Faceți căutări pe acest blog

luni, 17 martie 2014

Silviu Aurelian Jimborean - Predică la Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
Silviu Aurelian Jimborean
Predică la Sfântul Apostol Andrei, cel  Întâi chemat, Ocrotitorul României

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Miluiește, Doamne Miluiește, Doamne Miluiește, Părinte binecuvintează ca să predic.


“Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon-Petru”( Ioan 1, 40)

Iubiți credincioși,
Dăm slavă lui Dumnezeu, că am ajuns în această zi minunată, în care prăznuim pe Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat la Apostolie, la rândul său chemând și el pe foarte mulți la dreapta credință şi desfășurând o bogată activitate misionară, purtată până la ținuturile Dunării de Jos. Apostolul Andrei, este întâlnit pentru prima dată în cuprinsul Sfintelor Evanghelii, fiind iudeu de neam, frate al Sfântului Apostol Petru și fiu al pescarului Iona din Betsaida.[1]
Fiind pescar de meserie, Andrei a fost prins de către Ioan Botezătorul în mrejele povățuirii, fiindu-i ucenic până la chemarea la apostolat de către Iisus Hristos. Andrei Apostolul, răspunde cu mare bucurie la chemarea Mântuitorul în a deveni “pescar de oameni”, participând la întreaga istorie pe care Sfinții Evangheliști o prezintă. Anumiți teologi și istorici din primele veacuri creștine, susțin că Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi propovăduitor al Evangheliei la geto-daci. Potrivit acestor afirmații, un sinaxar constantinopolitan, amintește pătimirea Apostolului la 30 Noiembrie.[2] Despre această propovăduire a Sfântului pe târâmul românesc, vorbește și Sfântul Ipolit Romanul, în lucrarea sa Despre apostoli, fiind martirizat în timpul persecuției împăratului Deciu (249-251). Eusebiu de Cezareea, în Istoria Bisericească, din secolul al IV lea, spune: “ Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După Tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Partia, lui Andrei în Scițiea, lui Ioan în Asia...”[3] Origen scrie: “ Când Sfinții Apostoli ai Mântuitorului s-au răspândit în toată lumea, Toma după cum spune Tradițiea a primit prin tragere la sorți Parția, iar Andrei Scytia”
Sfintele Evanghelii ne mai vorbesc despre Apostolul Andrei, aducându-ne în vedere înmulțirea pâinilor, atunci când el a dat de știre Mântuitorului Iisus Hristos că în mulțime este un copil care are cinci pâini și doi pești: “ Și a zis Lui unul dintre ucenici, Andrei, fratele lui Simon-Petru: Este aici un băiat care are cinci pâini de orz și doi pești. Dar ce sunt acestea la atâția” ( Ioan 6, 8-9). Andrei a însoțit pe Filip la Domnul, ca să-i vestească dorința grecilor de a-L vedea și împreună cu cei trei apostoli, a însoțit pe Domnul pe Muntele Măslinilor, marți în Săptămâna Patimilor.[4] După ce a predicat în cetățile locuite de greci, geto-daci și romani, Andrei s-a îndreptat spre Sud, unde a ajuns până în ținuturile grecești, realizând acte de înaltă îndreptare a păgânilor și închinători la idoli la dreapta și adevărata credință, având cale de a-L cunoaște pe Hristos, Cel ce S-a răstignit pentru mântuirea noastră, unde a ajuns apoi în orașul Patras, murind ca martir răstignit pe o cruce în formă de X : “ Bucuria lui de a muri răstignit pe ea, ca Domnul, dar pe una pe care nevrednicia lui o dorea să nu fie la fel cu a Domnului, căci a cerut să fie răstignit pe o cruce în formă de X, căci Sfântul Apsostol Andrei ne spune: Mă închin înaintea ta, cruce sfântă, care ai fost sfințită de trupul Domnului, și cu mădularele Lui, ca și cum cu niște pietre de preț ai fost împodobită.”[5]
Iubiți credincioși,
Potrivit acestor mărturii, totuși nu avem informații certe în privința perioadei anului în care Sfântul Apostol Andrei a ajuns pentru prima dată pe teritoriile de la Dunăre, dar o tradiție în acest sens, ne spune că apostolul ar fi fost însoțit și călăuzit de un lup. Dacă ne raportăm la Calendarul Creștin Ortodox, observăm că numele său, a fost înscris în ultima zi din luna Noiembrie, având denumirea de “Undrea”, provenind de la numele său, a intrat în Scythia Minor într-un început aspru de iarnă. În sudul Moldovei, se mai vorbește despre Andrei, că el se lupta cu vânturile reci, cu fiarele sălbatice și în special cu lupii[6]
În zilele noastre, lupul a devenit simbolul libertății și a nesupunerii totale a Ceceniei. În ceea ce privește teritoriile noastre, despre Sfântul Apostol Andrei se zice că lega „gura lupilor”, în această sintagmă fiind ascunse, cele mai tulburătoare adevăruri legate de începutul predicilor sale în teritoriul „lupilor”. Mircea Eliade, spunea că: “dacii se numeau înșiși mai de mult lupi, sau cei care sunt asemenea lupilor, cei care seamănă cu lupii”, considerând că dacii și-ar fi luat acest nume de la un grup de fugari. În obiceiurile și tradițiile lăsate de strămoșii noștri, numele Apostolului Andrei, apare întotdeauna legat de cel al lupilor, povestindu-se astfel că spiritul Lupului Alb, fiind un personaj mitic care simbolizaează lumina solară și bunăstarea la slavi, l-ar fi vegheat pe Andrei prin pustia Scytiei, spre peștera care avea să-I ofere adăpost.[7]
Totodată,  în noaptea de 29 spre 30 Noiembrie, era începutul iernii și punerea în mișcare a haitelor de lupi, noaptea aceasta a Sfântului Andrei sau Noaptea Strigoilor, era o noapte de spaimă, îmtrucât se credea că spiritele morților ies din morminte și împreună cu strigoii se iau la băatie prin hotare. Tot în această zi de 30 Noiembrie, lupul își poate îndoi gâtul țeapăn, devenind mai sprinten, iar prada acestuia nemaiavând nici un fel de scăpare. Epifanie Tomitanul spune  că Andrei este cunoscut dobrogenilor ca un propovăduitor al principiilor morale și conduitei oamenilor care trebuie să conformeze cu învățătura creștină propovăduită de Mântuitorul Iisus Hristos și adusă de el peste meleaguri.[8]
Misiunea și predicile Sfântului Apostol Andrei în părțile Dobrogei, sunt păstrate la noi prin diferite povestiri, colinde și alte creații folclorice. Potrivit mărturiilor unor preoți locali, oamenii în vârstă vorbesc și în ziua de astăzi despre trecerea lui Andrei cu toiagul în mână prin Dobrogea. În Tradiția dobrogeană, regăsim foarte multe denumiri legate de Apostolul Andrei, dar cele mai speciale din această zonă sunt două toponimii: peștera și pârâiașul Sfântului Andrei, de fapt ele fiind două peșteri: una mică în care va fi sălășluit Andrei, iar a doua, cea mai mare fiind s-a făcut mai tîrziu după înmulțirea numărului de creștini.[9] Folclorul dobrogean, conține foarte multe elemente interesante care amintesc de Apostolul Andrei: ramurile de măr, vișin sau cireș, puse fiind într-un vas cu apă, ținute până la Anul Nou, considerate aducătoare de noroc. Interesantă este și poezia lui Vasile Alecsandri “ Noaptea Sfântului Andrei”, fiind inspirată din povestirile ce îl recunosc pe Andrei ca și protector al oamenilor împotriva lupilor și duhurilor rele: “Zgomot trist în câmp răsună/Vin strigoii, se adună/Părăsind a lor sicrii/Voi, creștinelor popoare/Noaptea Sfântului Andrei...”[10]

