Faceți căutări pe acest blog

joi, 22 noiembrie 2012

Traian Bădulescu Şuţeanu - COMEMORAREA UNIONIŞTILORCOMEMORAREA UNIONIŞTILOR

„Parastasele  Unirii”

Anul acesta sărbătorim 104 ani  de la înfăptuirea visului de veacuri al daco-geţilor prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918.  Socotim că acest eveniment este cel mai mare prilej de a ne reaminti de noi înşine, acum în vreme de mare dezbinare politică a ţării. In acest sens asociaţia noastră culturală „Renaşterea Neamu-lui Românesc al Dacilor” am preluat cerinţa fundaţiei DECENEU din cadrul Societăţii Culturale Bucureşti - Chişinău de a se organiza „Parastase ale Unirii” în toate localităţile ţării. Forma concretă constă în intrarea în câteva biserici din capitală a unor membri ai asociaţiei să dea citire acestui eseu de venerare şi pomenire la nominal a celor care vreme de aproape o sută de ani au cheltuit sănătate, timp, inteligenţă şi bani pentru crearea de comitete ale unirii până în ultimul cătun, apoi au acţionat la organizarea marilor  adunări  şi la votul delegaţilor  în cele patru trepte ale unirii depline.
Întrucât această dorinţă de secole a dacilor a fost reuşită în anul 1600, - doar şi pentru o clipă istorică, - de marele voievod de Alba Iulia, domnitorul - martir MIHAI VITEAZUL,  nume pe care-l punem în policioara de valori a neamului alături de cel al regelui-erou DECEBAL.
Urmează  nesfârşitul pomelnic sui generis al celor care n-au mai fost pomeniţi nicicum în cei 65 de ani de  ateism de stat şi interzicere a manifestărilor cu caracter naţional.
Vom pronunţa cu durerea şi pioşenia cuvenită numele tânărului boiernaş de Argeş , istoricul NICOLAE BĂLCESCU, de la care s-a pornit reînvierea sentimentului naţional şi declararea expresă a dorinţei şi a nevoii de unire, daco-român care s-a stins la doar 33 de ani în străinătate, din aceiaşi atitudine antinaţională atunci ca şi a unor politicianişti de azi.
La acelaşi loc de cinste îi situăm pe cei doi mari bărbaţi de stat, originalul om de cultură, care la 24 de ani era deja academician, cunoscut ca descoperitor şi lansator al marelui Eminescu, boierul moldovean TITU MAIORESCU,  cel care, alături de boierul muntean, cel mai mare om politic al neamului de până acum, ION C. BRĂTEANU, au realizat marele act de-o rară inteligenţă, determinând alegerea aceluiaşi colonel Alexandru Ion Cuza, ca domn al Moldovei apoi şi al Munteniei, reuşind prima unire oficială şi veşnică sub denumi-rea de Unirea Principatelor.  Deşi atunci istoricul Mihail Kogălniceanu, în calitatea lui de prim ministru i-a sugerat domnului Cuza ca ţara să se cheme România, - cînd firesc ar fi trebuit să se recheme Dacia, - rolul său în acel act a fost definitoriu, punând statele adversare ale unirii în faţa unui fapt împlinit, fără drept de apel. Lângă el a fost alături, în funcţia de ministru de externe,  marele său prieten poetul naţional VASILE ALECSANDRI dar  şi  cei apropiaţi lor scriitorii Iacob Negruzzi şi Costache Negri, dar mai ales dacianistul MIHAI  EMINESCU, a cărui operă poartă pe-cetea simţirii unui dac autentic. Modalitatea realizării Unirii Principatelor a ară-tat că totul se poate face doar prin noi înşine.
Această concepţie naţională a dat curajul băsărăbenilor să se unească într-un parlament, formă statală care a cerut oficial ţării mamă să primească unirea. Gestul a fost aprobat prin decret regal de către regele FERDINAND, stejarul naţional  în jurul căruia s-au adunat apoi toată inteligenţa neamului. Punerea în scenă, la 27 martie 1918 a fost gestul boierului buzoian ALEXANDRU MAR-GHILOMAN, cel care, în calitatea sa de prim ministru, a citit la Chişinău Decretul regal de admitere a unirii Basarabiei cu România. Aici avem obligaţia sfântă să le amintim numele celor care au riscat, în plină revoluţie bolşevică rusească, să-şi cheme fraţii la unire. Mai întâi este vorba de marele animator PANTELIMON HALIPA şi apropiatul său ION  INCULEŢ, acesta chiar în funcţia de preşedinte al parlamentului, mari daco-români care au adus în jurul lor  un întreg parlament, de unde reţinem, pentru posteritate, numele de Anton Crihan, Ion Buzdugan, Pantelimon Erhan, Vasile Gafencu,  Ion Pelivan,  Elena Alistar, poate prima femeie implicată în politică, după Ana Ipătescu,  Ion Păscăluţă, Constantin Stere ca şi Leonida Ţurcan.
Imboldul naţional  „să înfăptuim totul prin noi înşine”, a ridicat inimile bucovinenilor care , la 28 noiembrie 1918, la doar câteva zile înainte de actul de la Alba iulia, au cerut şi ei alipirea la ţara mamă. Glasul principal l-au avut bărbaţii IANCU FLONDOR şi  ONISIFOR GHIBU,  aflaţi în fruntea grupu-lui alcătuit din Ion Nistor,  Dimitrie Bejan, Doru Popovici,  mitropolitul Vladimir de Repa, Radu Zbierea şi Ion Tomoioagă.
