Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 5 aprilie 2014

Florian Văideianu - „Doru de Preajba”

Luni 31 martie 2014, la sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Cristian Tell” din Târgu-Jiu s-a desfăşurat o manifestare culturală omagială dedicată scriitorului gorjean Alexandru Doru Şerban. Eveniment deosebit, organizat de Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni, care poartă numele regretatului scriitor. Prin grija actualului preşedinte al Asociaţiei, domnul  Victor Troacă, cu sprijinul financiar adus de către domnul director al S.C. Prodcom SRL Dumitru Cinciulescu a fost tipărită cartea „Omagiu Aniversar – 65 de ani de la naşterea scriitorului Alexandru Doru Şerban”, cu care prilej a şi fost lansată.
Participare numeroasă a oamenilor de condei, care l-au cunoscut pe regretatul scriitor. Domnul Victor Troacă prezintă, în deschidere, scopul întâlnirii omagiale şi mulţumeşte doamnei directoare a Bibliotecii „Cristian Tell”, doamna dr. Olimpia Bratu care a găzduit cu amabilitate acest eveniment şi care s-a ocupat de organizarea unei expoziţii de carte dedicată scriitorului. În expunerea sa, vicepreşedintele Asociaţiei, domnul ing. Titu Pânişoară prezintă cu acurateţe date biografice ale scriitorului, începând cu părinţii, şcoala primară din Preajba, apoi cursurile gimnaziale şi liceale la Şcoala generală nr. 4 din Târgu Jiu (actualmente Şcoala generală Alexandru Ştefulescu) şi respectiv Liceul <>. A continuat şi absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Craiova, iar ulterior Facultatea de Ştiinţe Juridice de la aceeaşi universitate.
„Profesorul jurist Alexandru Doru Şerban a fost o personalitate culturală complexă – spunem aceasta având în vedere tematica vastă şi variată abordată de autor în cărţile sale”.
Fiind cel mai îndrituit biograf al regretatului scriitor, preşedintele Asociaţiei, dl. Victor Troacă prezintă succint viaţa şi activitatea publicistică a celui care a fost Alexandru Doru Şerban.
Cunoscutul poet medic Doru V. Fometescu, într-o alocuţiune nuanţată, susţinută la un înalt nivel de cultură, în legătură cu Alexandru Doru Şerban afirmă: „Ne-am cunoscut în urmă cu peste două decenii, fiind un grup de gorjeni ocrotiţi şi stimulaţi de tradiţia locului, de seninătatea spiritului brâncuşian, de sensibilitate şi cunoaştere nuanţată”; „deşi nu laud fără să înţeleg şi să simt pe Doru l-am admirat mereu”; „nu există valori durabile în afara credinţei şi a tradiţiei. Alexandru Doru Şerban, prenume şi cuceritor lirizat, ştia bine acest adevăr şi într-o competiţie cu sine însuşi, cu un neobosit simţ al datoriei de a lăsa cărţi şi documente importante, el a devenit om de cultură autentic…”
Prof.univ.dr. Ion Mocioi, în cuvântul său a arătat că i-a fost primul editor, l-a asemănat pe Alexandru Doru Şerban cu Alexandru Ştefulescu, „a lăsat gorjenilor o întreagă bibliotecă despre Gorj”; „tinerii de astăzi trebuie să ştie cine a fost acest mare scriitor şi ce tezaur a lăsat în urma sa”. Prof. dr. Ion Mocioi a arătat cât de cumplit a fost efortul scriitorului omagiat, care a abordat toate genurile literare, excelând în istoriografia Gorjului, apreciind şi încurajând condeierii Gorjului. Propune ca presa să scrie mai mult despre el, cât şi organizarea unui simpozion Alexandru Doru Şerban.
