Faceți căutări pe acest blog

vineri, 1 mai 2015

Lansarea cărţii "Florian Văideianu - Durerea aurului"


De la stânga: F. Văideianu, A. Firescu, I. P. Brădiceni,
T. Pânişoară, V. Troacă, D. Fometescu, N. N. Tomoniu

LANSAREA CĂRŢII „DUREREA AURULUI”

IN DATA DE 25.04.2015, LA

MUZEUL DE ISTORIE „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TÂRGU-JIU


DESPRE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII LITERARE:

Autorul FLORIAN VĂIDEIANU a luat loc la masa pentru prezidiu împreună cu:

- Dr. ALBINEL FIRESCU, reprezentant al muzeului Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu
- Dr. ION POPESCU BRĂDICENI, directorul revistei  AM&PM - „Antemeridian şi postmeridian”, publicaţie a Editurii „Academica Brâncuşi”, Târgu Jiu, 2014 sub egida Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Fac. De Ştiinţe Medicale şi Comportamentale.
-  Ing. TITU PÂNIŞOARĂ fost primar al oraşului Târgu Jiu
- Ec. dr. VICTOR TROACĂ – Director BRD – filiala GORJ – Preşedinte al ASOCIAŢIEI CERCETĂTORILOR  şi AUTORILOR DE CARTE GORJENI „Al. Doru Şerban”
- Moderatorul şedinţei de lansare a cărţii, Dr. DORU V. FOMETESCU – Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu
- Prof. univ. dr. ION MOCIOI
- Prof. NICOLAE N. TOMONIU – Directorul EDITURII „SEMĂNĂTORUL TISMANA” şi revistei „Sămănătorul”

A deschis manifestarea autorul cărţii, juristul şi scriitorul Florian Văideianu, membru al Asociaţiei "SEMĂNĂTORUL" Tismana, al ASOCIAŢIEI CERCETĂTORILOR  şi AUTORILOR DE CARTE GORJENI „Al. Doru Şerban” şi al Ligii Scriitorilor Români Cluj-Napoca, Filiala Gorj.

Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor;
 onorată asistenţă

Mă simt obligat să aduc mulţumiri tuturor participanţilor la această lansare de carte – ediţie  aniversară.
În primul rând mulţumesc gazdelor: domnului director al Muzeului de Istorie „Alexandru Ştefulescu”, doctor în istorie Dumitru Hortopan şi domnului dr. Albinel Firescu, Asociaţiei  Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni (preşedinte domnul economist dr. Victor Troacă), Editurii „Semănătorul” Tismana (director domnul profesor Nicolae N. Tomoniu), fără de care această întâlnire nu ar fi fost posibilă.
Respect în mod deosebit prezenţa în mijlocul nostru a  distinsului medic şi poet Doru V. Fometescu, omul care m-a încurajat să scriu.
Oameni de mare prestigiu ai Cetăţii Gorjene: profesor dr. Ion Mocioi, profesor dr. Ion Popescu Brădiceni, toţi prietenii şi colegii de condei care şi-au exprimat gândurile cuprinse în această carte aniversară au contribuit la reuşita acestei manifestări.
Mulţumesc, de asemenea, doamnei profesor dr. Daria Ionescu Haidău, director al Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu” pentru prezenţă, însoţită de tânăra generaţie, care, sunt convins, va prelua într-un viitor apropiat activităţile culturale ale urbei noastre.
Fără dumneavoastră, fără participarea tuturor, rolul meu nu ar fi reprezentat absolut nimic.
                                  Încă o dată mulţumesc !La lansarea de carte participă scriitorii gorjeeni care prin tematica articolelor lor din ziare sau a cărţilor publicate, se preocupă de  patrimoniul nostru cultural, civilizaţia rurală veche românească, investigaţia istorică din jurul unor documente şi relicve descoperite prin seculare lăzi de zestre, reportaje privind succesele unor firme de artă populară, portrete şi schiţe vizând oameni de seamă din Gorj. Au venit cu toţii pentru că preţuiesc scrierile privind viaţa de azi a sătenilor, nuvelele şi schiţele tip Florian Văideianu,  romanele lui Ion C. Gociu, scrierile lui Dumitru Dănău, cărţile documentaristice de sorginte monografică ale juristului Ion M. Ungureanu sau ale prof. Dan Pupăză. Manifestarea literară reuneşte în sala muzeului judeţean publicişti, redactori şi directori ai unor reviste ce ies din şablonul cazon dependent de banul politic şi de cel oficial, scriitori dornici şi nostalgici după literatura scrisă cu inimă şi cu drag de meleagul natal, cu compasiune faţă de întâmplările şi necazurile celor rămaşi să facă faţă depopulării satelor şi despuierea acestora de cutumele româneşti invadate de moda şi vocabularul stâlcit al televiziunii particulare.
Se remarcă în sală:
Prof. DAN PUPĂZĂ, directorul MUZEUL ETNOGRAFIC „GRIGORE PUPĂZĂ”, Comuna ARCANI, Judeţul Gorj
Prof. ION ELENA – Director al CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ
Jurist ION M. UNGUREANU – Cercetător monograf al oraşului Ţicleni
Col. (r) ION C. GOCIU (cu D-na GOCIU)
Col.(r) Dumitru Dănău
Dr. ing. Emil HUIDU
Profesor dr. Daria Ionescu Haidău, director al Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu”
NICOLAE BÂZU – fost preşedinte UJCM  GORJ
Ec. DANA COSACU, ing. BEBE COSACU, Andreea Cosacu - fiică
Ec. CLAUDIA SPĂTARU, Soţul C-TIN SPĂTARU, fiul Telu Spătaru, fiica ELENA CLAUDIA SPATARU
GEORGIANA ANDONIE – jurist
Dan Stelian Bura – epigramist,
Actorul George Drăghescu
Prof. Ion Pinţa
Ion Trancău - publicist
GIGEL EUGEN POPESCU, cls. A X-A  Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu”
Ec. LUCICA VĂIDEIANU

