Faceți căutări pe acest blog

marți, 14 aprilie 2015

Mircea Băduţ - DonQuijotisme AntropoLexice"DonQuijotisme AntropoLexice"
[ fals tratat de antropologie ]
Mircea Băduţ
Editura Europress, Bucureşti, 2015


PSEUDOANTROPIKOS. PREFAŢĂ

Cartea vă propune spre lectură o sumă de eseuri inedite, inspirate de la chestiuni cvasi-cotidiene sau rezultate din căutări la care ne ducem mai rar cu gândul. În plus, atât pentru condimentarea experienţei de lectură, cât mai ales pentru democratizarea conceptului de antropologie (în jurul căruia gravitează prozele din cuprins), seria de eseuri – fuzionând idei de psihologie, sociologie ori de filosofie – este punctată (iniţial, median şi final) cu câte o proză ficţională din seria interpretărilor speculativ-antropologice de mituri şi legende populare (aici fiind vizate baladele "Monastirea Argeşului" şi "Mioriţa"), serie de autor începută odată cu cartea "Întoarcerea fratelui risipitor" (Editura Europress, Bucureşti, 2014).
Volumul de faţă aduce cititorului un amalgam de provocări pentru minte şi pentru inimă, într-un melanj pastelat, susţinut pe tot parcursul de împletitura a trei filoane esenţiale: auto-ironie, umilinţă şi duioşie. De altfel, ideea de smerenie – atât cea subiectivă cât şi cea extinsă la întreaga specie – constituie aici o reiterare definitorie.
Parcurgerea cărţii se poate dovedi o experienţă deosebită atât pentru cititorul pasionat de beletristică cât şi pentru cel atras de eseistica de idei. Profunzimile şi perspectivele vor surprinde adesea."

*

«La confluenţa dintre ştiinţă şi artă (...) cartea aduce cititorului o provocare dublă: pe de o parte provocarea de fond (oare vom înţelege ideile iterate aici? vom rezona la gândurile şi trăirile acestea? vom asimila ineditul prozelor?); iar de partea formei lucrurile sunt şi mai aventuroase - probabil că cititorul se va lăsa uşor petrecut de la ficţiunea speculativă la ideea cvasi-ştiinţifică şi înapoi la beletristica, pe axa voit simetrică a cuprinsului, însă experimentul va descumpăni criticul literar în reflexul firesc de catalogare a scriiturii. (...) Aşa cum, la cartea anterioară, un cronicar literar găsea inspirat sintagma 'vitalitate nostalgică', probabil că pentru volumul de faţă, datorită deselor perspective ingenue, eticheta va fi de 'inteligenţă naivă'.» (B. Lăzău)

MIRCEA BĂDUŢ (n. 15 noiembrie 1967, la Râmnicu-Vâlcea) a absolvit Facultatea de Electrotehnică în 1992, la Craiova. • A scris unsprezece cărţi de informatică (unele dintre acestea au fost şi reeditate): Calculatorul în trei timpi (2012/2007/2003/2001), AutoCAD-ul în trei timpi (2011/2006/2004), GIS - sisteme informatice geografice (2007/2004), Sisteme geoinformatice pentru electroenergetică (2008), Sisteme geo-informatice pentru administraţie şi interne (2006), Informatica în management (2003), Bazele proiectării cu MicroStation (2001), Bazele proiectării cu Solid Edge (2003/2002), Informatica pentru manageri (1999), Calculatorul personal (1995),         Bazele utilizării şi programării PC-urilor (1994). • A participat cu lucrări la câteva zeci de conferinţe/simpozioane tehnico-ştiinţifice din România şi din Europa. A scris peste trei sute de articole tehnico-ştiinţifice pentru reviste din România (şi câteva din Europa). • Traduce articole pentru revista Science in school, publicaţie EIROforum/EMBL (2011-2015).
Proze SF scurte în Almanahurile Anticipaţia (1997) şi Science-Fiction (2007, 2008), şi în revista Helion (Timişoara). • Două eseuri în publicaţia Dilema veche (2007, 2013). • Debut cu volum de proză (ficţiuni şi eseuri): Ficţiuni Primare (2006). Coautor – alături de fiica sa – al cărţii Ficţiuni Familiare (2011), cuprinzând ficţiuni, eseuri şi poezii. • Autor al cărţii Întoarcerea fratelui risipitor (Editura Europress, 2014): micro-romanul omonim este o reinterpretare speculativ-gnoseologică a mitului biblic. Autor al cărţii DonQuijotisme AntropoLexice (Editura Europress, 2015), cuprinzând eseuri cvasi-antropologice şi reinterpretări de legende româneşti.