Faceți căutări pe acest blog

marți, 23 octombrie 2012

Emil Bucureşteanu - Nietzsche și femeileNietzsche și femeile

Friedrich Nietzsche, cunoscutul autor al cunoscutei şi contradictoriei cărţi Also sprach Zarathustra -  Ain buch fur Alle und Keinen (Aşa grăit-a Zarathustra, O carte pentru toţi şi niciunul) a rămas din fragedă copilărie orfan de tată, pastor protestant. Întreaga lui afectivitate se va îndrepta către Franziska, mamă, şi Elisabeth, soră.  Din peregrinările pe care le face în anii de studii prin diferite oraşe germane, le va trimite scrisori pline de respect şi afecţiune, discută nu numai probleme familiale, ci şi sociale, de cultură. O interesantă corespondenţă poartă cu Malwida von Meysenburg, Louise Ott, Mathilda Maier, chestiuni personale, despre scrierile sale, unele cu conţinut muzical, filosofic, moral. La 38 de ani o cunoaşte pe Lou von Salomé, fiica unui general rus, scriitoare. Cartea Ameliei Pavel, Friedrich Nietzsche, aforisme – scrisori, Humanitas, Bucureşti ,1992 cuprinde două epistole trimise de Nietzsche prietenei sale Lou, datate 10 iunie 1882 şi sfârşit de august 1882, scrisori pline de afecţiune. Din prima: […] leg de viaţa noastră în comun speranţe atât de înalte încât nici un efect secundar, inevitabil sau întâmplător nu mă impresionează decât prea puţin și tot ce ar rezulta de aici vom suporta împreună şi tot împreună vom arunca seară de seară în apă întreaga bocceluţă – nu-i aşa?
 A doua scrisoare o începe aşa: Draga mea Lou, am plecat din Tautenburg la o zi după dvs. cu inima plină de mândrie, foarte îndrăzneţ – de ce oare? Şi o încheie: Din toată inima binevoitor faţă de destinul dvs. – căci iubesc în dvs. speranţele mele. O cere în căsătorie dar este refuzat. În 1887 scria Malwidei von Meysenburg: Dra Solomé mi-a comunicat şi ea logodna; eu însă nu i-am răspuns, oricât de sincer i-aş dori fericirea și prosperitatea. Acest soi de oameni, cărora le lipseşte respectul faţă de ceilalţi, trebuie evitat.
În sec 19 s-a dat marea luptă pentru emanciparea femeii, luptă începută de Revoluția Franceză. Se remarcă, în primul rând, socialiștii, aliniați la ideile lui Marx. August Babel (1840-1913), membru marcant al Internaţionalei I şi fondator, cu Wilhelm Liebknecth (1826-1900), al social-democraţiei germane, scrie cartea Femeia și socialismul, apărută la noi cu titlul Femeia în prezent, trecut şi viitor, face o critică aspră privind situaţia de sclavă a femeii în societate şi militează pentru emanciparea acesteia.
Lui Nietzsche, credincios ideilor sale despre veşnica întoarcere şi creării supraomului, criticul vechilor concepţii filosofice şi autorul dornic de a făuri a filosofie a viitorului, în problema femeii gândirea îi rămâne încorsetată în tipare antice şi feudale. În Așa grăita Zarathustra acordă un spaţiu de aproape trei pagini, intitulat Despre femeile bătrâne şi tinere. Discutabil titlu; omite să vorbească, să scrie, despre femeile, să le definim, în floarea vârstei, care, după propria părere, formează stâlpul societăţii. Desigur în ceea ce priveşte rolul femeii în societate, ca parte intrinsecă a acesteia.
 O bătrână îi reproşează lui Zarathustra că a vorbit multe dar niciodată n-a grăit ceva despre femeie. Răspunsul lui Zarathustra este grăitor: Despre femeie se cade să le spui numai bărbaţilor. Bătrâna îi răspunde că ei i se poate spune fiindcă are ani mulţi şi va uita totul. Rezultă de aici că femeia ţine minte orice părere ce nu-i convine. Dar de ce? Pentru a se răzbuna? Pentru a plăti? Oricum,  caracterizarea şi rolul pe care  i-l acordă nu este în avantajul femeii. Considerând că femeia este o enigmă…totul are în ea o singură soluţie: maternitatea.