Iată cum relata despre manifestarea literară cotidianul Gorjeanul sub titlul „Lansare de carte la Muzeul de Istorie „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu”

25 aprilie 2015. La muzeul Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu, ASOCIAŢIA  CERCETĂTORILOR ŞI AUTORILOR  DE CARTE GORJENI „Alexandru Doru Şerban” şi EDITURA SEMĂNĂTORUL TISMANA lansează cartea Durerea Aurului, autor juristul Florian Văideianu.
Au participat personalităţi ale culturii gorjene: profesor Nicolae N. Tomoniu (directorul editurii Semănătorul), ec. dr. Victor Troacă (preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni), ing. Titu Pânişoară (vicepreşedinte), prof. dr. Ion Mocioi, Conf. univ. dr. Emanoil Popescu, dr. Ion Popescu Brădiceni, dr. ing. Emil Huidu, cunoscutul romancier col (r) Ion C. Gociu, col. (r) Dumitru Dănău, numeroşi membrii ai asociaţiei, invitaţi.
La iniţiativa doamnei prof. dr. Dorina Ionescu Haidău, de la Liceul de Artă „Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu participă profesori şi elevi. Este susţinut un reuşit recital de flaut. Cuvântul de deschidere aparţine autorului, care mulţumeşte gazdelor şi participanţilor la această manifestare.
Eruditul om de cultură medicul şi poetul Doru V. Fometescu este cel care coordonează întreaga desfăşurare a întâlnirii literare.
Alocuţiunile în legătură cu volumul lansat sunt susţinute pe rând de către domnii: Nicolae Bâzu, Titu Pânişoară, Ion Mocioi, Ion Popescu Brădiceni, Emil Huidu, Ion Ungureanu, col. (r) Ion C. Gociu, Ion Elena, Emanoil Popescu, Dan Pupăză şi alţii.
Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban” – prin persoana domnului preşedinte Victor Troacă, oferă autorului DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, pentru întreaga activitate literară din cadrul asociaţiei.
Domnul profesor Nicolae N. Tomoniu – directorul editurii Semănătorul, după o referire a conţinutului cărţii Durerea Aurului face o amplă analiză a situaţiei actuale a culturii româneşti.
Încă o activitate literară, a lui Florian Văideianu, se finalizează cu o masă copioasă pregătită de doamna ec. Lucica Văideianu, soţia autorulu”

Editura „Semănătorul Tismana” a încercat prin mijloacele proprii să filmeze unele din cuvântările mai importante. Din nefericire, aşezarea mesei prezidiului în faţa unei ferestre largi, a plasat aparatele foto şi video-camerele în contre-jour, calitatea înregistrărilor având de suferit grav. Peste toate, am constatat la postarea video-clipurilor pe YouTube, că fundalurile muzicale alese din repertoriul mondial şi local au încăput pe mâna unor firme comerciale media care, în ciuda legilor ce prevăd restricţia drepturilor de autor doar până la 75 de ani,    au înscris multe piese muzicale celebre în copyrightul lor. E posibil ca cel puţin un fundal să fie şters în perioada următoare. Cel mai revoltător pe YouTube este nebunia cu copyrightul melodiei „La Tismana-ntr-o grădină”, cântată de Cristian Geagu Cătăroiu. O firmă (probabil manelistă)  a contestat melodia de fundal a videoclipului nostru ca aparţinând ei. Vom ajunge curând să nu mai putem pune nici un vechi lăutar din Tismana pe platforma YouTube din cauza contestaţiilor, o nouă modă ce pângăreşte folosirea web în interesul unor comunităţi şi ale unor firme greu de identificat.
Cu toate acestea, iată legăturile de mai jos spre  video-clipurile de la lansare. Daţi clic pe link-ul fiecărui vorbitor:

1 - Cuvântul dlui Titu Pânişoară  http://youtu.be/Symvoqd-Nv4

2 – Parodia „La Tismana într-o grădină” a dlui Nicolae Bâzu 

3 - Cuvântul dlui Ion Mocioi   https://youtu.be/4uqJA0VHsMU

4 - Diplomă acordată autorului  https://youtu.be/X8Wplu1gTjw
Cuvântare şi Diplomă acordată de către Ec. dr. VICTOR TROACĂ

5 - Moment muzical cu Gigel-Eugen Popescu   http://youtu.be/Jkzdkvkdl2E

6 - Cuvântul dlui Ion Popescu Brădiceni    http://youtu.be/zbbT4ZR6j1o

7 - Interviul dlui Ion Popescu Brădiceni   http://youtu.be/paBqIDSJdqY
Interviul dlui Ion Popescu Brădiceni,  la lansarea primului număr al revistei  "AM&PM - Antemeridian şi postmeridian”, la Editura "Academica Brâncuşi" a Universităţii "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu
 


PREZENŢE DEMNE DE SEMNALAT:


Talentata elevă Elena Claudia Spătaru, este în clasa a X-a la Liceul Teologic Târgu-Jiu. Acurateţea cu care pictează icoane, reprezentând diferite scene biblice şi mai ales chipul Maicii Domnului cu Iisus  în braţe, dovedeşte un talent   viguros, care îi preconizează un viitor – sperăm noi – strălucit în arta bisericească. Mult succes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editura Semănătorul Tismana