Faceți căutări pe acest blog

luni, 19 noiembrie 2012

Dr. Alex Berca - ”Început de secol”        Un nou eveniment cultural

Cu puțin timp în urmă Editura Sedcom din Iași, a publicat lucrarea 

 ”Început de secol”
 a economistului american de origine română, Dr. Alex Berca.
  
 Prin această nouă lucrare, (după ce în urmă numai cu câteva luni apăruse tot la Iași în Editura Institutului European lucrarea:

                         Crizele economice și ciclicitatea lor

 Dr. Alex Berca oferă cititorilor o imagine multilaterală asupra evoluției unora dintre țările lumii care au fost și continuă să facă obiectul unor ample discuții între specialiștii geopoliticieni, cei din domeniul economic, social și istoric.
  Ceea ce reține în mod special atenția oricărui cititor este analiza socio-economică a diverselor țări în contextual special al evoluției lor politice.
   Cu toate că lucrarea se adresează unui cerc larg de cititori din diverse domenii de activitate cu diverse preocupări și interese în privința evoluției vieții din țările analizate, autorul face uz de o multitudine de date statistice care îi dovedesc punctele de vedere, dar prezentate în cea mai mare parte a lor prin diverse grafice color care fac mult mai ușoară urmărirea respectivelor fenomene economice sau sociale.
  Plasându-se pe o poziție independentă de orice influență politică, autorul prezintă diversele fapte, așa cum s-au petrecut sau continuă să aibă loc, în condițiile specifice ale vieții naționale și internaționale.
  Pe parcursul întregului volum, de circa 400 de pagini, Alex Berca face uz de nenumărate fapte, prezentând în mod critic diverse aspecte ale vieții americane, chineze, indiene, rusești și din alte țări (adăugând multiple exemple referitoare la locul și poziția României în acest context internațional).
    Autorul prezintă  o mulțime de exemple concrete pe care le consideră ca fiind imanente în vederea reexaminării de către guvernele țărilor respective, prezentând unele soluții destinate ridicării nivelului vieții popoarelor din țările respective.
  Întregul volum reflectă un spirit obiectiv și totodată optimist în special când se referă la viitorul lumii în general și al viitoarelor generații în special.
    Marea diversitate a problematicii abordate, de la evoluția populației globului, problema șomajului cu întreaga trenă de efecte negative asupra vieții oricărui om ce muncește pentru aș asigura un anumit nivel de trai, problemele  diverselor fraude ce au loc la nivel național și internațional și  în care uneori sunt implicate și personalități ale vieții politice, problema resurselor energetice și cu efecte dintre cele mai grave ce au dus la declanșarea unor războaie, diversele aspect ale globalizării și multiplele lor cauze și efecte, asigurarea resurselor de hrană prin dezvoltarea agriculturii mondiale și încă multe alte aspect ale vieții cotidiene, duc  la concluzia că toate aceste informații pentru a fi cât mai apropiate de înțelesul fiecăruia, nu pot fi privite într-un mod singular ci fac parte dintr-un tot ce trebuie privit și înțeles în complexitatea lui.
    Unele aspecte istorice din evoluția diverselor țări, i-au folosit autorului, în prezentarea stadiilor actuale şi evoluţiei viitoare a societăţii omenești.
    Interesul pentru diferitele aspecte ale vieţii, cotidiene din diverse țări, la care se referă pe parcursul a 27 de capitole, i-au permis elucidarea acestora, întrucât foarte multe dintre ele au fost şi sunt prezentate într-un mod sporadic sau sunt ocolite cu bună ştiinţă de către diverși autori.  
   Pe parcursul întregii lucrări se găsesc o mulțime de observaţii, din care unele critice la adresa situaţiei economice sau a celei social politice a Statelor Unite, a Uniunii Europene, a Rusiei, a Chinei, Indiei, Iranului sau a României.
   Nota personală a cărţii, se menţine în limitele unei obiectivităţi şi a unui optimism care nu poate fi neglijat și care oferă cititorului posibilitatea urmăririi unor aspecte istorice sau socio-economice în corelația lor internațională, într-un mod deosebit de ușor și plăcut de citit.
  Numai astfel, afirmă Dr. Alex Berca, vom şti cu exactitate, unde suntem şi în ce direcţie vor evolua diversele țări și care vor fi perspectivele spre care trebuie să ne îndreptăm atenția pentru a înțelege și a putea aprecia într-un mod cât mai obiectiv viitorul  lumii, în cadrul acestui secol.