Faceți căutări pe acest blog

vineri, 23 august 2013

Alexandru Melian - Tristeţi de TimişoaraTRISTEŢI  DE  TIMIŞOARA

Motto : Cine-şi bate joc de moştenire
 are parte de blestemul moştenitorilor
 
Clădire nezugrăvită în plin centrul oraşului (clic, format mare)
De peste 10 ani, când doamna mea din Franţa vine în România, consacrăm o parte a vacanţei unor călătorii aş putea spune iniţiatice. Iniţiatice pentru ea, care vine din afară, dar şi pentru mine, care mă aflu înlăuntru. Ea descoperă o ţară despre care nu ştia mai nimic, în afară de Ceauşescu, ţigani şi Dracula, eu o redescopăr împreună cu ea, mândru de tot ceea ce-i stârneşte admiraţie şi  preţuire, trist şi ruşinat de tot ceea ce tăcerile ei delicate îmi vorbesc mai mult decât orice comentariu.
Tara Maramureşului, cu folclorul şi tradiţiile lui profunde şi spectaculoase, Moldova lui Ştefan, cu mănăstirile şi cetăţile ei emblematice şi pline de mister, Sighişoara medievală şi Sibiul pecetluit de istorie, Mănăstirea Curtea de Argeş cu unicitatea ei mitică, Tismana cu împrejurimile ei pitoreşti, Delta Dunării, tărâm de basm, de poezie şi de dramă, - ca să mă refer doar la popasurile cele mai de neuitat -  au reprezentat pentru ea nu doar revelaţii tulburătoare. Simţeam cum afecţiunea pe care mi-o poartă mie se proiectează asupra lumii pe care o descopăr şi cum această lume revaloriza în sufletul ei caratele afecţiunii mele faţă de ea.
Anul acesta ne-am propus să vizităm Timişoara, oraş pe care îl păstrasem între ultimele localităţi de referinţă ale blazonului românesc. O făceam din două motive. Mai întâi pentru că eu însumi am fost acolo o singură dată, în 1965, după absolvirea facultăţii şi, cu toate că excursia a fost scurtă şi selectivă (ori poate tocmai de aceea !) am rămas entuziasmat de frumuseţea oraşului, de patina timpului dată de arhitectura barocă a construcţiilor, îngrijite ca şi cum vremea nu trecuse peste ele, de Bega misterioasă care logodea cele doua jumătăţi ale oraşului, de lumea dinamică şi atrăgătoare care colora spaţiile publice şi mai ales zonele universitare.
Regretul pe care l-am resimţit atunci a fost că n-am cunoscut Timişoara înainte de repartiţie. Cum datorită mediei de absolvire a facultăţii puteam să-mi aleg orice localitate din ţară, am optat pentru postul de preparator la Facultatea de limba şi literatura română a Universităţii din Bucureşti. Era o opţiune logică. Dar dacă repartiţia se producea după călătoria pe malurile Begăi, opţiunea ar fi fost, desigur,una sentimentală.
Universitatea de vest - Timişoara
Cel de al doilea motiv era împrejurarea că la anul se împlinesc 25 de ani de când în acest oraş, - unde cu câteva secole în urmă apărea prima universitate în spaţiul românesc, unde fusese realizat pentru prima dată în Europa iluminatul electric public şi unde spiritul occidental pătrunsese cel mai mult – s-a aprins flacăra Revoluţiei din decembrie 1989. Acea revoluţie anticomunistă care ar fi trebuit şi ar fi putut să genereze renaşterea autentică a României întru libertate, demnitate şi bunăstare. Ar fi trebuit şi ar fi putut , dacă spiritul şi idealurile celor care au înfruntat moartea la Timişoara, Bucureşti şi în atâtea alte localităţi din ţară, n-ar fi fost trădate şi terfelite de cei erijaţi în reprezentanţi ai poporului, în timp ce ei nu s-au dovedit - şi nu se dovedesc nici astăzi - decât spoliatorii acestuia şi profitorii nemernici ai Revoluţiei.