Iubiţi fraţi,
Fie ca această zi a întâlnirii noastre cu Domnul și Mântuitorul Nostru Iisus Hristos, aici în Biserica Sa cea Sfântă să ne lumineze sufletele și împreună, să aducem cântări de laudă și rugăciuni de mulțumire Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul nostru, deoarece prin el, am invățat și noi dreapta credință pe care a cules-o de la Iisus Hristos, zicând din adâncul sufletului : Părinte Andree, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh Amin.


Bibliografie:

1.   Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 2008;
2.   Daniel Preafericitul,  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscop al Munteniei șl Dobrogei, locțiitor al tronului Cezareei Capadociei,  Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Începătorul Botezului în popor; Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București 2011;
3.   Cârciuleanu, Ion,  Predici, predici la duminicile de peste an, la praznicile împărătești și la sărbătorile sfinților mari, Editura BIT, Iași 2000;
4.   Manolache, Dumitru,  Andrei, Apostolul lupilor, Editura Dacica, București;
5.   Gordon, Vasile,  Mergând, Învățați..., Predici pentu toate duminicile și sărbătorile de peste an, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006;


[1] Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscop al Munteniei șl Dobrogei, locțiitor al tronului Cezareei Capadociei,  Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Începătorul Botezului în popor; Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București 2011, p. 5;

[2] Ibidem, pp. 6-7;

[3] Ibidem, p. 7

[4] Pr. Ion Cârciuleanu, Predici, predici la duminicile de peste an, la praznicile împărătești și la sărbătorile sfinților mari, Editura BIT, Iași 2000, pp. 503-504;

[5] Ibidem, p. 505;

[6] Dumitru Manolache, Andrei, Apostolul lupilor, Editura Dacica, București, p. 271.

[7] Ibidem, pp 271-272;

[8] Ibidem, pp. 290-295;

[9] Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Mergând, Învățați..., Predici pentu toate duminicile și sărbătorile de peste an, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, pp. 400-402;


[10] Ibidem, p. 403