Faceți căutări pe acest blog

joi, 17 iulie 2014

Florian Văideianu: DUMITRU TĂTĂROIU – 100 de ani de la naştereDUMITRU TĂTĂROIU – 100 de ani de la naştere
„Pâinea amară a gurii şi a sufletului,”


Anul 1914 dăruieşte comunei Arcani, a judeţului Gorj, încă un suflet hărăzit de Dumnezeu să lumineze valea Jaleşului cu cântec de bocete şi limpezimi. Se naşte copilul Dumitru Tătăroiu. Foamea,  care nu a părăsit niciodată familia sa, îi determină mama să îl alăpteze până la vârsta de doi ani şi jumătate, perioadă prea mare. Deja rudele şi vecinii credeau că asta o să-i dăuneze, «lâncezeşte creierul şi nu va ieşi nimic din el, când va fi mare». Adevărul a fost altul. Copilul Mariei Tătăroiu (Busuioaca), ţărancă din Runcu, fata lui Dumitru Anghelescu (aromân), merge la şcoala din Arcani unde îl are dascăl pe Dumitru Coiculescu. În fiecare an, la serbarea de sfârşit i se atribuie premiul întâi, pentru merite deosebite la învăţătură, merite care stârneau invidia copiilor avuţi. Primea coroniţa, totdeauna desculţ, dar vesel şi încrezător.
După perioada anilor scurşi la Şcoala Primară din Arcani, părinţii săi sperau să îl ţină pe lângă gospodărie, să-l însoare în sat, când se va face mare, să le fie şi lor de ajutor. Destinul său va fi altul. Este remarcat de un locuitor al Arcanilor, profesorul Mercioiu, care funcţiona la Oradea.
― Domnule învăţător Coiculescu, acest copil este un elev de excepţie, ar fi mare păcat să nu urmeze mai departe…
Sărăcia ţine ambiţia în frâu. Bunul simţ al familiei sale realizează că Dumitru nu poate urma învăţătura la şcoli mai înalte, aşa că se consolează… Sătenii, în frunte cu dascălul Dumitru Coiculescu hotărăsc să declanşeze o colectă de binefacere, să pună mână de la mână, iar dacă este adevărat că micuţul Tătăroiu este aşa deştept, să meargă mai departe şi să aducă fală dimierilor din Arcani. Familiile Bică, Pătuiag, Oilă… până şi lăutarul Trohonel contribuie cu bani. Mama sa amanetează singura bucată de pământ pe care o avea ca să facă rost de bani şi să-şi trimită copilul la şcoală. Se ştie că nemaiputând să-şi plătească ratele a pierdut pământul. Dumitru Tătăroiu este trimis la Şcoala Normală de la Oradea. Aici se dovedeşte a fi un elev excepţional. Învăţătura este singura sa preocupare. Totuşi… banii se termină, iar elevul este obligat să se reîntoarcă la Târgu-Jiu, unde se înscrie la Şcoala Normală pe care o încheie cu examenul de definitivat, ce a fost susţinut la Bucureşti. Pleacă la examen încălţat cu „imineii mumii”, cărora le taie tocurile ca să stea talpa mai jos, exact ca în opincă şi obţine nota 9,70.
Ajunse învăţător, însă războiul care începuse îi schimbă cursul vieţii. Este trimis pe front. Rănit  la Odesa se întoarce la Târgu-Jiu şi funcţionează o vreme ca redactor al ziarului „Gorjeanul”, patronat de Jean Bărbulescu. Aici, împreună cu profesorul  Stelian Sterescu (Bică), scriitorul medic Ilarie Popescu, inspectorul şcolar Nonu Nicolescu, epigramistul Alexandru Calotescu Neicu, pun bazele primului cenaclu literar din micuţul Târgu-Jiu, orăşelul uitat de lume. Cel mai activ publicist al ziarului „Gorjeanul”, Dumitru Tătăroiu publică volumul de poezii „Cântece pentru dimierii mei”. Poetul Jaleşului cântă vrednicia, munca şi cinstea oamenilor de la Jaleş, Stolojani, Câmpofeni şi Arcani. Ei plecau cu carele sau călări pe cai, să adune dimiile cetăţenilor până la Dunăre, care o încredinţau dimierilor pentru piuă, fără nici o chitanţă sau act, ci pe încredere. Tot din rândul membrilor cenaclului literar de la Târgu-Jiu au mai făcut parte şi doi actori ai Teatrului Naţional din Craiova: Remus Comăneanu, autorul monologului „Coana Manda” şi actorul militar, al Regimentului 18 Dorobanţi Târgu-Jiu, Virgil Florescu.
