Faceți căutări pe acest blog

luni, 19 mai 2014

Florian Văideianu - La zi aniversarăLa zi aniversară,

10 MAI 2014, ziua regalităţii. Sala de conferinţe a Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu a găzduit lansarea cărţii „La vârsta senectuţii” a reputatului scriitor gorjean colonel (r) Ion C. Gociu. Cu această ocazie a fost sărbătorită şi ziua de naştere, zi în care domnia sa a împlinit 80 de ani. Participarea numeroasă – peste 150 de persoane – a elitei gorjene  din domeniile culturii: magistraţi, jurişti, medici, profesori, ingineri, militari, colegi de condei, familia, prieteni.
Cuvântul de început aparţine prozatorului sărbătorit, cu care ocazie informează auditoriul în legătură cu modul de desfăşurare a manifestării. După prezentarea  succintă a cărţii „La vârsta senectuţii”, urmează  atribuirea de diplome şi medalii din partea unor asociaţii, după cum urmează:
Felicitare Nicolae N. Tomoniu
- Asociaţia Semănătorul Tismana reprezentată de directorul ei, domnul profesor Nicolae N. Tomoniu acordă „Brevet pentru medalia <<Semănătorul Tismana>> şi o frumoasă medalie, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru activitatea de prozator la <<SEMĂNĂTORUL Editura online>>, activitatea de jurnalistică la Revista <<Sămănătorul>> şi la publicaţiile online <<Semănătorul>>;
Felicitare Victor Troacă
- Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte gorjeni „Alexandru Doru Şerban” înmânează Diplomă de Excelenţă, prin persoana preşedintelui asociaţiei domnul Victor Troacă.
- Atelierul Naţional de Poezie <<Serile la Brădiceni>> prin persoana Conf. universitar dr. Ion Popescu Brădiceni, înmânează:
            Diploma, Premiul  Opera Omnia 
Felicitare Ion Popescu Brădiceni
Felicitare Ion Popescu Brădiceni

- Primăria  Municipiului Târgu-Jiu înmânează placheta

TITLU DE EXCELENŢĂ
se conferă
domnului Ion C. Gociu, în semn de preţuire, pentru întreaga activitate în domeniul literar, semnată de Dr. ing. Florin Cârciumaru, Primarul Municipiului.
Momentele muzicale au fost susţinute de către virtuosul violonist profesor Daniel Bârsac şi talentata sa soţie doamna Georgiana Bârsac, acompaniaţi la orgă de profesorul Ştefan Socaciu, toţi membrii ai Ansamblului Artistic Profesionist <<Doina Gorjului>> din Târgu-Jiu.
Nu au lipsit nici versurile alcătuite ad-hoc, din care menţionăm pe cele mai reprezentative:

Poezie Geo Filiş
MISIVĂ, PENTRU COLONELUL-SCRIITOR ION GOCIU,
LA ÎMPLINIREA A 80 DE ANI DE VIAŢĂ

Într-o ţară de poveste, iată, s-a putut vedea,
Cum, din brazda-i pământeană, mai răsare câte-o stea!
Ălora flămânzi de carte, spre-a le-ndepărta aleanul,
Steaua plină de lumină, răsărit-a din Văianu.
Să mai crezi în vorbe goale, spuse…vrute şi nevrute,
Că, atunci când muritorul, este-n prag de senectute,
Îşi aşează pe genunchi, drăgălaşii săi nepoţi,
Să le spună nuş’ ce snoave şi să-l tragă de mustăţi,
Când, răbojul vieţii sale, precum ceasul nupţial,
Plin de creste nevăzute, este-aproape de final?
De-astăzi, dragii mei confraţi, cu al patimii plaivas,
Aste gânduri şi-au temeiul doar în vorbe de pripas !
Câtă vreme-n astă viaţă, spunem vrute şi nrvute,
Iar… dovada (ştiţi… „savanta”), e-n… debut de senectute!
Şi, precum aflat-au scribii, cu sfinţenie şi sârg,
Un debut ca o minune, care multora din Târg,
Le ridică o-ntrebare, care poate n-are rost:
Prea-distinse dom’le Gogiu, pân-acum, unde-aţi fost?
Întrebăm, privind ostaşul, cu total respect în glas,
Din „cartuşele” minune, câte vor mai si de tras?
Sper ca Domnul să ne ţină, şi valid ne fie-amnarul,
Ca, dom’ Gociu-colonelul, când serba-va-şi centenarul,
Va fi tot la fel de tandru, drept precum ne ştim stejarul,
(Din pădurile tăiate, de tâlhari, mânce-i amarul!!)
Câte alte noi romane, cu valoarea lor de aur,
Vor sta mândre lângă MAIA, îl al Gorjului tezaur?
Pân-atunci, că vreme este, îi urăm, cu avuţie,
LA MULŢI ANI ŞI SĂNĂTATE, lângă scumpa sa soţie !!


                                                 Geo Filiş
                                                 10 mai 2014

Un spirit multilateral
Gândirea-i e sprinţară,
Vocabularu-i natural
Prea bun. Prea ca la ţară!

                      Grig. Dobreanu
                       10 mai 2014

                  * * *

   DOMNULUI ION C. GOCIU
 (la împlinirea vârstei de 80 ani)

La 80 de ani Maestre,
Azi urarea noastră este,
Să mai facem o băută
Când vei împlini o sută.

