Faceți căutări pe acest blog

joi, 13 iunie 2013

Gh. Rădulescu - Semănătorul de stele

Semănătorul de stele

Doctorul Doru V. Fometescu
 Câteva cuvinte despre autorul: „DESMARGINIRII-ieşirea din paradis”

Motto1: „S-a născut ast-TIMP/În Satul Planetar/Suind spre Olymp/
Arbor milenar!”(Gh.R).

 
Motto2: „Nu traieşte decât cel care e de folos altora,nu traieşte decât cel care dă un rost Vieţii!”(Seneca).Într-adevăr nu trăiește decât altruistul care îşi împarte bucuria vieţii,cu semenii săi, pe care-i ajută să înţeleagă adâncul sens al universalului.
Precum doctorul Doru V. Fometescu care prin ultimul său volum: „Dezmărginiri - ieşirea din paradis”apărut sub editura „Semănătorul”-Tismana 2013, ne-a adus nouă cititorilor din Universurile-Vaz-Duhului Poetului: „Visurilor gingaşe” (Cum îl numeam la o ultima recenzie), un vulcan, o erupţie de „poeme-pansament”, pentru sufletele veşnic rănite de dezmarginirile româneşti în faţa Absolutului, a „Nimicului”-viața nu e doar un gând. Cu această ocazie acest medic şi arbor-vorbitor cu rădăcinile adânc înfipte în Ciupercenii - Gorjului prin acest ultim volum îşi dovedeşte perenitatea ideilor insufland cu Sfântul Duh,creaţiile cărora le dă viaţă doctorul, care şi-a întins crengile izbăvitoare din Ciuperceni până-n Dragoteşti şi Mătăsari şi până-n Bota-Runcului şi mai departe până-n Tg-Jiu unde lucrează şi lacrimează la gândul celor oropsiţi.
 La Galeriile Municipale de Artă Târgu Jiu
Care este deosebirea acestui volum faţă de celelalte? Şi în celelalte volume „Medicul-Tămăduitor”, acest semănător de stele ale cunoaşterii şi-a exprimat altruismul său, dar în acest ultim volum doctorul dedica aproape fiecare poem câte unui prieten sau cunoscut, începand cu parinţii, copiii şi scumpii săi nepoţi.
Dar doctorul Fometescu este prieten nu doar cu oamenii,este prieten şi coleg de dialog cu frunzele din pădurile judeţului, cu ierburile şi florile din tot arealul rustic gorjenesc...
Toate poemele din volum au o mare încărcătură emoțională împrăștiind razele înţelepciunii. Renaşterea naturii, apărarea mediului natural dovedesc o dragoste deosebită faţă de casă părintească de mama sa Domnica, de copiii săi, Ariadna şi Casiana, de care-l leagă un fir izbăvitor mai puternic decât sentimentul că nici un labirint nu-l va despărţii de minunatele sale fete, de scumpii săi nepoţi pe care-i elogiază, promiţândule pentru viitor: „Ce-ţi doreşti nepoate, hai ascultă,/E nevoie de iubire multă/De la Bunicul Doru/(Care-ţi dăruie tractorul)/Primeşte o “poezea” ce o s-o înţelegi cândva!”
În poemele lui D.V.F. nemurirea a căpătat valențe cosmice.
În: „Realizare prin esec”mulţumeşte iarăşi Mamei Domnica care l-a povăţuit ferm: „Să fii cu milă/şi arată-te drept.../Pe nimeni nu intereseaza/cât de inteligent eşti ori/ce învăţătură ai, ci câtă îmbraţişare împarţi/cu ceilalţi...”
Aapect din sală
Bucuria creaţiei şi naivitatea unei înţelepciuni ţărăneşti mi-au alintat frustrarile/Urmaşii mei,/Ariadna şi Casiana, nepoţelele şi nepoţii,/poate vor rostogoli lanţuri subţiri/de gene enigmatice,regăsind o cale vitală/Adevarul dintâi prin atingeri sufleteşti...”
În „Cale Îndărăt-celor cu haru poeziei”: „să fii când nu mai eşti e leacul/tulburătoarei stări umane/un flux de suflet ce-nfioară veacul,/astfel averile mi-s vane...”
La D.V.F. poezia este o Pasăre Vie care zboară, săltându-ţi gândurile până în cele mai de sus ascunzişuri ale universului.
Poezia îţi dezvăluie frumuseţi nebănuite, fermecându-te de mirificul lumii ce descoperi... Poezia la D.V.F. este strabătută ca de un fir roşu de idei pline de Iubire, de înţelegere între oameni...
Din „arcul gândirii” lui D.V.F. ţâşnesc săgeţi încărcate de idei înâlţătoare.
Rapsodul popular Ion Creţeanu
Poemele sale sunt ca nişte grădini de flori într-o Sahara plină de grunzişul faptelor banale.
Când citeşti poemele lui D.V.F. te înfiori de tainicele sentimente ce ţi se dezvălui; vezi imagini derulându-se prin faţa ochilor. Cititorul trebuie să iubească,să înfioare la fel ca autorul.
Medicul D.V.F. a creat o poezie adevărată, poeziile sale fiind nişte „paseri gata să zboare”! Cu poemele lui trebuie să te porţi cu tandreţe pentru a-i înţelege sensurile adânci ale ideilor pe care „le poartă sub aripi”....Altfel zboară...
Volumul lui D.V.F. erupe de universalitate şi de blandeţe umanismul fiind cauza şi efectul păcii,al unei păci universale.
Iar domnul Fometescu nu e doar un talentat! Dânsul creează prin aceste „poeme-marturisiri” ceea ce este imposibil talentului.
Iată GENIUL! Altruismul său se manifestă şi în dedicaţiile oferite pretenilor şi cunoscuţilor.
J.Renard spunea că : „Visul nu este decât viaţa dilatat nebuneşte. Visul e lumina de lună a gândirii. Visul este LUXUL GANDIRII!”
La Domnul Doru.V.Fometescu visele sunt nişte raze de soare trimise de dânsul pentru a ne Lumina existenţa noastră de „fulgi cosmici”...

 
CITIŢI-L ŞI BUCURAŢI-VĂ!
 
Gh.Rădulescu

Sursa textului şi imaginea dr. Fometescu:
 http://www.gorjeanul.ro/societate/semanatorul-de-stele?Itemid=135