Faceți căutări pe acest blog

vineri, 4 iulie 2014

Florian Văideianu - Durerea auruluiDurerea aurului


Şatra  nomazilor venise de la Bug pe jos. Nu mai aveau nici căruţe, nici corturi. La un bombardament al nemţilor, totul se prefăcuse în scrum. Muriseră mai mult de jumătate din neamurile lor. Acum erau căutaţi de organele comuniste nou venite la putere şi obligaţi să predea aurul – „cocoşei” şi „de-ai mari”, după cum aveau fiecare.
Şatra bulibaşei Mihai se împărţi în două: bătrânii, femeile şi copiii se aşezată lângă sat, iar bărbaţii mai tineri şi în putere se ascunseră în pădurea Dumbrava. Fiind vara dormeau sub cerul liber, mâncau ciuperci şi fructe de pădure. Seara, Mihai se mai ducea în sat, pe la oameni şi mai făcea rost de mâncare. Sătenii ştiau de ei că se ascund în pădure şi îi ajutau cu ce aveau şi ei prin gospodărie. Sărăcia îi uneşte pe oameni la nevoie. Nici lor nu le era mai uşor, era după război, iar obligaţia de a preda produsele agricole organelor de la putere îi determinau mai bine să facă milostenii, decât să le dea degeaba celor care nu munceau.
― Mai bine le dăm ţiganilor să mănânce, sunt şi ei oameni, suflete ca şi noi şi n-au, decât nenorociţilor ăstora de la Sfat.
― Aşa, fă, că bine zici, ia şi de la mine o strachină de făsui slăit. Să-i fie lu’ bietu’ tata!
Hainele pe care le purtau ţiganii – atâtea cât mai rămăseseră, atârnau zdrenţuite pe trupurile slabe din cauza foametei ca pe nişte umeraşe. Cârcăiau păduchii, lacomi să mai tragă şi bruma de vlagă pe care bieţii oameni o mai aveau. În fiecare seară se dezbrăcau în pielea goală, să-şi mai scuture zdrenţele, în speranţa că vor scăpa de hulpavii păduchi, care se dovedeau mai răi şi decât securitatea care îi urmărea să le ia aurul. Păduchii le luau sângele, viaţa.
Într-o noapte, la lumina unui foc mic, Mihai – bulibaşa, le zise celor cu care se ascundea:
― Uite ce zic eu, împărţim galbenii în două şi îi ascundem în locuri diferite, că dacă ne descoperă, măcar să nu pierdem decât jumătate.
Hotărârea fiind luată s-a trecut la înfăptuirea ei. Sub „ştenapul” porţii casei din Godineşti, de pe uliţa Muscalilor – casă repartizată celor instalaţi în sat – la o adâncime de 80 cm a fost îngropată o căldare cu 500 de galbeni. Nimănui nu i-ar fi trecut prin minte că sub stâlpul care susţinea o poartă de intrare în curte s-ar fi putut afla o comoară.
― Acum, jumătatea asta de 400 de galbeni o îngropăm aici în pădure, să fie mai aproape de noi şi s-o vedem.
Îndureraţi, oamenii se apucară de săpat. Ascundeau aurul îmbogăţind pământul din care toţi suntem făcuţi, lor rămânându-le doar sărăcia şi durerea. Cu atâţia galbeni puteau cumpăra întreaga localitate, iar ei nu aveau nici ce mânca. Ce vremuri!
Cu ajutorul unei linguri ruginite, pe care o purtaseră şi pe la Bug, reuşiră să sape o groapă îngustă, cât să încapă mâna, la o distanţă de două palme de tulpina unui păducel. Adâncimea era de „o mână”, atât cât puteai introduce braţul, până la umăr. Direcţia era spre nord, unde copacul avea muşchi crescut pe scoarţă. Acestea erau foarte importante şi trebuiau ţinute minte. După ce s-a acoperit „locul” cu pământ şi frunze s-a hotărât ca nimeni din şatră să nu „umble” acolo, aşa singur, decât împreună. Comoara era a tuturor, moştenită din moşi-strămoşi. Trebuiau aşteptate doar vremuri mai bune. Aşa s-a stabilit şi toţi au jurat cu mâna pe fier (lingura) în faţa lui Dumnezeu.
