Faceți căutări pe acest blog

luni, 28 iulie 2014

Ecaterina Chifu - CONSTANTIN BRÂNCOVEANU PE MELEAGURI BUZOIENE
PREZENŢA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU PE MELEAGURI BUZOIENE           

autoare: prof. Ecaterina Chifu
           
Judeţul Buzău numit şi „România Mică” deoarece posedă toate caracteristicile şi toate formele de relief ale României Mari, este un spaţiu de mare importanţă culturală, geografică, istorică şi economică, fiindcă aici s-au remarcat multe personalităţi, aici s-au succedat multe evenimente ce s-au înscris în cartea de aur  a  istoriei poporului român. În tezaurul trecutului se distinge, printre altele, personalitatea   lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) care a reuşit să ridice împreună cu unchiul său, Marele Spătar Mihail Cantacuzino, la Râmnicu Sărat, la graniţa cu Moldova a Ţării Româneşti, un frumos lăcaş de cult, peste vechea fortăreaţă a oraşului. „o mănăstire mare şi cuvioasă cu chilii de piatră şi cetate împrejur”(Radu Greceanu „Cronici brâncoveneşti”).
Textul continuă astfel: „PREA ÎNALTUL şi blagoslovitul Domn, Io Constantin B.B. Brâncoveanu Basarab Voevod …” şi confirmă că a ridicat acest sfânt locaş închinat Muntelui Sinai, că şi  Spătarul Mihail Cantacuzino  a contribuit cu bani la finalizarea lui, alături de familia domnitoare.
 Ţara Românească era înconjurată de cele trei mari imperii: rusesc, otoman, habsburgic, iar vremurile erau tulburi, măcinate de lupte pentru dominaţie teritorială.
De aceea, vrednicul domnitor Constantin Brâncoveanu a adunat avere, ca, la nevoie, să poată înzestra o armată care să apere pământul străbun.
În anul 1589, Constantin  Brâncoveanu şi boierii din sfatul domnesc se retrag la Buzău, din cauza vremurilor tulburi prin care trecea Ţara Românească, ţară cu populaţie ce avea ca mijloc de comunicare limbă română, moştenită din veac în veac.
În jurul Buzăului, domnitorul avea multe proprietăţi la Zoreşti, Merei, Monteoru, Breaza, mai ales podgorii al căror vin era comercializat şi foarte apreciat chiar şi în Italia. La Sărata Neculeşti vinul era păstrat în pivniţele de piatră. de atunci datează drumul vinului în ţinutul Buzăului.
La Buzău, marele voievod Constantin Brâncoveanu construieşte o locuinţă  cu pivniţe boltite în arc ogival, pe ruinele căreia s-a înălţat, mai târziu, Palatul Episcopal actual, care impresionează şi azi prin stilul său brâncovenesc, prin scara frumos ornamentată.
Pentru a-şi proteja familia, Constantin Brâncoveanu amenajează casa domnească la Mânăstirea-cetate Bradu, din actuală comună Tisău, ctitoria Doamnei Neaga, mânăstire întărită cu zid înalt de piatră, cu un bastion rotund, cu creneluri, de la colţul sudic zid care s-a refăcut şi s-a păstrat până astăzi. Locul a fost bine ales, căci acolo Valea Nişcovului se îngusta mult, între dealul Istriţa şi dealul Ciolanu, acoperite de păduri nesfârşite. Mânăstirea a fost a fost cercetată de arheologi şi acolo s-au găsit 1500 de monede de argint şi s-a descoperit un tunel ce lega mânăstirea de Vipereşti, localitatea aflată la 20 de km, situată pe DN 10 care leagă Buzăul de Braşov, un loc unde circula legenda despre fetele Doamnei Neaga care, pentru a scăpa de turci, s-au aruncat cu zestre cu tot într-o fântână, fapt ce a dus la disperarea mamei lor.
 De la Bradu se ajungea mai uşor în zona de câmpie, la Buzău, la Dunăre şi mare. Este regretabil că mai sunt şi azi căutători ai comorilor lui Constantin Brâncoveanu şi de multe ori deteriorează operele sale valoroase în acest scop.
Istoricul Nicolae Iorga afirma, cu prilejul declarării ca monument istoric al aşezământului brâncovenesc, Biserica şi Palatul Domnesc din Râmnicu Sărat: „Vatră de tradiţie românească, aici, la Cotul Carpaţilor s-a distilat şi aşezat formula cea mai trainică a limbii române”(„Istoria Românilor”).