Eu voiam să-i dezvălui doamnei mele o altă dimensiune a caleidoscopiei româneşti, una plină de frumuseţi şi încărcată de sensuri, aşa cum se păstra în amintirea mea din tinereţe şi în trăirea mereu vie a zilelor  de 16 – 22 decembrie 1989.
Din păcate, intenţia mea a fost virusată de o realitate la care nu mă aşteptam. Căutând Timişoara care îmi lumina amintirea, m-am trezit într-un oraş care mi-a stins luminile. Fiindcă odată ajuns acolo, mi-a fost dat să trăiesc tristeţea dezamăgirii şi revolta neputinţei.
Str. Ion Mihalache
Încă de la prima experienţă, cazarea la pensiunea Mama mia (nume cu totul arbitrar în raport cu oferta submediocră), entuziasmul meu aprioric a început să intre la apă. Încurajat de gentileţea înţeleaptă a lui Jocelyne (« Noi am venit să vedem Timişoara, nu o pensiune care ne dezamăgeşte »), ne-am culcat (după ce am fost nevoiţi să schimbăm camera !!??) cu gândul la bucuriile ce credeam  că ne aşteaptă  în zilele următoare.
N-a fost să fie aşa, deşi câteva bucurii ne-au bemolizat tristeţea zilelor ce-aveau să vie.
Cea mai insuportabilă realitate ce ne-a fost dat s-o trăim a fost starea deplorabilă  a ceea ce ar fi trebuit să reprezinte mândria oraşului : patrimoniul arhitectural şi străzile. Clădiri din secolul XVII şi XVIII, cu faţade înnobilate de frumuseţile barocului, lăsate într-o stare de degradare care sfidează istoria şi memoria Timişoarei, alături de străzi şi trotuare, individualizate doar de frecvenţa onduleurilor  şi a rănilor cu geometrii diferite din asfalt, rănesc ochiul şi înnegurează sufletul.
Str. C. Negruzzi
Ajunşi noaptea la pensiune, primul contact cu oraşul l-am avut a doua zi dimineaţa. După ce am parcurs strada murdară, cu case mici şi neîngrijite, am dat de linia de tramvai, dincolo de care se holba la noi o construcţie de două etaje rămasă la roşu .  Ne-am apropiat de ea, dar nu prea mult. Fără uşi şi fără ferestre , din această virtuală vilă, devenită magazie de gunoi şi wc public, se degajau mirosuri insuportabile. Am pornit-o spre staţia de tramvai pe un trotuar zdrenţuit. Pe partea stângă, un şir de case mici, stil vagon, dărăpănate, cu geamurile sparte şi « protejate »  cu scânduri  bătute în cruciş, în partea dreaptă un părculeţ. Registrul impresiilor se schimbă pentru o clipă, în faţa unei bisericuţe frumoase si a unui monument de piatră în formă de clopot (abia a doua zi, când vom vizita Memorialul Revoluţiei, vom înţelege că ne aflam în faţa unuia din cele 12 monumente ridicate în memoria timişorenilor care au sacralizat revoluţia cu sângele lor).
Clopotul. Autor: Stefan Călărăşanu
Material: travertin, Piaţa Traian, Timşoara
Spun pentru o clipă fiindcă bucuria ne-a fost scurtă. In faţa noastră, o construcţie barocă îşi etala umilă faţada ei desfigurată de timp şi de nemernicia aleşilor urbei. Si tot aşa până am ajuns la staţia de tramvai. Ne-am zis, « o fi vreun cartier mai periferic ». Dar nu era aşa. Ne aflam la doar trei staţii de Piaţa libertăţii  , iar de acolo îţi mai trebuiau câteva minute ca să ajungi în Piaţa unirii sau Piaţa Victoriei. Deci, în centrul oraşului.
