cu doi ani apăruse în Editura Institutului European din Iaşi, cartea ”Crizele economice şi ciclicitatea lor”, un an mai târziu, în 2012, o altă editură ieşeană, Sedcom , a publicat cartea ”Început de secol” a aceluiaşi autor. În 2014, Editura TopForm din Bucureşti, i-a publicat lucrarea UCRAINA – Un punct de vedere geopolitic în care principalul cuvânt introductive a fost scris de către Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în România.
   Ultimul eveniment editorial a fost realizat de către Editura Roprint din Cluj care a publicat în urmă cu o săptămână noua lucrare a Dr. Alexandru Berca: ”ADEVĂR şi MINCIUNĂ – Pagini de istorie falsificată”.
   Dintr-un dialog cu mai mulţi cititori ai lucrărilor Dr. Alex Berca, a reieşit că prin pregătirea sa universitară din ţară ca economist şi ca analist economic la nivel global i-a oferit autorului pe baza unei profunde şi amănunţite activităţi de cercetare, posibilitatea unor disecări a diverselor fapte şi fenomene economice şi social-politice la nivel micro, macro şi mondo economic, fiind permanent în căutarea adevărurilor şi a răspunsurilor pentru diversele fapte petrecute în trecut precum şi stabilirea unora dintre tendinţele ce vor putea avea loc în viitor.
   Prin lucrarea Adevăr şi Minciună, Dr. Alex Berca oferă cititorilor o imagine multilaterală asupra evoluţiei unora dintre ţările lumii care în secolul 19 şi începutul secolului 20, au fost martorele unei evoluţii explozive a sistemului capitalist bazat pe revoluţia industrială şi a introducerii maşinismului. Tot odată autorul, prezintă reacţia unora dintre creatorii unei noi filozofii: Marxismul , şi în mod special a lui Karl Marx şi Frederich Engels, cu privire la această evoluţie social economică şi politică. Concepţia filozofică a celor doi gânditori a stârnit tot felul de dezbateri încă de la începuturile activităţii lor şi până în prezent între specialiştii din domeniul economic, al ştiinţelor sociale şi în special al celor din domeniul istoriei doctrinelor precum şi a  istoricilor.
  Ceea ce reţine în mod special atenţia oricărui cititor al acestei noi lucrări a Dr. Alex Berca, este analiza activităţii lui Marx, Engels şi a continuatorilor concepţiei  marxiste printre care Lenin, Stalin şi a celorlalţi conducători ai ţărilor din fostul lagăr al sistemului socialist precum şi a celor care încă mai există. Din păcate întreaga filozofie marxistă a schimbat viaţa a sute de milioane de oameni de pe întregul glob – dar nu spre binele lor.
 Prin întregul ei conţinut lucrarea se adresează unui cerc larg de cititori de diverse vârste şi cu preocupări în diverse domenii de activitate şi cu diverse preocupări şi interese în privinţa evoluţiei vieţii din anumite ţări. Autorul face uz de o multitudine de informaţii mai puţin cunoscute sau chiar necunoscute până nu de mult, fiind ţinute sub un control deosebit în arhivele securităţii din diversele ţări comuniste.
  Autorul prezintă un volum mare de informaţii din  care reiese adevărul despre aceşti conducători ai vieţii social-politice şi ideologice, despre viaţa lor personală şi factorii care le-au influenţat gândirea şi deciziile pe care le-au luat.
  Larga paletă de informaţii ce se regăseşte pe parcursul întregului volum, este constituită dintr-o multitudine de informaţii printre care se pot enumera: note de subsol, o bogată secţiune de adnotări şi o largă bibliografie. Un asemenea aparat
ştiinţific apreciat într-un mod deosebit de un număr mare de cercetători specialişti din diversele domenii ale ştiinţelor sociale reflectă rodul unui număr însemnat de ani de cercetare amănunţită a subiectului acestei lucrări.
