Faceți căutări pe acest blog

luni, 3 februarie 2014

Silviu Aurelian Jimborean - SFÂNTUL THEODOR STUDITUL             
 
Viaţa şi opera

        
Sfântul Teodor, ca fiu al unui funcţionar imperial, a dobândit de mic o educaţie solidă în ştiinţele profane, însă evlavia mamei şi influenţa unchiului Platon, care va fi şi viitorul său duhovnic, îl îndreaptă spre monahism.
După Sinodul al VII-lea Ecumenic este hirotonit preot de Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului. În urma îmbolnăvirii egumenului Platon, este ales egumen al monahiilor de la mănăstirea Studion. Dar fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul Tarasie pe împăratul Constantin VII,  feciorul Împărătesei Irina, că şi-a lepădat pe legiuita sa femeie şi a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-au izgonit la Tesalonic. Apoi, Constantin fiind orbit, a fost lipsit şi de împărăţie, Irina a devenit împărăteasă. Atunci a fost chemat Teodor din surghiun.[1]
În 808 logofătul Nichifor uzurpă tronul şi se proclamă împărat, acesta ridică pe un mirean la starea de patriarh, această ridicare s-a făcut necanonic iar călugării de la mănăstirea Studion se separă de patriarh iar Teodor este trimis în temniţă. Sub domnia împăratului Mihail I Rngabe, Sfântul Teodor se împacă cu patriarhul.
Până aici lucrurile nu sunt aşa complicate dar se complică odată cu anul 813, când pe tron urcă Leon V Armeanul, adept al iconoclasmului. Un an mai târziu are loc la palat o confruntare deschisă  între iconoduli şi iconoclaşti la care  ia parte şi împăratul. Ortodocşii susţin Sinodul al VII-lea Ecumenic şi îi dovedesc basileului că nu intră în competenţa sa a se amesteca în dogmele Bisericii. Acesta se simte lezat iar în primăvara lui 815  reîncepe prigoana iconoclastă[2].
Sfântul este exilat, mai suferă grele încercări prin două închisori, dar odată cu anul 821, an ce coincide cu urcare pe tron a împăratului Mihail II, care opreşte persecuţia, Teodor este  chemat din surghiun şi se mută la cele veşnice în anul 826, Biserica  îl cinsteşte la 11 noiembrie al fiecărui an..
Să nu uităm că pentru sfinţii părinţi teologia era rodul unei curăţiri extreme a minţii, nu o artă retorică şi silogistică. Sfântul Teodor este un teolog pentru că este vas plin de Duh Sfânt şi spun aceasta referindu-mă  la opera sa care uneori pare că  are un iz fanatic, dar nu este nici pe de parte aşa, deoarece toţi sfinţii  au înţeles că o abatere de la dogma Bisericii înseamnă moarte că orice erezie este o chestiune de viaţă şi de moarte.
Acribia sa, în perfectă continuitate cu linia patristică, şi limpezimea cugetului sunt neîndoielnic roade ale Duhului Sfânt şi semn al unei maturităţi duhovniceşti de o anvergură poate puţin atinsă în istoria Bisericii[3]
Ni s-au păstrat peste 550 de scrisori ale sale. Frazele destul de lungi şi întortocheate  ne prezintă o personalitate foarte erudită deşi se pare că în vorbirea orală era adeptul lucrurilor spuse direct şi fără ocolişuri.
Ni s-au mai păstrat  scrieri  precum : Despre sfintele icoane, Cuvântări duhovniceşti, un tratat asupra icoanelor, tratat cunoscut cititorilor  din România sub titlul Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, editat la editura Deisis sub îngrijirea pr. Prof Ioan Ică.
Cuvintele Sfântului Teodor Studitul,  de asemenea cunoscute la noi în ţară datorită editurii de la Alba-Iulia, lucrarea fiind tipărită la începutul anilor 90.

                       Iconoclasmul astăzi[4]