 D-l G-ral brig. rz Neculai I. Staicu-Buciumeni, în  cartea „Biserica Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu Sărat, ctitorie a lui C. Basarab Brâncoveanu Voievod”(Ed. „Făt-Frumos” 2006, Buc.) face o  vastă şi documentată prezentare a acestui monument aflat în patrimoniul cultural naţional. La pagina 4, apare o fotografie a pisaniei cu litere chirilice şi la pagina 5 este scris textul pisaniei acestei opere de artă în care se precizează că are ca hram/praznic „Adormirea de Dumnezeu Născătoarei Stăpânei Noastre Fecioarei Maria”. Zidurile bisericii sunt groase de 1,25 m, iar ferestrele sunt foarte înguste, situate foarte sus, în pronaos şi naos. Turla bisericii este înaltă, rotundă în interior. Nu doar din raţiuni economice(faptul că poseda multe moşii şi podgorii în zona Buzăului) ci şi politice (aici fiind zona de confluenţă a drumurilor ce legau cele trei ţări române) dar mai ales din motive de ordin spiritual ce ţin de întărirea credinţei creştine pe aceste meleaguri, Constantin Brâncoveanu a înălţat această mănăstire cu chilii de piatră pentru călugări şi ziduri de cărămidă groase de 95 de cm şi înalte de 8 m, prevăzute cu turnuri pătrate sau octogonale la colţuri şi pe două laturi, cu drum de strajă pe metreze, devenind loc de „apărare şi scăpare” al populaţiei din jur, în vremuri de răstrişte. Mai mult, această catedrală avea tuneluri cu pereţii din cărămidă arsă ce permiteau ieşirea populaţiei înspre zonele împădurite din Munţi Buzăului şi Vrancei, dacă această mănăstire cetate era atacată, dovedind că voievodul era un bun strateg. Exista şi un tunel ce lega palatul brâncovenesc de biserică. Acest ansamblu monahal a fost închinat Bisericii „Mântuitorului Iisus Hristos” Mânăstirii Sfânta Ecaterina, de pe Muntelui Sinai, mănăstire vizitată de Stolnicul Mihail Cantacuzino în anul 1690, care a fost impresionat de sărăcia în care se zbăteau călugării de acolo şi, fiind bogat, mai ales după ce a început exploatarea sării de la Slănic, a contribuit la ridicarea acestui lăcaş de cult care era asemănătoare cu biserica Colţea din Bucureşti, cu biserica Mânăstirii Hurezu. Mânăstirea de la Râmnicu Sărat a fost înzestrată cu moşii de mulţi binevoitori, unii retraşi la mănăstire, cum reiese din actul de danie, având o mare suprafaţă de pământ(pădurii, podgorii, teren agricol, Balta Amara, chiar locuri nedesţelenite) în zona de deal şi câmpie, însumând 6.000 de ha. Conform actului de constituire, redactat în cancelaria lui Constantin Brâncoveanu, în anul 1700, acele terenuri au fost menţionate ca achiziţionate cu acte în regulă, de diferite persoane, cu martori, precizându-se suprafaţa şi suma plătită. Este posibil, ca în spatele acestor tranzacţii să fie de fapt domnitorul, care a ridicat mănăstire ortodoxă, într-un oraş unde se practica religia catolică. Cei doi ctitori apar în acel act de enumerare a proprietăţilor, ei achiziţionând podgorii din dealul „Jădenilor” pentru a le dona mânăstirii, cum se menţionează în actul de danie reprodus în cartea „Biserica Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu Sărat, ctitorie a lui C. Basarab Brâncoveanu Voievod scrisă de d-l G-ral brig. rz Neculai I. Staicu-Buciumeni. Din toată această avere, două treimi din venituri se duceau la Sfântul Munte Sinai, la Mânăstirea Sfânta Ecaterina o treime revenind mânăstirii din Slam Râmnic, vechiul nume al oraşului, pentru nevoile călugărilor şi slujitorilor, dar şi pentru omenirea celor că căutau ajutor la mănăstire. Ea avea şi un han, care aducea venituri pentru nevoile zilnice ale monahilor. Mânăstirea era păzită de soldaţi, fiind organizată chiar de un egumen de la Mânăstirea Sfânta Ecaterina. Vlahii care păzesc şi azi această mănăstire de pe Muntele Sinai provin probabil din ascendenţi din oastea lui Vodă Brâncoveanu, trimişi acolo, în urmă cu trei secole. Pentru nevoile băneşti, mânăstirii îi revenea la trei bani, un ban din vămuirea mărfurilor ce treceau prin Râmnic, spre Bucureşti, Bulgaria, Turcia. 