Dar chiar şi în aceste zone definitorii ale Timişoarei, (cu excepţia Pieţii victoriei, - regăsită la înălţimea amintirilor mele şi al prestigiului pe care îl merită acest oraş emblemă) semnele neisprăvelii politice şi administrative  se văd  cu ochiul liber. Cu ochiul liber şi înlăcrimat. Când cobori din tramvaiul 1 la staţia Piaţa libertăţii,  privirea se opreşte pe o clădire deosebită purtând, pe de o parte, pecetea secolelor, pe de altă parte, semnele nesimţirii şi iresponsabilităţii contemporane. Este Primăria veche, construită între anii 1731-1734. In acest monument istoric - care ar fi putut să fie un muzeu -  şi-au aflat sediul o şcoală de muzică şi încă vreo trei întreprinderi . Poate că a fost o soluţie economică. Dar dacă ele îşi lăbărţează firmele pe tencuiala căzută  a unei zidiri care n-a mai fost renovată din 1935 (conform informaţiei din pliant), - pentru că domnii de la primărie au probleme mai importante de rezolvat decât patrimoniul istoric al urbei – n-ar fi fost, cel puţin de bun simţ,  ca aceşti locatari privilegiaţi să-şi dirijeze măcar o fărâmă din buget pentru îngrijirea spaţiului de onoare pe care-l ocupă ?
Acelaşi sentiment de tristeţe şi nedumerire ni l-a provocat statuia Fecioarei Maria şi a Sfântului Nepomuk (patronul spiritual catolic al Banatului), aflată de cealaltă parte a liniei de tramvai. Realizată la Viena, în stil baroc târziu, în 1759, statuia e marcată nu de patina timpului, ci de murdăria nespălată de pe contururile ei, de iarba crescută printre dalele părculeţului şi de suvenirurile dizgraţioase lăsate de păsări şi animale mai peste tot.
Piaţa Unirii
Până şi cea mai titrată piaţă a Timişoarei, Piaţa unirii, - unul din foarte preţuitele complexe baroce din Europa – poartă semnele iresponsabilităţii şi ale incompetenţei. Nu doar că străzile pe care ieşi din piaţă par a nu mai fi fost reparate de multă vreme, dar improvizarea în spaţiul acestui forum istoric, pe nişte platforme de scândură,  a unor  pseudo-baruri , cu coşurile de gunoi şi depozitele la vedere, denotă în primul rând prost gust şi dispreţ faţa de cultură, faţă de istorie. E de presupus, în acelaşi timp, că această afacere ascunde şi o  suspectă negustorire a ceea ce nu se negustoreşte într-un spaţiu binecuvântat de istorie.
Cimitirul eroilor de pe Calea Lipovei
Din fericire, prima zi nu s-a încheiat în acelaşi registru. Ajunşi în Piaţa victoriei, am dat de o agenţie de turism foarte bine dotată, şi uman şi material unde, întâmpinaţi  cu amabilitate şi profesionalism, am primit informaţii şi materiale ce ne-au uşurat mult orientarea şi opţiunile vizitei noastre de trei zile. Nu m-am putut stăpâni şi am întrebat-o pe doamna de la agenţie :  « Stimată doamnă, puteţi să-mi explicaţi de ce atâtea construcţii de valoare istorică inestimabilă se află într-o stare de degradare impardonabilă ? » Ca şi cum aş fi ruşinat-o personal pentru nu ştiu ce păcat, a lăsat capul în jos. După câteva clipe de tăcere, a îndrăznit să murmure : « Si dacă aţi şti dv. în ce mâini au ajuns multe case de patrimoniu !!!.. ». Apoi a tăcut şi a schimbat vorba : « Ştiţi, în seara asta este un spectacol frumos la Operă ». Era un fel de a ne invita să descoperim cealaltă Timişoară. Aşa am aflat de spectacolul Ansamblului Profesional Banatul, « Mândre plaiuri bănăţene », pe care l-am văzut cu o mare plăcere. O baie de cântec, dans şi voie bună românească ne-a curăţat oarecum de zgura tristeţilor amintite.