                      Cu stimă,
                    Ion Bureţea
                    10 mai 2014
LUI ION C. GOCIU LA ZI ANIVERSARĂ

Azi, la vârsta senectuţii
Spun în faţa tuturor:
Te citesc necunoscuţii
Ca pe-un mare prozator.

Trece-mă printre amici
Cu o bucurie rară
Tu în proza ta aplici
Strategia militară


Ai şi stil şi ai şi vervă
Eşti pe plac inimii mele
Îţi urez fără rezervă:
Cărţi mai multe, colonele
             
                    Florin Saioc
                   10 mai 2014
             
       * * *

MĂRTURISIREA COLONELULUI
          (despre soţia Sa)

Recunosc că Ea îmi este
Comandantul de poveste
Recunosc că-n faţa ei
Nu contează anii mei
Şi mă trage de ureche –
Corector fără pereche.

                 Tori Saioc
               10 mai 2014

                  * * *

        SIMPLE MIRĂRI

             prozatorului Ion C. Gogiu

Iradiind viu grai prin forţa amintirii
Oriunde e văz-duh, mişcare sufletească
Nativ sentimental în rostul firii

Poezie  Doru V. Fometescu
Caută  simplitate şi ordine firească!

Gata să-mbrăţişeze alte primăveri,
Octogenar onest, dar avântat spre zări
Cel care freamătă dorinţe şi libere păreri –
Iubiri năvalnice, fecunde dezlegări,
Urcuş lăuntric, nobleţe şi mirări!

                        Doru V. Fometescu
Felicitare Nicolae Dragoş

Asistenţa elevată prezentă în sală, determină pe doamna Georgiana Bârsac să exclame afectiv: „am participat la numeroase evenimente, în toată ţara, dar atâţia oameni de cultură adunaţi laolaltă, nu mi-a fost dat să întâlnesc!”
Cunoscutul poet, membru al Uniunii Scriitorilor Români, domnul Nicolae Dragoş, venit de la Glogova, elogiază activitatea literară a scriitorului Ion C. Gociu, încheind cu următoarele cuvinte: „mă bucur de participarea la această manifestare – patimă de adevăr şi emoţie”.
Soţia autorului, distinsa doamnă Cornelia (Nely) Gociu îi adresează un SFAT BĂTRÂNESC:

    SFAT BĂTRÂNESC

Prin lume omul colindând,
Vrea coarda timpului s-o-ntindă
Dar bine-i ca, din când în când,
Să se mai uite şi-n oglindă.

 URCÂND ÎN POMUL VIEŢII

O vorbă aş avea de spus
Acelui fără ostoire:
Când o s-ajungă în pom mai sus,
Va sta pe-o creangă mai subţire

                 Vasile Larcă, (Vatra Veche – Târgu Mureş)

Răspunsul domnului Ion C. Gociu vine imediat:

    NOBLEŢEA UNEI LACRIMI

                                Liliana Petcu
                                Vatra veche Nr. 3/2014

Obrazul mi-l atinge
o lacrimă sărată;
cristale fără număr
din ea sporesc grăbit,
şi-mi spală ’ntreaga fiinţă
în ape prea curate
de nobil pocăinţe
Fete rome, conduse de dna Luminiţa Feraru
întoarse spre trecut.

Nobleţea ei îmi stinge
furtuni nepotolite,
de vremuri între vremuri
cu aprige porniri;
îmi linişteşte calea
şi-mi dă răgaz cu mine
de-a învăţa din toate
şi de-a muri, trăind.
Tânăra şi talentata solistă la nai, Delia Bejat, a încântat asistenţa interpretând mirific câteva melodii. De asemenea ansamblul format din patru tinere fete rome, conduse de doamna Luminiţa Feraru, îmbrăcate în costume tradiţionale au executat câteva dansuri ţigăneşti pe melodii din filmul Şatra „parcă rupte din filele celebrului, de pe acum, roman Maia”     (Ion Predoşanu), prezent şi domnia sa la eveniment.
Fraţii Grigore şi Ion Gociu prezintă "matricea"
înţelepciunii poporului român, adică mama care
le-a dat viaţă şi pe cei şapte ani de acasă
Înconjurat de familie: doamna Cornelia, soţie; Mihaela şi Paul Niţă (fiică şi ginere), veniţi din Canada, unde locuiesc împreună cu fiul lor Victor, - student; Petronela şi Marius Chimerel (cea de a doua fiică şi ginere), care locuiesc în Târgu-Jiu, împreună cu fiica lor Iulia, distinsul colonel (r) Ion C. Gociu  se declară un om împlinit pe toate planurile. Din oraşul Drobeta Turnu – Severin a venit la acest eveniment şi profesorul pensionar Grigore Gociu – fratele mai mic (77 ani), cu soţia.
Întreaga manifestare s-a desfăşurat la un ridicat standard cultural, cu participanţi de o înaltă ţinută, onorând sărbătoritul cu prezenţa lor.
Consacratul poet gorjean, membru al Uniunii Scriitorilor Români, Spiridon Popescu, alcătuieşte un catren pe care nu aş dori să îl trec cu vederea:
„Luate-ar naiba senectute,
Ne-ai luat  dreptul de a… scrie,
Dar ne-ai făcut să-avem parte,
Numai de lansări de carte.”
Florian Văideianu

Florian Văideianu
jurist