Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 7 noiembrie 2018

Minunile atribuite Sf. Nicodim: între Dumnezeu, epigrafie şi falsul istoricRECONSTITUIRE GRAFICĂ DIGITALĂ A IMAGINII FOTO CU ADĂUGIRI MINORE !

Reconstituirea epigrafică digitală după Piatra Mânăstirii Tismana  (aşa era numită în timpul călugărilor) nu a fost prea dificilă pentru noi, cei care am prins vremurile când “şarpele împietrit” al Sfântului Nicodim încă nu fusese năpădit de muşchi, licheni, iederă şi mărăcini. Ne amintim bine scena acestei inscripţii epigrafice pentru că era, după biserică, vedeta pelerinilor creştini la Sf. Mânăstire Tismana.
Şi nu era călugăr, câtă vreme mânăstirea a fost de călugări, apoi măicuţă după ce mânăstirea a devenit chinovie de maici, ghid sau chiar Sfinţia Sa Maica Stareţă Ierusalima, care să nu  povestească minunea sfântului cu mare smerenie.  
Dar cu timpul, s-a instalat comunismul, călugării au fost înlocuiţi cu monahii transferate de prin mânăstirile din ţară iar originea divină cu care era înconjurată scena epigrafică la care se închinau credincioşii la intrarea în curtea interioară, a intrat treptat în uitare.
Scena epigrafică a ieşit la iveală abia în anul 2014, odată cu curăţirea de vegetaţie a Pietrei Mânăstirii Tismana numită şi Stârmina. Curăţirea Stârminei s-a făcut datorită  organizării de şantier pentru deschiderea unui punct muzeal al BNR înăuntrul Peşterii Tezaurului şi la intrarea ei. 
Reconstituirea în piatră nu s-a făcut practic dar cu editoare de imagini tip Adobe® Photoshop® sau FotoCanvas din pachetul ACDSee,  s-a putut face uşor. Detalii asupra adăugirilor la imaginea Sfântului Nicodim şi a Şarpelui (după unii autori, Balaur) se găsesc la imaginile pag. 3 în Revista „Sămănătorul” - Anul IV.  Nr. 4(5) - aprilie 2014, „Detaliile reconstituirii din 1763: Sf. Nicodim: faţa stângă a capului, umărul stâng, mâna dreaptă care ţine crucea. Balaurul: bucăţile de piatră care căzureră din coada lui. Capul intact.”.
Reconstituirea tehnică a acestei epigrafii (EPIGRAFÍE s. f. Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu descifrarea şi cu interpretarea inscripţiilor vechi, făcute de obicei pe piatră, metal, lemn etc. – Din fr. épigraphie.) abia acum se poate face de către şantierul în lucru care are ca obiectiv organizarea Punctului Muzeal Tismana, beneficiarul fiind Banca Naţională a României.
Revista “Sămănătorul” va insera în paginile ei, un serial cu genericul din titlul de mai sus, publicând o serie de articole documentare tocmai în vederea informării beneficiarilor, respectiv BNR şi BOR, asupra extraordinarei oportunităţi de reabilitare şi punere în valoare a acestei epigrafii, o piesă care trebuie redată patrimoniului nostru naţional, dar care, cum vom vedea, face obiectul chiar al patrimoniul mondial cu implicaţii extraordinare în turismul ecumenic sau laic.
Majoritatea minunilor atribuite Sfântului Nicodim li se datorează acelor egumeni care au scris de-a lungul vremii biografia lui. Dar dacă unele sunt cu adevărat minuni dumnezeiești, altele sunt fie minuni închipuite de egumeni pentru a pune în valoare sfinţenia faptelor lui Nicodim ca sfânt, fie de a atrage atenţia unui fapt important, fie de a apăra biserica ortodoxă de pericolul, mereu mare,  al stăpânirilor vremelnice ale Olteniei de către regatele, cnezatele şi imperiile vecine.
