Faceți căutări pe acest blog

joi, 21 aprilie 2016

Dr. Ion Mocioi - Semnale: George Coşbuc de la TismanaStânga - Fântâna Chihaia 2015, dreapta - Fântâna Chihaia 1915
Semnale
George Coşbuc de la Tismana
- de Nicolae N. Tomoniu şi Maxim (Iuliu-Marius) Morariu -

La Editura „Semănătorul”  a apărut recent, cartea George Coşbuc de la Tismana, o antologie  subintitulată „studii, articole şi amintiri”, care se constituie într-o reală monografie documentară, dedicată poetului năsăudean de către profesorul şi editorul gorjean Nicolae n. Tomoniu, asociat cu maxim (Iuliu-Marius) Morariu, teolog din Bistriţa-Năsăud. Este un top de mare valoare ştiinţifică şi literară, care completează fericit cunoaşterea vieţii şi operei scriitorului ardelean în postura lui de oltean înrudit cu familia librarului Sfetea şi statornicit în Gorj în stabilimentul acestuia, la Tismana, unde şi-a continuat creaţia originală şi a tradus în româneşte celebra „Divina Comedie” a italianului Dante Alighieri.
Pe banca de la fostul Restaurant Rozica
Nicolae N. Tomoniu este un om de cultură, director al Editurii „Semănătorul” şi al revistei online şi tipărită, cu acelaşi nume, profesor şi autor al unor cărţi intrate în patrimoniul naţional al tipăriturilor. A semnat alte cinci cărţi de asemenea importanţă – Monografia oraşului Tismana, Sfântul Nicodim de la Tismana, Neamul întemeietor al lui Basarabă, Monografia Tismana în imagini, Ultimii soldaţi ai neamului românesc, cât şi un Ghid ilustrat al oraşului Tismana, dedicat turiştilor. N. N. Tomoniu este şi preşedinte al Filialei Gorj a Ligii naţionale a scriitorilor, care are sediul central în Cluj-Napoca. Editor, a tipărit optsprezece cărţi de diferiţi autori din Gorj şi din ţară.
Colaboratorul său, pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu este unul dintre tinerii intelectuali ardeleni de prestigiu, cunoscut mai ales prin cărţile Sfântul Constantin Brâncoveanu şi o Antologie de invitaţii la lectură, dar şi prin studii şi articole importante.
Cartea pe care o semnalăm, George Coşbuc de la Tismana (2016), debutează cu o epistolă a lui N. N. Tomoniu către colaboratorul său Maxim Morariu, bogată în informaţii inedite privind cultura română şi activitatea mănăstirească, despre revista „Sămănătorul” şi noile legături Tismana-Năsăud, despre studiile publicate de George Coşbuc la „Sămănătorul” (1901-1902) şi bibliografia coşbuciană privind traducerile din opera lui Dante Alighieri.
Chioșcul lui Coșbuc de la Tismana
Un capitol special al acestei cărţi este studiul dedicat de N. N. Tomoniu lui Badea Gheorghe Coşbuc la Tismana, „amintiri din copilăria” autorului tismănean, integrate ca „motive pentru a scrie cartea aceasta”, cu „mărturii despre prezenţa poetului la Vila Sfetea de la Tismana” şi „ilustraţii” sau fotografii documentare inedite.
Următorul capitol al cărţii reprezintă fragmente din Comentariile
Dreapta : Ocaua lui Coșbuc și Ramiro Ortiz
lui Ramiro Ortiz la traducerea lui George Coşbuc „Divina comedie” scrisă de dante Alighieri
, care include şi o scrisoare a savantului italian intitulată L-am cunoscut pe Coşbuc în vara anului 1915 la Tismana (10 martie 1925).
Un loc important (de vreo 30 de pagini) în carte are capitolul Pe urmele lui Coşbuc la Tismana, care se desfăşoară în trei părţi bine structurate şi bogate în informaţii culturale, de mare interes pentru o monografie extinsă privind viaţa lui Coşbuc.
Urmează, în carte, o antologie de Articole şi studii aparţinând lui Nicolae N. Tomoniu și Maxim (Iuliu-Marius) Morariu şi publicate în noua revistă „Sămănătorul, Tismana”.
Mareșalii Makensen și Averescu
În continuare, N. N. Tomoniu înserează studiile sale speciale: Situaţia generală a ţării în ultimii ani de viaţă a lui George Coşbuc şi Aniversare în luna mai 2014: Revista „Sămănătorul” la trei ani! (în Tismana), modele de cercetare ştiinţifică aprofundată pe domenii bine stăpânite de autor şi inteligent realizate.
Autorii acestei cărţi reproduc şi alte articole din revista „Sămănătorul”, între acestea fiind şi un studiu al nostru (Ion Mocioi: Coşbuc la Tismana).
Chioșcul Ocolului Silvic Tismana construit pe timpul lui Coșbuc
Volumul semnalat se încheie cu un grupaj de fotografii adnotate de N. N. Tomoniu, câteva poezii semnificative de G. Coşbuc, bibliografii şi un necesar index de nume şi denumiri. Este o carte densă, de apreciabilă valoare culturală şi renumită realizare tipografică.

Dr. Ion Mocioi