Pentru femeie, bărbatul n-i decât un mijloc: scopul întotdeauna este copilul.
 Relaţia dintre bărbat şi femeie să se bazeze pe dragoste, dragoste care să ducă la naşterea supraomului. Iubirea femeilor să fie plină de curaj. […]cu iubirea voastră să vă năpustiţi pe acela de care vă e teamă. În familie bărbatu-i  zicând: aşa vreau eu. Femeia-i fericită zicând: aşa vrea el.
Lumea este desăvârşită când oricare femeie se supune bărbatului cu întreaga ei iubire.
 In final Zarathustra solicită de la bătrână adevărul ei despre femei. Aceasta îi răspunde: Te duci acum la femei? Vezi, să nu uiţi biciuşca. Fără comentarii…
În capitolul VII intitulat Virtuțile noastre din Dincolo de bine și de rău, Preludiu la o filozofie a viitorului, Nietzsche își continuă ideile despre femei din Așa grăita Zarathustra, făcând o critică aspra la adresa acestei jumătăți a omenirii, negându-i unele drepturi, unele aspirații. Din acest punct de vedere, autorul care se vroia un copernican în ale filosofiei, în răsturnarea vechilor valori, se dovedeşte un dogmatic feroce. Femeia care vrea să devină independentă, care vrea să arate bărbaţilor ce este, Femeia în sine se numără printre progresele cele mai rele ale urâţirii generale ale Europei. Femeia este plină de pedanterie de superficialitate, infatuare, nestăpânire şi lipsă de modestie Spiritul ştiinţific la femeie este de un îngrozitor prost gust, ea caută să domine. Dar nu vrea adevărul: ce-i pasă femeii de adevăr! Nimic nu-i este femeii încă de la bun început mai străin, mai odios, mai ostil, decât adevărul – marea ei artă este minciuna, miza ei cea mai înaltă este aparenţa şi frumuseţea. După Nietzsche, bărbaţii iubesc la femei tocmai arta de a minţi, aparenţa şi frumuseţea şi nicidecum spiritul de libertate, ştiinţific. Este apreciat gestul lui Napoleon că i-a dat a înţelege mult prea elocventei  Madame de Staël: mulier taceat in politicis (femeia să tacă în politică), ca şi al bisericii: mulier taceat in eclesia (Femeia să tacă în biserică).  Numele Madame Roland, Madame de Staël sau Monsieur George Sand, ca argumente în favoarea femeii în sine, independentă, dă dovadă de cel mai prost gust. Pentru bărbaţi, după Nietzsche, cele trei femei ciudate, cum le defineşte el, sunt exact cele mai bune contraargumente involuntare împotriva emancipării femeilor şi a pretenţiilor lor de independenţă
Nici în bucătărie femeia nu este vrednică de ceva bun. Femeia nu înţelege ce anume înseamnă hrană, şi mai vrea să fie bucătăreasă! Dacă femeia ar fi o făptură gânditoare, ea trebuia încă de secole să fi intrat în posesia celor mai importante adevăruri fiziologice, ca şi a artei vindecării. Din cauză că femeile sunt proaste bucătărese, crede Nietzsche, evoluţia omului a fost mult prea multă vreme ţinută în loc. Gândirea bărbatului profund față de femeie nu poate fi decât una de tip oriental, femeia ca posesiune, ca proprietate ce poate fi pusă sub cheie, așa cum au procedat vechii greci care odată cu cucerirea puterii, îmbogățirea culturală, au devenit tot mai aspri față de femeie, mai orientali. Tratarea cu considerație de către bărbați a