Faceți căutări pe acest blog

luni, 3 februarie 2014

SCRISOARE DESCHISA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI SI CONSILIULUI LEGISLATIV


Alexandru Melian - doctor în filologie

Deși este vorba de un loc comun, socotesc necesar să încep acest mesaj cu reafirmarea ideii că modificarea constituției unei țări, - în aceeași măsură cu elaborarea ei – este un act fundamental care impune o responsabilitate maximă din partea tuturor factorilor chemați să-l realizeze : Parlamentul, instituțiile de profil, Guvernul, ca organizator al Referendumului, și cetățenii țării, ca decidenți și beneficiari (sau victime) ai Constituției validate.
Scrisoarea mea se adresează Parlamentului și Consiliului Legislativ, primele două instituții oficiale, implicate până acum în acțiunea de revizuire a Constituției.
Așa cum remarcam în articolul « Noima schimbării », publicat  în Samanatorul.blogspot.ro.( 12/03/2013), instituția legislativă a țării a debutat, în acțiunea revizuirii, de manieră politicianistă și iresponsabilă. Condiția primă, în ordine cronologică, a reușitei era constituirea înțeleaptă și de bună credință a Comisiei de elaborare a proiectului de revizuire. Adică o comisie în care să se asigure competența indubitabilă și evitarea conflicului de interese. Așa cum spuneam în articolul menționat, « o asemenea comisie trebuie să fie constituită în mod exclusiv  din specialiști de primă anvergură în drept  constituțional, administrativ și internațional,  în domeniul economiei și finanțelor,  profesori, medici, academicieni, nici unul dintre ei angajat politic », în așa fel încât să poată fi propusă Parlamentului și apoi referendumului un corpus constituțioanal temeinic, riguros și destinat poporului român, iar nu unor partide care s-au dovedit și se dovedesc, - de peste 24 de ani – incapabile să acționeze dincolo de interesul de grup ori de interesul personal al unuia sau altuia dintre efemerii păpușari politici.
            Ce au făcut « aleșii » poporului ?!.. Au votat în unanimitate o comisie de 23 de politicieni, constituită pe criteriul algoritmului politic, - criteriu care, aplicat abuziv, fără discernământ și negustorește, a generat în acești ani post-revoluționari atâtea aberații și atâtea contra-performanțe – iar în fruntea ei au pus un președinte de partid politic, viitor candidat la președinția țării ??!!...
Analiza consecințelor acestei decizii iresponsabile, pe care le prevedeam în articolul menționat,  vă rog să le citiți cu atenție, - pentru a înțelege cum se cuvine gravitatea faptelor puse în evidență - în articolul « Revizuirea Constituției. Semne de întrebare și de mirare », publicat în Samanatorul.blogspot.ro (14/09/2013)  Acolo, analizez pe articolele deficiențele și rătăcirile proiectului propus de Comisia Parlamentului, datorate, în primul rând, componenților acestei comisii, cu galoanele lor politice, și generate, mai mereu, în subtext, de gâlcevile interminabile și insuportabile dintre președinte și prim-ministru.
Tin să mărturisesc că am avut o mare satisfacție zilele trecute, atunci când, citind câteva extrase din cele 120 de pagini de observații ale Comisiei de la Veneția, pe marginea proiectului de constituție a Parlamentului, am constatat că aproape toate considerațiile mele critice, pe care le-am formulat în articolul anterior citat se regăsesc în recomandările Comisiei europene, publicate de revista on-line Gândul (24 ian. 2014).
Este adevărat, observațiile mele din articolul menționat vizează și aspecte foarte grave, pe care nu le-am regăsit în puținele referințe accesibile din recomandările Comisiei de la Veneția. Faptul este însă explicabil. Membrii comisiei europene și-au întemeiat observațiile pe principii ale democrației, în general, situându-se într-o perspectivă preponderent teoretică. Observațiile mele, - împărtășite, cred, de foarte mulți din cetățenii acestei țări - sunt întemeiate în primul rând pe o experiență nemijlocită, pe trăirea a peste 70 de ani  în această realitate românească și pe cunoașterea istoriei milenare a neamului nostru, care și-a temeinicit supraviețuirea și identitatea cu multe suferințe, cu multe sacrificii și cu multă pendulare între iscusință și rătăcire existențială. Vă invit, domnilor parlamentari și domnilor membri al Consiliului Legislativ, să citiți aceste rânduri izvorâte din conștiința ulcerată a unui cetățean fără de partid, dar nu fără patrie, fără privilegii, dar nu fără datorii, fără ură, dar nu fără iubire. Să cititi, să meditați și să acționați, în numele celor care v-au ales să le apărați interesele și  a celor care vă plătesc ca să-i slujiți cu bună-credință !
