Faceți căutări pe acest blog

joi, 17 aprilie 2014

Nicu N. Tomoniu - O carte-album de imagini

CĂRŢI ALBUME DE IMAGINI

Nicolae N. Tomoniu - “Monografia Tismanei în imagini”
  vol. 1 –

Apariţia unei monografii in imagini a localităţii Tismana este îndreptăţită de faptul că în revista ilustrată “Sămănătorul”, paginile dedicate Tismanei au avut un mare impact nu numai în rândurile locuitorilor oraşului nostru dar şi în judeţ sau în ţară şi chiar pe  întregul mapamond.
Cititorii dar şi scriitorii, publiciştii de ocazie, colaboratori ai revistei noastre din Europa sau de peste ocean, toţi simt nevoia unei noi publicaţii cu ilustraţii.
Acesta nu este un gust de elev de şcoală primară ci o cerinţă venită dintr-o emoţie profundă faţă de  frumoasele meleaguri ale Tismanei! Locuitorii Tismanei, ai Gorjului, ai României în general, îşi duc  astăzi traiul peste tot în lume, ca efect al globalizării, ca efect al exploziei mijloacelor de transport sau al configuraţiilor geopolitice planetare prin uniuni de ţări diferite, create pentru       eficenţa comerţului, al dezvoltării de noi tehnologii sau pentru progresul ştiinţei.
 De la căpşunarii români din Spania, de la hotelierii din Dubai, de la contructorii de electrocentrale din Italia şi până la cercetătorii români de la NASA, toţi sunt legaţi de glia unde s-au născut, iubesc iarba de acasă, cucul şi mierla dealurilor noastre  subcarpatice, bălţata românească din câmpii sau calul şi catârul ciobănesc din golurile alpine.
De aceea, am conceput Monografia Tismanei în imagini astfel:
- mici texte tematice din “Monografia oraşului Tismana”, vol. I, pe care l-am tipărit la Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale  din Gorj;
 - o suită de imagini legate de temele abordate: istorie, festivaluri, bâlciuri, artă populară, zone naturale, muzee,  turism şi tehnologie populară.
Preconizăm publicarea a 10 volume, două-trei serii pe an în funcţie de vânzări şi sponsorizări. Cumpărând acest album monografic pentru dvs., rude, prieteni, parteneri de afaceri din lumea largă, puneţi umărul la promovarea patrimoniului cutural-artistic şi istoric al oraşului nostru.
NOTĂ. Nu folosiţi imaginile decât cu precizarea paginii de unde le dowloadaţi!
Spre exemplu pagina:
Cartea-album de imagini este înscrisă cu copyright!

Colecţia “Monografia Tismanei în imagini”
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României: TOMONIU, NICOLAE N. Tismana - Gorj - Monografia Tismanei în imagini / Nicolae N. Tomoniu / – Tismana: Semănătorul, 2014, 10 vol., ISBN 978-606-93373-7-0, Vol. 1. - 2014. - ISBN 978-606-93373-8-7, 908(498 Tismana)

© Copyright Semănătorul Tismana – 2014. Toate drepturile rezervate autorului şi Asociaţiei “Semănătorul Tismana”. Orice reproducere parţială sau totală care nu are ca scop folosirea personală ci reproducerea pentru un câştig individual sau al unei firme private sau de stat, va fi sancţionată conform legii iar în instanţe vom cere despăgubiri pentru furt intelectual!

SUMARUL MONOGRAFIEI ÎN IMAGINI
 Imagini excepţionale de la bâlciuri, festivaluri, simpozioane. Hartă turistică şi vedere panoramică din Vârful Cioclovina pe două pagini A4.

Pagina 6
Din “Monografia oraşului Tismana” - text
Pagina 8
VECHILE BÂLCIURI ALE TISMANEI – imagini din bâlciurile Blagoveşteniei şi Sf. Andrei (Pocruia)
Pagina 12
Festivalul cântecului, dansului şi  portului gorjenesc - imagini
Pagina 14
Târgul de primăvară “Buna vestire“ – imagini din târgul de pe digul lacului
Pagina 18
Festivalul castanului – imagini din centrul civic
Pagina 20
Tismana văzută din Vârful Cioclovina – imagine panoramică pe două pagini A4
Pagina 22
Firmele de artizanat – imagini firme „Arta Casnică”, „Miratis”, „Motocris”, produse ale pensiunilor turistice
Pagina 24
Simpozionul internaţional “Patrimoniu local în context european” – imagini de la spectacolul din vara anului 2011
Pagina 26
Festivalul răciturilor – imagini din anul 2009
Pagina 28-32 Simpozionul  "2006 – ANUL SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA" – imagini de la marea manifestare din sept. 2006
Paginile 33-35
Imagini de pe Valea Tismanei şi din Tismana
Pagina 36
Bisericile Tismanei
Pagina 38
Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii. – text explicativ pentru identificarea ariilor protejate pe hartă
Pagina 39
Situaţia ariilor naturale.
Pagina 40


Vedeţi şi pagina:
Sau cărţi la vânzare

Pe site-ul Ligii Scriitorilor Români, Filiala Gorj;