Activitatea didactică a neobositului învăţător Dumitru Tătăroiu se desfăşoară la Şcoala Normală Târgu-Jiu, unde îl are ca elev pe viitorul colonel şi cunoscut epigramist Grigore Marian Dobreanu. Bogata sa activitate publicistică, didactică – în genere intelectuală, contrastează cu sărăcia materială în care trăieşte eruditul învăţător. Tată a trei copii: Maria (Puşa), Puiu şi Ion – Mircea (Nelu) schimbă mai multe adrese, unde locuieşte împreună cu familia. Una dintre acestea fiind casa naţionalizată a doamnei Margareta Poll, sora soţiei doctorului Nicolae Hasnaş, consoarta farmacistului Arthur Poll din strada Tudor Vladimirescu. La sfârşitul anului 1952, înaintea morţii lui Iosif Visarionovici Stalin (1953) s-a dat un Decret prin care se prevedea că toţi cetăţenii care posedă cărţi din literatura universală, mai puţin cele ale scriitorilor ruşi, să fie arse, iar cine nu se supune acestei dispoziţii să fie amendat sau, după caz, chiar arestat. Singura avere pe care o dobândise neobositul dascăl Dumitru Tătăroiu, în toată cariera sa era o mică bibliotecă ce conţinea, totuşi, cele mai valoroase volume ale scriitorilor: Baudleaire, Voltaire, Dumas, La Fontaine… dar şi Tolstoi, Gogol, Turgheniev, Puşchin şi alţii. «Toată iarna aceia ne-am încălzit cu godinul în care ardeam cărţile tatei», (relatarea aparţine fiicei acestuia, doamna Puşa, acum în vârstă de 78 de ani).
Pensia îl găseşte pe eruditul dascăl şi om de cultură Dumitru Tătăroiu tot sărac. Este nevoit să închirieze în oraş o bucată de pământ, unde cultiva legume. Spiritul său de ţăran harnic îl salvează şi de această dată. Cu sapa în mână, până seara târziu îngrijeşte grădina de legume. Băieţii lui: Puiu şi Nelu vindeau corcoduşe la Petroşani.
Mărturie vie a existenţei sale, opera lăsată de învăţătorul cărturar Dumitru Tătăroiu, poetul dimierilor de pe Valea Jaleşului, cuprinde lucrări ca: „Drag mi-e jocul românesc”, „Ne cheamă Ardealul”, „Cobiliţă cu stele şi lut”, „Cântece pentru dimierii mei”.
Dumitru Tătăroiu a fost şi directorul publicaţiei „Libertatea Gorjului”, o „foaie de informaţie şi luptă socială” care a apărut la Târgu-Jiu între 1945 – 1948. A semnat „Cuvinte de început” în primul număr al acestei „foi”, din care reţinem că „Un grup de tineri, legaţi de glia Gorjului, ale cărui gloade pădureţe le-am supt în sânge din anii cei mai cruzi, au pornit la drum cu această foaie. Foamea de dreptate şi de libertate ne-a înmănucheat. Nu vom coborî  scrisul în mocirla polemizării care destramă fără a clădi, dar vom înfiera şi vom lua de guler pe toţi şnapanii care exploatează nepriceperea şi sărăcia noastră – a celor mulţi – refuzând să creadă în necesitatea transformării lor, ce ne-o impune evoluţia societăţii. Vrem purificarea moravilor. Putreziciunea trebuie fără  milă cauterizată de pe trupul ţării. Vom fi cei dintâi şi la sublinierea acţiunilor prin care se întinde o mână de frate, obştei necăjite. Numai în slujba ridicării ei punem sufletul. Pentru o lume mai dreaptă, mai bună, am ridicat steagul acesta de luptă. Pentru truditorii din sat, din uzine, din ateliere, din instituţii, din gospodării şi de oriunde, o mână şi o minte avidă pentru pâinea amară a gurii şi a sufletului”.

După cum relatează şi autorul cărţii „Poeţi şi poezie în Gorj”, profesorul, doctor în filozofie Ion Mocioi, citez: „Învăţătorul Dumitru Tătăroiu din Arcani i-a iubit pe confraţii din şcoli, considerându-se întotdeauna un dascăl, dar ne-a lăsat un buchet de poezii despre viaţa truditorilor gorjeni care aveau să-l uite o dată cu trecerea vremii. Universul poetic rural al lui Dumitru Tătăroiu este originar şi se constituie într-o creaţie de mare valoare artistică în literatura română a secolului XX”.
Se stinge din viaţă în ziua de 2 februarie 1989 la   Târgu-Jiu.                      Florian Văideianu
                              jurist