Impresionează  şi azi actul redactat ce consfinţea averea mânăstirii, căci, la sfârşit, sunt scrise blesteme care să cadă asupra celui ce fură sau înstrăinează ceva din avutul mânăstirii. Această avere şi modul de desfăşurare a vieţii monahale reprezenta un model de practicare a religiei ortodoxe şi prima formă organizată de lucrare colectivă a pământului, în folosul mânăstirii, domnitorul Brâncoveanu fiind un pionier al conceptului şi în acest domeniu. Sfinţirea bisericii s-a făcut la 15 august, 1697, în prezenţa familiei domnitorului Al lui Mihail Cantacuzino, A Mitropolitului Ţării Româneşti, Teodosie, şi a preasfinţiei sale Mitrofan, episcop cărturar de la Buzău.
Biserica se distinge prin stilul brâncovenesc specific, cu coloane şi pilaştri împodobiţi cu volute şi ghirlande de frunze şi flori, iar pictura interioară, executată de Pârvu Mutu, avea culori îndrăzneţe: tonuri pastelate de albastru cenuşiu, violet intens, gri, galben-aurii, diferite nuanţe de verde şi cafeniu. Acest stil brâncovenesc a fost copiat şi de casele din zona Buzăului, se mai păstrează în zonele de munte, unde casele au terase cu arcuiri armonioase, cu volute.
Pictura în frescă executată de Pârvu Mutu( Mutu era o poreclă, căci fiind foarte cucernic acest pictor se ruga tot timpul cât lucra şi refuza să vorbească, el apare pictat lângă portal, numele real fiind Pârvu Pârvescu, el fiind fiu de preot, devenit monah, rudă cu doamna Marica, soţia domnitorului, cel care a pictat şi biserica mânăstirii Hurezu) aduce în lumină istoria acelor vremuri, căci deasupra uşii de la intrare se întâlnesc mâinile ctitorilor, ţinând macheta bisericii, iar de o parte şi de alta se înşiruie rude ale domnitorului şi ale soţiei sale, precum şi ale stolnicului Mihail Cantacuzino, în costumele epocii lor, fiind o mărturie concretă a legitimităţii domniei lui Constantin Brâncoveanu, precum şi a dreptului lor de a ridica aleasă mănăstire aici, la marginea ţării. Vedem aici costumele de epocă ale familiei domnitoare, Constantin Brâncoveanu apărând acoperit cu o mantie aurită, cu broderii bogate, semn de mare distincţie. El este pictat cu coroană pe cap, ca şi feciorii lui şi doamna Maria la fel, spre deosebire de Mihail Cantacuzino ce apare cu capul descoperit, semn de respect faţă de domnitor.
 Biserica impresionează mult vizitatorii, căci pridvorul deschis, susţinut de coloane sculptate cu motive florale este mai înalt decât pronaosul, pictura are patina vremii, dar ceea ce rămâne în sufletul celor ce-i păşesc pragul sânt cele şase mari icoane de la altar şi şaptea reprezentând pe Maica Domnului, de o rară frumuseţe, fiind realizate de autori anonimi aparţinând şcolii de pictură de la Buzău, din grupul Tattarescu. Aceste icoane au ceva greu de descris în cuvinte, căci sunt portrete în care se îmbină ceea ce ţine de uman şi ceea ce aparţine divinităţilor(Portretul lui Iisus Hristos care dă impresia că întoarce capul după fiecare, în orice colţ din biserică, de o frumuseţe nepământeană, dar de-o rară bunătate, după expresivitatea ochilor săi, Maica Domnului cu Pruncul, o icoană care te prinde de suflet, prin impresionanţii ochii albaştri ai mamei, plini de durere, dar totuşi senini, prin portretul Sfintei Ecaterina, prinţesă şi martiră, apoi icoana reprezentând pe Sfinţii Îngeri Mihail şi pe Gavril, iar lângă uşa diaconilor icoana „Adormirea Maicii Domnului”, o copie a unei icoane mai vechi ce se află la muzeul de artă al României,  icoana reprezentând pe Sfântului Mina şi Sfântul Haralambie).  Impresionează vizitatorii icoana făcătoare de minuni „Maica Domnului Orenta” din faţa altarului, care are pe piept un nimb oval cu prescurtarea numelui lui Iis. Hr. scris în greaca modernă.