femeii, încercarea acesteia de a trece în față, de a ocupa un rol social tot mai important nu duce la progresul femeii, ci, din potrivă, la regresul ei, la pierderea feminității. Tăria unei femei, influența ei asupra bărbaților nu stă în bagajul de cultură, în instrucție ci în natura ei, în suplețea ei cu adevărat felină și vicleană, gheara de tigru ascunsă sub mănușă, naivitatea egoismului ei. Compasiunea față de femei rezidă din faptul că această pisică periculoasă (femeia) apare  mai sensibilă, mai vulnerabilă decât orice alt animal, având o mai mare nevoie de afecţiune.
 Iată şi şapte mici dictoane spuse în versuri - Nietzsche este şi un mare poet - despre femeie:
Plictisu-i dus ca printr-o vrajă,
Când un bărbat îmi pică-n mreajă!
Ah, vârsta şi ştiinţa abilă
Dreg şi-o virtute mai fragilă!
În rochie neagră, tăcută tare,
Orice muiere înţeleaptă pare.
Pentru norocu-mi, pân-am să mor
Mă-nchin la Domnul şi la croitor.
Fata: capcană înmiresmată
Baba: un zmeu din ea se-arată
Nume nobil, picior de zeu
Şi-ncă bărbat: de-ar fi al meu!
Înţelepciunea-n vorbe puţine
Dar măgăriţei nu-i sună bine!
Nietzsche nu este singurul care a scris despre femei, nici singurul care a scris cu iz de misogin. E suficient să amintim doar versurile lui Eminescu din Scrisoarea V. Le-am recitit şi mă întreb. Cine pe cine a influenţat: Eminescu pe Nietzsche sau Nietzsche pe Eminescu. Sau, niciunul pe celălalt. Poate situaţiile oarecum asemănătoare, ambii n-au fost căsătoriţi, ambii au fost îndrăgostiţi de o minte scurtă, haine lungi, şi, vai!, ambii au murit în condiţii asemănătoare. Despăre motivele nemariajului lui Eminescu cu Veronica Micle sunt multe supoziţii. De ce l-a respins Lou von Salomé pe Nietzsche, din cărţile citite n-am aflat. Poate din cauză că femeile nu se cuceresc cu filozofie. Sau poate adevărul transpiră din aceste aforisme răutăcioase din Amurgul zeilor  la adresa femeilor.
Femeia perfectă face literatură aşa cum se fac micile păcate: pentru a vedea, în trecere, privind în jur, dacă o remarca cineva, şi pentru ca cineva să o remarce.
Al doilea aforism este şi mai sarcastic şi, după mine nu trebuia să iasă din gura unui filosof, dar mai ales din pana lui. Dar una este părerea mea şi alta este zicerea lui Nietzsche. Să citim:
  Se socoteşte că o femeie e profundă - de ce? Petru că, în ceea ce o priveşte, nu se ajunge niciodată la fund…
Să fie acesta adevărul adevărat că N. a murit burlac? Mai ştii. Grădina Domnului este mare, chiar dacă Nietzsche a zis că Dumnezeu e mort(!)
 După cum am văzut din Scrisori, Nietzschhe avea un deosebit respect faţă de Franziska, maică-sa, şi faţă de Elisabeth, sora-sa, pe care o dezmierda cu apelativul Lisbeth. E drept, că Lisbeth, până la urmă şi-a demascat caracterul (a făcut modificări în manuscrisele lui nepublicate, prilejuind apariţia unor păreri că Nietzsche era antisemit iar ideile lui au stat la baza ideologiei fasciste), şi poate personifica imaginea lui Nietzsche despre femeie.

Notă:
Departe de mine ura faţă de femei, deşi nu puţine au fost neajunsurile suportate din cauza lor. Din contră… Totuşi acest articol mi-a fost sugerat de realităţi cotidiene: Cât de abraşe sunt unele realizatoare de la televiziunile noastre! Apoi monicile, ilenele, mariile, casandrele din politica românească de azi. Dar și cele de pe Elba, Potomac, Sena sau Tamisa. Politica din trecut s-o dăm uitării.

Emil Bucureşteanu