Faceți căutări pe acest blog

duminică, 7 iunie 2015

Prof. Dr. Alex Berca - Din nou prezent în literatura de specialitate

    În lupta tacită dar perseverentă între tipărirea cărţilor şi imprimarea lor prin metoda relativ modernă a CD-urilor, mulţi autori sunt atraşi de această tehnologie şi caută să-şi difuzeze ideile pe această cale.
    Întrebat care ar fi avantajele acestei metode unul dintre editorii soluţiei
CD-urilor, a răspuns că printre cele mai importante se pot enumera: uşurinţa creerii unui text, reducerea spaţiului şi a greutăţii depozitării în cazul unui volum mare de lucrări şi bine înţeles costul de imprimare pe CD fiind cu mult mai mic de cât costul unei proceduri de tipărire al unei lucrări.
   Se poate ca pentru populaţia mai în vârstă, obişnuită cu citirea unei cărţi tipărite, folosirea computerului poate fi mai dificilă, dar pentru populaţia de vârstă medie (30-60 ani), este mult mai confortabilă, folosindu-se tot odată sistemul marcării în culori a textului de care sunt interesaţi.
   Tineretul a devenit realmente adict la tehnologia electronică iar utilizarea
CD-urilor şi citirea prin computer este la fel de normală şi uşoară ca şi folosirea unui telefon.
  Folosindu-se de această tehnologie modernă a CD, ForAM a publicat recent în colecţia Idei în dezbatere, lucrarea Dr. Alex Berca  intitulată:
                    
Dr. Alex Berca ForAM, Annapolis, MD 2015, Nr. 23
Dr. Alex Berca     
Idei în dezbatere

 UNIUNEA EUROPEANĂ
trecutul şi viitorul
în contextul
geopolitic,  geostrategic
şi geoeconomic actual
fapt pentru care îşi prezintă chiar de la începutul lucrării mijlocul de comunicare prin internet cu cei interesaţi în acest subiect.