Suprafaţa bisericii este de 5500, 50 mp. Biserica se remarcă prin acel pridvor deschis, cu coloane, cu capiteluri şi sculpturi în piatră.
Pridvorul cu arcade susţinute de coloane sculptate, pe postament de zid este partea decorativă a bisericii, acoperit fiind cu două calote sferice, aşezate transversal şi sprijinite pe console. Portalul, cu pisania scrisă deasupra impresionează „fiind cea mai elaborată şi izbutită formă de acest gen din întreaga epocă brâncovenească”, după cum afirmă Vasile Drăguţ(„Arta Brâncoveanească”). Iorga a salvat o parte din fresca din acest pridvor, reprezentând „Judecata de apoi” gata a fi ştearsă în timpul unei restaurări, căci restauratorii au acoperit zidul cu var. Pisania are în partea superioară sculptată acvila bicefală, simbol imperial. Pe peretele exterior sudic există un ceas solar, unic în Europa, la acea vreme, foarte exact şi în zilele noastre.
 Pronaosul este despărţit de naos, prin patru coloanele interioare,  două libere, două încorporate în ziduri, cu aceleaşi elemente florale specifice, strugurii şi florile de dovleac, frunzele de stejar, simbolizând bogăţia acelor meleaguri buzoiene, unde domnitorul Constantin Brâncoveanu avea proprietăţi. Biserica este albă pe dinafară, iar turla octogonală, are geamuri înguste, rotunjite în partea de sus. Acoperişul este din tablă albă de cupru. Este regretabil că acum s-au înlocuit coloanele din pridvor şi s-au expus cele vechi afară, fără a fi protejate, de aceea pledăm ca ele să fie duse la Muzeul Naţional de Istorie, ca mărturie vie a gândirii artistice a lui Brâncoveanu, cel care a asimilat multă cunoaştere, călătorind prin Europa,  aducând stilul renascentist în cultura română.
            Constantin Brâncoveanu a fost cel care a stabilit ceea ce trebuia pictat pe fiecare registru al zidurilor bisericii. După terminarea construcţiei, Brâncoveanu a făcut donaţii mânăstirii odoare de preţ din argint, cărţi de cult, veşminte preoţeşti, etc.
Deşi a fost  ruinată, incendiată, transformată în grajd de cai de trupele ruseşti, această biserică impresionează şi azi, prin grosimea zidurilor, prin ornamentele celor patru ferestre, prin cei doi dragoni de pe catapeteasmă scăpaţi de la incendiu împreună cu crucea centrală, dragonii fiind un simbol al puterii. Ei mai reprezintă credinţa străveche şi  apar şi pe scaunul episcopal sculptat din biserică.
Curios mi se pare faptul că acei dragoni apar pe veşmintele episcopilor, monahilor, la intrarea în unele biserici, în diferite ţări, cum a constat d-l Liviu Teleoacă, semn al unei descendenţe comune, din daci, semn al unei puternice credinţe strămoşeşti, dragonii fiind simbolul acestei credinţe. În perioada în care a domnit, Constantin Brâncoveanu, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale. Ctitoriile sale au amprenta epocii brâncoveneşti, distingându-se prin exuberanţa decorativă. prin stilul specific acestei epoci, stil pentru care se foloseşte termenul de „baroc brâncovenesc”. Prelucrarea artistică a pietrei a început la Râmnicu Sărat, prin sculptorul Mira, biserica de aici a fost un loc de referinţă pentru alte ctitorii ce foloseau acelaşi stil în împodobirea cu lucrări executate în piatră. Prelucrarea artistică a pietrei a început la Râmnicu Sărat, prin sculptorul Mira, biserica de aici a fost un loc de referinţă pentru alte ctitorii ce foloseau acelaşi stil în împodobirea cu lucrări executate în piatră.
Pe partea exterioară a bisericii se găseşte ca ornament un brâu de cărămidă în trei straturi „în ferăstrău” sub streaşină şi altul mai jos.
Constantin Brâncoveanu este un iluminist, el şi-a asumat rolul de protector al tiparului şi al şcolilor din Ţara Românească şi din Transilvania,  iar numele său va străbate prin veacuri, fiind un mare donator de cărţi bisericeşti, fapt ce a contribuit la înflorirea vieţii spirituale la noi în ţară. El s-a înconjurat de personalităţi de cultură din ţară şi străinătate, susţinând financiar şi diplomatic pregătirea tinerei generaţii de cadre în şcolile europene şi româneşti(de dieci şi grămătici).