Un loc aparte în istoria noastră zbuciumată l-au avut daco-românii transilvăneni care, vreme de o mie de ani au trăit sub jugul  unora care au venit din stepele Asiei şi s-au aşezat aici ca stăpâni emfatici şi neîngăduitori. Dacă n-am fi câştigat războiul, mergând cu trupele până la Budapesta, marii  noştri intelectuali  din Transilvania n-ar fi avut cum să-şi ducă până la capăt marele efort de convingere a neamului de necesitatea unirii cu ţara mamă . Deşi până la Tisa nu s-a ajuns nici până astăzi, totuşi ceea ce au construit pleiada aceea de mari daco-români rămâne momentul final şi crucial al existenţei noastre azi ca ţară liberă şi aproape în forma ţării mamă Dacia.  In cartea de aur a neamului vor sta la loc de cinste  personalităţi ca IULIU MANIU, daco-românul dăruit ţării până la moarte, cel chinuit bestial de comunişti, care a sfârşit  la Gherla.  Lângă el au suferit enorm aproape patru milioane de români arestaţi de securitate dintre care aproape două milioane, din ţară şi din Basarabia au sfârşit în temniţe sau în Siberia. Fie-le ţărâna uşoară şi niciodată să nu fie uitaţi!..Dintre cei rămaşi vii, care au luptat pentru Marea Unire, se cuvine să-i pomenim pe VASILE GOLDIŞ, acel moderator şi purtător de cuvânt în Catedrala Neamului de la Alba Iulia, cel care a primit familia regală pe regele FEREDINAND şi frumoasa regină MARIA  şi a citit Decretul  regal al Marii Uniri.  Lângă el s-au aflat GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI,  ION  RAŢIU, (bunicul celui care în 1989 a venit la salvarea neamului, şi el fiind dus în neant de aceiaşi politruci nedemni),  apoi ŞTEFAN CICIO POP, IOSIF  VULCAN şi  episcopul ANDREI  ŞAGUNA, alături de pleiada de oameni de cultură, ştiinţă şi artă, precum scriitorii Ion Agârbiceanu, George Coşbuc, Liviu Rebreanu şi Ion Slavici, binecunoscuţii în epocă Grigore Antipa, Tiberiu Brediceanu, Zaharia Bârsan, Victor Babeş, Ion I.C. Brătianu, Iladie Chendi, Timotei Cipariu, episcopul Miron Cristea, dramaturgul I.L. Caragiale, gene-ralul Coandă, fost prim ministru,  dascălii de înaltă şcoală Mircea Djuvara şi Dimitrie Onciu, Victor Etimiu şi Nicolae Filipescu. Constantin Sandu Aldea, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Ştefan Ţiţeica, Elena Văcărescu, Traian Vuia, Alexandru Vlahuţă, Ion Vidu, Alexandru Vaida Voievod, istoricul A.D.Xenopol, academicianul Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr , dar mai ales Spiru Haret, marele ministru al învăţământului sub care şcoala a cultivat sentimentul naţional şi mândria de a fi daco-român, aducînd unirea ca pe cea mai mare bucurie naţională, serbată an de an cu onorurile cuvenite. ( Deşi Ziua Naţională era emblematica zti a revenirii la regalitatea dacică 10 MAI, ceea ce nu trebuie uitat ceste că acea zi, serbată ca Ziua Naţională 80 de ani, a fost înlocuită cu ziua ocupării noastre de trupele sovietice 23 august, iar decretarea zilei Marii Uniri ca Ziua Naţională, este gestul celor care au repus mâna pe putere în momentul  când se aştepta căderea pe loc şi definitivă a structurilor comunismului. Intrucât asta nu s-a întâmplat, cei trei preşedinţi ai republicii de sorginte comunistă au serbat acest eveniment ezoteric şi formal, ba chiar cu mare conflict de învrăjbire la Alba Iulia, de către primul guvern cripto-comunist. Să nu uităm de asemeni că aproape toate marile personalităţi naţionale din secolul XIX şi începutul secolului XX au participat cu tot sufletul la unire, într-un consens naţional pe care ni-l dorim şi din anul 2013 încolo.
Dar pentru cî  cei mai mulţi martiri ai neamului  au sfârşit în temniţele şi lagărele de muncă forţată din comunism, asociaţia noastră va face efortul de pomenire şi a lor în şcoli şi în biserici în ziua de 21 decembrie, la 23 de ani de la începutul rupturii de comunism, de care încă nu ne-am dezlipit, datorită structurilor lui oculte, încă vii şi decizionare.
In documentul amintit, în final, despre Marea Unire, se spune: „Atunci s-a refăcut unitatea teritorială a Daciei…Gestul de readucere a lor,(a unioniştilor ) în actualitate, în inima şi mintea celor care vieţuim azi, - şi tot aşa  din generaţie în generaţie, - face să ne asigurăm dăinuirea. Unirea în cuget şi simţiri  trebuie reactivată  mereu , menţinută ca pe o sfântă comoară”.
   Iar noi adăogăm că aceasta este forţa prin care am rezistat, şi putem rezista tuturor presiunilor politicianiştilor vremelnici, de orice culoare, care înţeleg prin „interesul naţional”, ascultarea oarbă de vocile venite din afară.

                        profesor  Traian Bădulescu  Şuţeanu
                                   preşedinte fondator