Monumentul - Autor: arh. Ionel Pop
Dar excursia nu se terminase. A doua zi, unul din obiective era să vizităm Memorialul Revoluţiei 16-19 decembrie din Timişoara. Numai că proiectul nostru a început cu o lecţie amară. Ne-am urcat, ca şi cu o zi înainte, într-un tramvai vechi şi ponosit care ne amintea că suntem în secolul XXI doar prin casele de compostat bilete. Odată uşile închise, vagonul a pornit-o brusc. Dezechilibraţi, călătorii aflaţi în picioare s-au agăţat de ce-au putut să nu cadă. Un murmur general de nemulţumire şi undeva într-o margine o voce de bărbat a îngânat, parcă mai mult pentru sine : « Bă, ăsta-i nebun ?.. ». Apoi, linişte. La staţia următoare însă, când vatmanul a oprit cu aceeaşi neîndemânare sau poate jemanfişism, cum ar spune francezul, reacţia oamenilor a devenit mult mai vocală. Ceea ce mi-a atras atenţia n-au fost vorbele grele la adresa conductorului, ci acest dialog dintre două femei care s-au agăţat una de alta pentru a nu cădea :
-                     « Dragă, ăsta crede că noi suntem animale ?
-                     Păi cui să te plângi bre de toate mizeriile astea ?  E mai rău ca înainte...
-                     Mai rău n-o fi, da-i tot aşa.  Nu s-a schimbat nimic…Doamne, ce proşti am fost !!..Cât am crezut în revoluţia asta… şi ce ne-a adus ?
-                     Democraţia, - răspunde ironic un bărbat aşezat pe scaun.
-                     Halal democraţie !... Dacă asta-i democraţia, atunci mai bună era dictatura…
-                     Ei, hai să nu exagerăm ! – intervine un domn mai bătrân. Ce, dăm foc la moară din cauza şoarecilor ?
-                     Sunt şobolani, măi fraţilor, nu şoareci… »
Complexul Memorial
Locatie: Cimitirul Eroilor-Calea Lipovei, Timişoara
Compozitia Ansamblului cuprinde:
Monumentul - Autor: arh. Ionel Pop
Morminte simbolice - Autor: arh. Liviu Brebe
Capela - Autor: arh. Pompiliu Alămoreanu
Cum noi trebuia să coborâm, n-am mai putut asculta continuarea dialogului, atât de grăitor şi atât de întristător. (ce bine şi instructiv ar fi dacă politicienii noştri şi mai ales cei ce ne guvernează, ar călători, măcar din când în când, cu mijloacele de transport în comun , renunţând la limuzinele luxoase de unde viaţa apare totdeauna roz-bombon !).  Am avut însă parte, la coborâre, de o experienţă şi mai dură. Intr-un fel, o confirmare a dialogului întrerupt, o agravare chiar a registrului său negativ. Nereuşind să identificăm zona unde se afla Memorialul Revoluţiei, m-am adresat unui domn de vreo 40-45 de ani, cu o mapă sub braţ.
-« Fiţi amabil, nu ştiţi unde se află Memorialul Revoluţiei ? Ar trebui să fie prin această zonă pe undeva. »
Omul ne priveşte o clipă, apoi, cu un fel de lehamite, ne răspunde :
-« Care revoluţie, domnule ?!.. Nu e nici un fel de memorial la Timişoara… » Apoi ne-a întors spatele, lăsându-mă cu gura căscată. Din fericire, Jocelyne n-a înţeles prea multe, nici din discuţia din tramvai, nici din răspunsul celui fără de Revoluţie şi fără de Memorial. Ne-am uitat mai atent pe hartă şi am constatat, spre surpriza noastră, că ceea ce căutam era în spatele nostru la vreo 200 de metri.
Martirii. Autor: Peter Jecza. Material: bronz
Parcul din spatele Muzeul Banatului, Timisoara
Avea să fie una din cele mai emoţionante  experienţe ale acestei excursii.