Promisiunea ţigănească nu ţine mult, aşa că într-o noapte – întuneric de-ţi băgai degetele în ochi – doi dintre ei se hotărâră să scoată aurul fără ştirea celorlalţi, să îl ia ei pe tot. Aşa că se apucară de săpat… Mare le-a fost uimirea! Dintr-o dată, din întunericul cumplit al nopţii se năpusti asupra lor un stol de gângănii, care le înţepau mâinile, faţa şi produceau un zgomot asurzitor. Alt „nor” de lilieci, lăcuste, albine, venite din inima nopţii le răvăşeau minţile. Păsări de pradă, cu gheare ascuţite se năpusteau asupra lor însângerându-i. O teamă  cumplită puse stăpânire pe cei doi încât, tremurând ca varga, o luară la fugă. Spaima le crispase feţele în aşa hal că nu se mai recunoşteau între ei. Nebunia îi cuprinse, scoaseră cuţitele, gata-gata să se taie.
Ca prin farmec totul dispăru, liniştea se instală, auzindu-se doar bătăile inimilor celor doi, care încet-încet îşi reveniră din sperietură. Se hotărâră să nu spună nimic celorlalţi.
Într-o zi Eliţa, nevasta bulibaşei Mihai, care rămăsese în sat cu copiii, chemă pe băiatul cel mic, pe Toma şi îi zise:
― Auzi, Tomo, du-te tu în pădure după tată-tu şi spune-i ca să nu mai stea ascuns degeaba. Spune-i că pe-ai noştri   i-a luat miliţia şi că „trebe” să dea ceva aur şi îi lasă liberi să vină acasă.
Desculţ, cu traista pe umăr, în care mama sa pusese ceva merinde, copilul plecă spre gara Tismana cu gândul să se urce în „mocăniţa” care ducea buşteni la Târgu-Jiu, la fabrică. Trebuia să sară din mers în Cături şi de acolo prin pădure până va da de ai lui.
Ar fi fost prima dată când ar fi călătorit şi el cu trenul. De câte ori l-a văzut trecând pe calea ferată îngustă ce străbătea izlazul, trăgând greu de vagoanele încărcate cu lemne. Îi plăcea şi mirosul cărbunelui ars şi fumul negru ce rămânea pe cer, acoperind soarele. Degeaba… astăzi nu pleacă nici un tren spre Târgu-Jiu, aşa că trebuie să meargă pe jos, peste câmp, până la Dumbrava.
Intră în pădure şi începu să cerceteze cu teamă fiecare copac, după care s-ar fi putut ascunde fugarii. Orice vreasc uscat, rupt sub talpa desculţă a copilului, producea un zgomot care lui îi părea trăsnet şi îl înspăimânta. Auzi totuşi un fluierat uşor şi parcă văzu şi o umbră ce se mişca după trunchiul unui stejar.
― Pst! Tomo… eu sunt, vino aici!
Întâlnirea cu tatăl său a fost emoţionantă. Nu îl mai văzuse de câteva luni de zile. Băiatul îl informă despre ceea ce se mai auzea prin sat, despre miliţie şi tot ce îi zisese mama lui să-i spună.
Şatra se întoarce în sat, cu gândul să „dea ceva galbeni” autorităţilor şi să fie liberi.
N-a fost să fie aşa. Toţi au fost arestaţi şi bătuţi cu bestialitate să spună unde este „tot aurul”. Mihai, bulibaşa a şi murit, i-au spart ficatul.


                                                 Florian Văideianu
                                                          jurist