Profesorul şi graficianul Grigore Haidău, prieten apropiat al scriitorului Alexandru Doru Şerban, expune asistenţei câteva momente de documentare la mănăstirile Bistriţa, Cămărăşeasca şi Logreşti, la care au participat împreună. „Cărţile lui Doru Şerban sunt folosite ca material documentar la lucrările de doctorat (Daria Ionescu Haidău).
Domnul colonel (r) Marian Dobreanu afirmă în cuvântul său: „Aş dori să-i dau un telefon lui Doru ca să scoatem din nou revista umoristică”; „este păcat să vorbim despre el la trecut”; „mi-e dor de Doru”; „fără Doru nu mai este societatea epigramiştilor”. În încheiere propune ca Alexandru Doru Şerban să fie ales cetăţean de onoare al Municipiului Târgu Jiu.
Profesorul Ion Pinţa afirmă: „M-a ajutat să public „Caietul de cântece” şi citeşte un catren constituit ad-hoc: „Lui Alexandru Doru Şerban / Un omagiu pentru eternitate / La primii 65 de ani / Din binemeritata eternitate/”.
Profesorul Ion Trancău, în alocuţiunea sa regretă că nu a oferit date la întocmirea acelui Dicţionar al scriitorilor gorjeni, arată că Alexandru Doru Şerban a scris 47 de cărţi, referindu-se şi la etnia rromă, care este foarte bine arătată în lucrări. „Este un neoenciclopedist al Gorjului”. Ca amintire păstrată de la scriitor are un autograf pe o carte dăruită, „mă consideră un manometru pentru valoarea scriitorilor gorjeni”.
Juristul Florian Văideianu expune împrejurarea în care i-a fost oferită cartea „Vremelnic trăitori în Gorj” (cuautograf) şi faptul că poetul Alexandru Doru Şerban, pe o bancă din centrul  oraşului, i-a citit poemul „Meşterul Manole”.
Nicolae Bâzu – fost preşedinte al UJCM Gorj îşi aminteşte o discuţie cu Alexandru Doru Şerban, care se interesa de activităţile din cooperaţia meşteşugărească.
Cunoscutul epigramist Nicolae Brelea menţionează colaborarea de 15 ani  cu Alexandru Doru Şerban.
Profesorul Marin Colţan afirmă că Alexandru Doru Şerban poate fi numit „omul fără duşmani” şi nu crede că a duşmănit pe cineva.
Scriitorul jurist din Ţicleni Ion Ungureanu prezent la această manifestare a arătat că Asociaţia care astăzi îi poartă numele a fost înfiinţată chiar de Alexandru Doru Şerban, care în tot timpul vieţii sale a fost sprijinit moral şi nu numai de către soţia sa distinsa doamnă profesor Valentina Şerban, prezentă la acest eveniment.
Directorul S.C. Prodcom S.R.L., domnul Dumitru Cinciulescu omagiază personalitatea omului Alexandru Doru Şerban, citează din cartea „Omagiu aniversar” şi explică în amănunt împrejurările în care, împreună cu Alexandru Doru Şerban pune bazele editurii MĂIASTRA, care „va dăinui în timp”.
Au mai fost prezenţi colonel (r) Dumitru Dănău, colonel (r) Ion C. Gociu, romancier  de mare notorietate, care îi rezervă 7 pagini lui Alexandru Doru Şerban, în cartea omagială sub titlul „Doru de Preajba”. „Noi suntem făcuţi din plămada viselor şi scurta noastră viaţă ne-o întregeşte un somn”.
„Când am aflat câte cărţi a semnat ca autor,  l-am întrebat pe Doru: „Domnule Şerban, sunteţi membru al Uniunii Scriitorilor?” Şi mi-a răspuns categoric: „Nu şi nu voi cere niciodată să fiu”. „De ce?” L-am întrebat ca să mă conving de sinceritatea   răspunsului, fiindcă aflasem mai demult de la alţii, că acolo la Uniunea Scriitorilor pensionarii primesc şi nişte drepturi băneşti  echivalente cu jumătate din pensie. „Fiindcă nu am nevoie. Cât mai am eu de trăit  pensia ce-o primesc mi-ajunge!”
Condamnat la nemurire, Alexandru Doru Şerban scrie poemul Testament, din care îmi permit să citez două versuri:
„Va veni şi iarna despărţirii!
Peste toamna sufletului meu…”

 Jurist Florian Văideianu

Sursa: Gorjeanul
Adresa formatului pdf: