Faceți căutări pe acest blog

vineri, 2 mai 2014

Iuliu-Marius Morariu - În apărarea lui TomaThe Incredulity of Saint Thomas

În apărarea lui Toma
Iuliu-Marius Morariu

Sursa imaginii: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg

            Istoria biblică și teologia de mai târziu, cunosc existența unui personaj special, devenit referențial, datorită unei atitudini, care s-a găsit mereu în preajma Mântuitorului, și care l-a urmat în decursul activității sale de propovăduire, respectiv Apostolul Toma.
            Personaj discret, acesta, spre deosebire de confrați mai locvace, precum Petru, nu ține să epateze, să se remarce prin replici celebre (cf. Mt 16, 18), sau să se lepede (Ioan 18, 25), și nu este pomenit decât sporadic, cu ocazia chemării la apostolat (Lc 6, 12-16), sau în anumite situații, în care se remarcă prezența lui, alături de ceilalți ucenici.
            Într-un astfel de episod însă, Toma ocupă un loc aproape central, datorită unei atitudini ce diferă, în acel moment, întru totul de cea a colegilor săi, respectiv a îndoielii pe care o exprimă cu privire la experiența hristofanică trăită de către femeile mironosițe și ceilalți zece (Ioan 20-19-31).
            Exprimarea concretă a acestor sentimente, a făcut ca, de-a lungul istoriei, Toma să supraviețuiască în conștiința multor teologi, drept exponentul cel mai reprezentativ al îndoielii. Începând cu imnele liturgice, a căror origine poate fi identificată în secolele primului mileniu creștin, și continuând cu teologia mai veche sau mai nouă, identitatea lui este întărită de supranumele Necredinciosul.
Mai târziu, în mediile apusene, el a devenit patronul științei, fapt ce explică, în zilele noastre, întărirea unor asocieri mai vechi ale numelui său cu anumite practici și credințe, sau apariția altora noi.
În acest context, putem afirma fără teama de a greși că faptul că discursul omiletic contemporan regăsește adesea în Toma un exemplu negativ[1] și se folosește de el atunci când vrea să pună în față exemple negative și de practici greșite, se datorează în parte și evoluției concepției privitoare la el. Astfel, autonomizarea științei în raport cu teologia și evoluția ei într-un sens ce pare a fi adesea pornit pe descoperirea unor adevăruri ce o demască pe cea dintâi și pretinsa antinomie existentă între cele două, a contribuit incontestabil la întărirea unei percepții negative cu privire la patronul celei din urmă, în vreme ce, îndoiala, care a devenit motorul atâtor concepții filosofice ce se îndoiesc de prezența lui Dumnezeu, a avut și ea contribuția ei[2].
Dacă privim însă cu atenție paragraful scripturistic în centrul căruia se găsește îndoiala lui Toma, vom regăsi o serie de elemente, care par, dacă nu să contrazică ipoteza unui personaj negativ și a unei practici greșite și condamnabile, atunci măcar să o articuleze într-o manieră diferită. Astfel, îndoiala lui Toma nu este pornită din ignoranță și nu are la bază o preconcepție legată de Înviere, ci se fundemanează pe necesitatea unor dovezi mai concrete decât cele existente până atunci, care să nu admită nici un fel de contestație:
Până ce nu voi pune mâna mea… nu voi crede.
Îndoiala lui pornește de la premisa că simțul văzului putea fi înșelat, de exemplu de o halucinație colectivă, generată de mai mulți factori, între care durerea pricinuită apostolilor și femeilor de moartea lui Iisus, concepția că el va învia, dar și altele. În acest context, el cere ca cele exprimate prin simțul văzului, care putea fi victima unor experiențe fără corespondent în realitate, să fie întărite de un alt simț, dotat cu calități diferite de cel dintâi, cel tactil. Altfel spus, Toma dorește să aibă parte de o cunoaștere holistică a evenimentului Învierii și să se convingă de faptul că el s-a repercutat asupra tuturor elementelor trupului lui Hristos.
Atitudinea Mântuitorului în raport cu îndoiala lui nu este nici ea una acuzatoare. El se arată lui, și celorlalți care se găseau împreună cu el, și îi cere să-și îndeplinească curiozitatea. Franchețea adresării, imanența realității trupului care se găsea în fața lui, și impactul pe care îl are apariția hristoforică asupra apostolului îl fac pe acesta să pună capăt îndoielii fără a-și duce până la capăt planul și să exclame, de-a dreptul dezorientat: Domnul meu și Dumnezeul meu!
În urma exclamației sale, Iisus confirmă veridicitatea exprimării lui și sinceritatea ei, și îl felicită, într-un fel pe Toma, arătând că există totuși o cunoaștere superioară celei de care s-a învrednicit el, de care, într-un fel, și noi, creștinii care ne găsim la începutul celui de-al treilea mileniu, încercăm să ne bucurăm: Fericiți cei ce nu au văzut și au crezut!