Icoana arată simplu că sfântul, iar nu împăratul este imaginea lui Dumnezeu pe pământ. Iconoclasmul a fost o luptă nu numai împotriva icoanelor şi artei sacre, ci un război al unui stat totalitar împotriva sfinţeniei, al cultului Sfintei Fecioare şi al sfinţilor, al moaştelor şi al monahismului .Acestea trebuiau neapărat desfiinţate în încercarea de a impune un creştinism raţional şi intens politizat, singurul acceptabil în cadrul unui absolutism politic despotic şi tiranic[5]                                                 
Războiul  împotriva icoanelor a reînviat în zilele noastre dar într-un mod mult mai subtil şi mai perfid . Diavolul nu s-a limitat să lucreze doar prin arta profană, indiferent de modul ei de exprimare ( scris, vizual, auditiv), ci şi-a extins lucrarea sa  şi la arta iconografică, nemaistricând icoanele, precum  odinioară, ci strâmbându-le după placul său .
Vorbind despre mişcarea renascentistă, se poate observa cum Dumnezeu dispare treptat din mesajul iconografic, fiind înlocuit de om. Dumnezeu nu mai este decât simbolic reprezentat. De asemenea, duhul este înlocuit cu trupul, iar mediul terestru ia locul dimensiunii Împărăţiei Cerurilor. Totul se limitează doar la materie .
În puţine cazuri s-a mai întâlnit, în zilele noastre, ca icoanele să fie distruse în mod direct şi declarat. Acest lucru s-a întâmplat fie în cadrul războaielor şi al fanatismului religios venit din partea numeroaselor secte existente, fie în timpul instaurării regimului socialist, regim care avea „alergie” la astfel de lucruri, şi deci, trebuiau eliminate .
O altă formă de iconoclasm contemporan o constituie kitsch-urile care au invadat toate mediile creştine posibile, reuşind să-şi câştige o „reputaţie deosebită”. Kitsch-ul este un fenomen specific pervertirii estetice de orice fel .Termenul kitsch este de origine germană, desemnând arta de prost gust, de mântuială (kitschen= a face ceva de mântuială)[6]
Una dintre principalele caracteristici ale fenomenului kitsch este minciuna, minciuna propovăduită la scară largă. Această  boală a kitsch-ului poate fi întâlnită cel mai adesea în cadrul spaţiilor de pelerinaj, în care turismul şi comerţul se cufundă în baia evlaviei . În asemenea condiţii,obiectul-suvenir, antidotul uitării, specific turismului, îşi face apariţia aici sub forma suvenirului religios .Astfel că, în orice ţară te-ai duce, poţi avea ocazia de a vedea jucării cu Crucea Patimilor pe rotile, batiste, cravate, şi mai nou obiecte de lenjerie intimă ornamentate cu chipul Fecioarei sau cu chipurile altor sfinţi Crişti care fac cu ochiul, şi multe alte simboluri religioase deturnate de la scopurile lor. De asemenea „în Ţara Sfântă poţi închiria o cruce şi o cunună de spini şi te poţi fotografia purtându-le, sau poţi cumpăra o ilustrată în care Iisus îţi face cu ochiul, fără ca vreun turist să se scandalizeze! Există chiar şi salamuri cu chipul Mântuitorului pe etichetă, după cum poţi cumpăra şi sticluţe cu lacrimile Maicii Domnului sau bucăţi generoase din lemnul Sfintei Cruci !” [7].
Eu cred că şi aşa se poate traduce ceea ce sfântul a spus în acele vremuri grele, cum de altfel sunt şi astăzi pentru Biserică.

                       Bibliografie


1.***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998.
2. Dreapta credinţă în scrierile sfinţilor Părinţi: Sf.Theodor Studitul, Sf.Ioan Gură de Aur, Sf.Amfilohie, trad. Marcel Hancheş, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006.
3. Palade,  Mihaela, Iconoclasmul în actualitate,  Ed Sofia,  Bucureşti, 2004.
4. Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei Sale, trad. Ioan Ică sr., Ed Deisis Alba –Iulia 1994.
5. Tabără, Cristian, Pelerinaj, turism sau altceva ?,  în  Lumea credinţei , august 2002.[1] Dreapta credinţă în scrierile sfinţilor Părinţi: Sf.Theodor Studitul, Sf.Ioan Gură de Aur, Sf.Amfilohie, trad. Marcel Hancheş, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006, p.6.
[2] Ibidem, p.7.
[3] Ibidem, p.8
[4] Împotriva iconoclasmului din zile noastre au scris teologi ai icoanei precum : Quenot, pr. Ioan Bizău, Sorin Dumitrescu dar mai ales Mihaela Palade, careia îi aparţine sintagma Iconoclasmul în actualitate.
[5] Sf.Teodor Studitul, Iisus Hristos –prototip al icoanei Sale –  trad. Ioan Ică sr.,   Ed Deisis, Alba –Iulia 1994,  p 9.
[6] Mihaela Palade,  Iconoclasmul în actualitate,  Ed Sofia,  Bucureşti, 2004, p.132.
[7] Cristian TABĂRĂ,  Pelerinaj, turism sau altceva ?,  în  Lumea credinţei , august 2002,  pp. 30-31 .