Alături de biserică, s-a ridicat şi Palatul Domnesc, monument mereu în renovare, palat ce impresionează prin bolţile ogivale ale pivniţelor şi sălilor de la primul nivel, prin spaţiile largi din acest complex, unele servind pentru sfatul domnesc şi pentru şedinţele de judecată. Un pridvor cu coloane, cu bolţi arcuite, orientat sper biserică are scări ample în faţă. Faptul că ferestrele dormitoarelor destinate Doamnei Marica dădeau sper apus, sper zona deluroasă, unde se schimbă mereu luminile pe păduri, dovedeşte dragostea celor din familia domnitoare pentru meleagurile râmnicene, mai ferite de crivăţul iernii şi de seceta excesivă a verii, cum era Buzăul.
În 1689, l-a adus de la Istambul pe Antim Ivireanu,  devenit mitropolit al Ţării Româneşti, sub îndrumarea căruia s-au tipărit numeroase cărţi româneşti, greceşti, slave şi chiar arabe, turceşti şi georgiene, chiar la Buzău, oferind astfel acces la cultura universală. El  a donat multe cărţi religioase lăcaşurilor de cult, contribuind la înflorirea unei alese vieţi spirituale în Ţara Românească şi Transilvania.
Stilul „brâncovenesc“ a apărut între anii 1678 şi 1725. Este o sinteză şi înflorire a artei postbizantine, într-o epocă în care arta balcanică era încă fidelă tradiţiei ortodoxe. Este o combinaţie de tradiţii artistice locale, valahe, bizantine, cu influenţe orientale şi forme occidentale, ale Renaşterii. Acest stil a devenit naţional şi s-a răspândit în toată Ţara Românească, ajungând până în Transilvania. „Primul stil românesc“, aşa cum este considerat stilul arhitectural brâncovenesc, are printre principalele caracteristici elementele de pietrărie prelucrată artistic. Şi sculptarea pietrei în relief accentuat, aşa cum sunt capitelurile din biserica Mănăstirii Sinaia, balustrada pridvorului de la Biserica Slătari din Bucureşti, ornamentele clădirii adiacente bisericii, dar şi prelucrarea artistică a lemnului, la tâmple, jilţuri domneşti sau arhiereşti au amprenta acestui stil. Găsim şi motivele vegetale: acantul, vrejuri, strugurii, floarea soarelui, frunza de stejar, cu multiple simboluri. Şi sculptura figurativă se folosea: personaje biblice, Moise, Aaron, Samson în lupta cu leul, cei patru evanghelişti cu simbolurile lor, chipuri de îngeri. A apărut şi un nou tip de coloană, derivată din cea corintică, dar cu capiteluri mai puţin dezvoltate. În pictură se folosesc portretele votive. Un alt element specific „stilului brâncovenesc“ este pridvorul deschis. Istoricii de artă caracterizează uneori stilul prin analogie cu renaşterea apuseană, datorită structurilor sale clare, raţionaliste, dar exuberanţa lui decorativă permite şi folosirea termenului de „baroc brâncovenesc”.
Constantin Brâncoveanu s-a preocupat şi de  întărirea credinţei strămoşeşti,  de care nu s-a dezis până în ultima clipă a vieţii sale, suferind un cumplit martiriu.
Sacrificiul lui Constantin Brâncoveanu, devenit sfânt în calendarul nostru ortodox, trebuie apreciat mult, reconsiderat, căci, dacă marele domn nu opunea rezistenţă turcilor, jertfindu-şi viaţa, poate că ţara noastră, urmând legi străine, ar fi rămas şi acum în întunericul unui ev  ce aduce doar retrogradarea fiinţelor  reduse la a respecta voinţa altora.
Bibliografie
  1. G-ral brig. rz Neculai I. Staicu-Buciumeni - „Biserica Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu Sărat, ctitorie a lui C. Basarab Brâncoveanu Voievod” (Editura „Făt-Frumos” 2006, Bucureşti);
  2. Deşliu, Alexandru - Râmnicu Sărat. Ghid turistic, Editura Pallas,  2002;
  3. Florentin Popescu - Ctitorii Brâncoveneşti, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004;
  4. Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. II, ediţia a II-a, Bucureşti, 1936;
 5.  Radu Greceanu, Cronici brâncoveneşti, Bucureşti, 1988;
  1. Vasile Drăguţ- Artă brâncovenească, Editura Art Libris, Bucureşti.