Din cele 10 articole la care se referă textul meu, vă rog să vă opriți cu atenție  și maximă răspundere mai ales la considerațiile vizând două dintre ele pe care le socotesc de o semnificatie aparte. Este vorba, mai  întâi, de articolul 6 despre minorități în care, la textul vechi, este adăugat paragraful 1 (“Reprezentanții legali ai minorităților naționale pot înființa, potrivit legii privind statutul minorităților naționale, organe proprii de decizie și executive, cu competențe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor”) , - apendice iresponsabil și rătăcit, care pune sub semnul întrebării nu doar competența comisiei, ci și respectarea jurământului făcut de toți parlamentarii atunci când au fost investiți ca reprezentanți și slujitori ai poporului român. Prin acest paragraf, organele de decizie și de execuție ale statului roman sunt practic declarate incompetente în problemele minorităților și le transferă acestora instrumentele necesare pentru constituirea unui soi de stat în stat. Când în mai toate țările din Europa, categoria de minoritate națională a dispărut ( în temeiul ideii că cetățenii unei țări democratice, indiferent de sex, religie, origine etnică etc, au aceleași drepturi și aceleași obligații și sunt egali în fața legii), precupeții politici ai României consfințesc prin constituție perpetuarea și agravarea factorilor de tensiune, de criză si de înveninare a societății.
In același context, vă rog să meditați, cu luciditate, rigoare și răspundere, asupra faptului că, în noua constituție, este conservată, - în spirit iresponsabil, demagogic și negustoresc - aberația « originală » - pe care n-o aflăm la niciunul din statele europene, de fapt, nicăieri în lume – de a reprezenta minoritățile în Parlament, în mod discriminatoriu și nedemocratic. De altfel, dacă ar fi împinsă la absurd această prevedere, ar trebui să se răspundă la întrebarea : de ce minoritățile arabe, africane și extrem orientale, de care s-a umplut România după Revoluție, nu sunt gratificate cu câte un loc în Parlament, precum celelalte vreo 22 ?...
Cea de a doua ispravă a revizioniștilor care, - dacă va fi acceptată în proiectul destinat Referendumului – va reprezenta, dincolo de toate calificativele posibile, o adevărată rușine pe obrazul Parlamentului, vizează art. 1.Acolo se află capodopera de incompetență, prostie și lichelism politic. Reproduc adaosul ridicol la primul articol al Constituției : « România recunoaște rolul istoric, în constituirea și modernizarea statului român, al Casei Regale, al minorităților naționale, al bisericii ortodoxe și al  celorlalte culte religioase recunoscute de lege » . Nu reiau analiza acestui apendice, care n-are nici o logică funcțională într-un text constituțional, reproduc doar ultimele două paragrafe :                                                                          
Dar întrebarea și mirarea supremă este alta. Din ce plămadă sunt frământați acești constituționaliști de trei parale dacă au putut recunoaște rolul istoric al tuturor celor menționați și au ignorat fără rușine adevărații făuritori ai României ?  Păi înainte de a fi recunoscători Casei Regale, cuvine-se domnilor revizioniști , să fim recunoscători întemeietorilor Basarabi și Mușatini, lui Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun, lui Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, și Constantin Brâncoveanu, lui Tudor Vladimirescu și lui A.I.Cuza. E adevărat, ei nu vă pot aduce voturi…
In plus, acest articol al rușinii, nu recunoaște « rolul istoric, în constituirea și modernizarea statului român » chiar a celui dintâi care merită recunoașterea noastră : poporul român. Nu v-ați gândit nici măcar la el, cel căuia îi cerșiți la fiecare alegeri încrederea, pentru a vă bate apoi joc de ea ??!!...
Sper ca Parlamentul, cu aportul specialiștilor din Consiliul Legislativ, să asaneze textul noii constituții și să-i confere acestuia valoarea unei construcții perene, destinată în primul rând viitorului României, întemeiat pe valoare și răspundere.
Din această perspectivă, mă adresez Consiliului Legislativ, în primul rând, cu privire la maniera în care a răspuns la Proiectul de Constituție al Cetățenilor, realizat de o comisie condusă de Constantin Cojocaru, comisie pe a cărui sit s-au înregistrat și se înregistrează în continuare, numeroase intervenții ale celor care nu pot să rămână indiferenți față de viitorul lor și al copiilor lor.
Prima observație vizează dreptul cetățenilor de a se exprima asupra modificării Constituției. Deși este un drept inalienabil și recunoscut ca atare, au apărut voci ale unor « specialiști », care, nu doar contestă acest drept, dar o fac de o manieră grobiană. (1) Din fericire, Consiliul Legislativ a reacționat corect la primirea proiectului de Constituție a Cetățenilor. L-a primit, probabil l-a citit cu atenție și a răspuns. Din păcate, răspunsul său vădește o înrudire subterană cu mentalitatea domnului evocat în subsol. Pentru că textul orgnanului de specialitate degajă, nu doar un fel de desconsiderație pentru cei care au întocmit proiectul, dar și o ținută orgolioasă de deținător al adevărului absolut. Nu voi analiza în mod sistematic motivțiile respingerii (2), tentația de a eluda fondul din cauza formei, statuarea constituției care trebuie revizuită în barieră a revizuirii etc. Mă rezum la câteva observații de fond și la formularea unor întrebări ale căror răspunsuri pot sluji sau dăuna demersului constituțional în derulare.
