Faceți căutări pe acest blog

joi, 15 noiembrie 2012

Publicaţiile Semanatorul – primul autor exclus!


Biserica Buna Vestire - Tismana. Construită în anul 1720

 Dragi autori, colaboratori şi cititori,
Din nefericire, după cinci ani de funcţionare a Editurii online „Semănătorul”  vă anunţăm că am fost nevoiţi să retragem de pe site-urile noastre poeziile unui poet având reşedinţa la New-York!  
Acest autor a fost EXCLUS din rândurile autorilor publicațiilor "Semănătorul" pentru următoarea afirmaţie:

BISERICA ORTODOXA ROMANA SI CREDINCIOSII EI - IMBECILIZATI  CRESTINESTE- VOR FI JUDECATI CA TRADARTORI DE TARA SI NEAM.

Nu se admit replici pe alte căi ale acestuia, fiindu-i eliminate toate înregistrările din baza noastră de date cu excepția poeziilor publicate în Revista Sămănătorul, revistă care a fost distribuită prin e-mail şi numerele nu mai pot fi retrase fizic nici de la autori nici de pe site-urile de găzduire!
Spunem "pe alte căi", pentru că adresa lui de la Editura online Semănătorul a fost blocată definitiv. Sub sancţiunea de a i se face reclamaţie la serviciile telefonice, nu-i permitem nici de a ne da telefoane nici a ne scrie pe alte adrese de e-mail.
NOTĂ.
Atragem atenția autorilor noştri că deşi publicaţiile "Sămănătorul" sunt deschise oricăror opinii personale, nu admitem nicio agresiune scrisă sau verbală la adresa instituţiilor noastre recunoscute de legile statului român.
Orice extremism politic, religios, etnic sau de altă natură, orice discriminare pe bază de vârstă, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenenţa la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu asemenea, va fi sancţionată imediat CU EXCLUDEREA din rândul nostru. Aviz amatorilor!


Precizări privind tematica religioasă. Consecventă politicii sale editoriale, Asociaţia "Semănătorul Tismana" promovează scrieri inedite, mai ales ale debutanților indiferent de subiectul (legal totuși!) abordat. Nu facem ură de rasă, discriminare pe motive religioase sau politice, cu excepția acelor partide politice care prin guvernarea lor şi propaganda lor deșănțată, se înscriu în linia partidelor extremiste sau a celor care sunt repudiate de istorie prin tragismul şi dezastrul la care au adus umanitatea şi civilizația. Repudiem populismul politic şi pe cei care se infiltrează în parlament pentru propria bunăstare şi nu pentru bunăstarea populației și a creşterii respectului României în lume ca ţară democratică.
Pentru o bună informare a cititorilor noștri, reamintim că  "În România nu există religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee. Cultele sunt egale în fața legii și a autorităților publice. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult." (Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor Publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007)
Editura online "Semănătorul Tismana" pune totuşi în prim plan Biserica Ortodoxă Română, promovează mai ales lucrările scrise de cei pregătiți în domeniu,  clerici ortodocși şi  studenţi de la Facultăţile de Teologie ortodoxă având în vedere majoritatea covârșitoare a cititorilor şi autorilor publicaţiilor "Semănătorul" precum şi a Comitetului Executiv al asociaţiei, 100% de religie ortodoxă.

Aceasta nu ne împiedică de a promova şi scrierile autorilor altor culte religioase recunoscute legal în România şi pe care le reamintim aici:
1.      Biserica Ortodoxă Română
2.      Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara
3.      Biserica Romano – Catolică
4.      Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
5.      Arhiepiscopia Bisericii Armene
6.      Biserica Creștină Rusă de Rit Vechi din România
7.      Biserica Reformată din România
8.      Biserica Evanghelică C.A. din România
9.      Biserica Evanghelică Lutherană din România
10.  Biserica Unitariană din Transilvania
11.  Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România
12.  Biserica Creștină După Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Creștine După Evanghelie Din România
13.  Biserica Evanghelică Română
14.  Uniunea Penticostală - Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România
15.  Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea din România
16.  Federația Comunităților Evreiești din România
17.  Cultul Musulman

 Exceptând "Organiza
ția Religioasă Martorii Lui Iehova" care nu este un cult religios propriu zis ci a fost acceptat printr-o decizie îndoielnică în parlamentul român, sfidându-se astfel legile din România (ex. Legea sănătăţii) şi din majoritatea ţărilor europene în care această organizație este interzisă (tot datorită interdicțiilor membrilor de a se alinia la legile acelui stat) publicăm toate scrierile autorilor cu apartenentă la cele 17 culte.

Redacţia Asociaţiei "Semănătorul Tismana"