De aceea, pentru reuşita reabilitării scenei epigrafice dată recent la iveală, trebuie să facem distincţie între minunile divine care se bazează pe fapte reale şi minunile închipuite de unii egumeni care au la bază falsuri istorice.
 Un punct de plecare important este însăşi mărturia  lui Ştefan ieromonahul asupra scenei epigrafice a “Balaurului împietrit”. Reluăm întâi naraţiunea lui din cartea originală:
“Iar Sântul s'a suit în preşcera carea este deasupra peşcerii cei mari, din care izvorăşce apă, care acum curge prin mânăstire. Şi suindu-se la peşceră, a găsit întrânsa un balaur (şarpe) foarte mare, şi cum a vezut pre sântul, a şuerat tare şi căscând gura asupra sântului, vrând să-l muşce, iar sântul fâcend semnul sântei cruci asupra lui cu crucea cea de plumb ce o purta la gâti îndată'şî, a fugit şarpele din naintea sântului afară şi sărind din peşceră jos a crăpat şi a murit.”
Urmează apoi mărturia lui Ştefan Ieromonahul privind originea scenei epigrafice de pe stânca Stârmina:
“Şi spre pomenirea acei minuni cu rugăciunile sântului s’a înkipuit acel şarpe cu gura căscată în piatră, de asupra peşcerii, din care a sărit jos, carea înkipuire stă şi până în ziua de astă-zi.”
 Cu alte cuvinte, Ştefan Ieromonahul, confirmă originea antropică a scenei “Balaurul (şarpele) împietrit”, iar din subtitlul cărţii lui, putem presupune că acesta consideră că execuţia tehnică a scenei epigrafice i se atribuie lui Kir Partenie la anul 1763. Adăugarea “dupre unu manuscriptu mai vechiu”, lasă loc şi la interpretarea că realizarea scenei epigrafice ar putea fi întinsă dincolo de această dată!
In “Nicolae N. Tomoniu - Monografia oraşului Tismana”, vol I (Ed. CJCPCT Gorj, 2013),  eu am  propria interpretare, vorbind de peşteri:
“Tot de ansamblul peşterii ţine şi CHILIA SFANTULUI NICODIM. Loc de reculegere şi comunicare a Sfântului Nicodim cu Dumnezeu. Alte chilii mai mici, dovedesc că retragerea în liniştea peşterilor pentru rugăciune, era o practică folosită în vechime de strămoşii noştri. Ea îşi are originea în preistorie şi a fost fundamentul practicilor religioase zamolxiene. Este încă o dovadă că poporul român şi-a organizat şi dezvoltat viaţa religioasă numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără a-i impune nimeni conduita, el a fost considerat chiar din primele secole de după Hristos, un popor deja creştin, fiind reprezentat apoi, prin Teofil Gotul, la Consiliul de la Nicea (325 DH).  
La câţiva metri de chilie, se observă ca o pictură arhaică pe stâncă, „şarpele împietrit”. Legenda spune că el este rezultatul unei minuni a Sfântului Nicodim, care prin rugăciune, a făcut în acest fel inofensivă reptila ce-i ameninţa viaţa.
Minune sau mărturia cea mai veche a artei omului preistoric la Tismana? Se aşteaptă ca specialiştii să-şi spună, explicit şi unanim, cuvântul. O confirmare a credinţei poporului nostru în Dumnezeu printr-o formă superioară de spiritualitate, cum ar fi arta, şi aceasta cu mult înainte de Bizanț, ne-ar aduce în prim planul popoarelor aşa zise „sfinte”.
Există însă şi alte interpretări ale specialiştilor, extrem de importante.
Aşa cum vedem, recent, în noiembrie 2018, „Șarpele de la Tismana, un simbol anterior stindardului dacic.”
https://uzp.org.ro/9006/sarpele-de-la-tismana-un-simbol-anterior-stindardului-dacic/..

Articol de la NICOLAE N. TOMONIU - director revista «Sămănătorul»  şi editura «Semănătorul Tismana» în Revista „Sămănătorul” - Anul IV.  Nr. 4(5) - aprilie 2014 - EPIGRAFIE
07 nov. 2018