Prima constatare este că specialiștii Consiliului n-au făcut decât să nege și să respingă, dând impresia că se află în slujba clasei politice și nu a poporului român. E greu de admis că proiectul de Constitție a Cetățenilor e nul, că nimic din ceea ce el propune nu e de reținut. Bineînțeles, sunt prevederi inacceptabile sau numai discutabile, sunt inadvertențe de tip juridic, carențe în utilizarea limbajului de specialitate (3), dar , din acest proiect, nimic, nimic n-a reținut atenția unor profesioniști de aleasă competență, care, putem presupune , se simt și ei fii acestui popor oropsit (chiar dacă ei înșiși nu sunt chiar așa de oropsiți) ?  Popor care de peste 24 de ani suportă consecințele dezastruoase a două constituții ticluite pentru a înlesni devalizarea bogățiilor țării, perpetuarea la conducerea ei a nonvalorilor, a infractorilor și a vânzătorilor, a patidelor etnice și a instrumentelor de manipulare, care au generat conflicte permanente între puterile statului, decizii de pauperizare și umilire a cetățenilor țării, de cancerizare a învățământului, îmbolnăvire a sănătății și umilire a culturii, care au transformat privatizarea și retrocedările în sursă mafiotă de imbogățire a multora din cei care se află la butoanele puterii și a acoliților lor, care au infirmizat justiția prin virusarea ei politică etc. etc . 
In Constituția pe care dv. ați respins-o ca pe un nimic se află principii și se propun soluții îndrăznețe, în măsură să scoată România din înfundătura în care a fost împinsă. Consiliați cu bună-credința și competența, de care sunteți capabili, acești oameni demni de respect și recunoștință care se străduiesc să ofere o alternativă sănătoasă la proiectul bolnav al Comisiei perlamentare de politicieni. Sau măcar determinați ca în proiectul Parlamentului să se regăsească prevederile esențiale ala proiectului cetățenesc !
Iată și câteva din întrebările  referitoare la răspunsul Consiliului Legislativ, privind Constituția Cetățenilor care, alături de considerațiile de mai sus, așteaptă din partea dv. și a tuturor parlamentarilor, nu doar un răspuns verbal, ci, în primul rând, unul faptic :
1.    Nu credeți că Referendumul privind modificarea Constituției este un act mai important pentru poporul român decât alegerile euro-parlamentare și că normal, responsabil este ca acest Referendum să fie organizat separat și nu ca pe un apendice, un auxiliar al unui eveniment electoral ?
2.    In temeiul căror legi, doctrina și literatura de specialitate - produse individuale sau de grup – justifică și impun încălcarea principiilor democratice, promovarea așa-zisei discriminări pozitive și afectarea intereselor majorității ?
3.    Cum puteți justifica dv., - legislatori și apărători ai legii – faptul că decizia unui referendum valid, privind instituirea sistemului unicameral și limitarea la 300 a memebrilor Parlamentului, nu a fost aplicată în practică și că acum este supusă unui alt referendum ?
           4. Nu credeți că ambiguitatea și lipsurile vechii constituții și a proiectului de modificare, elaborat de Comisia Parlamentului, privind imunitatea parlamentară, încalcă principiul egalității tuturor cetățenilor în fața legii, apărând și încurajând infracționalitatea aleșilor neamului ; nu credeți că imunitatea trebuie să se refere exclusiv la activitaea strict parlamentară ?
            5. In același cadru, nu credeți că legislația actuală (vezi recentul scandal privind codul penal, vezi sutele de pușcăriași eliberați înainte de termen, zecile de dosare ale unor grave acte de corupție, care vor fi închise etc.) și prevederile constituționale sunt, nu doar tolerante cu infracționalitatea, ci de-a dreptul încurajatoare, ceea ce și explică nivelul corupției în România de la Revoluție încoace ?
             6. Ce tratate și convenții internaționale interzic dreptul fiecărui stat de a-și stabili limba oficială, obligatorie pentru toți cetățenii și în toate circumstanțele publice ?
              7. De când limba maghiară a devenit limbă internațională în învățământ și în virtutea cărui drept se produce o asemenea mistificare ?
               8. Nu credeți că « prezumția caracterului licit al averii » este normală într-o lume normală, iar într-una care se numără printre cele mai corupte din Europe, într-una în care și copii știu cum a fost devalizată țara de bogățiile ei, trebuie să fie prevăzută, fie și pe o perioadă limitată, prezumția caracterului ilicit al averii ?
              9. Nu credeți că problema regionalizării României este mult prea importantă și mult prea expusă apetiturilor de partid și a grupurilor de interese pentru ca ea să fie concepută și decisă de Guvern sau de Parlament ? Nu credeți că este obligatotiu ca asupra unei asemenea decizii să se pronunțe poporul roman, prin Referendum ?
Realitățile românești pe care viitoarea constituție trebuie să le reglementeze, în numele și în interesul cetățanilor acestei țări - nu în numele unor partide ori grupuri de interese – nu se reduc doar la cele menționate. Aș  vrea să reamintesc, însă,o regulă de aur a viețuirii omenești: orice schimbare autentică are o  noimă  pe care, dac-o ignori sau o violezi, o transformi din lumină a speranței  și izvor de împlinire  întru bine și frumos,  în negură a deznădejdii  și cauză  a eșecului  întru rău și urât.