Aşa după cum descrie Doamna Conf. univ. Dr. Brînduşa Tudose în prefaţa volumului de 400 de pagini:
   ”Lucrarea domnului Dr. Alex Berca, abordează aspecte de ordin economic, politic, social, militar, religios, constituindu-se într-un veritabil documentar ce redă un bogat ansamblu de informaţii.
    Folosindu-se de experienţa şi priceperea sa în probleme de geopolitică, geostrategie şi geoeconomie, autorul circumscrie întreaga dezbatere a genezei, evoluţiei şi a perspectivei celei mai complexe forme de integrare: Uniunea Europeană.
   Fără intenţia de a se lansa într-o diatribă, autorul reflectă  asupra modului cum a fost gândită construcţia UE, analizează situaţia actuală şi de perspectivă şi formulează opinii şi diverse scenarii.
   Lucrarea lui Alex Berca are la bază un melanj ideatic: UE este analizată ca întreg dar şi din perspectiva statelor membre sau a altor actori mondiali (Rusia, SUA)”.  
   Deşi se remarcă analizele de ordin naţional, în conţinutul lucrării predomină dimensiunea europeană şi mondială.
  Lucrarea relevă adevăruri mai puţin vizibile prin natura lor sau care, cu o anumită intenţie, s-au dorit, a fi mai puţin vizibile.
   Privind din punctul de vedere al vieţii sociale şi politice Europa a fost din totdeauna scena diverselor revoluţii, războaie între diverse ţări vecine sau cele care au antrenat acţiuni mondiale, a fost împărţită şi reîmpărţită în tabere, apoi după cel de al Doilea Război Mondial în două sisteme politice adverse, între care s-a purtat un lung Război Rece. La un anumit moment dat când lumea spera la o perioadă paşnică şi prosperă, acestea au fost de foarte scurte durate după care au reînceput tot felul de discriminări şi tot felul de suferinţe. 
   Toate acestea au demonstrat cu prisosinţă că nu se învăţase nimic din toate suferinţele pe care le suportaseră popoarele Europei până atunci.
   Înţelegerile dintre conducătorii victoriei din cel de al Doilea Război Mondial, au dus la împărţirea forţată a Europei şi crearea unor lumi diferite, cu ”convingeri” şi ideologii forţate în mod diferit, cu pretinse aspiraţii diametral opuse între cele manifestate între Est şi Vest.
  Toată lumea spera la o perioadă de prosperitate şi pace. Dar din păcate nici una dintre aceste dorinţi nu s-a realizat aşa cum s-a sperat.
  Efectele diverselor manevrări forţate decise de către reprezentanţii puterilor politice au afectat zeci de ani, evoluţia continentului European în general şi a vieţii popoarelor ei, din toate punctele de vedere.  
   În prezent, viaţa oamenilor la acest început de mileniu îşi continuă zbuciumul şi confruntarea cu multe nenorociri, cu tot felul de agresiuni al unor forţe care stau ascunse în spatele unora incitându-i la tot felul de crime dintre care unele realmente barbare.
  Încă de la începutul lucrării, provocarea pentru cititor este lansată sub forma unor întrebări la care autorul prezintă unele răspunsuri:
        -   Cum au fost gândite planurile de dezvoltare ale Uniunii, în general, şi al fiecărei ţări în parte, în mod special, atunci când s-a decis (re)construcţia  Uniunii Europene?
        -   Care este reversul liberei circulaţii a persoanelor şi produselor?
        -   Care este stadiul actual şi care sunt perspectivele de „invazie” în majoritatea ţărilor Uniunii a persoanelor din ţările islamice?
Și răspunsurile nu întârzie să apară.
Ca analist la nivel global, autorul oferă argumente, opinii, explicaţii, previziuni şi diverse scenarii. Mesajele doctorului Alex Berca sunt clare:
      1. UE a fost şi continuă să fie o coabitare a unor ţări şi popoare cu limbi diferite, cu obiceiuri şi culturi diferite, cu o enormă varietate a dezvoltărilor economice şi cu diverse forme de manifestare a unor vechi conflicte.
      2. Pentru a supravieţui, într-un viitor nu prea îndepărtat, UE va avea nevoie de:
-    noi reguli de conducere, respectiv, o conducere centralizată şi hotărâtă care să asigure menţinerea, refacerea  şi consolidarea economică a întregului sistem financiar al UE în ansamblu şi pe fiecare dintre ţările  membre;
-    o revizuire riguroasă a întregii politici externe, incluzând politica emigrării/imigrării fiecărei ţări şi crearea unei reale cooperări  între UE, NATO şi SUA;
-    o analiză responsabilă a solicitărilor altor ţări de a deveni membre ale UE (în special a celor care aparţin de alte zone geografice (Turcia şi Rusia);
-                      o analiză care să ofere predictibilitate cu privire la poziţia statelor membre ale UE dar foste ţări satelit ale sistemului sovietic;
          -     o strategie de renunţare la compromisuri ;
          -     o reconsolidare a identităţii naţionale;
          -     o politică de creştere a performanţei economice a Uniunii Europene în ansamblu şi a fiecăruia dintre membrii ei.
      3. Unele dintre acţiunile şi legile ce se vor aplica pe parcursul evoluţiei social-politice şi economice în Uniunea Europeană, nu vor fi legate de aspectele de natură tehnico-economice ci, mai mult ca sigur, vor ajunge să fie determinate de diverşi factori specifici de natură politică.
    Lucrarea privind viitorul Uniunii Europene poate fi considerată ca un instrument util specialiştilor dar poate servi – în egală măsură – şi altor categorii sociale preocupate de înţelegerea frământărilor la nivel european şi respectiv,  mondial.
    Cu toate că au trecut mulţi ani nici în prezent - după cum afirmă autorul,  nu se poate afirma cu certitudine dacă modul în care s-a organizat acest plan şi în special timpul şi criteriile care au stat la baza lui au fost definitive de la început sau au fost lăsate la latitudinea organizatorilor de a face ajustările necesare pe parcursul evoluţiei acestei Uniuni.
  Când se discută despre organizarea Europei, nu ar trebui neglijate evenimentele ce au avut  şi continuă să aibă loc pe în cadrul Uniunii Europene şi pe plan mondial.
  Faptul că s-a ajuns în a doua decadă a secolului 21 şi încă persistă o multitudine de aspecte care încă trebuie dezbătute privind:
          -   modul de organizare,
          -   sistemul legislativ,
          -   moneda unică
          -   condiţiile de acceptare a imigranţilor din diverse colţuri ale lumii şi încă multe altele, ar trebui să dea de gândit conducerii UE în ansamblu şi fiecăreia dintre membrii acestei uniuni.
Numai astfel, remarcă autorul, se va putea asigura supravieţuirea Uniunii.   Numai astfel se va putea păstra în continuare prestigiul ”noii Europe” şi coexistenţa ţărilor membre în viitorul ei în condiţiile geopolitice actuale şi a perspectivelor de viitor.
       Majoritatea exemplelor incluse în carte au un suport statistic. Chiar dacă la prima impresie aceste statistici pot crea impresia că nu au legătură între ele, la o analiză mai profundă se poate observa că asemenea statistici fac parte dintr-un complex trecut şi actual şi care nu poate fi neglijat
     În partea pre-finală a lucrării Dr. Alex Berca  prezintă unele puncte de vedere aparţinând unor personalităţi care se referă la stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare ale României în contextul geopolitic şi geostrategic actual şi al perspectivei acestui context.
Cititorii, cu diferite preocupări în domeniul politic, economic şi social-cultural au la dispoziţie o lucrare cu un caracter deosebit de documentat. De asemenea

   Dr. Alex Berca este dispus să ofere celor interesaţi diverse informaţii suplimentare