Îndoiala lui Toma este așadar aprobată de Hristos, ea beneficiind de un răspuns din partea Acestuia. Ea este însă un sentiment sincer, izvorât dintr-o frământare sufletească a personajului, care dorește să primească un răspuns la incapacitatea lui de a crede într-un anumit moment în mărturia confraților săi apostoli. Într-un fel, apostolul poate fi considerat, datorită acestui fapt, drept un exponent al adevăratei îndoieli sau al sensului genuin al acesteia. După cum se poate lesne observa, există o mare diferență între îndoiala lui și cea a unui ateu sau a unui ignorant. Din perspectiva unuia dintre exponenții acestei tagme, îndoiala s-ar fi exprimat apodictic printr-o frază ce ar fi debutat cu un nici dacă și nu cu una ce începe cu cuvintele până ce.
Astfel, concepția conform căreia, Sfântul Toma, care a desfășurat, după Înviere, o amplă activitate misionară în India, după cum arată tradiția, devine un personaj negativ prin îndoiala pe care o exprimă cu privire la Înviere și la realitatea ei, este una greșită. Dimpotrivă, îndoiala lui este aprobată de Mântuitorul, care-l învrednicește de o hristofanie în care are un rol central și are meritul de a spulbera orice îndoială cu privire la realitatea evenimentului central al operei soteriologice și de a certifica faptul că acesta s-a răsfrânt asupra trupului subiectului său în integralitatea lui.
Pe de altă parte, evenimentul al cărui protagonist este apostolul are și o valoare perenă, prin aceea că pune în fața noastră un exemplu al felului în care trebuie să fie exprimată îndoiala de către un creștin adevărat. Ce-i drept, în vremurile noastre, bântuite de un adevărat curent al relativismului, în care, singura certitudine este adesea considerată moartea, îndoiala penetrează inimile tuturor, fie că se referă la chestiuni de credință, fie că se referă la relațiile interpersonale, la viața socială, cea economică sau la altceva. Asemenea ispitei însă, și ea are o conotație neutră. Dacă, în urma căderii în ispită, păcatul este cel care influențează în mod negativ viața duhovnicească, în urma nesatifsacerii unei îndoieli, se poate cădea în negativism și în pesimism, în ateism, sau în multe alte lucruri, de-a dreptul malefice din punct de vedere sufletesc. În acest context, Toma pune în fața noastră un model, generează o adevărată jurisprudență în materie de îndoială. Astfel, conform exemplului său, îndoiala trebuie exprimată cu sinceritate și trebuie pusă în fața lui Dumnezeu. Dacă omul încearcă să rezolve singur anumite îndoieli, are șansa de a găsi soluții greșite. Dacă însă, el pune grijile și îndoielile sale în fața lui Dumnezeu, cerându-i ca El să-l ajute să le lămurească, atunci din împreună lucrarea divinului cu umanul, vor rezulta argumente demne să spulbere orice îndoială.
În concluzie, ipoteza conform căreia atitudinea lui Toma este una negativă, ce trebuie înfierată și exemplificată mereu între exemplele negative, vehiulată adesea în discursul omiletic și în cel teologic, este una greșită, ce trunchiază adevăruri și realități. Ba mai mult, evenimentul care îl are în centru pe apostolul gratulat de imnografia ortodoxă (care nu-l blamează, totuși, pentru necredința lui, ci îl numește astfel, cel mai probabil datorită pauperității lexicale ce exista atunci când au fost scrise cântările ce compun Penticostarul) cu supranumele de Necredinciosul, este unul bogat în semnificații teologice și în adevăruri morale, ce sunt actuale și astăzi, și contribuie la sporirea în viața duhovnicească a creștinilor și la perpetuarea peste veacuri a imaginii celebrului personaj ce s-a aflat vreme de mai mulți ani în anturajul Mântuitorului.[1] Vom spicui, de exemplu doar câteva dintre exemplele ce pot fi regăsite în predicile și cuvântările duhovnicești ce pot fi regăsite pe internet. Cf. http://ortodoxianeamului.wordpress.com/2014/04/27/27-aprilie-duminica-tomii-predica-ierodiaconului-visarion/, accesat în 02. 05. 2014; http://saccsiv.wordpress.com/2014/04/27/duminica-sfantului-apostol-toma-2/, accesat în 02. 05 2014; http://www.clipa.com/print_a2404-NU-FII-NECREDINCIOS-CI-CREDINCIOS.aspx; accesat în 02. 05. 2014.
[2] Uneori, cei care vor să vorbească despre conotația negativă a îndoielii se referă la citatul lui Descartes, care spune: Mă îndoiesc, deci cuget, cuget deci exist. Folosirea lui în această formă este însă una trunchiată, căci, silogismul exprimat de filosof nu se încheie doar cu cele două premise, ci are parte de o concluzie ce concurge din ele: exist, deci Dumnezeu există. Tocmai de aceea, este recomandabil ca, atunci când se face referire la o astfel de frază celebră, ea să fie cunoscută în integralitatea ei.