Am descoperit nu doar un spaţiu unde evocarea  zilelor Revoluţiei şi a oamenilor care au sacraliza-o  este de o mare bogăţie şi diversitate , dar mai ales o mână de oameni care,cu dăruire de sine şi pricepere demne de toată stima, au reuşit să imortalizeze  o pagină de referinţă din istoria Timişoarei şi a României întregi. Iar sufletul acestei făptuiri este TRAIAN  ORBAN, o mână de om care-şi sprijină trupul schilodit de călăii din 1989 de un baston subţirel dar căruia nu i-a putut fi schilodită şi inima. Din prea-plinul acesteia el a ieşit în stradă şi a căzut sub gloanţe şi din prea-plinul ei, - în loc să-şi trăiască liniştit pensia şi să-şi îngrijească invaliditatea – de peste douăzeci de ani se dăruieşte zidirii în memorie a celor întâmplate  între 16-22 decembrie 1989  şi neutralizării prin tăria documentelor, pe care le strânge mereu, a cârtitorilor şi denigratorilor de toate felurile şi de pretutindeni . După ce am văzut tulburătorul film al Revoluţiei de la Timişoara, ne-a invitat la el în birou, nu mai înainte ca secretara să ne arate cu mândrie cărţile şi revistele editate de Asociaţie, pliantele, hărţile excepţionale ale oraşului cu monumentele lui, între care cele 12 închinate  istoricului decembrie 1989 [1].
Omul ţintă, autor: Bela Szakacs
Material: bronz,  Piata 700, Timisoara
Mă aşteptam să intru  într-un spaţiu menit să impresioneze prin lux, aşa cum sunt birourile mai tuturor preşedinţilor, de la cel mai neînsemnat până la chiriaşul de la Cotroceni. Nu era ceea ce credeam, în generalizarea mea reducţionistă. Am intrat într-o cameră mare, cu rafturi pline mai pretutindeni,  cu un televizor impunător în dreapta intrării si cu un birou mare , plin de casete, dosare, cărţi , toate  odihnindu-se parcă în jurul a două computere şi un leptop, mereu cu ecranele gata să răspundă la comenzi. Din mulţimea de casete care ocupă rafturile şi biroul, el ne selectează  imagini din timpul Revoluţiei, din timpul proceselor de la Timişoara, imagini cu mărturii ale supravieţuitorilor sau  cu vizitatori de seamă din ţară şi străinătate care-şi exprimă în interviuri admiraţia, preţuirea, opinia despre tot ceea ce descoperiseră acolo.
El nu e un preşedinte, el e un simbol. E pur şi simplu întruparea unui ideal, a unei speranţe.
            Am plecat de acolo iradiat de lumină, încărcat de impresii şi contrariat  de experienţele pe care  le trăisem în cele două zile.
            Care e Timişoara cea adevărată ?  Cea a frumuseţilor ei naturale, a parcurilor care îmbrăţişează Bega (entuziasmantul Parc al copiilor şi splendidul Parc al trandafirilor  sunt adevărate podoabe de nuntire a omului cu natura), a monumentelor baroce, a artiştilor plini de har, a Revoluţiei din decembrie şi a Memorialului ei, sau…cea a patrimoniului lăsat în paragină, a străzilor hurducate, a oamenilor trişti şi dezamăgiţi, a celor care nu mai vor să ştie nici de Revoluţie, nici de Memorialul ei ?
Fântâna martirilor. Autor: Victor Gaga Travertin.
Amplasare: scuarul din spatele gradinii de vară
Eu cred că amândouă fac parte din Timişoara cea adevărată, numai că una te umple de tristeţe iar cealaltă de speranţă.

                      
Alexandru  MELIAN


[1] Cei care vor să cunoască mai îndeaproape activitatea acestei asociaţii pot consulta situl  www.memorialulrevolutiei.ro