Nu cred că dv. nu sunteți capabili să va asumați o asemenea noimă. In lumina ei, obiectivul focalizator al modificării constituției  trebuie să fie edificarea unei construcții constituționale care să asigure pentru ani mulți de acum înainte condițiile și garanțiile  viețuirii și dezvoltării  armonioase a națiunii române, în concordanță deplină cu resursele ei naturale, economice și umane, cu istoria și valorile transmise ca moștenire de către aceasta, în concordanță cu o tablă de valori întemeiată  pe principiile adevărului,  binelui și  frumosului  și cu o Europă a patriilor.
Cred că după un sfert de secol, a venit timpul să nu va mai jucați cu destinul acestui popor. Mesajul meu din 1989 a devenit din nou actual : răbdarea Românului e proverbială, dar nu e fără de margini.

                                           Alexandru MELIAN

 1.Tipic pentru această atitudine este reacția arogantă și fudulă a juristului Florentin Tucă, - plângăreț și indignat, iritat și contrariat  - care socotește că despre Constituția României au dreptul să se pronunțe doar « specialiști » ca el. Specialiști de mare rafinament în știința dreptului și logica lui,  pentru care opiniile  nespeciliștilor sunt « gemete competente » și « tone de prostii », emise de « braconieri de silogisme ». Nu mai insist supra prestației de mare elevație intelectuală a domnului « specialist », pentru că a făcut-o cu bun simț, decență și eleganță domnul Sergiu Simion, într-o postare pe situl Constituției Cetățenilor (23/01/2014)
2.  Vezi comentariile convingătoare ale dlui Ioan Roșca, pe care nu le mai reiau, dar la   care  subscriu în mare măsură, apărute pe același sit (www.nouaconstitutie.info)  ultima  postare, 31/01/2014.

3. Este întristător că din elita juristilor noștri nu s-au găsit câteva conștiințe elevate  care să se alăture acestei

 mișcări, sau măcar s-o consilieze, convertind onorariul așteptat în  dăruire cetățenească !...