Faceți căutări pe acest blog

duminică, 29 decembrie 2013

Iuliu-Marius Morariu - Părintele Pavel Vesa


Părintele Pavel Vesa scrie istorie printre îngeri

Iuliu-Marius Morariu
 

În cea de-a doua Crăciun, în zi de praznic, Dumnezeu a chemat la sine pe unul dintre vrednicii săi slujitori, părintele Pavel Vesa de la Arad, slujitor al altarului celest și al condeiului deopotrivă, spre a concelebra împreună cu Creatorul în celestele slăvi, praznicele anilorc e vor urma.
            Dânsul s-a născut  în data de 23 aprilie a anului 1955, în comuna Dieci, unde a absolvit și clasele primare, a studiat la liceul teoretic din Gurahonț (între 1970-1974), și apoi, între anii 1975-1979, la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Ulterior, își va completa formația academică prin studii doctorale în istorie modernă, și prin obținerea titlului de doctor, la Cluj, în anul 2003.
            În plan pastoral, s-a remarcat printr-o activitate susținută și rodnică în parohiile Lalașinț, Dezna și Dieci, pe care le-a păstorit o vreme, precum și prin activitatea de consiliere desfășurată la Spitalul Clinic Județean din Arad, unde a slujit începînd cu anul 1995.
            În paralel cu aceasta, s-a preocupat și cu cercetarea istorică, lăsând în urmă o activitate publicistică prodigioasă, constând din 18 volume de istorie și istoriografie, și alte câteva sute de studii și cercetări. Operele sale reliefează anumite personalități ale istoriei arădene precum protopopul Gheorghe Ciuhandu, preotul Nicolae Butariu, sau diferiți ierarhi ai zonei, analizează și prezintă zone diferite zone de care a fost legat sufletește, precum comuna Dieci, sau aspecte ale vieții eclesiastice arădene din epoca modernă. Lectorul ce se va opri asupra ei și o va citi cu atenție, va constata că ele au fost realizate cu maximă responsabilitate și seriozitate, și că sunt rodul mai multor ani de muncă și a unor eforturi impresionante de documentare.
            În toate lucrările sale, părintele dă dovadă de profesionalism (lucru vădit de calitatea informației și de meticulozitatea cu care este redactat aparatul critic, care reprezintă adesea, prin sine însuși, o adevărată operă), de erudiție și de discernământ critic (dânsul analizând adesea diferitele surse și dând la iveală în urma comparației mai multor surse, adevărul istoric).
            Tocmai de aceea, ca istoric, va rămâne cu certitudine, unul dintre autorii referențiali ai viitorului, de la care tinerii cercetători vor avea ce învăța, și pe care-l vor putea avea drept model. Lucrurile sunt similare și în ceea ce privește latura sa pastorală, tinerii teologi având în persoana părintelui Vesa un model de preot vrednic, dedicat slujirii sale și care s-a remarat prin bunătate, corectitudine și prestanță.
            Apostolatul suferinței pe care l-a purtat într-un chip de-a dreptul eroic în ultimii ani ai vieții, îi aureolează și el portretul posum și-l așează între oamenii ce nu trebuie uitați, care au vorbit atât prin cuvânt, cât și prin condei și faptă.
            Acum la ceas de despărțire, toți cei care l-au cunoscut prin prisma publicațiilor sale, nu pot decât să-și exprime tristețea și să-și arate regretul pricinuit de pierderea unui mare titan al istoriografiei românești, să nădăjduiască în rugăciunea și ajutorul lui de acolo de unde este, să-i dorească odihnă veșnică și iertare de păcate, și să transmită familiei condoleanțe sincere.
            Veșnică să-i fie pomenirea! Dumnezeu să-l așeze în ceata sfinților săi!