   Plasându-se pe o poziţie independentă de orice influenţă politică, autorul prezintă diversele fapte, aşa cum s-au petrecut sau continuă să aibă loc, în condiţiile specifice ale vieţii naţionale şi internaţionale.
  Pe parcursul întregului volum, de circa 370 de pagini, Dr. Alex Berca face uz de nenumărate fapte, prezentând printr-o analiză amănunţită diversele aspecte ale vieţii oamenilor din Europa secolului al 19-lea şi continuând în partea a doua a lucrării cu evenimentele care s-au succedat înaintea şi în timpul aşa zisei revoluţii din Rusia (1917).
   Întregul volum reflectă preocuparea pentru găsirea adevăratelor cauze care au condus la crearea şi răspândirea concepţiei marxiste în Europa şi a adevăratelor cauze care au determinat declanşarea evenimentului din Rusia anului 1917.
   Nota personală a cărţii, bazată pe multiple fapte şi evenimente se menţine în limitele unei obiectivităţi care nu poate fi neglijată şi care oferă cititorului posibilitatea urmăririi unor aspecte istorice şi socio-economice în corelaţia lor internaţională, într-un mod deosebit de uşor şi plăcut de citit.
  Numai astfel, afirmă Dr. Alex Berca, ”vom  putea oferii tuturor celor interesaţi  şi în special tineretului actual şi celui viitor, imaginea reală asupra unor personaje şi evenimente care zeci de ani au fost contrafăcute, ascunzându-se realitatea şi creându-se în mod voit printr-o puternică propagandă o adevărată cortină  în spatele căreia se ascundeau tot felul de realităţi care mai de care mai compromiţătoare pentru cei ce susţineau că luptă pentru şi în favoarea maselor largi de oameni din întreaga lume, constituiau obiectivul esenţial al vieţii lor”.
   Cei care au continuat să dezvolte concepţia marxistă nu au făcut decât să-şi creeze nişte piedestale de unde îşi asigurau maximum de avantaje financiare şi sociale transformându-se într-o pătură a unei noi burghezii create şi susţinută prin forţa armelor şi a organelor de opresiune, fără să aibă nici un fel de suport moral în afară de aderare dintr-un spirit pur pragmatic şi ipocrit la unicul partid de guvernare.
  Minciuna care i-a condus spre aceste interese s-a reflectat imediat după aşa zisa revoluţie şi după ce şi-au asigurat şi consolidat anumite poziţii cu multiple avantaje, creând şi extinzând aparatele de constrângere împotriva celor care le demascau adevărata gândire şi comportamentul lor. Împotriva acestora considerându-i ca ”duşmani ai ţării şi ai partidului”, şi-au creat instrumente de opresiune şi teroare şi au început să lovească cu o deosebită cruzime în clasele şi păturile sociale care nu se aliniaseră la pretinsa politică a partidului de guvernământ pe care ei îl conduceau
   Esenţa acestui volum intitulat într-un mod deosebit de convingător  şi sugestiv:

                        Adevăr şi Minciună

este o poartă larg deschisă şi o incitare spre cercetarea şi mai amănunţită a diverselor aspect ale concepţiei marxiste şi a evenimentului din 1917, oferind cercetătorilor posibilitatea căutării şi descoperirii a noi aspect privind evoluţia şi rolul teoriei şi practicii marxismului în subjugarea forţată a unor ţări din fosta URSS şi a sateliţilor ei europeni şi de pe alte continente.
   Chiar dacă se mai găsesc unii care au încă nostalgia vechiului sistem socialist de pe urma cărora ei şi familiile lor au beneficiat zeci de ani, noile cercetări vor putea evidenţia minciuna ideologică pe care a promovat-o această neoburghezie.  
  Libertatea de exprimare a opiniilor şi dovedirea realităţii trebuie să fie mobilul oricăror noi cercetări şi idei progresiste care să dovedească speranţa şi posibilitatea creării unei vieţi mai bune pentru întreaga omenire printr-un efort comun şi nu prin sloganuri sau mistificări de tip potemkimist.